Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Diskuze: Jak ztratit tři sta miliard za den? Elon Musk zase jednou střelil vedle

11. 11. 2022
 22 176
1 komentář

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

Jinými slovy, ESG rating neměří to, jaké jsou environmentální dopady dané firmy, ale jak má firma tato rizika ošetřena neboli jaká rizika pro ni plynou z oblasti životního prostředí, sociální a řízení podniku.
vs.

Environment indikátory hodnotí vliv společnosti na životní prostředí (ekosystémy, lidské zdraví, ovzduší, půdu a vodu). Hlavními kritérii jsou pak energetická efektivita, uhlíková stopa nebo schopnost zpracovávat odpad.

Přijde mi, že si protiřečíte.

Nahlásit
-
3
+

Diskuze

Jinými slovy, ESG rating neměří to, jaké jsou environmentální dopady dané firmy, ale jak má firma tato rizika ošetřena neboli jaká rizika pro ni plynou z oblasti životního prostředí, sociální a řízení podniku.
vs.

Environment indikátory hodnotí vliv společnosti na životní prostředí (ekosystémy, lidské zdraví, ovzduší, půdu a vodu). Hlavními kritérii jsou pak energetická efektivita, uhlíková stopa nebo schopnost zpracovávat odpad.

Přijde mi, že si protiřečíte.

Nahlásit

-
3
+