Výnosy akcií: hlavní roli hrajou dividendy

Jan Traxler
Jan Traxler
31. 7. 2012
 5 954

Dlouhodobý výnos akcií převyšuje nejen úroky v bance, ale také výnosy dluhopisů, nemovitostí nebo komodit. Velkou zásluhu na tom mají dividendy, výrazně větší než samotný vývoj cen akcií.

Výnosy akcií: hlavní roli hrajou dividendy

Většina lidí dnes o akciích smýšlí pouze jako o číslu. „Stačí levně nakoupit a draze prodat, stejně jako když spekulujeme s komoditami,“ zní častá úvaha. Ve skutečnosti ale má investice do akcií mnohem blíže k investici do nemovitosti než ke spekulaci s komoditami.

Když se rozhodneme investovat do nemovitosti, také chceme levně nakoupit a mít možnost draze prodat, ale ještě víc nás zajímá, kolik nám nemovitost bude vydělávat, když ji pronajmeme. Pokud nám bude nemovitost z pronájmu dlouhodobě generovat zajímavý pasivní příjem, nebudeme o prodeji vůbec uvažovat. Více než aktuální cena nemovitosti nás bude zajímat aktuální rentabilita pronájmu.

V případě akcií by to mělo být podobné, leč málokdy tomu tak je. Když kupujeme akcie nějaké společnosti, snažíme se nakoupit za „dobrou cenu“. Měli bychom ale také sledovat, jakou má akcie pro investora rentabilitu, tedy jaké zisky firma dlouhodobě vytváří a kolik ze zisku vyplácí akcionářům jako dividendu. Každá zavedená firma se stabilními tržbami by měla alespoň polovinu zisků vyplácet majiteli, tedy akcionářům. A pokud nám akcie bude každoročně generovat zajímavý dividendový příjem, také nebudeme o prodeji ani uvažovat.

Dividendová sněhová koule

O tom, že dividendy hrají z dlouhodobého hlediska pro investora velmi důležitou roli, nás přesvědčí graf níž. Na obrázku vidíme vývoj dvou akciových indexů MSCI Europe. Světlejší barva znázorňuje vývoj takzvaného price indexu, který zachycuje pouze cenový vývoj akcií. Tento graf nám tedy říká, že cena evropských akcií v průměru od roku 1969 do června 2012 stoupla ze 100 na 1034, tj. o 934 procent za 43 let, což odpovídá ročnímu výnosu 5,58 procenta.

Tmavší barva zachycuje vývoj takzvaného net total return indexu, který nesleduje pouze vývoj ceny akcií, ale zároveň kalkuluje i s čistým příjmem z dividend (po zdanění) a jeho reinvesticí. Pokud bychom každou dividendu použili na nákup dalších akcií, potom by od roku 1969 v průměru jejich hodnota stoupla ze 100 na 3383 procent, tj. o 3283 procent za 43 let, což odpovídá ročnímu výnosu 8,53 procenta.

Vliv dividend na dlouhodobé výnosy z akcií

 Vliv dividend na dlouhodobé výnosy z akcií

Zdroj: Pioneer Investments, MSCI, data k 30. 6 .2012

Po započtení dividend bychom vydělali zhruba třikrát tolik co bez dividend. Čím delší horizont, tím větší roli dividendy hrají. Je tomu tak díky reinvestování dividend. Za peníze, které dostaneme vyplaceny formou dividendy, nakoupíme další akcie. Ty nám v příštím roce ponesou další dividendy, za které opět nakoupíme další akcie a tak dále. Výnosy se postupně nabalují, jako když se sněhová koule kutálí po svahu.

Dividendový výnos dnes vyšší než úroky

Díky tomu, že ceny akcií posledních deset let v průměru klesají, zatímco zisky firem a vyplácené dividendy zůstávají relativně vysoké, respektive klesají méně než ceny akcií, zvyšuje se rentabilita dividend. V eurozóně například tvoří dividendový výnos v průměru už 4,5 procenta. Jak ukazuje následující graf, je to téměř třikrát víc, než momentálně nesou úroky německých desetiletých bondů.

Dividendový výnos převyšuje v Evropě úroky dluhopisů

Dividendový výnos převyšuje v Evropě úroky dluhopisů 

Zdroj: Pioneer Investments, Bloomberg, data k 30. 6. 2012

I v České republice dividendy vybraných akciových společností generují vyšší výnos než dluhopisy nebo úroky, jaké nabízejí spořicí účty nebo termínované vklady v bance. Vezměme kupříkladu společnost ČEZ. Při rozdělování hospodářského zisku za rok 2011 vyplatila dividendu ve výši 45 korun na akcii. V předchozích dvou letech dokonce 50 korun na akcii. Při aktuální ceně akcií ČEZ na pražské burze kolem 700 korun za akcii tedy dividenda vynesla akcionářům 6,5 procenta hrubý výnos, po zdanění 15procentní srážkovou daní zůstává čistý výnos 5,5 procenta.

Přitom ČEZ vyplácí na dividendách zpravidla 50 až 60 procent čistého zisku. Nebo společnost Philip Morris ČR – vyplatila takřka celý loňský zisk akcionářům. Na jednu akcii vyplatila hrubou dividendu 920 korun, po zdanění 782 korun. To při aktuální ceně jedné akcie kolem 11 000 korun znamená čistý výnos 7,1 procenta.

Jak je vidět, dividendy mohou přinášet výrazně vyšší výnos než úroky v bance nebo Kalouskovy dluhopisy. Dividendové výnosy jsou nyní dokonce vyšší než rentabilita pronájmu. To je důvod, proč svým klientům nyní doporučuji pro dlouhodobý horizont investovat do akcií (i když ne do akcií ČEZ a Philip Morris, ty zde slouží pouze jako ilustrativní příklad).

Ačkoliv ceny akcií na burze kolísají, a akcie jsou proto právem označovány za rizikovější investice, jejich dlouhodobý výnos výrazně převyšuje jiné třídy aktiv. Velkou zásluhu na tom mají dividendy, větší než samotný dlouhodobý růst cen akcií.

Autor je privátní investiční poradce FINEZ Investment Management

 

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte (1)

Vstoupit do diskuze
Jan Traxler

Jan Traxler

Privátní investiční poradce a jednatel společnosti FINEZ Investment Management. Založil investiční fond Otakar. Je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Investičnímu poradenství... Více

Související témata

akcieČEZdividendyinvestice

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo