Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Ceny nemovitostí klesají. Jak to postihne nemovitostní fondy?

Jan Traxler
Jan Traxler
23. 12. 2022
 17 228

Nemovitosti na českém trhu zlevňují. Budou je následovat také nemovitostní fondy? Přecení svou hodnotu směrem dolů, nebo budou nadále vykazovat kladné výnosy? Pojďme se na to společně podívat.

Ceny nemovitostí klesají. Jak to postihne nemovitostní fondy?
Jak si vedly nemovitostní fondy v roce 2022? Dotkne se jich pokles ceny nemovitostí? / Zdroj: Shutterstock

V prvním pololetí reportovaly nemovitostní fondy v průměru rekordní výnosy. Na inflaci to sice letos nestačí, ale přesto nás většina nemovitostních fondů v tomto roce doposud potěšila velmi nadstandardními výnosy. Důvodem je vysoká inflace, v důsledku čehož výrazně rostou nájmy.

A nyní přichází den D, kdy ke konci roku všechny nemovitostní fondy budou přeceňovat hodnotu spravovaných nemovitostí. Jak se to promítne do zhodnocení fondů?

Na konci roku zpravidla většina nemovitostních fondů reportuje vyšší zhodnocení, protože se do hodnoty podílových listů či investičních akcií fondu promítá i růst cen nemovitostí – přecenění portfolia spravovaných nemovitostí.

Uplynulých deset let tržní yieldy pozvolna klesaly, protože jsme byli v prostředí nízké inflace i úrokových sazeb. Letos ale začaly pozvolna růst.

Ceny nemovitostí klesají

Jenomže ceny nemovitostí nemusí vždycky jen růst. Někdy mohou i klesat. A jak všichni na trhu vnímáme, ceny nemovitostí u realizovaných transakcí ve druhém pololetí skutečně klesají. Nejmarkantněji je pokles vidět na trhu rezidenčních nemovitostí, kde je nejnižší rentabilita nájmu a poptávka je do velké míry závislá na podmínkách hypoték.

Před blížícím se poklesem cen bytů jsem varoval už před rokem, když Česká národní banka (ČNB) začala zvedat úrokové sazby. A to ještě trh výrazně vychýlil příliv půl milionu Ukrajinců, jinak by ceny bytů šly dolů daleko víc a rychleji a nájmy by naopak tolik nestoupaly.

Každopádně kdo trochu sleduje vývoj na realitním trhu, dá mi za pravdu, že ceny jdou od léta dolů. A netýká se to jen bytů, ale v zásadě všech typů nemovitostí. Pochopitelně se tak množí také dotazy, co to udělá s výsledky nemovitostních fondů. Spousta investorů se na mě poslední dobou obrací s tím, zda nemají honem peníze z fondu vybrat. Nebo když naopak uvažují o investici, tak zda ji realizovat nyní, nebo s nákupem vyčkat.

Miliardy v pohybu - investiční speciál Finmag.czNextPage Media

Na ocenění nemovitostí v nemovitostních fondech nyní mají vliv tři zásadní faktory. Pojďme se na ně podívat blíž.

Růst yieldů => pokles ocenění

Ocenění komerčních nemovitostí se vyjadřuje pomocí takzvaného yieldu, neboli rentability nájmu. Například byt v Praze má rentabilitu nájmu kolem 2,5 %, zatímco prémiové kancelářské budovy v Praze nesou nájem kolem 4,5 % ročně a takové retail parky v regionech mají yield kolem 6,5 % p.a.

Vzhledem k vyšší inflaci a vyšším úrokovým sazbám nyní obecně ze strany investorů stoupají požadované výnosy. To znamená, že v případě nemovitostí kupující očekává vyšší rentabilitu nájmu a je tedy ochotný koupit nemovitost jen za nižší cenu.

Uplynulých deset let tržní yieldy pozvolna klesaly, protože jsme dlouho byli v prostředí nízké inflace a nizoučkých úrokových sazeb. Letos ale tržní yieldy začaly pozvolna růst. Uvidíme podle dalšího vývoje inflace, jak hodně to nakonec bude. Každopádně nemovitostní fondy by měly při ocenění portfolia spravovaných nemovitostí reflektovat vývoj tržních yieldů.

Václav Muchna Y Soft
Y Soft

Pronajímat byt, nebo investovat do nemovitostního fondu? Co se vyplatí víc

Jaká úskalí skrývá pronájem bytu? Může být nemovitostní fond efektivnější řešení? A v čem spočívají hlavní výhody nemovitostních fondů? Přečtěte si, jak efektivně investovat do nemovitostí.

Zde se mohou jednotlivé fondy trochu lišit. Některé fondy byly v oceňování v uplynulých letech konzervativnější, vykazují poměrně vysoký průměrný yield, a mají tedy trochu rezervu v ocenění. U jiných fondů je ocenění napjatější a může se už nyní s koncem roku projevit růst yieldů do přecenění dolů. Přehled vykazovaných yieldů u jednotlivých nemovitostních fondů najdete přehledně na portálu Nemovitostní-fondy.cz. Zhruba polovina fondů ho ale nezveřejňuje vůbec.

Růst nájmů => růst ocenění

S vývojem tržních yieldů úzce souvisí vývoj nájmů. Většina nájemních smluv standardně obsahuje inflační doložky, tedy s vysokou inflací by nyní nájmy měly výrazně růst. U některých nájemců budou muset občas nemovitostní fondy možná trochu polevit, protože by dvojciferný růst nájmů neustály. Ale obecně od ledna nemovitostním fondům výrazně stoupnou příjmy z nájmů. I za rok 2023 nás pravděpodobně ještě čeká vysoká průměrná inflace, tedy i další rok by nájmy měly výrazně růst.

Vyšší nájem samozřejmě znamená vyšší yield. Tedy samotný růst nájmů může letos víc než vykrýt požadovaný vyšší yield v ocenění nemovitostí. Představte si to tak, že nemovitost nese ročně pětiprocentní výnos z nájmu. Když nájem stoupne o deset procent, další rok už vychází výnos z nájmu (yield) 5,5 %.

Zhruba tak nějak se nyní situace na trhu vyvíjí. Průměrné yieldy se v tomto roce zvedly zhruba o 0,5 %. Což by ve většině případů měly vykrýt rostoucí nájmy. V mnoha případech by dokonce růst nájmů měl mít větší vliv na ocenění nemovitostí než pokles tržních yieldů. Řada fondů tak může letos na konci roku ještě vykázat mimořádně vyšší výnosy.

Růst úrokových sazeb => pokles ocenění

Třetí faktor, který může mít nyní výrazný vliv na ocenění spravovaných nemovitostí v nemovitostních fondech, je vývoj úrokových sazeb. A tento faktor představuje největší neznámou.

Většina nemovitostních fondů totiž využívá bankovního kofinancování. Když pořizují do portfolia novou nemovitost, zpravidla k tomu používají vedle vlastních prostředků fondu také bankovní úvěr. Když jsou úroky nižší než rentabilita nájmu, tak se to pochopitelně vyplatí. A jelikož posledních deset let byly úroky velmi nizké, většina nemovitostních fondů toho naplno využívala a bankovním kofinancováním zvyšovala rentabilitu vlastního kapitálu, tedy potažmo čisté výnosy pro investory.

ČNB ale v zájmu boje s inflací letos prudce zvýšila úrokové sazby. Základní repo sazba je od konce června na 7 %. Všichni víme, co to udělalo s úroky u hypoték. A to samé se týká i komerčních úvěrů. Brát si dnes úvěr na pořízení nové nemovitosti se nevyplatí. Zároveň u starších úvěrů, kde budou dobíhat fixace, se najednou financování výrazně prodraží, s vyššími úroky stoupnou splátky. Princip je stejný jako u hypotéky.

Jak vybrat nemovitostní fond
Shutterstock

Jak vybrat správný nemovitostní fond? 11 bodů, na které se zaměřit

Chystáte se investovat do nemovitostního fondu? Žádný dokonalý neexistuje. Můžeme vám však poradit, na co se při jeho výběru zaměřit a na co si dát pozor.

Velké nemovitostní fondy řeší zpravidla bankovní úvěry v eurech, protože i nájem ve většině případů inkasují v eurech. Úrokové sazby na euru jsou výrazně nižší, a tudíž úvěry v eurech jsou pro nemovitostní fondy výhodnější. V posledním roce se i menší fondy snažily své korunové úvěry refinancovat do eura, aby na ně neměl tak negativní dopad růst úrokových sazeb.

Nicméně i Evropská centrální banka (ECB) začala koncem července zvedat úrokové sazby. Nejprve z nuly na půl procenta, posléze postupně dál a od 21. prosince už bude základní sazba na 2,5 %. To je stále výrazně méně než 7% repo sazba ČNB. Ale i úvěry v eurech se nyní začínají prodražovat.

Nemovitostní fondy tak budou muset rostoucí úrokové sazby zohlednit v rámci ocenění nemovitostí ve svých cash-flow modelech. Záleží ale na tom, za jakých podmínek mají úvěry uzavřené, s jakými úroky a s jakou délkou fixace. Zpravidla na každé nemovitosti vázne samostatný úvěr, takže také každý úvěr má jiné podmínky. Kdo má úroky fixované na dlouhou dobu, může klidně spát. Pokud ale někomu dobíhá fixace v příštím roce nebo v roce 2024, tam se to určitě negativně promítne do ocenění.

Ohledně podmínek bankovního financování toho většinou nemovitostní fondy nikde moc nezveřejňují. Takže tady můžeme jen odhadovat, na koho vyšší úrokové sazby dopadnou víc, a na koho méně. Co akorát standardně nemovitostní fondy zveřejňují, je celkové úvěrové zatížení (LTV). Zatímco v uplynulých letech pomáhalo větší LTV fondům dosahovat vyšších zisků, nyní naopak může některým fondům větší úvěrové zatížení trochu komplikovat život.

Fondy s nízkým zadlužením jsou v nynějším prostředí rozhodně bezpečnější. Tím neříkám lepší, protože řada fondů má úroky u úvěrů fixované na dlouhou dobu, a budou tedy nadále díky levnému cizímu kapitálu vykazovat vyšší výnosy. Ale některým fondům, které nemají úvěry dlouhodobě fixované, se to může nyní vymstít. Vyšší LTV znamená obecně vyšší riziko. Úroveň úvěrového zatížení u jednotlivých nemovitostních fondů najdete rovněž přehledně na portálu Nemovitostní-fondy.cz.

U některých fondů se může přecenění portfolia nemovitostí negativně projevit už teď v prosinci, zejména s ohledem na to, jak mají fixované úroky.

Co čekat od nemovitostních fondů?

Křišťálovou kouli nikdo nemáme, takže přesný vývoj odhadnout neumím. Osobně předpokládám, že u většiny nemovitostních fondů teď s oceněním na konci roku zavládne v průměru „status quo“. Jinými slovy, že se vliv výše zmiňovaných třech faktorů plus mínus vyruší. Ale sám jsem zvědavý, jak moc se budou výsledky jednotlivých fondů lišit.

Prodat firemní nemovitost může být skvělý byznysový tah, říkají finančníci

„Když někdo umí dělat dobře svůj byznys, je hloupost držet v nemovitostech peníze, které může rozmnožit mnohem lépe jinde,“ vysvětlují v pokračování Finmag podcastu Igor Fait a Libor Šparlinek, proč chtějí od fungujících průmyslových firem odkupovat do svého realitního fondu jejich nemovitosti.

U některých fondů s dobře fixovanými úroky, myslím, ještě uvidíme za prosinec velmi pěkný výnos. V pololetí jsem predikoval, že řada nemovitostních fondů kvalifikovaných investorů (FKI) letos svými výnosy překoná hranici deseti procent. U retailových fondů jsem odhadoval, že se v průměru výnosy za rok 2022 dostanou k sedmi procentům. Tak uvidíme.

Nyní už jsem ale v dalších výhledech opatrnější. U některých fondů se může přecenění portfolia nemovitostí negativně projevit už teď v prosinci, zejména s ohledem na to, jak mají fixované úroky. Pro rok 2023 pak bude klíčový další vývoj úrokových sazeb v eurozóně a další vývoj tržních yieldů. A to se vše odvíjí od inflačních očekávání.

Jinými slovy: pokud bude většina lidí věřit, že vysoká inflace během příštího roku pomine, nemusí úrokové sazby ani tržní yieldy příliš dál stoupat. Pokud naopak bude převládat očekávání, že inflace přetrvá vysoko několik let (tedy že se bude nadále všechno výrazně zdražovat), tak i požadovaná rentabilita nájmu (tržní yield) výrazně poroste. A stejně tak i úrokové sazby. A to by pak bylo samozřejmě negativní pro ocenění nemovitostí v nemovitostních fondech.

Tohle je otázka, na kterou nikdo neznáme odpověď. Má odpověď tedy je, že i nemovitostní fondy mají svá rizika. A zatímco posledních deset let jsme se jimi nemuseli moc trápit, dnes je tomu jinak. Existuje i negativní scénář, nenalhávejme si, že ne. Proto je při investování vždycky velmi důležitá široká diverzifikace rizika.

Vyčkávání na nižší ceny má možná smysl u akcií a jiných nástrojů. U nemovitostních fondů to ale příšliš smysl nemá.

Nemovitostní fondy: Investovat, či neinvestovat?

Já osobně považuji investice do nemovitostí za základ každého portfolia. Poměrem výnos/riziko se nemovitostem nic nevyrovná. Nemovitostní fondy zpravidla tvoří kolem jedné třetiny portfolia mých klientů. Rovněž v rámci našeho multi-fondu Otakar sestaveného z přibližně dvaceti FKI fondů tvoří aktuálně nemovitostní fondy zhruba 20 % portfolia a dlouhodobě má být jejich podíl v portfoliu kolem 30 %.

Jak už jsem zmiňoval, rok 2022 bude, předpokládám, i s přeceněním na konci roku pro většinu nemovitostních fondů rekordní. Rok 2023 bude naopak v průměru patřit k nejslabším. Některé fondy si nadále povedou dobře, ale u některých asi uvidíme i poklesy. Negativní přecenění hodnoty spravovaných nemovitostí bude větší než výnosy z pronájmu. To se může čas od času stát a s velkou pravděpodobností se tak v příštím roce minimálně u pár fondů stane.

Investujete do nemovitostních fondů?

Přesto rozhodně nepovažuji za moudré v současné situaci z nemovitostních fondů utíkat. Možná nás čekají nižší výnosy. Možná nás čekají někde i drobné ztráty. Ale zas tak dramatické to nebude. Covid také všechny nemovitostní fondy v pohodě ustály. Z dlouhodobého pohledu je naopak pro nemovitostní fondy velmi pozitivní nynější vysoká inflace a růst nájmů, který se projeví do vyšších výnosů v budoucnu. Jestli budou výsledky nemovitostních fondů v roce 2023 slabší, tak o to silnější pak zase budou v roce 2024.

A má snad smysl nyní s investicí do nemovitostního fondu vyčkat? Ani na to nedokážu s určitostí odpovědět. Ano, možná u některých fondů dojde k přecenění dolů a když si půl roku či rok počkáte, budete nakupovat o fous levněji. Ale zároveň běžně generují nemovitostní fondy pěti až šestiprocentní roční výnos jenom z pronájmu, u většiny nadále uvidíte stabilní výnosy kolem 0,5 % měsíčně. Takže vyčkávání se nakonec nemusí vyplatit.

Proto všem na tyhle dotazy odpovídám, že si myslím, že to nemá smysl řešit a spekulovat. Vyčkávání na nižší ceny má možná smysl u akcií a jiných nástrojů, kde vídáme propady o desítky procent. U nemovitostních fondů to dle mého názoru smysl nemá.

Kam dál? Investiční univerzita na Finmagu:

Jak jde dohromady byznys a medicína? Dočtete se v novém Finmagu

Je medicína byznys? Jak pro koho. „Frustraci mladých lékařů chápu. Nemají ani na chůvu, aby jim pohlídala děti, když pracují,“ říká přednosta chirurgické kliniky Robert Lischke.

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

MEDICÍNA A BYZNYS

Jak venkovští praktici nepřicházejí o iluze • Ženy mění medicínu • Nejstarší pražská nemocnice objektivem Alžběty Jungrové • Nejdražší léky na světě • Obézních přibývá, Česko dohání USA.

BYZNYS JE HRA

„Investice do umění se do tabulek nevtěsná,“ říká Pavlína Pudil z Kunsthalle • Nejdražší materiál roku 2023? Hrst štěrku z vesmíru za miliardu dolarů • Ekologie musí být podle Tomáš Nemravy, výrobce dřevěných domů, ekonomická.

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
22
+

Sdílejte

Diskutujte (7)

Vstoupit do diskuze
Jan Traxler

Jan Traxler

Privátní investiční poradce a partner Long Capital. Založil investiční fond Otakar. Je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Investičnímu poradenství se aktivně věnuje od roku... Více

Související témata

inflaceinvestiční univerzitaMiliardy v pohybunemovitostinemovitostní fondyrealityvýnosy
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo