Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Fondy, které za to stojí: U. S. Pioneer Fund

Martin Tománek
Martin Tománek
22. 11. 2012
 5 419

V dnešním dílu seriálu o pozoru hodných podílových fondech si představíme fond, který psal historii celého fondového průmyslu. Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund je lucemburský klon třetího nejstaršího podílového fondu v USA, který byl založen již v roce 1928, tedy rok před krachem na newyorské burze.

Fondy, které za to stojí: U. S. Pioneer Fund

V roce 1928 založil Philip Carret, v té době novinář pracující pro finanční týdeník Barron’s, s podporou rodiny malý investiční fond s názvem Fidelity Investment Trust. V roce 1951 fond přejmenoval na Pioneer Fund.

Začátky fondu rozhodně nebyly snadné. Fond utrpěl ztráty během velké světové krize, nicméně od poloviny 30. let až do svého odchodu z pozice manažera v roce 1983 Carret řídil fond velice úspěšně a zaznamenával dlouhodobě jedny z nejlepších výnosů v historii fondového průmyslu. Investiční filozofii fondu můžeme popsat slovy samotného zakladatele: snažil se nalézt „věci, které dávaly smysl a které přinášely rozumný zisk“ – snadno se to řekne, ale málokdo to dovede. Charakteristickým rysem Carretova investičního stylu byl nákup akcií pouze v případě, že byl přesvědčen, že může zdvojnásobit své peníze, a trpělivě vyčkával, až se tak stane. Vysmíval se tendencím mnoha mladých manažerů podílových fondů, kteří drželi akcie jen několik týdnů, nebo dokonce dnů, což nazýval „vrcholem hlouposti“.

Pioneer Fund dnes

V současné době je v čele fondu John Carey, který investiční filozofií navazuje na své předchůdce. Teprve čtvrtý portfolio-manažer v historii fondu získal koncem 70. let na Harvardu doktorát z historie (!) a pro společnost Pioneer Investments začal pracovat jako analytik v roce 1979. O sedm let později stanul v čele fondu.

Strategie fondu je dlouhodobě konzistentní a je postavena na hodnotovém přístupu. Fond se zaměřuje na kvalitní akcie velkých, dobře zavedených firem se solidním růstovým potenciálem. Může investovat až dvacet procent svých celkových aktiv do cenných papírů neamerických emitentů. V praxi to ale bývá mnohem méně, přičemž „emerging markets“ jsou vyloučené. Dodržována je zásada delší držby akcií, které v portfoliu zůstávají v průměru pět až šest let. Tento fakt lze doložit nízkým obratem portfolia, který se dlouhodobě pohybuje pod 25 procent. Management fondu preferuje větší míru diverzifikace. Portfolio obsahuje typicky 110 až 130 akciových titulů, přičemž váha jedné pozice zpravidla nepřesahuje tři procenta.

Mravný fond?

Zásadovost? Pokrytectví? Rozmar? Do portfolia Pioneer Fund se nedostanou akcie společností, jejichž zisky pochází primárně z tabáku, alkoholu nebo hazardních her.

Podle dokumentu Sdělení dodatečných informací má John Carey ve fondu podíl, který odpovídá více než milionu dolarů. Asistující manažer Walter Hunnewell vlastní podíl v hodnotě 500 tisíc až milion dolarů.

Náklady fondu

Pioneer Fund dostupný v USA (třída A) má podle poslední výroční zprávy celkové náklady vyjádřené ukazatelem TER na úrovni 1,09 procenta, což je podle agentury Morningstar ve srovnání s konkurenčními fondy podprůměr. Lucemburský klon fondu dostupný v Česku je nicméně kvůli vyššímu manažerskému poplatku dražší. Dolarová třída má TER ve výši 1,68 procenta a třída zajišťující měnové riziko do české koruny potom na úrovni 1,78 procenta. Náklady lze označit za přijatelné, v českém prostředí patří jednoznačně k nižším. Nepřímé náklady související s investiční aktivitou jsou podle míry obratu portfolia nízké.

Výkonnost

Fond má velmi úspěšnou historii. Hezký, i když pouze ilustrativní příklad uvádí ve své knize Mutual Fund Industry Handbook Lee Gremillion: Pokud by investor v roce 1928 do fondu vložil deset tisíc dolarů a neprováděl žádné další transakce, potom by koncem roku 2003 mohl své podílové listy prodat za cenu převyšující 50 milionů dolarů. Bohužel – takový investor patrně nežije. Na stránkách Pioneer Investments se potom dozvíme, že fond od svého založení přinesl průměrný roční výnos 11,6 procenta, zatímco srovnávací index S&P 500 o dva procentní body méně.

Výkonnost US Pioneer Fund v porovnání s indexem S&P 500

US Pioneer vs. S&P 500

Zvětšíte klikem. Zdroje dat: Sdělení klíčových informací na webu společnosti Pioneer. Standard & Poor’s

Na patnáctiletém horizontu má fond podle agentury Morningstar velmi podobnou výkonnost jako srovnávací index. Na desetiletém horizontu ovšem za indexem zaostává. V roce 2011 fond zaznamenal ztrátu -4,6 procenta, zatímco index S&P 500 si připsal přes dvě procenta. Průměrný fond v dané kategorii ztratil necelé procento. Relativní podvýkonnost byla způsobena nižším zastoupením (oproti indexu) sektorů informačních technologií a utilit, které si vedly dobře, a vyšším zastoupením průmyslového sektoru, který si vedl celkově hůř. Nižší výkonnost byla částečně způsobena faktem, že některé v daném roce rychle rostoucí akciové tituly, například Apple nebo Google, měly v portfoliu oproti indexu nižší váhu. Apple má v indexu S&P 500 váhu téměř pět procent, zatímco jeho váha v portfoliu fondu je zhruba poloviční. Autor článku to ovšem nepokládá za nevýhodu či chybu, právě naopak.

Jablíčko v portfoliu?

Jak to autor myslí s tím Applem? Vysvětlí vám to tady na Finmagu:

„Apple vyrostl během pár let tolik, že se správci investic stydí nemít ho v portfoliu. Je Apple bublina? A pokud ano, dá se odhadnout, jak dlouho se dá před prasknutím ještě přifukovat?“

Všechno se mění

Pioneer Fund urazil od třicátých let minulého století dlouhou cestu. Dnešní fond je samozřejmě jiný, než byl na svých začátcích. Americká ekonomika a s ní rovněž akciový trh se změnily. Fond je dnes také více svázán s indexem, než tomu bylo dříve. Opakování velmi úspěšné historie je tak méně pravděpodobné. Fond ovšem stále nabízí velmi zkušený management, stabilitu a časem prověřenou investiční strategii. A to není zrovna málo. 


Fondy, které za to stojí

Které fondy seriál představuje

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
1
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Martin Tománek

Martin Tománek

Vystudoval politologii na Univerzitě Hradec Králové, kde také vedl kurz mezinárodní politické ekonomie. Pracuje jako portfolio manager v Partners investiční společnosti. Věnuje se školení investičních... Více

Související témata

akciekup a držPhilip Carretpodílové fondyS&P 500TERU.S. Pioneer Fund
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo