Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Anketa: Na změnu zdravotní pojišťovny je čas jen do konce června. Podle čeho vybírat?

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma
14. 6. 2013

Na změnu zdravotní pojišťovny máte už jen dva týdny. Vyplatí se ji ovšem měnit? Jak si vlastně zdravotní pojišťovnu vybírat? Ptáme se odborníků ze zdravotnictví.

Anketa: Na změnu zdravotní pojišťovny je čas jen do konce června. Podle čeho vybírat?

Abychom uvedli titulek na pravou míru: zdravotní pojišťovnu samozřejmě budete moci změnit i po posledním červnu. Nebo přesněji: i potom si budete moci objednat změnu zdravotní pojišťovny. Kdo si o ni stihne zažádat do vysvědčení, na Nový rok 2014 se skutečně stane klientem jiné pojišťovny. Kdo zažádá později (až do posledního června 2014), ten si pak počká zase na další Nový rok.

Otázkou ovšem je, jestli se přecházet k jiné pojišťovně vůbec vyplatí. Pořád platí, co psaly Peníze.cz na konci roku 2011: „To, že zdravotních pojišťoven bude v Česku moci fungovat více, bylo odůvodňováno rozumně: proč by si občané neměli svobodně vybrat z konkurenčních nabídek, když navíc konkurence zvedá kvalitu. Jenže zároveň nebyly povoleny ty nejzákladnější zbraně v konkurenčním boji. Při neexistenci nadstandardní péče nemohly pojišťovny soutěžit svými pojistnými plány.“

Soutěžit tedy zdravotní pojišťovny můžou jen jaksi mimo svou hlavní činnost, různými akčními balíčky, příspěvky a slevami. Jenže vybírat jen podle nich může být pořádně ošemetné. Člověk, který o změně uvažuje, by si měl především zjistit, jestli mají jeho obvyklí lékaři a zdravotnická zařízení s pojišťovnou, o které uvažuje, vůbec uzavřené smlouvy. Nenechte se proto bez rozmyslu nalákat „verbíři“ pojišťoven, které v těchto dnech můžete potkávat na ulicích.

Pokud se však pro změnu nakonec přeci jen rozhodnete, můžete „přeregistraci“ provést na pobočce zvolené pojišťovny nebo na webových stránkách pojišťoven.

Jak našim čtenářům poradí odborníci ze zdravotnictví? Jak a na základě čeho by si měl člověk vybírat zdravotní pojišťovnu?

Milan KubekMilan Kubek

prezident České lékařské komory

Rozdíly v tom, co svým klientům jednotlivé pojišťovny v současnosti nabízejí, jsou sice minimální, přesto může neuvážená změna pojišťovny pacientovi způsobit obrovské problémy.

Při volbě zdravotní pojišťovny je především třeba ignorovat zdánlivě výhodné nabídky, jak ušetřit nebo jaký nesmysl nám ta která pojišťovna proplatí navíc. Takové chytáky vás můžou přijít draho. Nejdůležitější ze všeho je totiž být klientem takové pojišťovny, s níž mají smlouvy vaši lékaři. Chybná volba může znamenat, že přijdete o svého lékaře, který vás léta léčí a k němuž máte důvěru, a to jen proto, že s ním vámi vybraná pojišťovna nemá smlouvu. V takovém případě byste si musel hledat lékaře jiného, což nemusí být vůbec jednoduché.

Chybná volba se přitom napravuje jen obtížně. Změnit pojišťovnu dnes není vůbec jednoduché. Ministr Heger učinil z občanů nevolníky zdravotních pojišťoven, když jim znemožnil měnit pojišťovnu častěji než jedenkrát ročně, a to vždy pouze k 1. lednu, přičemž tento úmysl musí pojištěnec navíc hlásit ještě nejméně půl roku dopředu! Například kvůli slučování pojišťoven se tak desetitisíce občanů stali nedobrovolně klienty pojišťovny, kterou si vůbec nezvolili. Byl jim tak velmi zkomplikován přístup ke zdravotní péči, i když řádně platí pojistné. Pokud tedy plánujete změnu zdravotní pojišťovny, pak zapomeňte na různé slibované bonusy a naopak si nezapomeňte ověřit, zda s touto pojišťovnou mají uzavřeny smlouvy vaši lékaři.

Viktorie PlívováViktorie Plívová

tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví

Výběr zdravotní pojišťovny záleží především na individuálních potřebách pojištěnců a jejich životním stylu. V prvé řadě je dobré navštívit například webové stránky pojišťovny, případně její pobočku, a porovnat jejich nabídku. Například, máte-li malé děti, uvítáte příspěvek na očkování nad rámec očkování povinného, trpíte-li celiakií, bude pro vás atraktivní příspěvek na nákup potravin bez lepku a podobně. Zásadním faktorem je ovšem smluvní síť – dříve, než se pojištěnec rozhodne pro pojišťovnu nebo její změnu, měl by si ověřit, zda má daná pojišťovna uzavřenou smlouvu například s jeho obvodním lékařem. A pokud budoucího pojištěnce zajímá hospodaření pojišťovny, najde na webu zdravotních pojišťoven výroční zprávy.

Ministerstvo zdravotnictví v současné době předkládá novelu, ve které navrhuje zkrátit dobu ohlašování změny v případě přestupu k jiné zdravotní pojišťovně ze šesti na tři měsíce, což podpoří konkurenční prostředí pojišťoven, a tím pádem bude pro pojištěnce přínosné. Novelu bude vláda schvalovat v průběhu června.

Luboš OlejárLuboš Olejár

prezident Svazu pacientů ČR

Dřív se pojišťovna (ne)vybírala spíš podle toho, zda občané měli svou „profesní zdravotní pojišťovnu“. Pokud ne, zůstávali ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Dnes už je to přece jenom trochu jiné. Zdravotní pojišťovny si vybudovaly jistou image tím, jak se stavěly k proplacení některých léčebných metod a jaký přístup zvolily k občanům při informování o svých záměrech. Často si občan vybíral zdravotní pojišťovnu podle sympatií nebo na doporučení svého ošetřujícího lékaře. To je dost podstatné, aby lékař měl zaplacenou léčbu. Všeobecná zdravotní pojišťovna se často chovala tak, že nedávala smlouvy lékařům, a tím odradila občany u ní být, proto přecházeli zejména ke Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Dnes je to obdobné, velmi často hraje roli ošetřující lékař a jeho doporučení, protože ten ví, jak ta která zdravotní pojišťovna platí lékařské nebo léčebné výkony.

Omezení, které zákonem nastavil ministr Heger, aby pacienti nesměli přecházet k jiné pojišťovně než jen jednou do roka, je nesmyslné, protisoutěžní opatření. Za této situace stačí jedna zdravotní pojišťovna. Proto nemá cenu se jinak zabývat radami, jak přejít k jiné zdravotní pojišťovně. Stačí doporučení od lékaře, který člověku poskytuje zásadní léčbu.

Stanislav FialaStanislav Fiala

ředitel Asociace českých a moravských nemocnic

Otázka, na základě čeho měnit zdravotní pojišťovnu nás překvapila. Spíše klademe otázku, proč by pojištěnci měli pojišťovnu měnit. Obáváme se, že si příliš nevyberou. Všechny pojišťovny hradí stejnou péči a nějaké drobné bonusy nejsou to podstatné. Naopak za podstatné považujeme, že stát zvýšením daně z přidané hodnoty peníze ze zdravotnictví ještě odčerpává. Že zastavil valorizaci svých plateb za děti, důchodce, matky v domácnosti, za půl milionu nezaměstnaných a další.  Všechny zvyšující se náklady nechává platit pouze osoby pracovně činné. Že dosud neprovedl přerozdělení vybraného pojistného mezi zdravotní pojišťovny nejen podle věku, ale i podle zdravotního stavu jejich pojištěnců. Že kvůli tomu se v posledních letech rozsah i kvalita poskytované péče zákonitě snižuje. To by pojištěnce mělo pálit. Měli by usilovat o změnu politiky státu vůči všem zdravotním pojišťovnám, ale i vůči nemocnicím a ambulantním lékařům.

Tomáš CikrtTomáš Cikrt

novinář, bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví

V současnosti je jedno, u jaké jsme zdravotní pojišťovny. Jsou to přerozdělovny peněz, které se neliší ničím podstatným. Nejprve je potřeba provést skutečnou reformu zdravotnictví, například takovou, jakou nabídl už před lety Tomáš Julínek. Reforma musí spočívat ve změně postavení pojišťoven. Ty musejí mít na jedné straně reálné vlastníky a mnohem volnější ruku při nabídce různých produktů a na straně druhé zákonem dané povinnosti při zajištění dostupnosti zdravotní péče, a nad sebou nezávislý apolitický dozorový orgán (tedy ne ministerstvo zdravotnictví), který je bude kontrolovat. Do té doby je výběr pojišťovny téměř nezajímavý.

Oldřich TichýOldřich Tichý

tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny

Důvody pro volbu pojišťovny jsou u každého člověka subjektivní – pro někoho jsou důležitější jistoty a co nejsnazší dostupnost smluvních lékařů, jiný hledá spíše výhody a bonusy. Těžko proto radit, podle čeho vybírat. Nicméně VZP pamatuje na obě skupiny klientů.

Michael VíchMichael Vích

ředitel Českého zdravotnického fóra

V současné době v Česku sice existuje několik zdravotních pojišťoven, konkurence v pravém slova smyslu ale mezi mini stále není. Pokud si důkladně prostudujeme nabídky všech zdravotních pojišťoven, dá se konstatovat jediné: neexistuje zdravotní pojišťovna, která by měla výrazně výhodnější produkty než ostatní. Pojišťovny se dobře hlídají navzájem a rychle uzpůsobují nabídku, takže se prakticky u všech objevují stejné produkty pouze s odlišnými názvy.

Rád bych upozornil všechny pojištěnce na situaci, která může nastat při změně zdravotní pojišťovny. Před změnou pojišťovny bych jim vřele doporučil, aby si zjistili u svých lékařů (praktický lékař, zubní lékař a gynekolog) zda mají s nově vybranou pojišťovnou, podepsanou smlouvu. Pokud nebudou mít lékaři s danou pojišťovnou smlouvu sjednánu, mohou nastat problémy se zajištěním zdravotní péče. Pacient by pak za svou léčbu musel platit lékaři v hotovosti. A důležité je zde připomenout, že opět změnit pojišťovnu může pojištěnec zase až po uplynutí dalšího roku. Celý rok by tedy pacient musel péči hradit ze svého nebo dojíždět k nasmlouvanému lékaři, který může sídlit i desítky kilometrů daleko. Nikdo by v takové situaci pacientovi nemohl pomoci, protože zákon jasně stanoví, že zdravotní pojišťovnu lze změnit pouze jednou ročně.


Helena Janíčková

lékařka, odbornice serveru www.uLékaře.cz

Zdravotní pojišťovny nemají mnoho možností, jak se od sebe odlišit a přilákat nové klienty. Většinou se snaží zaujmout více či méně důmyslnými „balíčky prevence“ a bonusovými programy. V jejich rámci poskytují příspěvky na běžně nehrazené, ale zdraví prospěšné aktivity: nepovinná očkování, různá preventivní vyšetření navíc nebo sportovní vyžití. Stále častěji si také pojišťovny vytvářejí sítě smluvních partnerů, u kterých pak mohou jejich klienti čerpat služby či nakupovat se slevou. Máte-li chuť a čas měnit pojišťovnu kvůli dvacetiprocentní slevě na brýle, stačí zasednout k internetu a prohlédnout si, co jednotlivé pojišťovací ústavy nabízejí. Po chvíli však pravděpodobně zjistíte, že tyto nabídky si jsou navzájem velice podobné.

  • Nejprve se zamyslete nad tím, co od své pojišťovny skutečně potřebujete. Slevy mohou vypadat lákavě, později byste ale mohli zjistit, že vlastně nic takového nepotřebujete. Přestože lékaři mají často smlouvu se všemi sedmi zdravotními pojišťovnami, které v České republice působí, může se stát, že právě váš specialista některou z pojišťoven ve svém portfoliu postrádá. A je třeba si uvědomit, že pojišťovna vám neproplatí žádný výkon u zdravotnického zařízení, se kterým nemá uzavřenou smlouvu.
  • Před provedením změny se ujistěte, že všichni lékaři, které běžně navštěvujete, mají s vaší vysněnou zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu.
  • Pokud docházíte k některému specialistovi a pravidelně podstupujete náročnější vyšetření či léčbu, není na škodu zeptat se na názor přímo tohoto lékaře. Možná, že ne se všemi pojišťovnami má stejně dobré zkušenosti a například některá pojišťovna se může v budoucnu zdráhat některé specializované výkony proplácet.

Na změnu pojišťovny máte jistě právo a není důvod ho nevyužít. Na druhou stranu, změna by neměla být samoúčelná, a než k ní přistoupíte, musíte mít jasno v tom, s čím jste u své současné pojišťovny nespokojeni a co by vám její výměna měla do budoucna přinést. Jedině pak vám změna pojišťovny může poskytnout víc užitku než komplikací.

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase... Více

Související témata

Asociace českých a moravských nemocnicČeská lékařská komoraČeské zdravotnické fórumHelena Janíčkoválékařilékařská péčeLuboš OlejárMichael VíchMilan KubekMinisterstvo zdravotnictvíOldřich TichýStanislav FialaSvaz pacientů ČRTomáš CikrtViktorie PlívováVšeobecná zdravotní pojišťovnazdravotní pojištěnízdravotní pojišťovnaZdravotní pojišťovna ministerstva vnitrazdravotnictví
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo