Česko nemá „druhé nejlepší finance v EU“

Finmag.cz
Finmag.cz
16. 5. 2017
 17 187

Dny do voleb ubývají. A mediální masáž zesiluje. Její součástí jsou tradičně i hrátky s čísly. Jedním z hitů konce dubna se stalo tvrzení, že Česko má „druhé nejlepší finance v Evropské unii“.

Česko nemá „druhé nejlepší finance v EU“

Zprávu tohoto obsahu rozeslalo do světa Ministerstvo financí, jeho šéf si ji nechal rozvěsit po sociálních sítích a mnohokrát se také pochlubil médiím. Své úspěchy ministr mimo jiné používá jako obranu a jednu z univerzálních odpovědí-neodpovědí na otázky k již utěšeně dlouhé řadě svých afér. Jako ministr financí jsem úspěšný, nemáte mi co vytknout!

Ano, loni dosáhl český státní rozpočet přebytku, jenže to bylo především kvůli mimořádnému přísunu peněz z Evropské unie, jinak by prakticky jistě rozpočet končil v tradičním deficitu. Ano, státní dluh nominálně o několik desítek miliard klesl, jenže zmizela rezerva, kterou teď Ministerstvo financí zase vytváří. A státní dluh prudce roste.

Kdo to řekl?

Jak je to s českým stříbrem v kategorii veřejných financí? Nejprve je důležité si říct, kdo nám ho připisuje. První možnost je, že Eurostat sám přímo v některé ze svých publikací konstatuje, že Česko má druhé nejlepší finance v Evropské unii. Je v tom ovšem jistý zádrhel. Eurostat nic takového nikde neříká a nepíše.

Eurostat jen zveřejnil údaje, nabídl je široké veřejnosti, odborné i laické, a přidal pár metodických komentářů. Mandátem Eurostatu ani není se vyjadřovat k údajům jinak než metodicky anebo je jakkoli vykládat nebo hodnotit.

Druhá možnost: Eurostat nic takového přímo netvrdí, ale z údajů, které zveřejňuje, lze usoudit, že Česká republika má druhé nejlepší veřejné finance v Evropské unii. Můžeme připustit, že takto to autor mohl myslet, jistě to nevíme. Než se ale ptát, jak to autor myslel, a spekulovat, jestli jeho zavádějící formulace byla dílem neobratnosti, nebo úmyslu, bude mnohem zajímavější si věc prověřit a rozebrat. Lze z údajů Eurostatu, respektive z jejich kombinací, dovodit, že Česko patří mezi hospodáře-premianty?

Vezměme tedy na pomoc ona čísla, publikovaná Eurostatem v dubnu a seskupená v následující tabulce. Jednak jde o saldo hospodaření. Česká republika se s přebytkem 0,6 % HDP usadila mezi zeměmi Evropské unie na šesté příčce. Pro názornost je zobrazena i meziroční změna v saldu hospodaření, v ní to Česko dotáhlo jen na 11. místo. Zlepšení tedy nebylo nijak výjimečné.

A pak je tu dluh. Výše českého dluhu je čtvrtá nejnižší v Unii, meziroční zlepšení (-3,1 procentního bodu) je pak třetí nepříznivější. Tyto ukazatele se ovšem lepšily ve většině evropských zemí, česká čísla ve srovnání nevypadají zas až tak impozantně.

saldo

meziroční
změna salda

dluh

meziroční
změna dluhu

země

% HDP

země

procentní
body

země

% HDP

země

procentní
body

Lucembursko

1,6

Řecko

6,6

Estonsko

9,5

Slovinsko

-3,4

Malta

1,0

Chorvatsko

2,6

Lucembursko

20

Irsko

-3,3

Švédsko

0,9

Nizozemí

2,5

Bulharsko

29,5

Česko

-3,1

Německo

0,8

Portugalsko

2,4

Česko

37,2

Německo

-2,9

Řecko

0,7

Malta

2,3

Rumunsko

37,6

Nizozemí

-2,9

Česko

0,6

Bulharsko

1,6

Dánsko

37,8

Chorvatsko

-2,5

Kypr

0,4

Kypr

1,6

Lotyšsko

40,1

Litva

-2,5

Nizozemí

0,4

Irsko

1,4

Litva

40,2

Malta

-2,3

Estonsko

0,3

Lotyšsko

1,3

Švédsko

41,6

Švédsko

-2,3

Litva

0,3

Velká Británie

1,3

Slovensko

51,9

Dánsko

-1,8

Bulharsko

0,0

Česko

1,2

Polsko

54,4

Lucembursko

-1,6

Lotyšsko

0,0

Slovinsko

1,1

Malta

58,3

Rakousko

-0,9

Irsko

-0,6

Slovensko

1

Nizozemí

62,3

Maďarsko

-0,6

Chorvatsko

-0,8

Finsko

0,8

Finsko

63,6

Slovensko

-0,6

Dánsko

-0,9

Švédsko

0,6

Německo

68,3

Estonsko

-0,6

Rakousko

-1,6

Španělsko

0,6

Maďarsko

74,1

Rumunsko

-0,4

Slovensko

-1,7

Litva

0,5

Irsko

75,4

Španělsko

-0,4

Maďarsko

-1,8

Dánsko

0,4

Slovinsko

79,7

Finsko

-0,1

Slovinsko

-1,8

Itálie

0,3

Chorvatsko

84,2

Belgie

-0,1

Finsko

-1,9

Francie

0,2

Rakousko

84,6

Kypr

0,3

Portugalsko

-2,0

Lucembursko

0,2

Velká Británie

89,3

Velká Británie

0,3

Itálie

-2,4

Polsko

0,2

Francie

96

Francie

0,4

Polsko

-2,4

Estonsko

0,2

Španělsko

99,4

Itálie

0,5

Belgie

-2,6

Německo

0,1

Belgie

105,9

Portugalsko

1,4

Rumunsko

-3,0

Belgie

-0,1

Kypr

107,8

Řecko

1,6

Velká Británie

-3,0

Maďarsko

-0,2

Portugalsko

130,4

Polsko

3,3

Francie

-3,4

Rakousko

-0,5

Itálie

132,6

Bulharsko

3,5

Španělsko

-4,5

Rumunsko

-2,2

Řecko

179

Lotyšsko

3,6

Ani v jedné kategorii tedy Česko není na druhém místě. Samozřejmě, musíme pracovat s kombinací ukazatelů salda hospodaření a dluhu, tak jako postupovali autoři zkoumaného tvrzení. A takové kombinování, to už je prostor pro kreativitu a mučení čísel, až se raději přiznají a povědí, co chcete slyšet. Česká republika tedy měla skončit druhá za Lucemburskem. Vysoký přebytek (1,6 %), druhý nejnižší dluh (20 %) – Lucembursko je v obou klíčových kategoriích (deficit a dluh) nad Českem. S lucemburskými financemi už nic udělat nešlo, byly prostě lepší.

Dál už je to zajímavější. Suverénně nejméně zadluženou zemí je Estonsko (9,5 %). Úroveň estonského zadlužení je tedy zhruba čtvrtinová oproti zadlužení české vlády (37,2 %). Rozdíl je to propastný. Estonské saldo na tom bylo taky dobře. Estonci dosáhli přebytku 0,3 %, tedy polovičního oproti Česku. Jak je tedy možné, že země, jejíž úroveň zadlužení je velmi výrazně lepší, než o kolik má „horší“ saldo hospodaření (celkově ale též příznivé), je v žebříčku až za Českem? V nějakém pomyslném sumárním, kombinovaném ukazateli bychom tedy museli dát mnohem (!) větší váhu saldu hospodaření před dluhem, aby Česko Estonsko v pořadí předstihlo.

V Pobaltí ale problémy s pravdivostí tvrzení nekončí. Podobný je příběh Bulharska. Bulharsko hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem a jeho zadlužení je o téměř osm procentních bodů nižší než české. Diskutabilní je dále Švédsko, které loni dosáhlo o polovinu vyššího přebytku než Česko (0,9 %). Švédské zadlužení je o 4,4 procentního bodu vyšší než dluh České republiky, při srovnatelné dynamice snižování úrovně dluhu k HDP. A jak si ukážeme dál, zpochybnit by se dalo asi i naše umístění před Maltou.

Trochu respektu k číslům

Jak tedy lze poctivě dojít k závěru, že Česko „má druhé nejlepší finance v Evropské unii“? Odpověď je prostá: vlastně nelze. Pokud vezmeme výše uvedené Estonsko jako referenční zemi, kterou „je třeba předstihnout“, museli bychom v jakémsi složeném indikátoru „stav veřejných financí“, sestaveném z údajů o deficitu a dluhu, ponížit význam dluhu až na hranici naprosté nevýznamnosti (váha blížící se nule). Ano, pak jsou na tom veřejné finance v České republice lépe než v Estonsku.

Jenomže – potom zase před Česko skočí Malta a Švédsko a odsunou ho na čtvrté místo.

Může se to zdát malicherné, jestli má Česko stříbrnou, nebo bramborovou medaili, stejně jsou jen pomyslné. Přirozeně, není to klíčové. Ve srovnání s ostatními zeměmi na tom je Česko relativně dobře, byť aktuálně nejvíc kvůli škrcení investic a mimořádně příznivému hospodářskému cyklu. Jenže nejde jenom o hospodářství, ale také o úroveň informací, se kterými se pracuje ve veřejném prostoru a v politickém boji. O úctu k faktům.

Závěr je celkem protivně jasný. Tvrzení „Česká republika má podle Eurostatu druhé nejlepší finance v EU“ je nepravdivé. Eurostat takové hodnocení nezveřejnil, a především – z jeho čísel také nic takového vyvodit nelze.

Autor si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce má za to, že z rozumných důvodů, vyšla mu proto vstříc

Ohodnoťte článek

-
1
+

Sdílejte

Diskutujte (10)

Vstoupit do diskuze
Finmag.cz

Finmag.cz

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo