Předplatit časopis Finmag

Budoucnost? Diskontovaná!

Nicole „Stoneleigh“ Fossová
Nicole „Stoneleigh“ Fossová
22. 12. 2011

Lidé nejsou zvlášť dobří, pokud jde o schopnost vidět věci z dlouhodobé perspektivy. Tato naše schopnost se navíc mění v závislosti na okolnostech, zejména na našem pocitu stability. Pokud máme všichni pocit, že zítřek se bude podobat dnešku a že jsme si zajistili uspokojení našich základních potřeb, dokážeme uvažovat i o dlouhodobějších problémech a vidět věci v širších souvislostech.

Budoucnost? Diskontovaná!

Pokud naopak tomu žijeme v podmínkách, které skýtají jen omezený výhled do budoucna, a nemáme jistotu, že budeme mít přístup k základním potřebám, pak se luxus dlouhodobého výhledu vytrácí a jsme odkázáni na krátkodobý krizový management.

Ekonomie tento parametr popisuje jako změnu naší diskontní sazby. Když diskontní sazba roste, znamená to, že budoucnosti se přikládá menší váha než přítomnosti (jinými slovy, budoucnost je diskontována): dnešek má mnohem větší hodnotu než příští týden a téměř nekonečně vyšší hodnotu než vzdálená budoucnost. Takový byl přirozený stav po většinu existence lidstva.

  • Poznámka překladatelů: Diskontní sazba – dlužno chápat v nejširším slova smyslu. Při veškeré úctě k nechápavosti a rozložení inteligence lidstva dle Gaussovy křivky se nedomníváme, že by bylo lze vysvětlit dané ještě polopatičtěji. Základní myšlenka článku je prostá a jeho autorka říká opakovaně vesměs totéž, pouze pro to pokaždé užívá jiná slova a myšlenku rozvádí a zpřesňuje.

Vyždímat co nejvíc

Ti, kteří měli to štěstí, že se narodili v rozvinutém světě, prožili bezprecedentní období nebývalého bohatství a relativního míru. Dlouhodobé problémy, které dříve stály na okraji zájmu, se dostaly i do agendy politiků. Starost o životní prostředí a jiné živočišné druhy, myšlenka udržitelného rozvoje, pocit štěstí – úvahám o obdobných tématech se nejvíc daří v časech hojnosti, kdy diskontní sazba klesá a lidé se zaměřují na dlouhodobé a obsáhlejší problémy. Tento stav ovšem pravděpodobně nevydrží, což mimo jiné znamená, že nevydrží ani současná úroveň ochrany životního prostředí; přitom ani ta nedokáže zabránit neustálé degradaci přírodního kapitálu.

K růstu diskontní sazby ale nevedou jen těžké časy. Způsobují ho také časy nejistoty. V posledních letech se svět měnil takovou rychlostí, že se výraznou měrou snížila ekonomická viditelnost. A přestože trajektorie byla po většinu času pozitivní (pokud tedy považujete rostoucí materiální bohatství pár lidí za pozitivní), tempo nedávných změn bylo pro mnohé lidi nepohodlné a donutilo je, aby vůbec udrželi krok, začít se řádně ohánět.

  • Poznámka překladatelů: Těžké časy a časy nejistoty – těžkými časy Nicole míní časy bez materiálního blahobytu, tedy časy, které předcházely bezprecedentnímu ekonomickému rozvoji, časy nejistoty míní časy, jež nás nyní čekají; dále upřesňuje, v čem se tyto liší.

V důsledku toho poklesl počet lidí schopných podílet se na pokroku, a rozsah pokroku se tak začal zužovat. Ze zrychlujícího se kolotoče odpadává stále více lidí, společností, sektorů ekonomiky a dokonce i zemí.

Jak rostla nejistota, rostly také tendence nějak obehrát systém a vyždímat z něj co nejrychleji zisk, klesala naopak ochota k produktivním investicím. Ve světě, který se valí vpřed frenetickou rychlostí, produktivní investice povětšinou přinášejí zisk až za příliš příliš dlouhou. Tento vývoj trval roky a vedl k současnému kasinovému kapitalismu či Ponziho finančnímu systému.

Čas jednoduchých řešení a vůdců

Peněžní systém, který v stále se zmenšujících kruzích pronásleduje svůj vlastní ohon, je vůčihledně nestabilní. Troufám si tvrdit, že pod vzrůstajícím tlakem svých vnitřních rozporů a v důsledku katabolického (samožerného) procesu přivede sám sebe k zániku. Jakmile k tomuto dojde, rychlost změn se ještě zvýší. A to přivede do velmi obtížné situace kritické množství lidí.

Neutěšená situace těch, kdo vypadli z kola ven – jejich množství kritické hodnoty ještě nedosáhlo–, prozatím nebyla předmětem zájmu zpravodajského systému (který píšou vítězové). To se ovšem změní, až počet měnícími se podmínkami a vývojem zasažených lidí dramaticky vzroste.

Diskontní sazba, která je už tak vysoká, vystřelí ještě více nahoru a lidé si budoucnosti přestanou kolektivně cenit. Takový stav rozhodně nenapomáhá rozumnému a inteligentnímu rozhodování nebo zvažování, zda bychom neměli zvolit jinou, alternativní cestu. Z psychologického hlediska jde o prostředí, které preferuje krizové řízení a zjednodušující reflexivní reakce. Za takových situací je kolektivní lidská mysl bohužel náchylná k zjednodušujícím odpovědím, s nimiž přicházejí populističtí manipulátoři, a lidé častěji než jindy volí proti svým vlastním nejlepším zájmům.

Zajistěte zítřek, budujte obec

Co dělat? Potřebujeme jednat tak, abychom byli (a spolu s námi co nejvíc dalších lidí) co nejméně vystaveni rizikům, která s sebou přinesl dnešní systém, jak se vyvíjel nejmíň několik desetiletí, ne-li déle. To se samozřejmé snadněji řekne, než udělá. Chceme-li ale co nejvíc našemu myšlení ulevit od budoucích tlaků a umožnit tak lidem v budoucnosti přemýšlet v dlouhodobé perspektivě, pak to nejlepší, co můžeme učinit, je řídit se doporučeními záchranného člunu blogu The Automatic Earth – tedy snížit dluh, držet hotovost, získat určitou vládu nad základními životními potřebami, a co je nejdůležitější, budovat pospolitost.

Čím víc bude lidí, kteří se nebudou muset starat, kde získají něco dalšího k snědku, tím víc bude lidí, kteří si budou s to zachovat chladnou hlavu a udržet si luxus dlouhodobého výhledu. To je důležité nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní. Přehnané reakce lidí na nepříznivé události mívají většinou větší dopad, než tyto události samotné. Musíme učinit vše možné, abychom přehnané reakce zmírnili do té míry, že se naše společnosti nerozpadnou ani ve velmi nejisté budoucnosti.

anglického originálu přeložili František Marčík a Alexander Ač

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Nicole „Stoneleigh“ Fossová

Nicole „Stoneleigh“ Fossová

Nicole Fossová píše pod pseudonymem Stoneleigh a je spoluredaktorkou blogu The Automatic Earth (Automatická země), jednoho z nejčtenějších finančních blogů vůbec. Její texty spojují oblasti financí, energie,... Více

Související témata

Automatic Earthčasy nejistotydiskontní sazbaDiskontovaná budoucnostdlouhodobá perspektivakasinový kapitalismuskatabolismuspokrokponziho finanční systémtěžké časy

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo