Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera

Comfortably Smug
Comfortably Smug
17. 12. 2015
 7 189

Premiéra nového dílu Hvězdných válek je tady, a tak se mnozí filmoví fandové znovu vracejí k předchozím dílům, aby si připomněli, co vše se událo před dávnými lety v daleké, předaleké galaxii. Tentokrát ale leckoho možná překvapí, jak nápadně příběh a postavy Hvězdných válek odrážejí realitu současné války proti teroru.

Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera

Za ta léta se objevila řada studií, které přesvědčivě dokládají, že Galaktické impérium byli ve skutečnosti klaďasové a Povstalecká aliance záporňáci. Současné polemiky na internetových fórech mají tendenci vidět věc v globálnějších souvislostech, věnují se širším galaktickým dějům, které provázejí snahy Impéria nastolit řád a bezpečí v hvězdné soustavě zaplavené vesmírnými teroristy.

Potřebovali bychom ale úžeji zaměřenou studii, která by nám pomohla pochopit, proč jsou filmy ze světa Hvězdných válek ve skutečnosti příběhem o tom, jak se z mladého Luka Skywalkera stal radikál.

Frustrovaný mladý muž

Sledujme ho od chvíle, kdy se s ním seznámíme v Nové naději – s prostým venkovským chlapcem, který zasněně pozoruje západ sluncí nad planetou Tatooine –, až po jeho přerod v radikalizovaného povstalce, který v Návratu jediho zapaluje mrtvé tělo vlastního otce a oslavuje úspěšný bombový útok na Hvězdu smrti, a zaměřme pozornost na tytéž příznaky, které dnes používají odborníci na terorismus a státní bezpečnostní složky k rozpoznávání radikalizace. Budeme na vlastní oči svědky Lukovy pochmurné cesty k náboženskému fundamentalismu a extremismu.

Luka Skywalkera poprvé poznáváme coby osiřelého chlapce z venkova, prakticky bez přátel. Žije se strýcem a tetou a touží narukovat na Galaktickou akademii jako všichni jeho vrstevníci. Tady vidíme, že ačkoli se z Luka nestal terorista ze dne na den, už od začátku vykazoval znaky, které z něj dělaly ideální cíl extremistických náborářů. Kupříkladu Anthony Stahelski v materiálu amerického Ministerstva vnitřní bezpečnosti podotýká, že potenciální teroristé obvykle:

  • pocházejí z rodin, ve kterých chybí otec – ☑
  • jen obtížně navazují vztahy s lidmi mimo úzký rodinný kruh – ☑
  • přirozeně tíhnou ke skupinám, které jim nabízejí pochopení a kamarádství – ☑

Luke je zkrátka přesně ten osamělý, frustrovaný mladý muž, jaké vyhledávají náboráři extremistických skupin.

Zasvěcení

Obi-Wan, náboženský fanatik, který celý život vyhledává a učí mladé hochy extrémní interpretaci Síly, jen stěží tlumí nadšení, když na Luka náhodou narazí. Okamžitě ví, že objevil mimořádně vhodného kandidáta na proměnu v radikála. Stahelski kondstatuje, že teroristické skupiny kladou obzvláštní důraz na depluralizaci, což znamená, že každého nového rekruta nejdřív odříznou ode všech skupin, do kterých patří, a izolují ho ve svém středu, aby zvýšily jeho vnímavost vůči fundamentalistické indoktrinaci. Sotva se Obi-Wan s Lukem seznámí, hned chlapce přesvědčuje, že má opustit rodinu a přidat se k němu. Pomůže si přitom manipulativní lží, že Impérium může za smrt Lukova otce, a doufá, že to chlapce přivede k tomu, aby zasvětil život džihádu.

Mladý Luke, zdrcený a dezorientovaný pod náporem tohoto teroristického brainwashingu, spěchá domů, kde ale najde jen zuhelnatělé pozůstatky své tety Beru a strýce Owena. Jejich náhodné zabití jednotkami Impéria je možné přímo srovnávat s obětmi bezpilotních letounů prezidenta Obamy, které reální teroristé zneužívají k náboru nových lidí. A přesně tak to udělá i Obi-Wan, zneužije Lukova zármutku, aby ho dostal do svého vlivu a navedl ho na cestu extremismu.

Nejprve s Lukem zamíří do města Mos Eisley, tam pronikne pomocí jediského mentálního triku; je mu jasné, že s nejvyšší pravděpodobností figuruje na předních místech v seznamech hledaných teroristů. V Mos Eisley obstará sobě i Lukovi přepravu u místního pašeráka drog a úspěšně Tatooin opouští. Brzy je však přesto dopaden a pokus o další únik končí střetem s Darth Vaderem. Během souboje si Obi-Wan všimne, jak napjatě Luke jeho počínání sleduje, a vycítí příležitost. V duchu odříká jediskou motlitbu a spáchá sebevraždu. Napadá vás někdo, kdo chce vykřikováním modliteb před sebevražedným útokem inspirovat k dalšímu terorismu?

Pusť otázky z hlavy

Luke unikne a spojí se spící teroristickou buňkou. Zúčastní se s ní útoku na vesmírnou stanici, a když se přiblíží na dohled svému cíli a uslyší v duchu Obi-Wanův hlas, zavře oči, odříká modlitbu a vyhodí stanici do povětří. Útok nikdo nepřežije. Divák vidí, že mladý Skywalker pochytil základy ozbrojeného náboženského extremismu velmi rychle.

Na začátku dalšího dílu – Impérium vrací úder se Obi-Wan ukáže Lukovi jako přízrak a vydá mu jasné instrukce, podle kterých bude jeho radikalizace dál postupovat. Pošle ho na vzdálenou planetu Dagobah, kde má podstoupit výcvik a další náboženskou indoktrinaci pod vedením extremistického duchovního Yody.

Yoda mladého Luka přijme do své náboženské „školy“ a učí ho fundamentalismu a partyzánskému vedení boje. Tak jako extremističí mulláhové vyžaduje naprostou oddanost pokřivené interpretaci Síly a dělá vše pro to, aby Luka připravil o poslední zbytky kritického myšlení. Jeho snaha chlapce dále radikalizovat, zbavit ho identity a vštípit mu slepou poslušnost je obzvlášť patrná ve scénách, kdy ho nabádá, aby „pustil otázky z hlavy“, „zapomněl, co se naučil“, a zejména když říká: „Žádné ‚pokusím se‘ – buď něco uděláš, nebo ne.“ Jediové vědí, že v bojovnících, které cvičí pro svatou válku, musejí vypěstovat bezmyšlenkovitou oddanost. Jakmile se Luke zdokonalí v boji a utvrdí v náboženském zápalu, netrpělivě opouští Dagobah; už se nemůže dočkat, až svůj teroristický výcvik uplatní v praxi.

Krev

Návratu Jediho vidíme už temnějšího, zocelenějšího Luka, příhodně oděného v černém hábitu, dychtivého užít násilí při uplatňování zvráceného jediského systému soudce – porota – kat. Během záchranné mise Luke předvede typicky extrémistický černobílý pohled na svět – „kdo není s námi, je legitimní cíl“ –, zejména ve scéně, kdy vyhodí do povětří Jabbovu výletní loď a zabije všechny muže, ženy a děti na palubě.

Rozjitřený krveprolitím podléhá mladý Skywalker fanatismu do takové míry, že se rozhodne zavraždit samotného císaře, a dokonce i vlastního otce, tedy pokud oba nepřijmou jeho extrémní interpretaci Síly. Na Hvězdu smrti proniká s cílem obětovat se jako mučedník. Jeho spolupovstalcům se nakonec podaří zničit klíčový vojenský cíl a Luke zavraždí nejprve císaře a pak i vlastního otce. Jeho výcvik je u konce, žízeň po krvi uhašena… prozatím.

Darth Vader se stává poslední obětí Lukova džihádu, Obi-Wan s Yodou uspěli, lapili do osidel jediského extremismu dalšího mladého muže. Vidíme tedy, že Hvězdné války jsou bez nejmenších pochyb varovným příběhem o nebezpečí radikalizace a o tom, jak snadno se i z nenápadného na první pohled neškodného mladíka stane terorista odvedle.


anglického originálu pro Finmag přetlumočil Aleš Drobek

Ohodnoťte článek

-
2
+

Sdílejte

Diskutujte (1)

Vstoupit do diskuze
Comfortably Smug

Comfortably Smug

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo