Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Vážná porucha vlády. Za aktuální nouzový stav by měla jít do tepláků

Petr Němec
Petr Němec
22. 2. 2021
 23 534

Že je současný nouzový stav a zejména způsob jeho vyhlášení protiústavní, to už popsali jiní. Advokát Petr Němec ovšem jde dál a vládu by kvůli tomu nejraději viděl za mřížemi. Proč na ni podal trestní oznámení, vysvětluje řadou argumentů.

Vážná porucha vlády. Za aktuální nouzový stav by měla jít do tepláků
Zdroj: Shutterstock

Tak chci zase poslat vládu do tepláků. Minulé trestní oznámení mi Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 shodilo ze stolu. Vyhlazení okresního města není vinou vlády, může za to prý špatné klima a nelze házet vinu na vládu jen proto, že okolo je situace lepší.

To má pan státní zástupce klimatolog jistě pravdu. Ale proto jsem dokládal i konkrétní skutky a důkazy, kterými je podloženo, že vláda rozhodovala přesně opačně, než doporučovali odborníci. Pak plná krematoria na nízkou oblačnost jen tak nesvedete.

Na postup státního zástupce byla podána stížnost a podal jsem žádost o přezkum vyřízení mého trestního oznámení. Veřejnost si zaslouží věrohodné zdůvodnění, že za opožděnou reakci a světové rekordy v nakažených a mrtvých z podzimu nikdo nemůže.

Takových důkazů bude na ministerstvech jistě mnoho. Nevěřím, že podřízení vlády a ministrů si nekryjí záda, když vidí, kam se to všechno řítí. A že vláda se rozhoduje při řízení epidemie podle nálad voličů, nikoliv podle rad odborníků.

Aby bylo jasno

Žárovka
Zdroj: Shutterstock

Pro kontext: v říjnu minulého roku podal Petr Němec trestní oznámení na vládu. Po orgánech činných v trestním řízení, tedy policii a státním zastupitelství, chtěl, aby prověřily, jestli vláda při realizaci protivirové strategie nepostupovala trestuhodně neodpovědně nebo přesněji, jestli za svá chybná manažerská a úřední rozhodnutí nemají její členové nést trestní odpovědnost. Vysvětlení, proč oznámení podává, sepsal Petr Němec pro Finmag:

Trestní oznámení na vládu. Ať víme, kdo může za to, že jsme best in covid

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 trestní oznámení odložilo. Petr Němec žádá přezkum jeho rozhodnutí.

Ale není to občan, kdo může tyto důkazy na ministerstvech zajistit. To ať se na mě pan státní zástupce nezlobí. Na postup státního zástupce jsem si tedy stěžoval a věc teď posuzují na Městském státním zastupitelství v Praze, tak snad se dočkám trošku moudřejšího odpálkování.

Nový nouzový stav: na poslance už to nehodíte

Státní zástupce ale přišel i s protiargumentem, který je pochopitelně rozumný. Vláda má za svá rozhodnutí politickou odpovědnost, nikoliv trestněprávní. A jak státní zástupce zdůraznil, máme parlamentní demokracii a vláda odpovídá parlamentu. Ten ji kontroluje, nikoliv orgány činné v trestním řízení.

Přišla zima a s ní i nový Finmag. Co v něm najdete?

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

KNIHY JSOU BYZNYS

• Jak zacloumal knižním trhem nástup komiksu? • Proč si za sebe slavné osobnosti nechávají psát knihy? • Investice do knih se vyplatí, ale pro byznys se to dělat nedá.

BYZNYS JE HRA

• Než úspěšní podnikatelé zestárnou, musí vyřešit, co bude dál. Kdo převezme Pradu? • Hřbitovy mají problém: Velká poptávka nepřináší víc peněz. • Kolik platů stojí byt?


To je pochopitelně pravda. Ale jen částečně. Vláda má politickou odpovědnost, ale to neznamená, že nemá i odpovědnost trestněprávní a jinou. Tak třeba přihrávání zakázek kamarádům se zjevně dá podřadit pod politická rozhodnutí a voliči ve volbách to pak takovému politikovi spočítají. Ale že by za zmanipulovanou veřejnou zakázku pro kamaráda nemohl být politik i trestně stíhán, to snad nebude nikdo příčetný tvrdit. Politikům svěřujeme úřady, majetky státu ke správě, stovky miliard a obrovskou moc. Pochopitelně že odpovídají i trestněprávně za to, jak s tím naloží.

Když na křižovatce ignorujete červenou a někoho zabijete, můžete jít sedět. Když řídíte ministerstvo a ignorujete doporučení podřízených orgánů a odborníků a necháte vymřít okresní město, tak bychom měli aspoň připustit úvahu, že tu trestní odpovědnost může být. Dát nohy na stůl a říct, že ministři nemůžou být za svá rozhodnutí během epidemie nikdy odpovědni, je těžko akceptovatelné.

Ale zpět k tomu, že vláda odpovídá Poslanecké sněmovně a podle státního zástupce tedy není co řešit. Státní zástupce teď má problém. Vláda Poslaneckou sněmovnu při vyhlášení nouzového stavu protiústavně obešla, a přestala tedy fungovat i parlamentní kontrola, na kterou se alibisticky odvolával.

Rok nebo pět

Jestli byl nouzový stav vyhlášen neústavně, nebo nikoliv, o tom už psali jiní. Shrnout to lze tak, že přední ústavní právníci se shodnou, že postup vlády byl neústavní. Z odborníků se vlády zastal vlastně jen Jan Kudrna, který ale pracuje pro vládu a dlouhodobě spolupracuje s vládní ČSSD, za kterou dokonce dřív kandidoval ve volbách. Jeho příspěvek do debaty je tedy spíš rozpačité hodnoty.

Vycházím tak z premisy, že vyhlášení nouzového stavu bylo obejitím ústavního zákona a Parlamentu, a postup vlády byl tedy neústavní. A teď trochu právničiny.

Téóčko aneb Co je trestní oznámení

Chytrá kniha
Zdroj: Shutterstock

Z reakcí lidí vidím, že často nevědí, co to trestní oznámení vlastně je.

Tak především: není to nic složitého ani odvážného. „Téóčko“ podává kdejaký vesnický ňouma na svého souseda i za to, že jeho slepice víc nesou a rajčata jsou červenější. Prostě napíšete na policii nebo státní zastupitelství, že ten či onen – ale ani nemusíte pachatele znát – spáchal podle vás asi trestný čin. Klidně ve dvou větách, každý má právo dovolávat se spravedlnosti a nelze po něm chtít, aby platil advokáta, aby mu trestní oznámení pěkně vyvoněl.

Trestních oznámení na vládu prý padla v souvislosti s virem řada. Já chci dát orgánům činným v trestním řízení na stůl takové, které má hlavu a patu a není výkřikem blázna, věčného stěžovatele nebo právníka-amatéra. Tím moje práce končí. Dál už je na policii a státním zastupitelství, aby na věci řádně pracovaly. Aby ji odložily, když zjistí, že to je nesmysl a trestný čin se nestal. Nebo aby zahájily trestní stíhání a třeba věc nakonec dopracovaly až k soudu.

Ústavní zákon o bezpečnosti ČR v článku I. uvádí, že zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu.

Ústava ČR pak v článku 67 říká, že vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.

Lze tedy říci, že to je vláda, kdo má plnit základní povinnosti státu tak, jak je vymezuje ústavní zákon o bezpečnosti ČR, když pro mne je v souvislosti s trestním oznámením podstatný hlavně odkaz na ochranu majetkových hodnot.

A teď, jaký by to mohl být trestný čin? Opět zkouším §330 trestního zákoníku, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Ministři jsou dle §127 trestního zákoníku úřední osoby.

Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Vláda při vyhlášení nouzového stavu nesporně vykonávala svou pravomoc. Plnění důležitého úkolu je jistě to, co ústavní zákon o bezpečnosti ČR popisuje jako základní povinnosti státu, tedy vlády jako vrcholového orgánu výkonné moci. Vláda podle mě svým neústavním postupem nesplnila povinnost ochrany demokratických základů ČR. To ale bude spíš akademický spor. Zcela jasně ale vláda nesplnila povinnost ochrany majetkových hodnot, protože neústavní vyhlášení nouzového stavu spojila i s opatřeními, kterými (opětovně) znemožnila stovkám tisíců podnikatelům řádně podnikat.

Vláda takovým činem, podle dikce zákona, způsobila vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem. Jinak nucené uzavření obchodů, fitek, kadeřnictví, kin, divadel a dalších a dalších podniků prostě popsat nelze. Je to vážná porucha v činnosti podnikatele, kterou způsobil neústavní postup vlády.

Škoda, kterou tak vláda způsobuje, přitom každý den neústavního nouzového stavu a navázaných opatření mnohonásobně převyšuje škodu velkého rozsahu. Pak se dostáváme k trestní sazbě až pět let.

Nebo ještě výš

A dokonce můžeme jít ještě dál a říct, že by to mohl být trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle ustanovení §329 trestního zákoníku. Tedy žádná nedbalost. Vláda obcházením Poslanecké sněmovny a úpravou vyhlašování nouzového stavu vykonala svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu – ústavnímu zákonu o bezpečnosti ČR – a překročila svou pravomoc. Jak pak ukazují některé indicie, vláda tak patrně konala vědomě protiprávně.

Jak to vidíte vy?

Vláda sice tvrdí, že jí to posvětili vládní právníci, ukázalo se ale, že to je lež: nemá v ruce žádný papír, na kterém by kdokoliv z úředníků potvrdil, že to je OK. Lidé, kteří pro vládu pracují, nejsou žádní idioti. Pochopitelně si tak kryjou záda a nikdo takový papír nechtěl podepsat.

Opatření, která vláda vůči podnikatelům přijala, nesporně způsobují úmyslnou škodu. To je meritum daných opatření – musíte zůstat zavření, vzniká vám škoda, a my vám za to dáme nějaké kompenzace. O úmyslnou škodu by šlo pochopitelně i v případě, že by vláda postupovala legálně, ale škoda by nevznikla nezákonným postupem. A tedy by to – z hlediska práva – nebyl problém. Škoda bude přitom každý den v řádu stovek milionů.

Při této kvalifikaci se pak dostáváme na sazbu pět až dvanáct let.

Uvidíme, jak si s tím na státním zastupitelství poradí nyní. Teď jde čistě o právní spor, do kterého státní zastupitelství klima už jen tak nenaroubuje. Argument, že vláda má jen politickou odpovědnost a je odpovědná Parlamentu, za situace, kdy je meritem protiprávního jednání právě neústavní obcházení Parlamentu, už taky nemůže obstát.

Ale co já vím, třeba se tím státní zástupce nenechá vyvést z míry.

Nechám se překvapit.


Víc Němce!

Petr NěmecZdroj: Petr Němec

Sucharův sloupek – komentáře Petra Němce vycházejí v každém čísle magazínu Finmag. Proti proudu. Kde selský rozum naráží na hranice práva.

Nezapomeňte, s digitálním předplatným získáváte přístup ke kompletnímu archivu Finmagu.

Předplatit Finmag hned teď
Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
9
+

Sdílejte

Diskutujte (4)

Vstoupit do diskuze
Petr Němec

Petr Němec

* 1984. Ostravák. Absolvent práv na Masarykově univerzitě. Nyní pražská náplava. Advokát. Majitel australského ovčáka a řopíku. Suchar. Obdivovatel tvorby Hrabala, Skácela a Alizée. Web: www.akpetrnemec.cz,... Více

Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo