Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma
4. 12. 2020
 14 237

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů
Zdroj: Shutterstock

Doba koronavirová jako příležitost? Pro dravé startupy, malé nové inovativní firmy, by to tak doopravydy mohlo být. A nejspíš zejména pro ty, které sázejí na technologie. V mnoha oblastech byznysu i života vůbec se digitalizuje jak o závod a život – práce, zábava i nákupy – se přesouvají na internet.

Otázka je, co pandemie udělala s uvažováním investorů, bez jejichž peněz se řada startupů nemá šanci proměnit z housenky na motýla. O „volné peníze“ by sice – i vzhledem k politice centrálních bank, které na krizi reagují zvyšováním objemu měn – neměla být nouze, na druhou stranu koronakrize ukázala, jak křehké můžou být některé segmenty trhu, jejichž pozice se ještě před rokem mohla jevit jako naprosto neotřesitelná.

Jak vidí šance i slabá místa českých startupů analytici, ekonomové, lidé z byznysu nebo investoři? Jakým výzvám – ať už jde o financování, udržitelnost byznysu, propojení s většími hráči, o lidské zdroje nebo zásahy státu – budou tuzemské startupy v nejbližší době čelit? A které konkrétní startupy si zaslouží zvýšenou pozornost a proč?

Jiří Skopový

Jiří Skopový

leader programu Seed Starter České spořitelny

Souhlasíte s názorem?

-
+7
+

Startupové prostředí pandemická situace ovlivňuje spíše okrajově. Přestože jsou negativní dopady onemocnění covid 19 na ekonomiku zřetelné, pro investory jde především o zvýšenou opatrnost, která však nutně neznamená krácení investic. Investoři se silným finančním zázemím, jako je právě Seed Starter České spořitelny, mají k dispozici dostatečný kapitál. Na přetřes ale přichází přístup k investicím do jednotlivých projektů. Zásadní změnu můžeme již nyní pozorovat u sledování burn-rate. Sílí totiž tlak na vynakládání peněz efektivnějším způsobem.

Dnešní situace ale nemění nic na tom, že se každý den objevují nové projekty, které se ucházejí o investorské financování. Bez ustání vznikají jak u nás, tak po celém světě zajímavé firmy, které přinášejí pozoruhodné produkty z nejrůznějších oblastí. Zvýšenou pozornost zaslouží česká společnost Investown.cz, která nabídne kolektivní investování do bytů se zhodnocením kolem čtyř procent. Ze zahraničí pak například projekt Newfront, který je jedním z nejrychleji rostoucích pojišťovacích zprostředkovatelů na americkém trhu.

Marcela Hrdá

Marcela Hrdá

členka managementu Moore Czech Republic

Souhlasíte s názorem?

-
+3
+

České startupy jsou schopny prosadit se v evropském i světovém měřítku. Teď ale můžou mít problém s kapitálem. Trh se bude potýkat s nedostatkem finančních investic, a to hned z několika důvodů. Patří mezi ně snižující se příjmy, opatrnost při investicích, ale také vyčkávání investorů, jestli by v budoucnu nemohly dosáhnout ve společnostech většího podílu, kdyby se dostaly do problémů nebo klesla jejich hodnota. U zmiňované opatrnosti navíc statistiky ukazují, že pokud je investorem firma s vlastním výrobním programem, volnou hotovost si teď spíš ukládá jako rezervu. Tyto trendy se můžou výrazněji projevovat právě v oblasti startupů.

Výzvou bude pro startupy také pokles poptávky po jejich produktech a službách, který může značně zasáhnout méně zainvestované subjekty. Řešením by mohlo být propojení s většími hráči nebo ještě lépe propojení se subjektem, který si tímto rozšířením výrobního nebo obchodního řetězce vylepší svou pozici na trhu. V lepší pozici jsou určitě technologické startupy, zejména v oblastech jako umělá inteligence, robotické zpracování dat nebo matematické modelování. Opakovaně se ukazuje, že klíčem k úspěchu je vlastní produkt, nikoliv jen prodej lidské či technologické kapacity třetím stranám. Pozitivním vývojem by mohly projít také startupy z oblastí zdravého životního stylu, fitness, výživových doplňků, anebo také zajištění vzdáleného sociálního kontaktu s ohledem na dopady pandemie covid-19.

Václav Gregor

Václav Gregor

CEO & partner Soulmates Ventures

Souhlasíte s názorem?

-
+1
+

Největší výzvou bude vhodná komunikace produktu a vyvolání správných emocí v očích zákazníka, které povedou ke konverzi či nákupu. Mnoho produktů se v minulém roce prodávalo, a to i přesto, že společnost neměla zvučný brand, její komunikace byla slabá a neměla jasně specifikováno, kdo je jejím koncovým zákazníkem. Kvůli pandemii a s ní spojeným propadem ekonomiky se do existenčních problémů mohou dostat nejen startupy, ale i etablované firmy, které nemají jasně specifikované cílové skupiny svých potenciálních zákazníků. Firmy nadále nemohou ignorovat skutečnost, že se svými produkty nejsou jasně vyhraněné.

V Soulmates Ventures vnímáme, že nejzajímavější projekty z hlediska růstu budou v příštím roce z oborů, kterým se daří v jakékoliv ekonomické nebo epidemiologické situaci nebo napomáhají pandemii a krizi řešit či jí dokonce předcházet. Většinu takových projektů nacházíme v oborech greentechu a healthtechu, pro které jsou společným jmenovatelem dvě věci – silný pozitivní dopad na společnost a udržitelnost směrem k planetě. I za produktem, který má potenciál uchytit se na globálním trhu, musí stát zcela kompetentní lidé. Proto ve startupech, které u Soulmates Ventures procházejí akcelerací, klademe důraz na začlenění těch nejlepších expertů v daném oboru. Pouze v takovém případě se povede investorské peníze zhodnotit a zabránit mrhání kapitálu. Čeká nás ekonomicky náročné období, ve kterém uspějí jen ti nejlépe připravení.

Vít Jásek

Vít Jásek

výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů

Souhlasíte s názorem?

-
+3
+

Možná to bude znít zvláštně, ale pandemie je pro startupy velkou příležitostí. Jsou charakteristické svou flexibilitou a dynamikou vývoje. Pandemie je pro ně proto daleko větší šancí než pro velké korporáty, kde je i výměna zrcadla na záchodcích projektem na tři měsíce. Startupy musí čelit třem zásadním výzvám: byrokracie, financování a lidské zdroje. Pokud jim chceme pomoci, tak se musíme právě na tyto tři oblasti zaměřit. O omezení byrokracie se neúspěšně snažila už nejedna vláda. S financováním to začíná být lepší, protože i některé velké a silné nadnárodní firmy jsou ochotny se na financování dobrých nápadů podílet. U lidských zdrojů je problém, že kvalitních lidí je málo. A ti, kteří mají potenciál a chuť změnit profesi, zase nemají peníze a čas trávit dva měsíce v rekvalifikačním kurzu. Přimlouval bych se tedy za to, aby stát více zpřístupnil kvalitní a efektivní rekvalifikace co největšímu počtu lidí. Aby nebyly jen pro formu, ale aby skutečně připravily na výkon nové profese.

Tomáš Ditrych

Tomáš Ditrych

managing partner advokátní kancelář Mavericks

Souhlasíte s názorem?

-
+2
+

Pandemie negativně zasáhla řadu startupů zejména v oblasti cestovního ruchu nebo restauračních a ubytovacích služeb. Z dlouhodobého hlediska ale bude většina startupů z krize spíše profitovat. V důsledku pandemie je totiž jasně vidět tlak na digitalizaci celého českého byznysu, a právě v digitalizaci mají startupy před ostatními velký náskok.

Lze proto očekávat, že do technologického segmentu přiteče ještě víc kapitálu z velkých korporací a tradičních odvětví průmyslu a služeb. Řada společností bude muset přehodnotit své fungování a upravit stávající byznysmodely, a to ještě rychleji, než se původně předpokládalo. Právě startupy a technologické společnosti pro ně mohou být nejrychlejší cestou, jak inovovat a digitalizovat většinu oborů a zachovat si tak vlastní konkurenceschopnost.

Zvýšenou pozornost doporučuji věnovat startupům působícím v oblastech, které v důsledku pandemie raketově porostou. Z mého pohledu se jedná o oblasti delivery a last-mile solutions (DoDo, Zásilkovna), on-line potraviny (Rohlík), média, gaming a e-sport (Gjirafa, Oddin), on-line sales (Cloudtalk), extrakce a automatizace dat (Apify) a řada dalších.

Zuzana Paulovics

Zuzana Paulovics

lídr programu Start it @ČSOB

Souhlasíte s názorem?

-
+2
+

Koronakrize zasahuje firmy, které dosud prosperovaly, a otevírá prostor pro nové. U nás vidíme, že startupů vzniká víc. Do programu Start it @ČSOB se přihlásil rekordní počet startupů – dvakrát víc, než bylo do té doby obvyklé. Stejný trend vidíme i v zahraničí.

Krize přináší nové potřeby i příležitosti. Zavedené firmy potřebují pomoci s digitalizací. Do digitálního světa se stěhují i služby, které si většina z nás vůbec nedokázala digitálně představit. Boom zažívá vzdálená zdravotní péče v kombinaci s wearables, online vzdělávání i fitness. Vznikají ale třeba i řešení pro psychoterapii a teambuildingy. Vedle toho do budoucna ještě vzroste tlak na snížení uhlíkové stopy a prosperovat zřejmě budou udržitelná řešení. Investoři investují do startupů dál, ale jsou opatrnější a vždy chtějí vidět platící zákazníky a záložní plán.

Startupy jsou oslabené i tím, že nemají finanční polštář, ale naštěstí jsou flexibilní. Už od jara tedy snižují úvazky, vypovídají pronájmy atd.

Vratislav Kalenda

Vratislav Kalenda

spoluzakladatel a CEO vývojářského studia Applifting

Souhlasíte s názorem?

-
+4
+

Startupů, které stihly svá investiční kola ještě před pandemií, se podle mého situace tolik nedotkla. Naopak měly skvělou příležitost pracovat na svém produktu, přizpůsobit se, nabrat kvalitní tým a připravit se na rozvolňování. Ostatní projekty musejí dokázat, že jsou připraveny čelit dnešním výzvám. Určitě se změnilo a mění přemýšlení investorů, kteří budou chtít znát plán, kdyby se podobná krizová situace opakovala. Jednoznačně tedy vidím výzvu v tom, že investoři budou opatrnější, což ale zajistí dostatek kapitálu pro startupy, které skutečně přinášejí hodnotu. Zakladatelé budou víc přemýšlet nad smyslem a udržitelností svého byznysu, navíc bude na trhu víc schopných lidí, kteří možná v průběhu pandemie přišli o práci. Bude tedy skvělá příležitost k získání kvalitnějšího týmu. Výhodu budou mít ti, kteří nabídnou hybridní způsob práce, kdy někteří lidé pracují remote a někteří onsite.

Vyšší pozornost si myslím nyní zaslouží startupy, které pečují o člověka ať už z pohledu duševního či fyzického zdraví a projekty řešící společenské problémy. U nás přišli vývojáři s vlastní iniciativou na začátku první vlny, projekt jsme hned podpořili. Vzniklý portál Pomuzeme.si propojuje dobrovolníky s organizacemi, kde potřebují pomocnou ruku, například s domovy pro seniory. Podařilo se nám na jaře i na podzim zmobilizoval několik stovek lidí.

Petr Šíma

Petr Šíma

zakladatel a CEO Depo Ventures

Souhlasíte s názorem?

-
+2
+

Vliv pandemie na startupy je jak negativní, tak pozitivní. Upřímně si myslím, že víc pozitivní, tak začnu s těmi negativy. Hodně investorů „zamrzlo“, hlavně soukromých, angel investorů. Mají třeba najednou sami problémy. Někteří čekali na velké výprodeje a výhodné nákupy, ani ne tak ve startupech, ale tam, kde to znají. Samozřejmě je teď složité se scházet a domlouvat investice. Pozitivní je, že opatrný sentiment u investorů pomalu mizí. Nic tak hrozného se nestalo, alespoň ne mezi startupy. Propad byl velmi krátký a objem investic rychle roste. Venture kapitálové fondy se vlastně nikdy nezastavily, většina z nich v investicích pokračovala a všichni investoři jsou online.

Každá krize je příležitost pro něco nového. Je to ideální doba pro vznik startupů. Musí přesvědčit uživatele o změně a investory o tom, že se do nich vyplatí investovat. Evropa potřebuje stále více investorů. Zvýšenou pozornost si zaslouží všechny startupy, které dělají věci jinak. Online služby, medtech, blockchain. U nás třeba SmartGuide, Tatum nebo HoloMe.

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Trinity Bank a člen NERV

Souhlasíte s názorem?

-
+21
+

Která odpověď vám dává smysl?

Skutečně tržní ekonomika si s pandemií poradí. Španělská chřipka svět před stovkou let také přivedla do prosperity dvacátých let, označovaných nejen v USA jako „roaring twenties“. Horší než chřipka i covid je pro ekonomiku přeregulovanost, přerozdělování či předluženost. Bohužel, právě to dusí i české startupové prostředí. Ukazatel síly kreativní destrukce – tedy ukazatel počtu každoročně založených a zaniklých firem – je v Česku zhruba poloviční v porovnání s USA. Není tu tedy dostatečně efektivní proces, při němž neúspěšné firmy zanikají a dávají prostor schopnějším konkurentům.

Když nyní souhrou politických okolností může díky daňovému balíčku dojít ke snížení daní, tedy snížení přerozdělování, i údajně pravicoví politici a ekonomové ho kritizují. A dokládají tím, jak jsou ve skutečnosti levicoví. Tady je důvod, proč se v Česku startupům asi nikdy nebude dařit tolik jako v USA. Už jsme zemí příliš zlevicovatělou a socialistickou. Raději necháme peníze státu, aby založil zase nějaký státní fond na podporu startupů, než abychom vítali, že nám díky snížení daní zůstane více peněz a budeme moci investovat do nějakého startupu sami za sebe. To je stěžejní problém: mnozí Češi, i ti údajně pravicoví, jsou radši, když za ně rozhodnutí, co s penězi, udělá „erár“, než aby přijali odpovědnost a šli s vlastní kůží – a vlastními penězi – na trh.  

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase... Více

Související témata

digitalizacekoronaviruskreativní destrukceLukáš Kovandapodnikánístart-up
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo