Za mezinárodní zkušeností do Plzně

PR článek
PR článek
18. 10. 2021

Díky projektu Academic Career in Pilsen přijíždějí na plzeňské vysoké školy akademici z celého světa. Zapojují se tu do mezinárodních výzkumných projektů a někteří v regionu zapustí i kořeny.

Za mezinárodní zkušeností do Plzně
Letní škola experimentální chirurgie / Zdroj: LF UK v Plzni

Projekt Academic Career in Pilsen přivádí od roku 2019 na plzeňské vysoké školy – Západočeskou univerzitu a Lékařskou fakultu UK – akademiky a výzkumné pracovníky ze světa. Ať už přímo cizince, nebo české absolventy zahraničních doktorských studií či dlouhodobých výzkumných pobytů. Jde o systém ročních i dlouhodobějších stipendií pro absolventy doktorského studia, postdoktorandy zakládající vlastní výzkumnou skupinu a hostující profesory a výzkumníky.

Účastníci programu se zapojují do vědeckých projektů mezinárodních akademických týmů a řada z nich se pak nechá zlákat kombinací kariérní perspektivy s kvalitním zázemím pro život, které Plzeňský kraj nabízí, a zůstanou v regionu i s rodinou.

„Uchazeči o zaměstnání v rámci Academic Career in Pilsen mohou být buď postdokové, tedy výzkumní pracovníci do sedmi let po udělení titulu Ph.D. či jeho obdoby, nebo zkušení výzkumníci, profesoři. Zapojí se do výzkumné i pedagogické činnosti a svými zkušenostmi ze zahraničí přispějí k jejich zkvalitňování,“ vysvětluje Martina Nedvědová, která se v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje zaměřuje na internacionalizaci vzdělávání. „Obě univerzity se dohodly ve vybraných tematicky opodstatněných případech na sdílení těchto odborníků například při výuce, workshopech či seminářích,“ dodává Nedvědová.

Někteří se vrátí, jiní zůstanou

„V roce 2019 jsme podpořili zhruba tříměsíční pobyt šesti zahraničních odborníků a přes 20 krátkodobých pobytů akademických a výzkumných pracovníků na různých kariérních úrovních. Mezi krátkodobé projekty počítáme konference, sympozia, workshopy, přednášky či semináře. V roce 2020 jsme od krátkodobých pobytů upouštěli a podpořili jsme šest výzkumníků na seniorních pozicích na pobyt v délce tří měsíců a dva postdoky na pobyt v délce osmi měsíců,“ prozradila Markéta Ulčová, hlavní řešitelka projektu Academic Career za Západočeskou univerzitu. „Letos to zatím vypadá na podporu pěti seniorních výzkumníků a dvou postdoků. Vzhledem k složitější situaci s cestováním opět umožňujeme v odůvodněných případech i krátkodobější pobyty,“ říká Ulčová.

Dále uvádí: „Jednou z největších kapacit, které díky Academic Career in Pilsen 2019 navštívily Západočeskou univerzitu v Plzni, je Ivatury S. Raju z NASA. Na Fakultě aplikovaných věd se zúčastnil workshopu a mezinárodní konference DAS 2019. Setkat se s člověkem, který je vedoucím pobočky analytických a výpočetních metod NASA a vedoucím technologem pro struktury a materiály, bylo opravdu zajímavé a přínosné.“

Někteří účastníci se do Plzně i vracejí, jako například doktor Ehsan Saebnoori z Íránu, který na katedře materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní prováděl výzkum zaměřený na hodnocení odolnosti ocelí zesílených oxidační disperzí proti korozi. Vzhledem k situaci se ale vrátí až na začátku příštího roku.

Někteří se vracejí, jiní zůstávají. Ve výzkumném centru NTC působí od roku 2019 doktorka chemického inženýrství Fatemeh Gholami. Vitalij Janovič z Ukrajiny začal pracovat na katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní. Provádí experimentální výzkum na aerodynamických zařízeních a podílí se na experimentech na novém zařízení, které je na katedře od roku 2018. Stal se klíčovým pracovníkem výzkumu katedry. V Plzni zůstal i s rodinou.

Propojování

Na plzeňské lékařské fakultě Univerzity Karlovy bylo projektem Academic Career podpořeno deset zahraničních odborníků v roce 2019 a osm v roce 2020. „Naší hlavní akvizicí je profesor gynekologie Khaled Ismail, který dřív působil na Univerzitě v Birminghamu,“ prozradil vědecký ředitel Biomedicínského centra a proděkan fakulty prof. Milan Štengl. „Kromě výuky pregraduálních i postgraduálních studentů a vlastního výzkumu, zejména v oblasti perineálního traumatu, se zaměřuje na vytvoření komplexní platformy podpory Ph.D. studentům napříč univerzitou,“ doplňuje Štengl. Díky propojení Univerzity Karlovy s univerzitami v Heidelbergu, Kodani, Miláně, Varšavě a s pařížskou Sorbonnou v evropské univerzitní alianci „4EU+“ se efekt internacionalizace přenáší i dále, společné vzdělávací aktivity mohou do Plzně přilákat studenty a pracovníky všech partnerských institucí.

Ze „služebně mladších“ členů vědeckého týmu Biomedicínského centra podpořených projektem Academic Career můžeme zmínit Ibrahima Bitara, který se stal již pevnou oporou týmu prof. Jaroslava Hrabáka, zabývajícího se problematikou zvyšující se rezistence bakterií k antibiotikům a šíření multirezistentních bakterií. Doktor Bitar provádí sekvenační analýzy multirezistentních mikrobů a mobilních genetických elementů nesoucích geny rezistence pomocí celogenomové sekvenace na platformách MiSeq a Sequel I a sekvenace na platformě PacBio. Školí dva Ph.D. studenty a podařilo se mu získat podporu Agentury pro zdravotnický výzkum pro projekt Cesty šíření, evoluce, adaptace a význam antibiotické rezistence: aplikace celogenomové sekvenace. O náplň práce na půdě plzeňské lékařské fakulty má tedy na roky dopředu postaráno.

Informace nejen o strategii jsou dostupné na webu www.inovujtevpk.cz a na LinkedIn profilu Smart Pilsen Region či na facebookovém profilu GetSmart.

Realizováno v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623.

Ohodnoťte článek

-
1
+

Sdílejte

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo