Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Diskuze: Hybaj do polí

8. 8. 2020
 35 342
31 komentářů

Přihlášení do diskuze

Nejoblíbenější příspěvek

Vzhledem k autorovu předchozímu článku "AMERIKA NESTAVÍ CHODNÍKY. JEŠTĚ BY PO NICH CHODILI ČERNÍ", který byl v podstatě neomarxistickou agitkou, mám trochu problém ho brát vážně.

Pár poznámek
1. Lidé jednají tak, aby dosáhly co největšího uspokojení vzhledem k omezeným zdrojům, které mají k dispozici a podmínkám, které nemohou ovlivnit. Podmínky pro život dnes nejvíce ovlivňuje stát a protože tyto podmínky mnoha lidem nevyhovují, snaží se je v rámci svých možností eliminovat. Když jsou vysoké daně a nesmyslný zákoník práce, tak vzniká švarc systém a off shore companies, když je šikana podnikatelů nesnesitelná, vzniká šedá či černá ekonomika a korupce, když lidé nemohou bydlet tam, kde by chtěli, tak hledají náhradní možnosti, které aspoň částečně splňují jejich očekávání atd.

2. Stále více podmínek, ve kterých žijeme, je dáno centrálním plánováním státu. Všechny ty dotace, jedno jestli skryté nebo neskryté, nesmyslné stavební řízení, šikana památkářů, zkorumpované územní plány zhoršují situaci, kterou se pokoušejí regulovat. Regulace tak fungují z principu a většině lidí nezbývá, než se jim podřídit. Regulátor tak pravidelně dosahuje opaku toho, co od regulace očekával.

3. Stále se rozšiřující centrální plánování včetně měnového monopolu a činnosti centrální banky stále více znemožňuje reálnou ekonomickou kalkulaci. V důsledků regulací, dotací, pobídek, podpor a nevím čeho ještě už nejsme schopni určit reálnou tržní cenu stále se rozšiřujícího okruhu věcí. To zcela zákonitě vede k tomu, že některé věci jsou nesmyslně levné a některé nesmyslně drahé. A lidé se tomu pochopitelně přizpůsobují.

Nahlásit
-
60
+

Nejméně oblíbený příspěvek

To je taky špatně. Kdyby to bylo dotované, pak by tam jezdily větší a lepší kapacity a lidi by cestovali jako lidi a ne jako dobytek.

Nahlásit|Zobrazit komentovanou zprávu
-
-4
+

Diskuze

“ Varováním můžou být nedávné, nejdřív těžko pochopitelné protesty žlutých vest ve Francii. Jednalo se zřejmě o první revoltu jinak materiálně zajištěné krajiny kruhových objezdů a benzinek proti drobnému zdražení pohonných hmot. Co z pohledu města působilo jako logická daň, bylo výrazným zásahem do životní úrovně lidí žijících daleko od míst, ze kterých lze kamkoliv dojít pěšky.”

Neviem ako vo Francúzsku, ale v Čechách a na Slovensku tvoria dane na pohonných hmotách dosť podstatnú časť celkovej ceny. Takže tá “logická daň” je tam započítaná už v pomerne veľkej miere.

Nahlásit

-
6
+
2/2