Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Investiční chyby: Přehnané sebevědomí

Martin Tománek
Martin Tománek
27. 5. 2013

První investiční chyba, o které jsme hovořili, byla: Příliš věříte expertům. Jsou ovšem i jiní lidé, kterým byste měli bezmezně důvěřovat, pokud se chcete rychle zbavit peněz, prodělat majlant a prohrát na burze kalhoty. Takový nespolehlivý a omylný rádce – jste vy.

Investiční chyby: Přehnané sebevědomí

Zdravé sebevědomí a optimismus jsou vlastnosti, které se v životě můžou hodit. Zdravě sebevědomý a optimistický člověk se cítí lépe, je spíš schopný zvládat úkoly a překážky. Říká se ovšem všeho s mírou. Někdo ale na míru nebere ohled a zastává názor, že každé sebevědomí je zdravé. Čím víc ho je, tím je zdravější. Čím vyšší sebevědomí, tím větší ambice, morálka, odhodlání či vytrvalost. A skutečně – zdá se, že nadměrné sebevědomí zvyšuje pravděpodobnost úspěchu. Některé výzkumy ukazují, že nadměrně sebevědomí lidé dosahují kariérních úspěchů a bývají povyšováni – přestože můžou být v podstatě nekompetentní.

Lidé obecně mají tendenci přeceňovat své schopnosti a znalosti. A pánové prominou – statisticky je to jev typický víc pro muže, ačkoli s postupující emancipací nacházíme hojnější a hojnější příklady nadměrně sebevědomých žen.   

Uveďme jeden hezký příklad. Jonathan Burton v knize Investment Titans vyzval čtenáře, aby ohodnotili své řidičské dovednosti na třístupňové škále nadprůměrné – průměrné – podprůměrné. Výsledek? Respondenti se většinou považovali za nadprůměrné řidiče. Mnohé studie prokázaly, že na tento druh otázek odpovídá stejně až devadesát procent lidí. Asi nemusíme příliš zdůrazňovat, že je nemožné, aby nadpoloviční většina lidí disponovala nadprůměrnými řidičskými dovednostmi.

Nadměrné sebevědomí ovšem neznamená nutně cestu vzhůru. Černé kroniky jsou plné příběhů přehnaně sebevědomých řidičů, pilotů letadel, sportovců a podobně.

Na finančních trzích platí to, co v životě obecně: přehnaná důvěra ve vlastní schopnosti a znalosti může sice někdy někoho dovést k zisku, obecně ale vede k podceňování rizik a vážným chybám. A pak také většinou velkým ztrátám.

Vyzvat trh na souboj

Investoři trpící nadměrným sebevědomím tvrdí, že jsou schopni porazit trh, protože se rozhodují objektivně a racionálně, zatímco ostatní investoři se rozhodují na základě nálad a emocí. Stačí být chytřejší než ostatní a úspěch je zaručen! Tak jednoduché to ale bohužel není. Trh sice určitě není dokonalý a čas od času má maniodepresivní stavy, ale zároveň se na něm pohybuje obrovské množství velmi inteligentních a vzdělaných lidí. Pokud tedy nějaký investor chce trh porazit, musí mít buď lepší informace (insider trading je ovšem trestný), anebo musí dostupné informace interpretovat lépe než ostatní.

Ani nadprůměrná inteligence ovšem nezaručuje úspěch, protože i velmi chytří lidé mohou činit hloupá investiční rozhodnutí. Například Eleanor Laiseová ve své studii sledovala investiční výsledky členů Mensy (organizace lidí s nadprůměrným IQ) v patnáctileté periodě mezi lety 1986 až 2001. Výsledky jsou spíše překvapivé. Ve sledovaném období dosáhl klub výnosu pouze 2,5 procenta ročně, zatímco index amerických akcií S&P 500 si v průměru připsal 15,3 procenta ročně. Výjimečná inteligence tedy v tomto případě rozhodně nevedla k výjimečným výnosům.

Boys will be boys

Uveďme další důkaz nadměrného sebevědomí investorů. Brad Barber a Terrance Odean ve své studii Boys will be boys: gender, overconfidence and common stock investment testovali dosavadní výzkumy, podle kterých investoři s nadměrným sebevědomím nadměrně obchodují, protože věří, že mohou dosáhnout vysokých výnosů. Podle teorie mají větší sklony k nadměrnému sebevědomí muži, u kterých se tak předpokládá větší obchodní aktivita. A výsledky studie? Autoři sice nenašli žádné důkazy svědčící o tom, že by ženy byly úspěšnější ve výběru akcií, nicméně přesto v průměru dosahují vyšších čistých výnosů než muži. Každý obchod totiž něco stojí, má své transakční náklady – a ty byly příčinou horších výsledků častěji obchodujících mužů.

Předvídání budoucnosti

Dalším znakem přílišného sebevědomí je snaha předpovídat budoucnost. Mnozí investoři se zájmem naslouchají lidem, z jejichž sebevědomého vystupování se zdá, že toho o svém oboru vědí opravdu hodně. Obecně řečeno jsou ale mnohé předpovědi nevěrohodné a bezcenné a občas také neobjektivní. Někteří lidé jsou ale o svém úsudku tak skálopevně přesvědčeni, že vyhledávají pouze takové informace a důkazy, které potvrzují jejich názor. Tvrdí, že nechávají mluvit fakta. Problém ale je, že fakta zpravidla nehovoří sama za sebe, ale až v souvislostech a vztazích. A my někdy máme tendenci ony vztahy deformovat: některá fakta (ta, která korespondují s naším dosavadním přesvědčením) zdůrazňujeme a pokládáme za důležitá, jiná (ta, která se nám nehodí do krámu) bagatelizujeme nebo rovnou ignorujeme. Nehodící se škrtáme.

Platí, že skutečně inteligentní lidé si dobře uvědomují, že jejich chápání světa a událostí je nevyhnutelně nedokonalé, a proto jsou zpravidla ve svých předpovědích velmi opatrní a umírnění. Skvěle to vyjádřil Warren Buffett: „Nemáme, nikdy jsme neměli a nikdy nebudeme mít názor na to, kam se vydá akciový trh, úroková sazba či obchodní aktivita ode dneška za rok.“ Přesto budou mnozí z nás nadále naslouchat různým prorokům, kteří sebevědomě prohlásí, že se věci budou ubírat tím a tím směrem.

Jak se vyhnout drahým chybám?

Každý investor dělá chyby. Úspěšný investor je ten, kterého chyba nepoloží – protože vždycky myslí na zadní vrátka. Dopředu počítá s tím, že by mohl chybu udělat a jistí se proti jejím dopadům. Nadměrně sebevědomí investoři – a potvrzuje to nejedna studie – drží nepříliš diverzifikovaná portfolia, podstupují velká rizika a pevně věří svému úsudku. Oni přece chyby nedělají. Potom ale můžou být nemile překvapeni. Výnosy našich investic totiž často ovlivňují i tak nepředvídatelné události, jako jsou teroristické útoky nebo přírodní katastrofy.

Až když si uvědomíte, že naše schopnosti předpovídat budoucnost jsou velmi omezené, až když si připustíte vlastní nedokonalost a omylnost, až potom budete na dobré cestě stát se úspěšným investorem. 

Autor je investiční analytik Partners

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Martin Tománek

Martin Tománek

Vystudoval politologii na Univerzitě Hradec Králové, kde také vedl kurz mezinárodní politické ekonomie. Pracuje jako portfolio manager v Partners investiční společnosti. Věnuje se školení investičních... Více

Související témata

akciediverzifikaceinteligenceinvesticeinvestiční chybyrizikasebevědomíwarren buffett
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo