Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Očima expertů: Čtvrtý operátor nebude. Jak to ovlivní ceny mobilního volání?

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma
29. 11. 2013
 12 437

Češi se čtvrtého mobilního operátora opět nedočkají. V ostře sledované aukci kmitočtů uspěli jen tři zavedení hráči. K výraznějšímu zlevnění cen volání tak podle všeho nedojde. Co si o tom myslí člen Rady ČTÚ Ondřej Malý, manažerka T-Mobilu Alice Selby, neúspěšný účastník dražby Tomáš Budník, zástupce Tarifomatu Petr Fajmon a další odborníci?

Očima expertů: Čtvrtý operátor nebude. Jak to ovlivní ceny mobilního volání?

Dlouhá léta se spekulovalo o tom, že po nástupu čtvrtého mobilního operátora na český trh přijde cenová revoluce. Příchodu nového hráče měla výrazně pomoci dražba kmitočtů uvolněných digitalizací televizního vysílání. Očekávaný efekt ale nepřinesla. Sazka Telecommunications ani Revolution Mobile se svými nabídkami totiž neuspěli. Zákazníci mobilních operátorů si tedy budou muset na výraznější zlevňování volání nechat zajít chuť. Budoucí vývoj na trhu tak paradoxně neovlivní samotná aukce kmitočtů jako spíš dvě výrazné akvizice, ke kterým v oblasti telekomunikací došlo v poslední době. Petr Kellner a jeho PPF si pořídili Telefóniku, Deutsche Telekom zase svému T-Mobilu přikoupil společnost GTS Central Europe. Zajímavé bude sledovat především to, jak si v novém byznysu budou počínat Kellnerovi lidé.

Útěchou budou virtuálové a rychlejší internet

Spotřebitele může potěšit alespoň to, že by po aukci mělo dojít k rozšíření vysokorychlostní mobilní sítě LTE. K té navíc velcí hráči musí poskytnout přístup i menším virtuálním operátorům. Těch sice na našem trhu začíná být jako hub po dešti, žádnou velkou díru do světa se jim ale zatím nepodařilo udělat. Podle všeho tak nebude konkurenční boj probíhat v oblasti cen volání, ale půjde v něm především o datové tarify a další rozvoj mobilního internetu.

Jak se na průběh aukce kmitočtů dívají odborníci? Co budou její výsledky znamenat pro trh mobilních operátorů? A jaký vývoj cen volání a služeb můžou očekávat spotřebitelé?

Petr Fajmon

zástupce společnosti Tarifomat.cz

Petr Fajmon
-
+7
+

Aukce kmitočtů proběhla velmi nešťastně. U zadávání zakázek za několik miliard by se dal očekávat větší důraz na nastavení podmínek aukce. Výsledek na trhu nic nezměnil a pouze přinesl méně peněz do státní kasy. Pokud by aukce proběhla před dvěma roky, mohli jsme zde mít dalšího velkého hráče, který by měl čas a prostor změnit rozdělení sil na trhu. Bohužel postavení operátorů na trhu zůstane stejné a bude se jen kontinuálně zvyšovat komfort poskytovaných služeb. Jejich prací bude udržet si na uzdě nepřeberné množství virtuálních operátorů, kteří nám tu rostou jako houby po dešti. A co se týče vývoje cen volání a služeb? Na našem telekomunikačním trhu se vyskytuje přibližně 33 subjektů pronajímajících si sítě stávajících operátorů. To, co nejvíce zákazníky zajímá, jsou stále ceny minut a SMS, a ty se výrazně měnit nebudou. Prostor ke snižování cen vidím u datových tarifů. Zde mají operátoři ještě velké rezervy.

Ondřej Malý

člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Ondřej Malý
-
+7
+

Výsledek aukce odpovídá tomu, že v dnešní realitě je obtížné pro nového operátora vstoupit na trh s nutností investovat mnoho miliard do sítě a do rozvoje služeb – případní zájemci o vstup na český trh si museli spočítat, že návratnost je i s ohledem na poslední události na trhu (akvizice Telefóniky PPF, akvizice GTS Deutsche Telekomem, dohoda o sdílení sítí) nejistá a investice by byla silně riziková. I tak jsem ale přesvědčen, že aukce bude mít výrazně pozitivní vliv na trh. Česko se především rozdělením kmitočtů konečně připojí k zemím, kde je možné postavit sítě určené pro vysokorychlostní mobilní internet (LTE) a poskytovat na nich inovativní služby. Díky povinnostem spojených s vydraženými kmitočty se nestane, že by operátoři na frekvencích „seděli“, jako tomu bylo u 3G. Dojde k rozvoji velkoobchodního trhu, protože operátoři budou muset poskytnout přístup k síti LTE i virtuálům. To by mělo vést k daleko většímu množství nabídek pro koncového spotřebitele, většímu konkurenčnímu boji, a tedy i lepším cenám. Na Českém telekomunikačním úřadu bude (a budu ho k tomu z pozice člena Rady i „popohánět“) aby plnil bezezbytku a kvalitně svou regulační funkci a rozvoji soutěže výrazně napomáhal.

Jiří Kadeřávek

zakladatel České pirátské strany

Jiří Kadeřávek
-
+7
+

Výsledky aukce kmitočtů, která nedokázala dovést na mobilní trh nového hráče, budou mít v dlouhodobém horizontu za následek technologickou stagnaci celého segmentu. To je pro Piráty, kteří podporují růst znalostní ekonomiky, jednoznačné minus a je to taky minus pro občany České republiky. Dalším přímým netechnologickým důsledkem bude výrazně menší konkurence na trhu. Slovo výrazně používám záměrně, protože jsme tak přišli o efekt „štiky v rybníce“. Stávající hráči se navzájem dobře znají a budou si svůj rybníček dobře hlídat. Dostatečná konkurence je podstatným atributem svobodného podnikání. Dále je zřejmé, že měří-li se vyspělost ekonomiky mírou investic, tak i zde je poraženým Česká republika a její občané. Zakonzervovanost trhu bude mít samozřejmě řetězové následky v oblasti dalších investic, technologických inovací a tvorby kvalifikovaných pracovních míst.

Alice Selby

manažerka regulace T-Mobile

Alice Selby
-
+7
+

Propojeno

Čekat na levnější volání? A co takhle jít mu naproti?

Možná není potřeba čekat, až se mezi línými kapříky objeví štika, která jim prožene faldíky. Možnost tak trochu obejít operátory a volat levně má totiž stále víc z nás. A dneska už to ani nemusí bolet.

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že aukce kmitočtů stále probíhá. Ukončena byla pouze její aukční fáze.

Účast naší společnosti hodnotíme jako velmi úspěšnou. Získali jsme všechna pásma potřebná pro plánovaný rozvoj celorepublikového pokrytí vysokorychlostní mobilní datovou sítí a můžeme tak navázat na již zahájené komerční nabízení mobilních služeb čtvrté generace ve vybraných lokalitách Prahy a v Mladé Boleslavi. Plánujeme vybudovat vysokorychlostní síť budoucnosti, nabízející připojení o rychlosti až 150 Mbps (výhledově až 300 Mbps) na území celé republiky. Výsledek aukční fáze jasně potvrdil, že český mobilní trh je připraven doručit vysoce kvalitní nejmodernější mobilní služby, což je bezpochyby dobrý výsledek rovněž z pohledu zákazníků. Všichni stávající mobilní operátoři mají srovnatelnou startovací pozici na trhu poskytování vysokorychlostního přístupu k mobilnímu internetu a je tak věcí jejich investiční připravenosti a vhodně zvolené marketingové strategie, jak obstojí v silně konkurenčním prostředí českého mobilního trhu. Naše nabídka bude reagovat na globální trend v telekomunikacích, kterým je strmě rostoucí poptávka po datových službách, která tak vyžaduje odpovídající přenosovou kapacitu mobilních sítí. Lze tak očekávat investice nejen do výstavby sítě čtvrté generace, ale zároveň do budování optických tras.

Jiří Hlavenka

novinář a investor

Jiří Hlavenka
-
+7
+

Vtip je v tom, že po skončení aukce se oproti současnému stavu nezmění vůbec nic – je zachován stav věcí, kdy veškeré frekvence (s jednou nevýznamnou výjimkou) vlastní tři operátoři, kteří po léta podnikají v dojemném souladu.

Nicméně: máme tu změnu vlastníka operátora a druhý hráč na trhu (T-Mobile) pohltil GTS, firmu obhospodařující významnou část datové infrastruktury. Dále v létě došlo k zajímavému uvolnění trhu, kdy operátoři byli přinuceni otevřít své sítě a poskytnout je takzvaným virtuálním operátorům; byť to operátoři udělali neradi a virtuálním operátorům – tedy svým zákazníkům – spíše ztrpčují život a neposkytují jim plnou velkoobchodní nabídku. Výsledkem celého procesu bylo pronikavé snížení cen. V příštím roce či dvou už ale žádné výrazné změny v cenách za volání nenastanou. Neomezené nabídky se ustálí někde mezi 500–600 korunami za měsíc a běžné volání bude kmitat někde kolem koruny za minutu. Začne se však výrazně hrát o data, kde pravděpodobně hlavní operátoři budou držet vysoké ceny ještě několik let, aby alespoň zde „zahojili“ pokles tržeb, který je v hlasovém volání již potkal a který bude dále pokračovat.

Tomáš Budník

generální ředitel Revolution Mobile

Tomáš Budník
-
+7
+

Z výsledku aukce jsme zklamaní. Na projektu jsme pracovali asi rok a půl, já osobně dokonce ještě o něco déle. Nicméně dobrou zprávou pro zákazníky určitě je to, že se v Česku konečně začnou stavět LTE sítě. Čtvrtý operátor by samozřejmě kromě této infrastruktury trh obohatil i komerčně – tím, že by potřeboval získat zhruba deset procent tržního podílu, by přinesl nejen tvrdší konkurenci v oblasti cen, ale i nové služby a technologie, jako je volání přes datovou službu bez obstrukcí nebo sdílení služeb na více SIM kartách, novinky v oblasti zákaznické péče a podobně. Nepochybně na tyto i jiné novinky na českém trhu dojde, ale čtvrtý operátor by vývoj urychlil.

Lukáš Kovanda

ekonom a novinář

Lukáš Kovanda
-
+7
+

Kdo trefil hřebík na hlavičku?

Mobilní operátoři v Česku zjevně tvoří čítankový příklad výtečně fungujícího oligopolu, ne-li přímo kartelu. Zvláště duo Telefónica a T-Mobile jsou hotoví „bratři v triku“. A řadový zákazník pláče. A když vyjede do Jižní Koreje, Japonska či Číny, jen užasle sleduje, jak se tamní zcela běžně dívají na přímý přenos třeba z druhé strany zeměkoule ve vysokém rozlišení hluboko v metru – a za naprostý pakatel. Žádný div, že aukce kmitočtů musela v takovémto prostředí být – a také byla – ukázkovou fraškou s dvěma evidentně nastrčenými „statisty“, pardon, „novými operátory“ a s minimálními, v mnoha dílčích dražbách vlastně vůbec žádnými příhozy. Zasloužilé trio „bratrů v triku“ bude „ovčana“ holit dál.

Na druhou stranu, nástup technologií je takový, že jejich nejzlatější časy už jsou navždy passé. Navíc příchod Petra Kellnera a jeho PPF do byznysu by přece jenom mohl přinést trochu toho čerstvého větru (kdo ví, zda drb, že intervence České národní banky za oslabení koruny se odehrála na objednávku PPF, nemá svůj původ právě v telekomunikačním prostředí, kde se řada přeplácených manažerů úzkostlivě bojí byť jen náznaku svěžího větříčku). Kellner telekomunikační byznys osvěží zejména v tom případě, pokud je pravdivá úvaha, že hodlá Telfóniku jen „vyleštit“ (hlavně tedy vyházet ony přeplácené manažery) a pak ji využít k nějakému „dealu“ s Číňany, kde je nyní – opět: žádný div – těžiště jeho zájmů. Bohužel, myšlenka, že u nás se něco „leští“ jen tehdy a jen proto, aby se to mohlo prodat Číňanům, odkazuje na věru smutnou budoucnost celé naší ekonomiky.

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte (1)

Vstoupit do diskuze
Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase... Více

Související témata

český telekomunikační úřadjiří hlavenkakonkurencelukáš kovandamobilní operátořimobilní telefonyo2oligopolondřej malýpetr kellnerppftarifytelefónicatelefonní operátořivodafone
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo