Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Očima expertů: Nejčastější chyby u pojištění domácnosti? Podpojištění a „fousaté smlouvy“

Martin Vlnas
Martin Vlnas
3. 10. 2014
 38 731

„Oheň, voda, vítr být,“ zpívá ve svém šlágru Dalibor Janda. Pokud ale chtěl jít ve stopách svého slavnějšího edukativního songu Žít jako kaskadér, býval by udělal mnohem lépe, kdyby zpíval Oheň, voda, vítr, byt! Především první dva živlové totiž dokážou z vašeho bytu či domu udělat kůlničku na dříví dřív, než řeknete švec.

Očima expertů: Nejčastější chyby u pojištění domácnosti? Podpojištění a „fousaté smlouvy“

Že máte doma sbírku motýlů nebo novou plazmovou televizi přes půl zdi a domácnost pojištěnou na pár šupů v deset let staré smlouvě? Nespoléhejte na strýčka Náhodu a přečtěte si dnešní anketu. V ní se očima expertů podívám na zoubek nejčastějším chybám při sjednávání pojištění domácnosti. Štěstí přeje připraveným. Buďte mezi nimi…

Vybraným expertům jsme položili následující otázku:

Jakých chyb se nejčastěji dopouštějí klienti při sjednávání pojištění domácnosti? U jakých konkrétních případů, plynoucích ze špatně nastavené pojistky, se nejčastěji setkáváte s nevolí klientů při likvidaci pojistných událostí?

Eva Svobodová

Vedoucí marketingu a PR pojišťovny UNIQUA

Eva Svobodová
-
+23
+

Máte pojištěnou domácnost?

U pojištění domácnosti je třeba mít na paměti především to, že to není totéž jako pojištění nemovitosti. Je třeba pojistit jak objekt, v němž se domácnost nachází, tak i domácnost samotnou. Dále by klienti měli dbát na pravidelnou aktualizaci pojistné smlouvy – doporučuje se alespoň jednou za tři až čtyři roky. Je to proto, že každý z nás své zázemí zdokonaluje a dovybavuje, takže je prospěšné upravit pojistné částky, aby skutečně odpovídaly stávajícímu standardu domácnosti. Kromě toho umí pojišťovny zpravidla už nabídnout i další prospěšné novinky nebo nové užitečné služby.

Nejčastějším problémem pojištění domácnosti je snaha klienta ušetřit a platit co nejméně na pojistném. Tento zájem je pochopitelný, nicméně nemůže to být na úkor rozsahu krytí a limitů plnění. Nelze šetřit tak, že nesjednám ve smlouvě ochranu proti některým rizikům anebo podcením hodnotu pojišťovaného vybavení. Správně nastavená pojistná částka je taková, která by v případě nějaké skutečně fatální události, jako je třeba totální požár, opravdu poškozenému umožnila ihned pořízení srovnatelné domácnosti.

Většina nepříjemných překvapení je v praxi spojena právě s těmito dvěma nešvary: vynecháním některých rizik a příliš nízko nastavenými pojistnými částkami.

Petr Milata

Tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny

Petr Milata
-
+20
+

NESPOLÉHEJTE NA NÁHODU!

Nechte si od nás zdarma zpracovat návrh optimálního pojištění majetku a domácnosti

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Nejčastější chyby při sjednávání a z toho plynoucí nepříjemné následky při likvidacích pojistných událostí jsou

■ nepojištěná doplňková rizika. Patří sem například povodeň, odcizení nebo vandalismus. Pokud vznikne škoda v důsledku těchto rizik a klient proti nim není pojištěn, pojišťovna samozřejmě nemůže plnit.

■ nepojištěné věci k podnikání, jízdní kola a další majetek, který je nutné v pojistné smlouvě jmenovitě uvést. V takovém případě hradíme pouze část škody. V některých případech pak neplníme vůbec.

■ špatně sjednané místo pojištění, kdy jde ve smlouvě uvedena chybná adresa. V takovém případě vzniklou škodu nehradíme.

■ podpojištění, tedy situace, kdy si klient sjedná pojištění na mnohem nižší pojistnou částku v porovnání se skutečnou hodnotou domácnosti. Nastane-li taková situace, dostanou klienti pojistné plnění snížené ve stejném poměru, jako je výše sjednané pojistné částky, ku skutečné hodnotě vybavení domácnosti.

Kromě toho je nutné dbát také na dostatečné zabezpečení místa pojištění. Pokud klient zabezpečení podcení nebo nás mylně informuje o jeho úrovni, obdrží pojistné plnění pouze ve výši skutečného zabezpečení, bez ohledu na to, jakou výši škody pachatel odcizením věcí způsobil.

Michal Šimon

Manažer úseku neživotního pojištění České podnikatelské pojišťovny

Michal Šimon
-
+22
+

U pojištění domácností se často stává, že si klienti stanovují pojistné částky nižší, než je skutečná hodnota pojišťovaného majetku, protože si neuvědomují, že předmětem pojištění jsou i veškeré osobní věci. Zhruba u každé páté likvidované události se ukáže, že klientova smlouva byla podpojištěná. Přitom správně nastavená pojistná částka je základem dobrého pojištění.

Při sjednávání pojištění domácnosti radíme klientům, aby si před samotným sjednáním smlouvy vytvořili vlastní seznam všech movitých věcí, které se v pojišťované domácnosti nacházejí. Výsledná částka by měla být právě i částkou pojistnou. Klientům dále doporučujeme, aby přibližně každé tři až pět let provedli „inventuru“ pojistných smluv a reálně vyhodnotili, zda v jejich majetkových poměrech nedošlo k výraznému posunu. V České podnikatelské pojišťovně aktivně oslovujeme všechny klienty, kteří mají smlouvy starší více než tři roky, a nabízíme jim úpravu pojistné smlouvy.

Jiří Nový

Specialista na on-line pojištění Allianz

Jiří Nový
-
+21
+

V naší pojišťovně evidujeme pět častých pochybení, jichž se dopouštějí klienti při sjednávání pojištění domácnosti. Proto radíme:

■ vyvarujte se podpojištění, ať už je způsobeno modernizací vybavení, inflací či špatně nastavenou pojistnou částkou.

■ dejte si pozor na pojistné limity ve smlouvě. Pojištění se sice může vztahovat na všechny požadované věci i rizika, ale limity u nich mohou být různě vysoké.

■ nikdy nezapomeňte pojišťovně hlásit změnu klíčových údajů a dbejte na jejich aktuálnost. Nezapomeňte nahlásit každou změnu, z nichž tou nejdůležitější je změna vlastníka, při prodeji nemovitosti, úmrtí, rozvodu či přestěhování. Zásadní informací pro nás je třeba na první pohled nenápadná změna podílu.

■ nepleťte si pojištění domácnosti a nemovitosti. Každé kryje něco jiného.

■ majetek i případnou škodu důkladně zdokumentujte. Mobilní telefon s fotoaparátem má dnes skoro každý, nezapomeňte ho využít.

S nedostatečnou dokumentací se setkáváme při likvidaci opravdu často. Stává se, že klient není schopen doložit, že věc byla při nehodě skutečně poškozena nebo že byla součástí majetku v případě jejího odcizení.

Tomáš Reitermann

Vedoucí odboru pojištění občanů pojišťovny Kooperativa

Tomáš Reitermann
-
+19
+

Jak často revidujete smlouvy o pojištění domácnosti?

Lidé poměrně často nevědí, co a proti jakým rizikům mají pojištěno. Jsou pak nepříjemně zaskočeni, když jim pojišťovna oznámí, že pojistné plnění nemůže vyplatit. Pokud si klient něčím není jist, měl by to hned ověřit u pojišťovacího poradce, který s ním smlouvu sjednává. Obrátit se na něj klient může i v průběhu trvání smlouvy, alespoň si znovu připomene její podstatné detaily. Klienti totiž často spoléhají na letité smlouvy, které jsou neaktuální, protože se například zvýšila hodnota jejich majetku a oni nenavýšili pojistnou částku nebo současná kvalitnější nabídka obsahuje důležitá rizika a oni je nemají ve své smlouvě zahrnuta. Proto doporučujeme alespoň jednou za dva roky smlouvu prověřit a aktualizovat.  

Pojistná částka by měla být stanovena tak, aby pojištěnému zabezpečovala plnou pojistnou ochranu – to znamená ve výši nejvyšší možné majetkové újmy, kdy v důsledku fatální pojistné události nezůstane z pojištěného majetku prakticky vůbec nic. Tedy například při požáru, výbuchu plynu nebo povodni. 

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte (1)

Vstoupit do diskuze
Martin Vlnas

Martin Vlnas

Vystudoval politologii, sociologii a mediální studia na FSS MU v Brně. Rok studoval v Jižní Koreji. Během studia publikoval reportáže v Reflexu, Respektu nebo Týdnu, kariéru ale začal jako portýr. Od... Více

Související témata

allianzeva svobodovákooperativakrádežpodpojištěnípojistnépojištění nemovitosti
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo