Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Jan Bláha z Fio banky: Čechy zajímají stále víc investice do zahraničních akcií

Daniel Tácha
Daniel Tácha
3. 11. 2015
 22 580

Fio banka dnes obsluhuje více než 530 tisíc klientů. Bezmála 90 tisíc z nich má přitom u ní založený obchodní účet pro investování na finančních trzích. Fio banka je tak největší on-line poskytovatel brokerských služeb v Česku. „Brokerské služby nabízíme jak na evropských, tak amerických trzích,“ říká její obchodní a marketingový ředitel Jan Bláha.

Jan Bláha z Fio banky: Čechy zajímají stále víc investice do zahraničních akcií

Fio banka se profiluje jako levnější alternativa velkých bank. Funguje stále tato strategie?

Ano. Proti velkým kamenným bankám se stále vymezujeme jako bezpoplatková banka, což je zřejmé i z naší reklamní kampaně. Peníze vyděláváme na úvěrových maržích a výnosech z dluhopisů a jiných finančních aktiv, nikoli na vedení účtů svých klientů. Tato strategie funguje, každý rok k nám přejde od velkých bank přes sto tisíc nových klientů. V roce 2013 to bylo 106 tisíc klientů, loni dokonce 117 tisíc klientů a také letos očekáváme, že překročíme sto tisíc. Účet bez poplatků a bez podmínek bereme jako svůj závazek vůči klientům.

O jaký typ klientů jde?

Z 80 procent jsou to fyzické osoby – občané a podnikatelské účty fyzických osob. Zbytek jsou právnické osoby. Všem ale nabízíme stejně výhodné účty, neděláme rozdíly mezi fyzickými a právnickými osobami.

Jan Bláha

Jan Bláha

Ing. Jan Bláha působí na pozici obchodního a marketingového ředitele Fio banky od roku 2014. V letech 2007–2014 řídil úvěrová oddělení a obchodování na finančních trzích. Ve Finanční skupině Fio pracuje od roku 2000. Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava.

Slyší klienti i na to, že jste ryze česká banka?

Část klientů skutečně zohledňuje, že jsme česká banka, jejíž zisk neodchází v podobě dividend do zahraničí, ale zůstává doma. Důležité jsou ale i jiné věci. Je to například rozsáhlá síť poboček, jakkoli klademe velký důraz na funkční a efektivní internetové bankovnictví, a pak samozřejmě to, že nabízíme bezplatné vedení účtů bez jakýchkoli dalších podmínek.

Co je podle vás rozsáhlá síť poboček?

Máme dnes 75 poboček v Česku, jedenáct na Slovensku a plánujeme další. K tomu stále posilujeme a rozšiřujeme pobočky, které využívá nejvíc našich klientů. Vnímáme, že mnoho z nich chce určité věci stále řešit osobně, nikoli jen přes internet. Například v oblasti investičních služeb to často zprvu ani jinak nejde.

Banka jako broker

Co nabízíte klientům v oblasti investování?

Nabízíme jim brokerské služby na české burze RM-SYSTÉM, kterou vlastníme, a na Burze cenných papíru Praha – jsme jejím přímým členem a zároveň akcionářem. Dále na německé burze Xetra, varšavské burze a pak na amerických burzách NASDAQ, NYSE, AMEX a některých mimoburzovních trzích.

Nabízíte i obchodování na mezinárodním měnovém trhu Forex?

Ne, máme za to, že tento trh je víc kasino pro aktivní hráče a tradery než místo, kde by se dalo zodpovědně a dlouhodobě investovat.

Jak podle vás ovlivnilo zdejší brokerský trh ukončení činnosti společnosti BrokerJet České spořitelny?

Já nevidím České spořitelně pod pokličku, nevím, proč se rozhodla ukončit činnost BrokerJetu. Na jednu stranu je to škoda, konkurence je vždycky potřebná, protože rozvíjí soutěž a kvalitu, na druhou stranu je to výhoda, protože mnoho jeho klientů přechází k nám a využívá našich služeb.

Kolik jich je?

Od července, kdy BrokerJet oznámil ukončení činnosti, je to už přes tři tisíce klientů, přičemž jejich počet roste každý den. Konečná čísla budeme znát až na konci listopadu, kdy BrokerJet definitivně skončí. V tomto ohledu bych rád zdůraznil, že zájemcům o naše investiční služby neúčtujeme poplatek za převod cenných papírů z BrokerJetu nebo od jiného brokera k nám a navíc jim na budoucích poplatcích do 31. ledna 2016 odpustíme 450 korun za každý převedený ISIN.

Je toto hlavně snaha, jak získat ještě více nových klientů končícího BrokerJetu?

Nerozlišujeme klienty podle toho, od koho k nám přicházejí. Soustředíme se na své klienty. Například naše nová listopadová speciální investiční akce, kdy svým klientům nebudeme účtovat poplatky za investování na české burze RM-SYSTÉM, je určena jak stávajícím, tak novým klientům. Jejím prostřednictvím chceme poděkovat klientům, kteří dlouhodobě využívají naše investiční služby, ale nebudu zastírat, že chceme přilákat i nové zájemce. Výhodou je, že zmíněné akce lze kombinovat, takže věříme, že naše nabídka je skutečně lákavá.

Které akcie mají vaši klienti nejraději?

V USA jsou to v současnosti spíše cyklické akcie, technologie a banky – Apple, ING, Intel, Tesla nebo Visa. V Německu to jsou akcie například Deutsche Bank, Commerzbank, VW nebo BMW.

Jak zajišťujete obchody pro své klienty na amerických burzách?

Na amerických trzích obchodujeme prostřednictvím americké brokerské společnosti Pershing. Fio banka má u ní vedený společný klientský účet, oddělený od vlastních prostředků banky. Každému ze svých klientů vedeme jeho vlastní účet s jeho portfoliem, které vidí v on-line aplikaci e-Broker.

Kdo šetří, má tyhle tři

Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry zautomatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem.

Poplatky

Není u obchodování s akciemi levnější využít služeb mezinárodního nebo amerického brokera?

Pokud se člověk rozhodne obchodovat na vlastní pěst přes tamějšího brokera, zřejmě ušetří na poplatcích za obchody. Na druhou stranu nemá servis ani aplikaci v češtině a neví, co se bude dít v okamžiku, kdy by se tento obchodník dostal do problémů. Řešit tyhle věci na dálku je složité. České subjekty jsou regulované Českou národní bankou a jejich klienti jsou chráněni Garančním fondem obchodníků s cennými papíry. Každý musí uvážit sám, co je pro něj lepší.

Jak máte nastavené poplatky za zprostředkování obchodů v Česku a v zahraničí?

Poplatek za zprostředkování obchodu na trhu RM-SYSTÉM je 0,29 procenta z objemu obchodu. Na pražské burze je nastaven ve výši 0, 35 procenta z objemu obchodu, na německé burze 0,15 procenta z objemu obchodu, minimálně 9,95 eura, na amerických trzích naši klienti platí 7,95 dolaru za obchod do sta kusů akcií a 9,95 dolaru za obchod s více než stem kusů akcií. A to je všechno, po klientech nechceme žádné poplatky za otevření obchodního účtu ani za jeho vedení.

A jak si stojíte u cen za poradenství služby?

Naše ceny jsou plně konkurenceschopné. Klient si může zvolit několik poplatkových strategií. Při využití placeného poradenství jako je Správa portfolia nebo Osobní makléř může platit dvacet procent ze zhodnocení portfolia za dané období, nebo dvě procenta z objemu spravovaného majetku. Služby se liší podle toho, jak hodně je klient „vtažený“ do investičního rozhodování o jednotlivých obchodních operacích, laicky řečeno, jestli si nechá pouze radit, nebo rovnou celé portfolio vést. Klienty neobtěžujeme se zaručenými investičními tipy a v žádném případě je nenutíme do obchodů jen proto, abychom inkasovali poplatky za jejich zprostředkování.

Zájem o investování

Mají Češi vůbec zájem o investování?

Zájem z jejich strany tu určitě je. Spravujeme skoro 90 tisíc investičních účtů a noví investoři stále přicházejí. I díky tomu jsme největším on-line brokerem na zdejším trhu. Naše konkurence se pohybuje kolem dvaceti tisíc účtů. Ve srovnání s okolními zeměmi jako je Německo, Rakousko nebo i Polsko je ale procento investorů mezi občany nižší.

Čím si to vysvětlujete?

Jedním z důvodů je, že část klientů ztratila při finanční krizi zdroje pro aktivní obchodování a z trhu se stáhla. Zaznamenáváme sice mírný nárůst objemu investovaných prostředků, ale stále se jedná o polovinu objemu obchodů, které na trhy ze strany českých investorů proudilo před krizí.

Kolik peněz svých klientů ročně zobchodujete na finančních trzích?

Loni to bylo 71 miliard korun, letos by to mělo být něco kolem 80 miliard korun. Polovina těchto peněz je investována na českém trhu RM-SYSTÉM a na pražské burze, polovina v zahraničí. Před krizí tvořilo zahraničí deset procent obchodů, teď je to opačně. Češi chtějí nakupovat hlavně zahraniční akcie, hledají totiž investiční příležitosti na likvidnějších trzích.

Dědictví devadesátek

Řekl jste, že jedním z důvodů neochoty investovat ze strany firem a fyzických osob byly dopady finanční krize. A další důvody?

Je to podpora státu vůči burze a vlastně investování jako takovému. Stačí se podívat, kolik státních podniků bylo u nás po roce 2000 zprivatizováno prostřednictvím burzy. Privatizace u nás často končila vytunelovanými investičními fondy – máme tu dědictví, se kterým bojujeme dodnes. Třeba v Polsku jsou lidé k investování mnohem otevřenější i díky aktivní podpoře státu. U nás je obchodování na burze stále pro mnoho lidí velkou neznámou, nebo jim evokuje divoká devadesátá léta. Bude třeba ještě hodně osvěty, aby se vnímání široké veřejnosti k investování změnilo. I vzhledem k vývoji penzijních reforem ale doporučuji řešit si odloženou spotřebu na důchod vlastním investováním.

Takže jaká je cesta k novým investičním klientům?

Snažíme se zájemce o investování vzdělávat. Pořádáme bezplatné investiční semináře v rámci projektu Škola investování, každoročně zhruba 60 seminářů na podzim a 60 na jaře po celé České republice. Přihlásit se může každý přes náš web nebo na pobočce, a to zcela zdarma. Na seminářích se dozví základy investování, co je akcie, do čeho je možné investovat, jaká jsou rizika a jak fungují domácí i zahraničních trhy. Během dvou hodin, kdy seminář trvá, nikomu nic netlačíme, naopak se jedná o bezplatné získávání investičních znalostí.

Tenhle systém se osvědčil. Školou investování prošly už tisíce našich současných klientů, kteří teď přes nás sami investují. Dalším vzdělávacím projektem, který pořádáme a který je součástí osnov zhruba dvacítky vysokých škol a univerzit v Česku i na Slovensku, je Studentbroker. V rámci výuky studentům umožňujeme vstup do našich elektronických obchodních systémů, kde si mohou vyzkoušet investování nanečisto.

Na vzdělávání veřejnosti v oblasti investování se zaměřujeme již řadu let a ze zkušenosti víme, že se nám to v budoucnu vrátí.

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte (1)

Vstoupit do diskuze
Daniel Tácha

Daniel Tácha

Daniel Tácha je novinář, copywriter a příležitostný spisovatel. Psal pro Lidové noviny, Týden, Český rozhlas, Czech Business Weekly a další. Založil společnost Copywrite Company a vede web s drzým jménem... Více

Související témata

akciebankovní poplatkyběžné účtybrokerburza cenných papírů prahafioforexinvesticepražská burza
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo