Předplatit časopis Finmag

Penzijní spoření: srovnání dynamických fondů

Jan Traxler
Jan Traxler
5. 6. 2018
 38 216

V Česku funguje v rámci doplňkového penzijního spoření sedm dynamických účastnických fondů. V poplatcích mezi nimi rozdíl není, některé se ale liší složením portfolia. Ve srovnání historické výkonnosti suverénně vyčnívá Conseq Globální Akciový účastnický fond. Podívejte se na podrobnější srovnání všech sedmi fondů.

Penzijní spoření: srovnání dynamických fondů

Od roku 2013 v České republice funguje doplňkové penzijní spoření, postupně má nahradit penzijní připojištění, které od té doby nelze nově uzavřít. V rámci doplňkového penzijního spoření je možné pravidelně investovat do takzvaných účastnických fondů, spravovaných soukromými penzijními společnostmi. Těch je celkem osm. Každá má v nabídce několika účastnických fondů, zpravidla nesou podle výnosově-rizikového profilu přívlastky jako konzervativní, vyvážený a dynamický.

Účastnické fondy v podstatě fungují obdobně jako klasické podílové fondy. Zásadní rozdíl spočívá hlavně v tom, že v doplňkovém penzijním spoření máte nárok na státní příspěvek, můžete uplatnit odpočet od daňového základu a může vám sem přispívat také zaměstnavatel, jehož příspěvky jsou rovněž daňově zvýhodněné (na rozdíl od mzdy z nich nemusí odvádět platby na sociální a zdravotní pojištění). Drobnou výhodou je i to, že neplatíte žádné vstupní poplatky. Nevýhodou účastnických fondů je vázanost prostředků minimálně do 60 let (předčasný výběr znamená vracení státních příspěvků, dodaňování případných daňových odpočtů a zdanění výnosů, kterému se jinak můžete vyhnout).

My se dnes podrobněji podíváme na nabídku dynamických účastnických fondů. Ty jsou vhodné pro mladší lidi, kteří mají do důchodu ještě dost času, určitě víc než 10 let. Na dlouhém časovém horizontu jsou totiž nejvýnosnější třídou investic akcie, a právě zejména do akcií dynamické fondy investují. Dlouhodobě v průměru rostou ceny akcií rychleji než inflace, krátkodobě ale jejich ceny neustále kolísají (řádově o jednotky procent denně) a čas od času dochází k propadům i o desítky procent, takže nejsou vhodné pro konzervativní jedince a už vůbec ne na krátkém časovém horizontu.

Velikost

Z osmi českých penzijních společností pouze AXA penzijní společnost nemá v nabídce dynamický účastnický fond. Celkem tedy má český investor na výběr ze sedmi účastnických fondů s dynamickým profilem. Největším z nich podle objemu spravovaného kapitálu je Dynamický účastnický fond České spořitelny. Nejmenší majetek obhospodařuje NN Růstový účastnický fond.

Účastnický fond

Vlastní kapitál fondu

ČS Dynamický účastnický fond

984 mil. Kč

Conseq Globální akciový účastnický fond

882 mil. Kč

KB Dynamický účastnický fond

728 mil. Kč

ČSOB Dynamický účastnický fond

562 mil. Kč

ČP Dynamický účastnický fond

548 mil. Kč

Allianz Dynamický účastnický fond

532 mil. Kč

NN Růstový účastnický fond

210 mil. Kč

Zdroj: Asociace penzijních společností ČR, kvartální zprávy účastnických fondů, data platná k 31. 3. 2018

Jan Traxler

Jan Traxler

Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management

Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz.

Kontakt: jan.traxler@finez.cz

Investiční seriál na Finez.cz

Seriál Fond-show představuje vybrané investiční fondy – od nejznámějších jmen přes speciální méně známé fondy až po některé fondy kvalifikovaných investorů:

Historická výkonnost

Účastnické fondy mají za sebou pět let existence. Pro smysluplné porovnání výsledků je to zatím příliš krátká doba. Navíc se jedná o růstové období, kdy se vesměs akciím velmi dařilo. Fondy s nejvyššími výnosy v růstovém období můžou pak mít také největší ztráty, až zas jednou přijde ekonomická recese a větší propad na akciových trzích. Běžně má smysl porovnávat výsledky akciových fondů na po desíti, dvacíti i víc letech. Ale takový luxus si budeme moci dopřát až za mnoho roků. Teď se musíme spokojit s tím, co máme.

V dosavadní historii na plné čáře mezi dynamickými fondy vítězí Conseq Globální akciový účastnický fond. Hlavní nadvýkonnost oproti ostatním fondům vygeneroval hned v prvních dvou letech, kdy na rozdíl od ostatních těžil z růstu cen akcií na globálních trzích, zejména v USA. Ostatní fondy v tomto období držely hodně hotovosti, teprve pozvolna začaly investovat první kapitál do akcií, proto v roce 2013 prakticky všechny účastnické fondy měly velmi nízké výnosy. Nicméně i v dalších letech Conseq Globální akciový účastnický fond patřil výnosově mezi nejlepší a první místo ve srovnání historických výnosů si rozhodně zaslouží.

Účastnický fond

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

1.Q/2018

od založení

Conseq Globální akciový účastnický fond

19,53 %

12,71 %

-0,08 %

10,81 %

9,96 %

-3,18 %

58,80 %

ČS Dynamický účastnický fond

0,17 %

7,02 %

-1,04 %

7,42 %

8,22 %

-2,62 %

20,09 %

ČSOB Dynamický účastnický fond

0,67 %

3,32 %

7,61 %

5,36 %

5,53 %

-3,63 %

19,92 %

ČP Dynamický účastnický fond

3,53 %

2,00 %

-0,47 %

6,36 %

8,24 %

-3,57 %

16,67 %

KB Dynamický účastnický fond

2,16 %

5,81 %

1,60 %

0,86 %

7,51 %

-2,49 %

16,12 %

NN Růstový účastnický fond (do května 2015 pod názvem NN Účastnický fond světových akcií)

0,08 %

4,67 %

-7,04 %

9,35 %

14,04 %

-4,90 %

15,47 %

Allianz Dynamický účastnický fond

1,76 %

2,78 %

4,98 %

1,51 %

4,07 %

-2,04 %

13,63 %

Zdroj: Klíčové informace, webové stránky a kvartální zprávy účastnických fondů, data platná k 31. 3. 2018

Investovat a šetřit!

Jasně, nachystat se na stáří. Dobře si vychovat hodně šikovných dětí, pořídit si byt, aby se nemusel platit nájem, a zahrádku, aby si člověk sám vypěstoval lacino dobroty.

Ale k tomu pořád investovat a šetřit.

Rádi poradíme s výběrem a pomůžeme porovnat. U vybraných podílových fondů neplatíte vstupní poplatek.

Poplatky

Co do poplatků, které si účtují, nejsou mezi dynamickými účastnickými fondy žádné rozdíly, všech sedm fondů využívá maximálního přípustného limitu daného zákonem, což je kombinace pevného ročního poplatku za obhospodařování majetku ve výši jednoho procenta z objemu spravovaného kapitálu a výkonnostní odměny ve výši 15 procent ze zhodnocení majetku.

Účastnické fondy nemají povinnost zveřejňovat celkovou roční nákladovost. Vzhledem k tomu, že si ale všechny dynamické účastnické fondy účtují stejné poplatky, ani celková roční nákladovost se mezi jednotlivými fondy moc lišit nebude. Bude se ale lišit v jednotlivých letech, v závislosti na tom, jakého zhodnocení fond dosáhne, protože velkou část odměny penzijní společnosti tvoří ona výkonnostní odměna 15 procent ze zisku.

Když se zrovna akciím nebude moc dařit a dynamické fondy nevygenerují zisk, bude roční nákladovost dynamických účastnických fondů lehce nad procentem. Když fond v daném roce vydělá třeba deset procent, už bude nákladovost přes 2,5 procenta. V průměru by se roční nákladovost měla dlouhodobě pohybovat zhruba kolem dvou procent, což koresponduje s běžnými akciovými fondy.

Složení portfolia

Všech sedm dynamických účastnických fondů investuje převážně do akcií, nicméně složení jejich portfolia se mírně liší, odtud také pramení rozdílné výsledky v uplynulých letech. Jednak se liší procentuálním zastoupením akciové složky, jednak regionální alokací a v poslední řadě i nástroji, které k investicím využívají. Ke všem sedmi fondům ale můžeme konstatovat, že mají široce diverzifikované portfolio.

Jaké nástroje fondy využívají

V tomto směru je specifický Dynamický účastnický fond České spořitelny, který ve velké míře využívá futures kontrakty na akciové indexy. Svým způsobem tak vystavuje portfolio kreditnímu riziku, kdyby například některá velká investiční banka zkrachovala podobně jako Lehman Brothers v roce 2008. V kontrastu s tím ČSOB dynamický účastnický fond investuje převážně do akcií jednotlivých společností. Zbylých pět fondů investuje primárně do akciových ETF a v menší míře do jednotlivých akcií.

Jaký podíl v portfoliu má akciová složka

Dynamické účastnické fondy od České spořitelny, České pojišťovny, Allianz a Komerční banky mají zainvestováno v akciové složce pouze zhruba dvě třetiny až tři čtvrtiny portfolia, zbytek tvoří hotovost, dluhopisy a nástroje peněžního trhu. Naproti tomu NN Růstový účastnický fond, Conseq Globální akciový účastnický fond a ČSOB dynamický účastnický fond mají plně zainvestováno do akcií, pouze jednotky procent tvoří likvidní hotovost.

Účastnický fond

Podíl akciové složky

K datu

NN Růstový účastnický fond

97 %

31. 3. 2018

Conseq Globální akciový účastnický fond

96 %

31. 3. 2018

ČSOB Dynamický účastnický fond

96 %

30. 4. 2018

Allianz Dynamický účastnický fond

76 %

28. 2. 2018

ČP Dynamický účastnický fond

72 %

31. 3. 2018

KB Dynamický účastnický fond

67 %

31. 12. 2017

ČS Dynamický účastnický fond

65 %

31. 3. 2018

Zdroj: Webové stránky a zprávy o hospodaření účastnických fondů

Jak jde dohromady byznys a medicína? Dočtete se v novém Finmagu

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

MEDICÍNA A BYZNYS

Jak venkovští praktici nepřicházejí o iluze • Ženy mění medicínu • Nejstarší pražská nemocnice objektivem Alžběty Jungrové • Nejdražší léky na světě • Obézních přibývá, Česko dohání USA.

BYZNYS JE HRA

„Investice do umění se do tabulek nevtěsná,“ říká Pavlína Pudil z Kunsthalle • Nejdražší materiál roku 2023? Hrst štěrku z vesmíru za miliardu dolarů • Ekologie musí být podle Tomáš Nemravy, výrobce dřevěných domů, ekonomická.


Co je to za akcie

Liší se také aktuální preference v alokaci akciové složky. Pět ze sedmi dynamických účastnických fondů investuje zejména do akcií v USA a v západní Evropě, menší zastoupení pak mají akcie ve střední Evropě (ČR, Polsko, Maďarsko, Rakousko) nebo na globálních rozvíjejících se trzích. Dva fondy se ale momentálně liší a nebojí se s alokací více pracovat.

  • Dynamický účastnický fond České spořitelny aktuálně investuje prostřednictvím futures kontraktů na akciové indexy prakticky výhradně do akcií v USA, Německu, Velké Británii a Francii, přičemž evropské akciové trhy v součtu výrazně převažují nad americkým trhem.
  • Obdobně Dynamický účastnický fond České pojišťovny také preferuje evropské akciové trhy, drží ale také ETF zaměřené na americké akciové indexy a indexy emerging markets (rozvíjející se trhy).
  • KB dynamický účastnický fond podle hodnotící zprávy za rok 2017 preferoval v uplynulém roce evropské akcie, ale v závěru roku navýšil podíl amerických akcií. Z pohledu sektorů nadvažoval bankovní sektor. Aktuální složení portfolia fond nikde nereportuje.
  • ČSOB účastnický dynamický fond v posledním komentáři k 30. 4. uvádí, že nadvažuje expozici vůči americkým trhům, mírně podvažuje expozici vůči evropským trhům a menší část portfolia má zainvestovanou ve střední a východní Evropě. Ve výroční zprávě za rok 2017 ještě figurovaly k 31. 12. 2017 v portfoliu fondu zejména evropské akcie, například akcie Total, SAP, Siemens, Bayer, BASF, Unilever, Daimler, BNP Paribas nebo ING Group.
  • NN Růstový účastnický fond konkrétní alokaci nikde neuvádí, ale z deseti největších pozic lze vyčíst, že aktuálně investuje prostřednictvím ETF do amerických a evropských akciových indexů a vedle toho podstatnou část portfolia tvoří akcie jednotlivých firem ve středoevropském regionu (např. Erste Group, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Voestalpin).
  • Conseq Globální akciový účastnický fond na rozdíl od ostatních se 14procentním podílem na portfoliu výrazně podvažuje americký akciový trh. Na západní Evropu připadá necelých 20 procent portfolia. Naproti tomu v majetku fondu nyní dominuje středoevropský region se 41 procent podílem doplněný také významně prostřednictvím ETF o globální rozvíjející se trhy (19 procent podíl na portfoliu).
  • Také Allianz dynamický účastnický fond se alokací portfolia výrazně odlišuje od ostatních. Přesné regionální rozložení akciové složky fond nikde nereportuje, ale z deseti největších pozic ve fondu je patrné výrazné zastoupení rozvíjejících se trhů a také Japonska. ETF kopírující různé emerging markets indexy tvoří určitě minimálně 30 procent akciové složky fondu, ETF kopírující japonské akciové indexy minimálně 15 procent.

Soudit, který z účastnických fondů má aktuálně lépe složené portfolio, by byla velká troufalost. Záleží samozřejmě na tom, jestli zrovna víc věříte akciím v USA, v Evropě, v České republice, v Japonsku, nebo třeba v Číně, jestli víc věříte tomu či onomu sektoru, té či oné firmě. To je čistě subjektivní názor a teprve budoucnost ukáže, kdo se lépe trefil. Navíc složení portfolia jednotlivých fondů se může snadno a rychle měnit. Jedná se o aktivně spravované fondy, kde je obhospodařovatel fondu placený za to, aby pružně reagoval na vývoj na trzích.

Komu se to bude lépe dařit? To netuším. Doposud má jednoznačně nejlepší výsledky Conseq Globální akciový účastnický fond. Conseq se nebojí být agresivnější, složením portfolia se výrazně odlišuje od ostatních a v uplynulých letech to neslo ovoce. To ale ještě neznamená, že to tak bude i příštích pět, deset, dvacet neřkuli třicet let. Podobně agresivní se v alokaci portfolia dnes nebojí být také NN růstový a Allianz dynamický, velmi aktivní co se týče alokace portfolia se zdá být také ČSOB dynamický, avšak na historické výkonnosti těchto fondů to nijak patrné není.

Který fond zvolit

Dynamické účastnické fondy v rámci doplňkového penzijního spoření jsou určeny na velmi dlouhou dobu. Poplatkově se neliší. A odhadovat předem, který správce bude mít šťastnější ruku ve výběru jednotlivých investic do majetku fondu je nereálné. Takže na otázku, který z nich si vybrat, nedokážu objektivně odpovědět. Subjektivně se asi jako první volba nabízí Conseq Globální akciový účastnický fond, neboť má historicky nejlepší výsledky, ale znovu opakuji, to ještě nic neříká o budoucích výnosech a to historické srovnání má zatím nedostatečně dlouhou periodu.

Můžu každopádně říct jedno, určitě je nesmysl každý rok fond měnit podle toho, který měl zrovna v uplynulém roce lepší výsledky. Jeden rok bude lepší ten, další rok zase jiný. S tím je potřeba počítat. Jeden fond si tedy vyberte, i kdybyste si měli hodit mincí, a toho se držte.

Ohodnoťte článek

-
2
+

Sdílejte

Diskutujte (4)

Vstoupit do diskuze
Jan Traxler

Jan Traxler

Privátní investiční poradce a partner Long Capital. Založil investiční fond Otakar. Je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Investičnímu poradenství se aktivně věnuje od roku... Více

Související témata

akciediverzifikacedoplňkové penzijní spořenípoplatkytřetí pilířúčastnické fondy

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo