Předplatit časopis Finmag

Investice v době konfliktů a nejistoty? Tahle strategie funguje

Anna Kortusová
Anna Kortusová
17. 3. 2022
 14 764

Jak reagovat na současný vývoj trhů? Je teď vhodná doba pro investování, nebo se očekávají další propady? Těmito otázkami se zabývá analýza investiční platformy Portu.

Investice v době konfliktů a nejistoty? Tahle strategie funguje
Nejúspěšnější investiční strategie během války? Hlavně nepanikařit (ilustrační foto) / Zdroj: Shutterstock

Stupňující se konflikt na Ukrajině vyvolává u investorů značné obavy o budoucí vývoj na finančních trzích. Mnozí přemýšlejí nad úpravou portfolií, odprodejem investic, nebo naopak vyhlížejí další příležitosti k levnějšímu nákupu.

Nálada investorů je hybnou silou trhu nejen během jeho růstu, ale i propadů. Nejdůležitější věcí je v této oblasti nezapomínat na to, že když při investování začneme podléhat emocím, téměř nikdy to nevede k dobrým výsledkům.

Během posledních týdnů na trzích vládne extrémní strach. Mnoho investorů pod návalem zpráv o dalších sankcích, omezeních a eskalaci vojenského konfliktu podléhá panice a prodává svá finanční aktiva. A často za méně, než za kolik je nakoupili. V té chvíli se pokles hodnoty portfolia stane skutečně realizovanou ztrátou.

Možná pro vás bude překvapením, že ti nejúspěšnější investoři se k této situaci staví přesně opačně. Nejistota a strach totiž ženou ceny aktiv dolů, a ty je pak tím pádem možné nakoupit za výhodnější cenu. Často až odstrašující propady je možné využít pro levnější nákupy.

To, zda jsme již skutečného dna poklesu dosáhli, zatím nelze určit. Současný konflikt nás totiž ovlivní také v jiných rovinách...

Jak války hýbou trhy

Největší pokles ceny akcií se historicky udál v obdobích nejistoty před vypuknutím očekávaného konfliktu, což se ukázalo i v posledních měsících. Vypuknutí konfliktu pak brzy vedlo k opětovnému růstu jejich hodnoty. Naopak v případě zcela nečekaného konfliktu ceny akcií klesají. Tento fenomén popsal ve svém výzkumu Švýcarský finanční institut jako „puzzle války“.

Jak si tedy akcie a dluhopisy vedly během minulých konfliktů ve srovnání s mimoválečným obdobím? Poradenská společnost Armbruster Capital Management se ve své studii zaměřila na vývoj amerického trhu během největších světových konfliktů, jakými byly například druhá světová válka, válka v Koreji a Vietnamu nebo válka v Perském zálivu. Výkonnost a volatilitu akcií a dluhopisů srovnávala s jejich průměrným výkonem a volatilitou v období od roku 1926 až 2013, kdy byl výzkum publikován.

Vývoj trhu během válkyPortu

Výzkum překvapivě poukazuje na to, že volatilita trhů byla během konfliktů nižší, než je průměr celého období –⁠ až na válku v Zálivu, kdy byla shodná s dlouholetým průměrem. Navzdory předpokladům měly americké akcie během válečných konfliktů vyšší výkonnost než průměr celého období. Na druhé straně dluhopisy, které jsou v neválečném období považovány za bezpečný přístav pro peníze, měly během konfliktů nižší výkonnost. Výjimku představovala dlouholetá válka ve Vietnamu, kdy sice byl výkon akcií pod dlouhodobým průměrem, navzdory tomu ale zůstal pozitivní.

Výše uvedená data se vztahují na americký trh. Konflikt na Ukrajině tedy může mít na akcie z Evropy odlišný dopad, zejména kvůli geografické blízkosti celého konfliktu nebo větší ekonomické provázanosti. Například u Portu ale tvoří největší část portfolií právě americké akcie.

To, zda jsme již skutečného dna poklesu dosáhli, zatím nelze určit. Současný konflikt nás totiž ovlivní také v jiných rovinách, zejména v oblasti vybraných komodit, kterými Ukrajina a Rusko zásobovali evropské, africké i asijské země. Ukrajinská vláda například kvůli nedostatku potravin zastavila 7. března vývoz masa, obilovin, cukru a soli. USA skončily s odběrem ruské ropy a stále se čeká, jak se k dovozu ropy a plynu z Ruska postaví Evropa.

V následujících měsících tak musíme počítat s dalším zvyšováním cen, ať už pohonných hmot, nebo třeba potravin. A to už za únor vyskočila inflace na rekordních 11,1 %.

Při větších jednorázových investicích je nutné mít na paměti, že současný propad trhu mohou následovat také další.

Prodávat, nebo nakupovat?

Po vypuknutí konfliktu se nám v Portu začaly hromadit dotazy našich investorů. Mezi nejčastější patřily tyto:

  • Je nyní vhodné využít propad na trzích k většímu nákupu?
  • Bylo by lepší odprodat své portfolio a zaměřit se na „bezpečnější“ dluhopisy?
  • Je vhodná doba pro začátek s investováním?

Z předchozích kapitol a historických dat plyne několik závěrů. Který je ten nejdůležitější? Nepropadejte panice. Své portfolio není vhodné řídit na základě emocí. Z dat popisujících předchozí konflikty a války vyplývá, že po úvodním propadu trhů se hodnoty akcií časem stabilizují a překonají předchozí maxima. Prodávat právě během úvodního propadu trhu není šťastným řešením. Ideálním postupem při investování je nakupovat levně a prodávat draze. V současné situaci byste dělali pravý opak.

Graf níže poukazuje na to, jak velký vliv mohou mít zásahy do portfolia během propadů trhu na jeho celkovou výnosnost. Hodnota 10 000 Kč zainvestovaných do ETF sledujících index S&P 500 se po 20 letech držení (od 1999 do 2018) zvýšila na 29 845 Kč – tedy téměř na trojnásobek původní investice. V uvažovaném dvacetiletém horizontu nastalo šest z deseti dnů s největším růstem indexu S&P 500 nejpozději do dvou týdnů od deseti nejhorších dnů. Kdybychom v reakci na propad trhu své investice prodali, prošvihli bychom nejlepší dny z pohledu růstu indexu.

Zmeškání deseti nejlepších dnů za toto dvacetileté období přitom znamená snížení průměrného ročního zhodnocení z 5,6 % na 2 %. Při zmeškání dvaceti nejlepších dnů by hodnota naší investice dokonce skončila v záporných číslech.

Nenechte své peníze spát aneb Kdo hýbe miliardami v Česku

Miliardy v pohybu - investiční speciál Finmag.czShutterstock/Finmag.cz
VSTUPTE DO SVĚTA INVESTIC!

Z předchozích kapitol a historických dat plyne několik závěrů. Který je ten nejdůležitější? Nepropadejte panice. Své portfolio není vhodné řídit na základě emocí. Z dat popisujících předchozí konflikty a války vyplývá, že po úvodním propadu trhů se hodnoty akcií časem stabilizují a překonají předchozí maxima. Prodávat právě během úvodního propadu trhu není šťastným řešením. Ideálním postupem při investování je nakupovat levně a prodávat draze. V současné situaci byste dělali pravý opak.

Graf níže poukazuje na to, jak velký vliv mohou mít zásahy do portfolia během propadů trhu na jeho celkovou výnosnost. Hodnota 10 000 Kč zainvestovaných do ETF sledujících index S&P 500 se po 20 letech držení (od 1999 do 2018) zvýšila na 29 845 Kč – tedy téměř na trojnásobek původní investice. V uvažovaném dvacetiletém horizontu nastalo šest z deseti dnů s největším růstem indexu S&P 500 nejpozději do dvou týdnů od deseti nejhorších dnů. Kdybychom v reakci na propad trhu své investice prodali, prošvihli bychom nejlepší dny z pohledu růstu indexu.

Zmeškání deseti nejlepších dnů za toto dvacetileté období přitom znamená snížení průměrného ročního zhodnocení z 5,6 % na 2 %. Při zmeškání dvaceti nejlepších dnů by hodnota naší investice dokonce skončila v záporných číslech.

zásahu Portu

Při větších jednorázových investicích je nutné mít na paměti, že současný propad trhu mohou následovat také další, možná ještě výraznější propady. Trh není možné časovat. Větší investice při poklesech ceny jsou na místě, stále bychom ale měli myslet na průměrování nákupní ceny aktiv, tedy na rozdělení investice v čase.

Při navigaci svého portfolia během období konfliktů a nejistoty je důležité udržet si chladnou hlavu.

Nejúspěšnější investiční strategie

Na čem se tedy zakládá nejúspěšnější investiční strategie během konfliktů a nejistoty? Data a historické zkušenosti úspěšných investorů mluví jednoznačně: Nejúspěšnější strategií je držet se své stávající strategie! Touto strategií se myslí dlouhodobý plán investování, který jste si nastavili už v začátcích.

Válka na Ukrajině sice z krátkodobého hlediska výrazně ovlivňuje vývoj trhů, data však poukazují na to, že trhy se po podobných událostech většinou rychle vzpamatují. Dny s nejvyšším růstem indexů totiž historicky následovaly krátce po těch nejhorších dnech. Kdybyste se tedy rozhodli své portfolio odprodat, možná byste tyto dny propásli a následně se na trh vraceli při vyšších cenách.

Je teď vhodná doba začít investovat?

Na trhu vládne nejistota a velké indexy, jakými jsou například S&P 500 nebo NASDAQ-100, jsou přibližně 13 a 21 procent pod svým maximem (závěrečné hodnoty ke 14. březnu). Všeobecná nálada investorů podle indexu strachu a chamtivosti je v oblasti extrémního strachu. Začít s investováním v této době tak může být odrazující, přesto to ale může být správná doba pro první investici. Míra inflace bude totiž v důsledku probíhající války dále stoupat a úspory držené na běžných účtech tak v průběhu času budou ztrácet svoji hodnotu.

Jak nenechat své peníze ležet napospas inflaci a zároveň se vyhnout riziku? Pro tento účel lze využít nové konzervativní portfolio od Portu s názvem Investiční rezerva. Základ Investiční rezervy tvoří úročená hotovost, jejíž výnos je navázaný na základní sazbu ČNB (aktuálně dosahuje výše 4,25 % p. a.). Investiční rezerva je vhodné místo pro peníze, které neplánujete investovat dlouhodobě, ale zároveň je nechcete nechat ležet na bankovním účtu. Hodí se pro všechny, kteří hledají zhodnocení svých prostředků, ale nechtějí je vystavit většímu kolísání na hodnotě.

Důležitým aspektem sestavení a řízení portfolia je správná diverzifikace v něm obsažených aktiv. Myslet bychom přitom měli nejenom na potenciální výnos, ale také na rizikovost a očekávanou volatilitu aktiv vzhledem k našemu investičnímu horizontu. Důležitá je také sektorová a geografická diverzifikace – tedy to, aby naše portfolio netvořily jen společnosti z jednoho odvětví nebo ze stejného regionu. V souladu s těmito kritérii jsou sestavena také Portu portfolia na míru.

Abychom uvedli současný propad na trzích do kontextu, procentuální pokles indexu S&P 500 ze svého maxima 4. ledna 2022 na jeho nejnižší hodnotu 24. února (začátek ruské invaze) byl „pouze“ 14,5 %. Pro srovnání, index během první vlny koronaviru v 2020 poklesl o přibližně 35 %.

Při navigaci svého portfolia během období konfliktů a nejistoty je důležité udržet si chladnou hlavu a nedopustit, aby se z emocí staly transakce. Propady trhů mohou působit děsivě a v případě, že investice tvoří velkou část našich úspor, pohled na klesající hodnotu portfolia nás může vyzývat k akci. V tuto chvíli je ale nejúspěšnější investiční strategií nepropadat panice a toto náročné období jednoduše přečkat. Trhy z dlouhodobého hlediska rostou, a právě tento trend je při investování klíčový.

Tento text vyšel v rámci investičního speciálu Miliardy v pohybu, jehož je Portu hlavním partnerem, a není investičním doporučením. Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů. Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové. Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích. Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si Portu investiční dotazník.

Kam dál? Investice na Finmagu:

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne? Čtěte v novém Finmagu

Je sport dobrý byznys? Bezpochyby. Když ale je řeč o olympiádě, není to tak jednoznačné. Pořadatelská města totiž stále víc a víc prodělávají. I miliardy dolarů.

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

SPORTEM K BYZNYSU

Nejlépe placení sportovci? Michael Jordan, Tiger Woods, Christiano Ronaldo… • Proč se olympiáda stala globálním černým Petrem? • Jak se vrcholový závodník stane vrcholovým manažerem

BYZNYS JE HRA

„Nenapadlo by mě takovou firmu rozjíždět, kdybych neměl ADHD,“ říká Rosťa Novák o úspěšném Cirku La Putyka. • Proč Elonu Muskovi už není do smíchu • Zachránili barokní skvost, teď chtějí manželé Lazarowitz svůj zámek odkázat státu

Ohodnoťte článek

-
48
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Anna Kortusová

Anna Kortusová

Analytička, která se v Portu podílí na vyhodnocování a revizi investičních strategií, modelování portfolií a rozvoji ostatních investičních produktů. Mimo to ráda sleduje, co nového se děje na trzích a... Více

Související témata

investiceKdo hýbe miliardamiMiliardy v pohybuPortuRuskoUkrajinaválka

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo