Předplatit časopis Finmag

Dušan Šídlo: Duševní život jako riziko!

Jan Majer
Jan Majer
20. 10. 2010

Pokud jste pojištěni pro případ pracovní neschopnosti nebo invalidity, nečekejte jakoukoli finanční kompenzaci, pokud vás skolí duševní porucha. O přístupu českých pojišťoven k psychiatrickým diagnózám a psychickým potížím jsem si popovídal s Dušanem Šídlem, autorem knihy Život jako riziko a analytikem poradenské společnosti Partners.

Dušan Šídlo: Duševní život jako riziko!

Většina životních pojistek obsahuje ujednání, že pokud pojištěnýspáchá sebevraždu, nedostanou pozůstalí od pojišťovny nic. Toto ujednání aleobvykle ztrácí platnost dva roky po podpisu smlouvy. Má tato kuriozita nějakývliv na chování lidí?

Ano, u pojištěných na americkém trhu bylprokázán čtyřnásobný nárůst výskytu sebevražd právě po uplynutí dvou let odsjednání pojištění. Konstrukce výluky v životním pojištění tedy prokazatelněovlivňuje načasování sebevraždy.

Jak k sebevraždám přistupujíčeské pojišťovny?

Přístup domácích pojišťoven k sebevraždámpojištěných se různí. Některé v takovém případě plní i z úrazového pojištění,které je levnější, naopak jiné pojišťovny sebevraždu za úraz nepovažují. Uněkterých pojišťoven je sebevražda z plnění zcela vyloučena. Nejobvyklejšívarianta však je, že po uplynutí dvou let od počátku pojištění pojišťovna vpřípadě sebevraždy rodině peníze vyplatí.

Když pojištěný člověkutrpí úraz nebo mu nemoc znemožní pracovat, očekává, že mu pojišťovna pomůže,aby se nedostal do finanční tísně. Je pravda, že v případě, že se jedná o nemocduševní, pojišťovna klientovi peníze nevyplatí?

Pojišťovny častomají ve smluvních podmínkách, že nevzniká nárok na výplatu odškodnění, pokudpracovní neschopnost nebo invalidita vznikla v důsledku duševní poruchy neboporuchy chování. V pojištění pracovní neschopnosti je častou výlukou, pokud jepojištěný v pracovní neschopnosti v důsledku pokusu o sebevraždu nebo jinéhosebepoškozování či v důsledku psychických a psychiatrickýchporuch.

Chápu, že se tak pojišťovny mohou chránit před spornýmipřípady. Zinscenovat pokus o sebevraždu a pak se nechat pár měsíců živitpojišťovnou, to by asi mohlo někoho napadnout. Ale týká se tento přístup idiagnostikovaných těžkých psychiatrických onemocnění?

Pojištěnízávažných onemocnění u nás dosud nezahrnuje žádnou psychiatrickou poruchu.Nicméně u některých dětských pojištění může být zahrnut do krytí pojišťovnyautismus.

Co když člověk, který si platí pojištění propřípad hospitalizace, skončí na psychiatrii?

Z pojištěníhospitalizace nejsou hrazeny pobyty v psychiatrických léčebnách, sanatoriích čizařízeních pro léčbu alkoholismu, toxikomanie nebo závislosti. Psychiatrickédiagnózy jsou ve valné většině v nemilosti pojišťoven a existuje pouze málořešení, jak se správně pojistit a zajistit si finanční odškodnění při psychickéči psychiatrické diagnóze.

V těžkých životních situacích můžeživotní pojištění sehrát důležitou roli. Týká se to především maminek s dětmipři úmrtí otce. Trauma z úmrtí blízkého člověka pak často doprovázejí existenčnípotíže. Jak by mělo být pojištění nastaveno, aby rodina ustála ztrátu hlavníhoživitele?

Názory, na jakou částku se pojistit, tedy kolik by mělapojišťovna blízkým vyplatit při úmrtí, se pochopitelně různí. Podle některýchpsychologů trvá v průměru tři až pět let, než se žena vyrovná s úmrtím partnera.Je to samozřejmě velmi individuální. Životní pojištění by tedy minimálně po dobupěti let mělo zajistit úhradu nezbytných životních výdajů rodiny. Po uplynutítéto doby by peníze od pojišťovny měly zajistit určitou výši důchodu po dobuproduktivního života partnerky nebo do dospělosti dětí.

O jakýchčástkách tedy konkrétně hovoříme?

O částkách nikoliv ve statisících,ale v milionech. Zjednodušeně, tříčlenná rodina s průměrným příjmem by měla býtpojištěna zhruba na dva miliony korun. K tomu je nutné přičíst úvěry a jinédluhy. Aby pojištění nebylo drahé, doporučuji variantu pojištění s klesajícíčástkou. Jak stárneme, klesá potřeba pojištění, protože se snižují závazky vůčidětem a náš majetek roste. Potřebnou konkrétní částku si nakonec každý může sámspočítatna životní kalkulačce.

Když začnete mluvit o milionech, čtenáři siřeknou, že v takových částkách nejedou, že se jich to netýká. Setkáváte se stakovýmto psychologickým blokem, když jednáte s klienty? Jak byste jimvysvětlil, že dva miliony korun jsou skutečně částka, o které majíuvažovat?

Občas se setkávám s názorem typu „nemáme miliony teď, takje nebude mít rodina ani po mé smrti“. Musím však říci, že naprostá většinaklientů si uvědomuje, že životní výdaje samostatného člověka s dítětem jsounemalé a neustále rostou. Z psychologického pohledu pomůže vyjádření pojistnéčástky ve formě důchodu. Dva miliony bez úroků zajistí měsíční rentu necelých 17000 korun měsíčně po dobu 10 let, což jako náhrada partnerova příjmu již takdramaticky nepůsobí.

Co je cílem vaší knihy? Prodat vícpojistek?

K pojištění lidé často přistupují pod vlivem strachu adalších emocí. Životní pojištění uzavíráme někdy bez rozumu, na základě úvahy„kdybychom pojištění neuzavřeli, určitě by se nám něco stalo“, jindy ho naopakodmítáme známým rčením „po mě potopa“ nebo hrdinským „mně se přece nemůže nicstát“. Mým cílem je, abychom k pojištění přistupovali  méně emocionálně a víces rozumem.

S doplňujícími dotazy se můžetena Dušana Šídla obrátit v diskusi pod článkem nebo na e-mailové adrese dusan.sidlo@partners.cz.Více o jeho knize si přečtěte zde.

Text vyšel na www.psychologie.cz

Foto: Jan Majer

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Jan Majer

Jan Majer

Původní profesí novinář, od roku 2001 pracoval jako finanční poradce. V dalších letech publikoval vedle poradenské činnosti články ve finančních rubrikách novin a časopisů a vedl ekonomickou rubriku týdeníku... Více

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo