Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Konspirační teorie: Ještě jednou k islámskému spiknutí

Bohumír Žídek
Bohumír Žídek
22. 9. 2014
 8 589

Když jsme v seriálu o konspiračních teoriích přišli s tématem „islámského spiknutí“, text vzbudil značný ohlas. Není tedy od věci se ještě jednou vrátit a pokusit se vyrovnat i s některými komentáři.

Konspirační teorie: Ještě jednou k islámskému spiknutí

Někteří čtenáři se podivovali, co by vlastně kritikové islámu měli mít společného s konspiračními teoretiky. Někteří nic, někteří hodně.

V první části našeho seriálu jsme si povídali o tom, jak konspirační teorie fungují a jaké jsou vzorce chování jejich příznivců. U významné části bojovníků proti islámu lze identifikovat tytéž mechanismy.

Pokud nelze věřit ani slovo odborníkům na islám, pokud všichni muslimové lžou o své víře, pokud je islám monolitická homogenní ideologie – pak asi opravdu máme co do činění se spiknutím.

Je veškerá kritika špatná? Jsou všichni ignoranti?

V komentářích zazněla také otázka, zda jsou takoví lidé, jako docent Konvička nebo doktor Müller ignoranti, kteří o islámu nic nevědí.

V první řadě je třeba říct, že nikdo neřekl, že každý kritik islámu je ignorant bez znalosti problematiky. Platí to pouze o těch, kteří jsou v textu označováni za islamofoby nebo příznivce teorie islámského spiknutí.

Pokud se mám vyjádřit ke konkrétním jménům, tak být docentem a učit na vysoké škole biologii z vás skutečně odborníka na islám nedělá. Což neznamená, že docent Konvička není inteligentní člověk. Pravděpodobně je. Ale ve svých výstupech rovněž velmi často působí jako manipulátor a psychicky poněkud narušený jedinec, kterému dělá moc dobře stát v čele lidí, kteří jsou hloupější než on, a mít nad nimi převahu.

Zdeněk Müller je pak skutečně fundovaným odborníkem na arabskou oblast. A proto také nesklouzává k tupé islamofobii ani teorii islámského spiknutí. Tvrdě kritizuje extremistické a fundamentalistické směry, které obviňuje z neznalosti islámu. Odpůrci islámského spiknutí je naopak považují za představitele islámu v jeho ryzí podobě – a není to jediná věc, kterou mají společnou s džihádisty.

Mým cílem tedy vůbec není bagatelizovat nebezpečí islámského extremismu. Nemyslím si ani, že by všichni jeho kritici měli být ostrakizováni. Naopak.

Nicméně je třeba se u toho vyvarovat konspiračního myšlení, redukce islámu na extremismus a nenávist vůči islámu jako celku. Právě to totiž islámské extremisty nejvíce posiluje. To bylo předmětem minulého textu.

Nevědomost je síla

O tom, že neznalost islámu se pojí s radikalismem a džihádismem svědčí nedávný příběh dvou britských džihádistů, kteří se vydali bojovat do Sýrie za Islámský stát. Zjistilo se totiž, že si nedlouho před odjezdem na Amazonu koupili knížky Islam for Dummies a The Koran for Dummies, aby získali aspoň ty nejzákladnější informace.

Podle uniklé zprávy MI5 mají evropští džihádisté obvykle daleko k „náboženským fanatikům a velký počet z osob zapojených do teroristické činnosti svou víru pravidelně nepraktikuje. Mnoho z nich postrádá náboženskou gramotnost a mohou být považováni za náboženské začátečníky“. A mimochodem: MI5 tvrdí, že „pevně ukotvená náboženská identita může být ve skutečnosti ochranou před násilnou radikalizací“.

Přišla zima a s ní i nový Finmag. Co v něm najdete?

Finmag předplatnéZdroj: Finmag

KNIHY JSOU BYZNYS

• Jak zacloumal knižním trhem nástup komiksu? • Proč si za sebe slavné osobnosti nechávají psát knihy? • Investice do knih se vyplatí, ale pro byznys se to dělat nedá.

BYZNYS JE HRA

• Než úspěšní podnikatelé zestárnou, musí vyřešit, co bude dál. Kdo převezme Pradu? • Hřbitovy mají problém: Velká poptávka nepřináší víc peněz. • Kolik platů stojí byt?


Muslimové proti Islámskému státu

Právě teroristický Islámský stát přitahuje v poslední době mnoho mediální pozornosti a může pomáhat vyvolávat protimuslimské nálady. Není proto od věci se podívat, jak na jeho vzestup a chování reagují samotní muslimové.

Na konci srpna například v Oslu norská muslimská komunita uspořádala velkou demonstraci proti Islámskému státu; zúčastnily se tisíce lidí. Protestovali mimo jiné i proti verbování mladých Norů touto organizací. Zaznělo několik plamenných projevů, které Islámský stát odsoudily jako barbarský a neislámský.

Podobným způsobem se o Islámském státu hovoří v sedmi bodech fatwy britských imámů:

  • Není pochyb, že režim prezidenta Assada je tyranský, nespravedlivý a brutální a že spáchal nespočet zločinů proti vlastnímu lidu.
  • Totéž platí o takzvaném „Islámském státu“ nebo samozvaném „chalífátu“, dříve známém jako „Islámský stát v Iráku a Sýrii“: Jde o tyranské a utlačovatelské uskupení.
  • Vražděním válečných zajatců, novinářů a civilistů včetně imámů, kteří odmítli podpořit jejich kampaň, a zotročováním žena a dětí svých odpůrců Islámský stát porušuje mezinárodní úmluvy jako Ženevské konvence a konvence o otroctví, ke kterým se všichni, včetně muslimů, hlásí. Bůh říká v Koránu: „Vy, kteří věříte, dodržujte své závazky!“ (Korán 5:1)
  • Perzekuce a masakrování šíitských muslimů, křesťanů a jezídů ze strany Islámského státu je odporným zločinem a v rozporu s islámským učením a islámskou tolerancí ztělesňovanou velkými říšemi, jakými byly Mughalská a Osmanská říše.
  • Z výše uvedeného vyplývá, že je Islámský stát heretická, extremistická organizace a je nábožensky zakázáno (haram) ji podporovat nebo do ní vstoupit. Kromě toho je povinností britských muslimů aktivně odporovat její jedovaté ideologii, zejména pokud je propagována na území Británie.
  • Britští občané a občané ostatních států Evropské unie jsou vázáni povinnostmi vůči svým domovským zemím podle islámské teologie a jurisprudence: Je tedy zakázáno (haram) cestovat do Sýrie za účelem boje za jakoukoliv stranu konfliktu, včetně nestátních aktérů, neboť je to zakázáno evropskými zákony.
  • Je morální povinností britských muslimů pomáhat syrským a iráckým lidem bez zrazování svých vlastních společností: „Jestliže vás požádají o pomoc ve věci náboženství, jste povinni jim pomoci proti všem kromě těch lidí, s nimiž máte smlouvu.“ (Korán 8:72)

Zřejmě jste slyšeli o perzekuci iráckých křesťanů ze strany Islámského státu. Možná jste i slyšeli o označování jejich domů arabským písmenem N. Pokud ano, pravděpodobně za to mohla kampaň We Are N, ve které se lidé sami označovali danou literou, aby vyjádřili svoji solidaritu s iráckými křesťany. Poněkud méně známé už je, že se k této kampani připojili i mnozí muslimové. Britští muslimové dokonce neváhali tímto způsobem svoji solidaritu vyjádřit mimo virtuální svět na veřejné manifestaci v Londýně.

Zaniknout by ale neměla ani skutečnost, že oběťmi džihádistického šílenství jsou i muslimové. Dokonce možná nejčastějšími. Tak jako potírá křesťany, potírá Islámský stát i šíity. Dokonce i sunnity, kteří se mu odmítají podřídit. Stejně tak byli muslimové častými oběťmi teroristických útoků jiných extremistických skupin v muslimských zemích.

Pokud je ovšem i toto pro vás jen rafinovanou zástěrkou pro spiknutí veškerého muslimstva proti zbytku světa, jste konspirační teoretik.

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte (16)

Vstoupit do diskuze
Bohumír Žídek

Bohumír Žídek

Ekonomický novinář. Spolupracuje s Forbes BrandVoice. Pět let působil jako ekonomický redaktor serveru Novinky, odkud odešel do týdeníku Ekonom. Absolvoval bakalářskou němčinu a religionistiku na Filosofické... Více

Související témata

islámkonspirační teorie
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo