Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Články na téma: společenské třídy

Marxe se neštítím, říká autorka studie dělnictví v Baťově továrně

Marxe se neštítím, říká autorka studie dělnictví v Baťově továrně

Před deseti lety socioložka Kateřina Nedbálková přiblížila v knize Matky kuráže životy gay a lesbických rodin, ve Spoutané rozkoši v roce 2006 zachytila každodennost ženských věznic, ale patrně největší ohlas jí přinesla loňská Tichá dřina, studie dělnictví v Baťově továrně. V rozhovoru vypráví nejen o něm, ale třeba i o tom, v čem je užitečný Karl Marx.

Jakub Jetmar25. 10. 2022
Inkluzi dětí už máme. Jak promíchat dospělé?
 13 218

Inkluzi dětí už máme. Jak promíchat dospělé?

Politici voličům slibují, že je budou od odlišných lidí za každou cenu izolovat – a tak se o sobě navzájem nejvíc dozvíme z reality shows.

Michal Kašpárek15. 9. 2017
Kovaná ekonomie: „Heč heč,“ pravil Sheldon Cooper
 17 220

Kovaná ekonomie: „Heč heč,“ pravil Sheldon Cooper

Naši furianti nejsou v ničem jiní než furianti celého světa. Každý chce ukázat, „že na to má“ – a v touze vypadat před ostatními (a snad i před sebou samým) jako něco víc se pouští do závodů, ve kterých s těmi opravdu zazobanými nemůže držet krok.

Lukáš Kovanda30. 9. 2014
Posvícení bezdomovců. Kniha trpká jak krabičák
 8 284

Posvícení bezdomovců. Kniha trpká jak krabičák

Jistota, že na pracovitého člověka nečeká spaní pod mostem, podle Jana Kellera postupně zaniká. V Posvícení bezdomovců sociolog nečekaně kritizuje i levicové liberály.

Michal Kašpárek27. 2. 2014
Proč a jak volíme: Kam to celé spěje
 14 065

Proč a jak volíme: Kam to celé spěje

Poslední díl seriálu o volebním chování a zastupitelské demokracii vůbec. Zatím jsme ignorovali otázky vývoje společnosti, snažili jsme se jen porozumět, jak se voliči rozhodují, jaké to má důsledky pro chování stran a zdá má parlamentní demokracie jiný význam než poskytnout lidem snadný cíl, aby měli na koho nadávat. Každá analýza by ale měla mít také prediktivní složku, jen to jí dává praktický význam a jen to umožňuje testovat její správnost.

Petr Hampl23. 10. 2013
Proč a jak volíme: Ti dole nevolí o nic hloupěji než ti nahoře
 13 122

Proč a jak volíme: Ti dole nevolí o nic hloupěji než ti nahoře

V předvolebním čase přinášíme druhý díl analýzy sociologa Petra Hampla, věnované našemu volebnímu chování a rozhodovacím mechanismům.

Petr Hampl23. 9. 2013
Sedm společenských tříd: Jste elita, nebo jen zoufalí workholici?
 14 477

Sedm společenských tříd: Jste elita, nebo jen zoufalí workholici?

Britský výzkum mimo jiné ukazuje, že si kamarády za peníze nekoupíte, ale taky že vám známosti ještě nemusí pomoct k penězům.

Michal Kašpárek26. 4. 2013
Pravice pro obyčejné lidi

Pravice pro obyčejné lidi

Jak jsem před nedávnem napsal, souboj Karla Schwarzenberga a Miloše Zemana neznamenal klání mezi pravicí a levicí, nýbrž mezi levicovým elitářstvím a levicovým populismem. A jak na Finmagu správně poznamenal Petr Hampl, pravice bude muset v budoucnu oslovit alespoň část z 2,5 milionů voličů, kteří dali svůj hlas Zemanovi. Lze to ale udělat a nezpronevěřit se základním kamenům pravicové filozofie?

Bohumír Žídek27. 3. 2013
Feministky (zase) ubližují hezkým holkám z chudých rodin!
 10 888

Feministky (zase) ubližují hezkým holkám z chudých rodin!

Zatímco dcera dojičky nebude schopna soutěžit s dcerou ministryně v cílevědomosti ani analytických schopnostech, bez větších problémů se jí vyrovná ve schopnosti rozepnout si na blůzičce knoflík navíc. To vysvětluje, proč se mezi bohatými a vzdělanými tak často setkáme s názorem, že žena nemá být vnímána jako sexuální objekt. A pomůže nám to také lépe pochopit Sexistické prasátečko.

Petr Hampl25. 3. 2013
2017: Zhroutí se Evropská unie sto let od bolševického převratu?
 5 412

2017: Zhroutí se Evropská unie sto let od bolševického převratu?

Na semináři o Evropské bankovní unii to předpověděl Aleš Michl. Byla to asi jediná pozitivní věc, která tam zazněla. Jiná varianta vývoje je totiž jen zbídačený kontinent, jehož hospodářství je udržováno ve stavu komatu, nezaměstnanost neustále roste a životní úroveň klesá. V každém případě je dobré vědět, co můžeme čekat, a začít se včas připravovat. Proto na zmíněném semináři, vedeném prezidentem Klausem, nechyběl ani spolupracovník Finmagu.

Petr Hampl6. 11. 2012
A už to tu máme. Po pasivním kouření přichází pasivní pití koly
 5 382

A už to tu máme. Po pasivním kouření přichází pasivní pití koly

Lidé s nadváhou ohrožují planetu i lidstvo a musí být zregulováni za každou cenu. To není vtip ani nadsázka, ale oficiální vyjádření těch, kdo ovlivňují zákony a mezinárodní úmluvy. Boj proti špekáčkům a hamburgerům bude tvrdší než ten proti kouření. A rychlá analýza ukazuje, že v záloze jsou nesrovnatelně drastičtější opatření.

Petr Hampl11. 9. 2012
Kouření v restauracích. Proč trh selhává?
 7 938

Kouření v restauracích. Proč trh selhává?

Média hlásí, že u nás existuje obrovská poptávka po nekuřáckých restauracích. Hospodští ale jako by se neměli k jejímu uspokojování. Jak to, že trh selhává?

Petr Hampl28. 5. 2012
Proč Metternich přinesl rozkvět a Merkelová přináší zbídačení IV: Co přijde po kapitalismu
 11 286

Proč Metternich přinesl rozkvět a Merkelová přináší zbídačení IV: Co přijde po kapitalismu

Budoucnost je otevřená, nicméně některé věci se zdají být jisté. Kapitalistická revoluce reaganovského typu se již nebude opakovat. Sociálně třídní struktura brání obnovení prosperity a není nikoho, kdo by měl motivaci a možnost tuto strukturu změnit. Nejpravděpodobnější varianta spočívá ve vytvoření masivní šedé ekonomiky bez jakékoliv regulace za fasádou evropského či světového neosocialistického režimu.

Petr Hampl15. 2. 2012
Proč Metternich přinesl rozkvět a Merkelová přináší zbídačení III: Zdi mezi třídami
 11 381

Proč Metternich přinesl rozkvět a Merkelová přináší zbídačení III: Zdi mezi třídami

Nemožnost přijmout opatření, která by vedla k obnovení hospodářského růstu, není otázkou selhání určité skupiny politiků, ale přímo vyplývá ze sociální struktury společnosti. Vládnoucí elita sestávající ze státních zaměstnanců, intelektuálů, manažerů korporací a aktivistů neziskovek nedokáže ubránit své postavení bez těch opatření, která brání pracujícím třídám podnikat, vyrábět, obchodovat a vytvářet pracovní místa.

Petr Hampl13. 2. 2012
Proč Metternich přinesl rozkvět a Merkelová přináší zbídačení II: Princové a chuďasové
 12 810

Proč Metternich přinesl rozkvět a Merkelová přináší zbídačení II: Princové a chuďasové

Všeobecně akceptovaný mýtus o tom, že v moderních západních společnostech mají téměř všichni srovnatelné šance uspět, je v rozporu se skutečným stavem. Pro naprostou většinu z nás platí, že naše životní šance jsou v zásadě určeny tím, do jaké společenské vrstvy jsme se narodili. Právě tato kombinace třídní struktury a rétoriky rovnosti šancí působí zmatení a umožnila vyšším třídám přeměnit „sociální stát“ v gigantický nástroj na vysávání těch, kdo by na tom byli hůř i za přirozených podmínek. Projekty typu společné evropské měny jsou jen vystupňováním tohoto trendu.

Petr Hampl6. 2. 2012