Předplatit časopis Finmag

Volební speciál 2021: Přísaha Roberta Šlachty a její pohled na budoucí Česko

Gabriel Pleska
Gabriel Pleska
2. 9. 2021
 13 398

Plukovníka ve výslužbě Roberta Šlachtu zná v Česku asi každý. A asi každý, kdo nebyl posledních pár měsíců na přístrojích, taky ví, že Robert Šlachta založil politické hnutí Přísaha, se kterým se chce dostat do Sněmovny. Víte ale, jak by jeho poslanci hlasovali v rozhodujících ekonomických otázkách? My zatím věděli jen to, že korupce je fuj. Tak jsme se zeptali za vás.

Volební speciál 2021: Přísaha Roberta Šlachty a její pohled na budoucí Česko
Karolína Skrčená, PR manažerka hnutí Přísaha / Zdroj: Se souhlasem Karolíny Skrčené

Volební speciál 2021 se nám pěkně rozjíždí. Odpovědi stran a politických hnutí zveřejňujeme v pořadí, v jakém přišly do redakce. První byli komunisti, druzí tedy policajti. Co nás asi čeká příště...?

Politické hnutí Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty bylo sice založeno až v dubnu letošního roku, přesto dokázalo do podzimních parlamentních voleb postavit prakticky ve všech krajích plnou kandidátku. A i když byl širší veřejnosti v květnu známý jen sám lídr hnutí – někdejší ředitel policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, plukovník ve výslužbě Robert Šlachta – odhadovaly předvolební průzkumy Přísaze měsíc od registrace podporu víc než pěti procent voličů. I další průzkumy předpovídají Přísaze vstup do Sněmovny, kde by se její poslanci mohli stát příslovečným jazýčkem na vahách, případně by mohli hrát podstatnou roli při jednáních o vládě.

Minimálně v médiích se program nového „protestního hnutí“ nebo „strany pro nespokojené voliče“, jak Přísahu zařadili političtí komentátoři, scvrkl na boj proti korupci. Občas se kvůli tomu Přísaha srovnává s jiným politickým hnutím jednoho muže, totiž ANO (původně Akce nespokojených občanů), které do politiky vstoupilo s obdobnou rétorikou, shrnutou do věty onoho muže: Všetci kradnú.

Co ale kromě boje proti korupcí mytických rozměrů chce hnutí, v jehož vedení zakotvila řada bývalých Šlachtových kolegů z policie a Celní správy, nabídnout jako program? To bylo těžší rozlousknout. Jsou spíš vpravo, nebo vlevo? Nabízíme tedy odpovědi na dvacet klíčových ekonomických otázek a obrázek si udělejte sami.

Nepodařilo se nám bohužel dostat odpovědi od ekonomického experta strany nebo potenciálního kandidáta na některé z ekonomických ministerstev, oddělení pro styk s veřejností trvalo na tom, že za hnutí odpovídá tisková mluvčí Karolína Skrčená.

1. Zvednete daň na tabák a alkohol?

-
+59
+

NE. Hnutí Přísaha bude prosazovat pravidlo žádné daňové experimenty a zvyšování daní minimálně do konce roku 2022.


2. Má se minimální mzda vázat na mzdu průměrnou?

-
+62
+

NE. Jedná se ekonomické kategorie, které nemusí vykazovat korelaci. Kromě toho ne ve všech státech OECD je minimální mzda stanovena. Nastavení výše minimální mzdy je součástí jednání tripartity a výsledek by měl zohledňovat i aktuální fázi ekonomického cyklu. 


3. Měly by se zvýšit odvody OSVČ?

-
+84
+

NE. Přísaha navrhuje podpořit malé či začínající podnikatele formou zvýšení limitu pro OSVČ u paušální daně z jednoho milionu na dva miliony. Záměrem je snížit byrokratickou zátěž těch nejmenších a zároveň využít finanční kontroly na významnější rizikové poplatníky.


4. Mělo by Česko přijmout euro?

-
+72
+

NE. Česká republika se zavázala přijmout euro v rámci přístupové smlouvy, ale přikláníme se k přístupu Švédska. Přihlášku lze podat, až bude jasné směrování eurozóny a pominou rizika, která si eurozóna vyvolala sama. Nepodporujeme, aby se na jejich placení ČR podílela. 


5. Měly by obce dostávat víc peněz z daní?

-
+68
+

NE. Princip rozdělování daňových výnosů je stanoven. V současné postcovidové době Přísaha podporuje spíše střídmost před excesivní politikou. Přísaha požaduje větší zacílení na zvýšení efektivity veškerých výdajů státu, krajů i obcí. Potřebné výdaje samozřejmě podporujeme, ale plýtvání zavrhujeme. 


6. Jste pro zkrácení pracovní doby na čtyři dny v týdnu?

-
+66
+

NE. Ačkoliv je to lákavé, v současné době je potřeba napřed stabilizovat veřejné finance. Kromě toho má ČR jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě.


7. Jste pro zdanění práce robotů?

-
+79
+

NE. Chceme-li pozvednout technickou a technologickou úroveň ČR, zdanění robotů nedává smysl.


8. Navýšíte rozpočet na obranu na dvě procenta HDP, jak jsme se jako členský stát NATO zavázali?

-
+45
+

ANO. Závazky se mají plnit, nebo vypovědět. To je základem korektního jednání mezi partnery. Přísaha ale požaduje, aby armáda ČR jasně deklarovala strategii budoucích hrozeb a k tomu doložila náklady na potřebné vybavení. Kromě toho velké množství vojenské techniky se vyrábí v ČR. Nemá cenu se připravovat na starou bitvu, když moderní válka 3. tisíciletí bude úplně jiná.


9. Měl by stát dotovat elektromobily?

-
+78
+

NE. Občané tuto cestu drtivě odmítají. Přísaha nepodporuje drahé politické rozhodnutí, které není dostatečně analyticky posouzeno a může být slepou uličkou. Jsou i jiné alternativy ekologické mobility, například syntetické palivo či vodík. Neměli bychom si nepředloženým rozhodnutím zničit ekonomiku v Evropě. Šokový nárůst ceny elektřiny by katastrofálně dopadl na nejchudší a vyvolal by nepředstavitelnou inflaci schopnou ožebračit všechny. Přiměřená elektromobilita může být řešením pro velké aglomerace.


10. Mělo by se Česko víc otevřít zahraničním pracovníkům?

-
+66
+

NE. Přísaha podporuje příliv mozků či odborných pracovníků, nikoliv manuálně pracujících do montoven. Je vhodné diskutovat spíše o podpoře vývozu kapitálu a výroby do teritorií, ve kterých se nalézají vhodní pracovníci či trhy pro jejich produkty.


11. Jste pro zdanění investičních bytů?

-
+67
+

NE. Byty musí být využívány k účelu, za jakým byly zkolaudovány. Zdanění povede spíše jen ke zvýšení nájmů a to není záměrem Přísahy. I kdyby se prodaly veškeré byty, které nejsou obývány vlastníky, nedostatek bytů to nevyřeší. Přísaha požaduje zrychlení stavebních řízení při snížení byrokracie. Je nutné provést inventuru nemovitostí ve vlastnictví státu a samospráv s cílem jejich možného využití pro rezidenční bydlení za přiměřené ceny.


12. Jste pro zavedení sektorových daní (např. bankovní daně a daně pro velké digitální korporce)?

-
+102
+

ANO. Místo zavedení digitální daně, kterou považujeme za poloviční řešení, navrhujeme zdanění příjmů dle země původu tržeb. Jinými slovy, pokud Google vytváří tržby z české reklamy, zdaní příjmy z ní plynoucí v České republice. Toto řešení budeme prosazovat i na úrovni EU a OECD a podpoříme už vznikající mezinárodní dohodu o minimální 15procentní dani pro tyto firmy.


13. Jste pro to, aby se státní podpora stavebního spoření podmínila tím, že stavebko bude použito výhradně na bydlení?

-
+68
+

NE. Stavební spoření a následný úvěr je správné používat na veškeré náklady spojené s bydlením. Je ale nutné si uvědomit, že systém může fungovat pružněji a ve větším rozsahu pouze za pomoci „spřátelených střadatelů“. U nich by se ale podpora mohla snížit.


14. Měla by být výše důchodů víc vázána na předchozí příjmy?

-
+93
+

ANO. Větší vazba by znamenala větší motivaci občanů a zároveň při správné vysvětlovací kampani by mohla částečně odbourat šedou ekonomiku. Je spravedlivé, aby poctivě pracující občané obdrželi odpovídající důchody, které je zajistí ve stáří, a nebyli odkázáni na dodatečné podpory.


15. Měly by se dostavět jaderné bloky elektráren Dukovany a Temelín?

-
+106
+

ANO. V Evropě budou v blízké době odstaveny uhelné elektrárny a částečně nahrazeny plynovými s vyšší výrobní cenou. Zároveň proběhne v určité výši elektromobilita. Tím se vytváří obrovské riziko nedostatku elektrické energie, potenciální výpadky rozvodových sítí, a hlavně vysoký nárůst ceny elektřiny pro průmysl i domácnosti s devastujícím účinkem.


16. Měl by stát občany finančně motivovat k očkování proti onemocnění covid-19?

-
+59
+

NE. Strategie musí být založena na věcných argumentech a solidaritě občanů. To se nedá kupovat, očkování by mělo být součástí solidarity a vyspělosti společnosti. Argumenty v obdobných případech musí být věrohodné, a nikoliv chaotické s nedostatkem informací. Měli bychom si uvědomit, co znamená pro ostatní nemocné zahlcení zdravotního systému. Přísaha si váží všech pracovníků ve zdravotnictví i integrovaném záchranném systému, kteří pandemii zvládli, a požaduje urychlené doplacení slíbených odměn.


17. Jste pro legalizaci švarcsystému?

-
+40
+

NE. Přestože jde o dohodu smluvních stran, malý živnostník je ve slabší pozici při stanovování podmínek. U pracovního poměru jsou základní mantinely dány. Je dána i zodpovědnost zaměstnavatele i zaměstnance, což u švarcsystému může znamenat výrazné riziko pro celou společnost. Na druhou stranu jsou některé činnosti, které jsou i nyní realizovány na základě principů švarcsystému, což Přísaha nerozporuje.


18. Mělo by se uzákonit právo platit v hotovosti?

-
+102
+

ANO. Platit v hotovosti znamená pojistku proti potenciálním snahám evropských autorit řídit občana. Bez hotovosti hrozí riziko využít prostředky vkladatelů k politickým cílům za použití záporných sazeb, a tím občany okrást. Je to lákavé, při vkladech 3 biliony Kč a 5 % záporné sazby by bylo možné získat od vkladatelů 15 miliard Kč. Současná legislativa s hotovostí počítá. Přísaha si váží české koruny, ve kterou mají občané důvěru.


19. Jste pro vyšší zdanění bohatých?

-
+49
+

NE. Bohatí platí absolutně výrazně vyšší daně. Vyšší procentní daň by byla trestem za pracovní aktivitu. Není správné společnost rozdělovat na bohaté a chudší. Měli bychom se všichni snažit, aby se nám žilo lépe díky naší aktivitě, a ne trestáním úspěšných. O zdanění bohatých lze uvažovat pouze v mezních případech, s přihlédnutím ke způsobu výdělku například u spekulace.


20. Měl by stát regulovat kryptoměny?

-
+70
+

ANO. Bylo by lepší moci odpovědět NE. Kryptoměny jsou aktivem s rychlým, anonymním a nedohledatelný přesunem po celém světě. Nesplňují základní atributy měny, zejména stabilitu, a proto nejsou využitelné pro podnikatelský sektor. Staly se prostředkem pro přesuny zisků ze společenského pohledu nežádoucích aktivit – výnosy z praní špinavých peněz, drog či jiné kriminální činnosti. V ČR sledujeme jejich zneužití například při platbě „výpalného“ při napadení elektronických systémů, a to včetně nemocnic!


Volební speciál 2021 na Finmag.cz

Volby 2021
Shutterstock

Volby do Poslanecké sněmovny 2021 nenechaly chladnými ani nás na Finmag.cz. Každý týden proto přinášíme sondy do klíčových ekonomických názorů kandidujících stran, hnutí a koalic, které se v rámci parlamentních voleb konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ucházejí o vaše hlasy.

Ptali jsme se na dvacet otázek souvisejících především s technologickým rozvojem společnosti a potřebou tento fakt reflektovat. Cílem je představít hlavní smýšlení kandidujících spolků. V závěru seriálu pro vás vytvoříme speciální kalkulačku, která může pomoci v rozhodování, komu to tam hodit.

Letos odpovídali:

Ohodnoťte článek

-
69
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Gabriel Pleska

Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz.

Související témata

domácí politikakorupcevolbyVolební speciál 2021

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Kdy je sport skvělým byznysem a kdy ne?

Koupit nejnovější číslo