Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Šéfová Fondu pojištění vkladů: Kampeličky? Snad se trh podaří stabilizovat a vyčistit

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma
18. 1. 2014
 16 498

„O tom, že družstevní záložny můžou dlouhodobě a zdravě fungovat, se můžete přesvědčit v Německu a Rakousku. Tam ale fungují na trochu jiném principu a jsou také pod přísnějším dohledem,“ říká ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová.

Šéfová Fondu pojištění vkladů: Kampeličky? Snad se trh podaří stabilizovat a vyčistit

Klienti Metropolitního spořitelního družstva se na konci ledna dostanou po osmi měsících ke svým penězům. Vyplaceny jim budou z Fondu pojištění vkladů, u kterého jsou pojištěné vklady v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách, a to stoprocentně do výše sta tisíc eur. Nejen podle řady odborníků je stoprocentní pojištění vkladů příčinou toho, že klienti pečlivě a obezřetně nevybírají, komu svěří svoje peníze. Guvernér České národní banky Miroslav Singer nedávno připustil, že právě u kampeliček by v budoucnu pojištění vkladů nemuselo být stoprocentní, ale s jistou spoluúčastí vkladatele. Je to reálně možné? I to bylo jedno z mnoha témat, o kterých jsme se bavili s ředitelkou Fondu pojištění vkladů Renátou Kadlecovou.

Jakým způsobem se budou vyplácet peníze z Fondu pojištění vkladů klientům Metropolitního spořitelního družstva? Kdy se ke svým penězům dostanou a prostřednictvím jaké banky bude pojištění vypláceno?

Od 27. prosince, kdy Česká národní banka vydala oznámení o neschopnosti Metropolitního spořitelního družstva dostát svým závazkům, intenzivně připravujeme výplatu náhrad poškozených klientů. Peníze se budou vyplácet od pondělí 27. ledna prostřednictvím 627 poboček České spořitelny. Výplatní místa tak budou rozmístěna po celé republice, což je podle mého názoru pro klienty komfortní situace.

Fond pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů byl založen na základě zákona o bankách za účelem pojištění vkladů klientů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen. Členské instituce odvádějí do Fondu pojištění vkladů příspěvky a tvoří tak rezervu pro případ krachu některé z nich.

Od 1. ledna 2011 platí, že v případě krachu některého člena fondu se z Fondu pojištění vkladů vyplácejí klientům instrituce náhrady za vklady do limitu sto tisíc eur na jednoho klienta. Výplata vkladu má začít do dvacet dnů od vyhlášení platební neschopnosti pojištěné finanční instituce, platební neschopnost ohlašuje Česká národní banka. 

Více o pojištění vkladů www.fpv.cz.

Musí klienti zkrachovalé záložny dopředu vyplňovat nějaký formulář, nebo stačí, když na pobočku přijdou s dokladem totožnosti?

Klient nemusí vyplňovat žádnou žádost ani přihlášku. Stačí, když se na některou z určených poboček dostaví s platným občanským průkazem nebo pasem. Právnické osoby musí navíc přijít i s výpisem z obchodního rejstříku. Peníze si tímto způsobem můžou vybrat do tří let od zahájení výplaty.

Podle čeho jste pro výplatu vkladů vybrali právě Českou spořitelnu?

Na základě veřejné zakázky z loňského roku máme uzavřenou rámcovou smlouvu s Českou spořitelnou a GE Money Bank. Podle zákona o veřejných zakázkách jsme nyní mezi těmito dvěma bankami vypsali minitendr o to, kdo bude výplatu provádět. Zvítězila v něm Česká spořitelna.

Co motivuje banku k tomu, aby se do výplaty náhrady vkladů zapojila?

To je spíš otázka pro zástupce banky. Klienti zkrachovalé instituce se ale pro náhradu vkladů musí osobně dostavit na pobočku banky, která tak dostane možnost oslovit nové zákazníky.

Máte nějaké statistiky o tom, jak velká část klientů si v bance, která pojištěné vklady vyplácí, nechá peníze na účtu natrvalo?

O tom přesné statistiky bohužel nevedeme. Obecně lze ale říct, že menší část klientů u banky zůstane.

Můžete přesně popsat tok peněz v případě vyplácení pojištění vkladů klientů Metropolitního spořitelního družstva? Vyplácí se všechny prostředky z Fondu pojištění vkladů, nebo vám správce konkurzní podstaty už nějaké peníze poslal?

Fond pojištění vkladů nejprve vyplatí veškeré náhrady ze svých rezerv. Správce konkurzní podstaty má za úkol co nejrychleji zpeněžit majetek zkrachovalého družstva. Až poté rozděluje všechny získané prostředky mezi věřitele, takže se i Fond pojištění vkladů dočká části peněz, které vynaložil na výplatu klientů.

Komplikuje vám nějak situaci odvolání Vrchního státního zastupitelství v Praze proti jmenování insolvenčního správce družstva Iva Haly, který je spojován s kontroverzním podnikatelem Petrem Sisákem?

Pokud jde o aktuální spolupráci fondu se správcem konkurzní podstaty, vše probíhá bez problémů. Správce při přípravě podkladů pro výplatu náhrad reagoval na naše požadavky velmi rychle a také seznam vkladatelů nám předložil ještě dřív, než mu ukládá zákonná lhůta. Zároveň nám přislíbil, že informace o výplatě náhrad zveřejní na webové stránce Metropolitního spořitelního družstva a rozešle oznámení klientům na e-mailové adresy, které má družstvo k dispozici.

Kolik peněz je v tuhle chvíli ve Fondu pojištění vkladů a jak velká část z toho bude vyplacena klientům Metropolitního spořitelního družstva?

K dispozici máme celkově 28 miliard korun. Z toho 12,018 miliardy bude nyní využito k výplatě náhrad klientů družstva. Po Union bance jde o druhou nejvyšší částku, kterou musel fond vyplácet.

Je stoprocentní pojištění vkladů v bankách, kampeličkách a stavebních spořitelnách správné?

Kolik klientů mělo v kampeličce v době jejího zablokování uloženo víc než pojištěných sto tisíc eur?

Jde o 112 klientů, kteří dohromady pojistný limit překročili o 80 milionů korun. 

Z fondu zmizí takřka polovina peněz. Neuvažujete o tom, že byste iniciovali, aby se alespoň krátkodobě navýšily příspěvky finančních institucí a postupně se tak dorovnala vzniklá ztráta?

 V současné době o něčem takovém neuvažujeme. Podle zákona se příspěvek zvyšuje v okamžiku, kdy by fond vyčerpal veškeré finanční rezervy a musel si půjčovat.

Jak vysoké příspěvky vlastně finanční instituce do Fondu pojištění vkladů odvádějí?

Banky, družstevní záložny a stavební spořitelny hradí příspěvky do fondu každého čtvrt roku. Příspěvky bank a družstevních záložen činí 0,04 procenta z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí. U stavebních spořitelen je to o polovinu méně.

Při našem posledním rozhovoru, který proběhl v únoru 2012, jste říkala, že by Fond pojištění vkladů stačil na krach všech družstevních záložen. Od té doby se ale situace změnila…

Máte pravdu, že to už dneska neplatí. V sektoru družstevních záložen došlo v posledních dvou letech k velice dramatickému nárůstu vkladů. Od půlky loňského roku, kdy se o problémech kampeliček hodně psalo, se tento trend ale zastavil.

Jak se současná situace fondu liší oproti době, kdy se vyplácely prostředky klientům Union banky?

Jsou tu dva základní rozdíly. V roce 2003 neměl fond dostatek prostředků, takže si musel půjčit tři miliardy korun. Hodně se to ale liší také počtem klientů. Je paradoxní, že objem vyplácených finančních prostředků je skoro stejný, Union banka měla ale kolem 130 tisíc klientů a Metropolitní spořitelní družstvo jen necelých 14 tisíc. Situace navíc byla rozdílná také v tom, že klienty Union banky jsme museli vyplácet do tří měsíců od vyhlášení platební neschopnosti, u Metropolitního spořitelního družstva to je dvacet pracovních dnů.

V minulém roce navrhovalo Ministerstvo financí novelu zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, která měla zpřísnit podmínky pro kampeličky. Kvůli pádu Nečasovy vlády se ale novela nestačila schválit. Máte nějaká informace o tom, že by nyní tento nebo obdobný návrh mohl přijít ke slovu?

Přiznám se, že opravdu nevím, jestli dojde k opětovnému podání návrhu novely. Na půdě Evropského parlamentu se ale začíná projednávat direktiva o systémech pojištění vkladů, jejímž cílem bude zavedení rizikově vážených příspěvků. Fond pojištění vkladů by tak v praxi rozděloval veškeré pojištěné instituce do různých rizikových kategorií, kterým by byla přiřazena určitá výše příspěvku. Počítá se tedy s tím, že v budoucnu nebudou všechny instituce odvádět do Fondu pojištění vkladů stejně.

Guvernér České národní banky Miroslav Singer v rozhovoru pro Hospodářské noviny připustil, že by chtěl kampeličkám snížit pojištění vkladů. Jak se na tuto možnost díváte vy?

Výši pojištění vkladů bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen reguluje evropská legislativa. Právníci České národní banky potažmo ministerstva financí by měli posoudit, zda v této legislativě existuje prostor, aby bylo pojištění družstevních záložen nižší. Je možné, že při změně legislativy by se nějaký prostor najít dal. Například na Slovensku totiž vklady v kampeličkách pojištěny nejsou.

Renáta Kadlecová

Ranáta Kadlecová

Ing. Renáta Kadlecová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracovala v ČSOB a pak řadu let na Ministerstvu financí ČR, mimo jiné i v oddělení státních cenných papírů. Od roku 2002 vykonávala funkci finanční manažerky Fondu pojištění vkladů a od roku 2006 je jeho výkonnou ředitelkou.

Neznamenalo by to ale zánik celého sektoru družstevních záložen?

Z našich zkušeností víme, že klienti finančních institucí si pojištění vkladů skutečně hlídají. Mohlo by tedy dojít k tomu, že by velká část klientů peníze z družstevních záložen vybrala. Dlouhodobé důsledky tohoto kroku si ale netroufám odhadovat.

Kdysi jsme se spolu bavili o tom, že se uvažuje o evropské směrnici, která by měla zkrátit lhůtu pro výplatu náhrad vkladů na sedm pracovních dnů. Jak to vypadá s tímto návrhem? Je stále ve hře?

Nová direktiva s tím opravdu počítá. Ke zkracování lhůty až na pět pracovních dnů by ale mělo docházet postupně. O finální podobě návrhu se ale stále jedná.

Na závěr ještě jedna zákeřná otázka. Když se spolu přeneseme v čase o tři roky dopředu, jak to bude v České republice vypadat s družstevními záložnami? Budou ještě vůbec existovat?

Doufám, že situace bude příznivější než dnes. Snad se sektor kampeliček podaří stabilizovat a vyčistit od těch, které nemají na trhu co dělat. O tom, že družstevní záložny můžou dlouhodobě a zdravě fungovat, se můžete přesvědčit například v Německu a Rakousku. Tam ale fungují na trochu jiném principu a jsou také pod přísnějším dohledem.

Úvodní foto Isifa

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase... Více

Související témata

bankyčeská národní bankaČeská spořitelnadružstevní záložnyfond pojištění vkladůmetropolitní spořitelní družstvomiroslav singerpojištění vkladůRenáta Kadlecovástavební spořitelnyUnion bankazákon o spořitelních a úvěrních družstvech
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo