Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Články na téma: základní slova

Základní slova 39: Rozprava o diskuzi. V politice a právu

Základní slova 39: Rozprava o diskuzi. V politice a právu

Přes půl roku jste se na Finmagu setkávali s rozhovory, které spolu vedli dnešní soudce štasburského soudu pro lidská práva Aleš Pejchal a novinářka Irena Válová. Znovu a znovu se pokoušeli trefit význam slov, která jsou základem naší civilizace: svoboda, spravedlnost, právo, odpovědnost... a další. Přichází čas se rozloučit.

Aleš Pejchal, Irena Válová23. 1. 2014
Základní slova 38: Rozprava o právu a politické odpovědnosti

Základní slova 38: Rozprava o právu a politické odpovědnosti

„To rozhodne nezávislý soud.“ Z jakých úst tohle slýcháte nejčastěji? Z úst člověka, který usiloval o řízení veřejných věcí, o moc. Člověka, který k té moci odmítá přijmout zodpovědnost. V předposlední rozmluvě dnešního soudce Mezinárodního soudu pro lidská práva Aleše Pejchala a novinářky Ireny Válové bohužel dojde na slova jako alibismus nebo zbabělost.

Aleš Pejchal, Irena Válová21. 1. 2014
Základní slova 36: Rozprava o zájmu v právu

Základní slova 36: Rozprava o zájmu v právu

„Veřejný zájem tomu chce.“ Novinářka Irena Válová citlivě rozpoznává nesnáz, kterou s sebou nese slovní spojení veřejný zájem. Co to je tenhle veřejný zájem? Není to náhodou jen korektnější synonymum pro státní zájem? Nebo ještě jiné zájmy? Co na to právník Aleš Pejchal?

Aleš Pejchal, Irena Válová3. 12. 2013
Základní slova 35: Rozprava o interpretaci politiky

Základní slova 35: Rozprava o interpretaci politiky

Nadpis dalšího pokračování seriálu rozhovorů mezi novinářkou Irenou Válovou a právníkem Alešem Pejchalem má možná trochu nejasný název. Názor ale o to jasnější. Téma? Kdy má člověk právo vzepřít se právu. Jak bojovat proti moci, když ta drží právo v rukou?

Aleš Pejchal, Irena Válová21. 11. 2013
Základní slova 33: Rozprava o pestrosti práva a politiky

Základní slova 33: Rozprava o pestrosti práva a politiky

„Při čtení o ‚politice a její pravdě‘ člověka napadne, jak blízko k sobě mají dvě slova: pravda a právo. Jako by ze statě o politice a pravdě vyplývalo, že práva vycházejí lidských pravd, jsou odvozena od pravd lidí. Odtud už je ale blízko k úvaze, zda existují univerzální lidská práva, jestliže neexistují univerzální lidské pravdy,“ začíná svou úvahu žurnalistka Irena Válová. Jak se k ní postaví právník Aleš Pejchal?

Aleš Pejchal, Irena Válová30. 9. 2013
Základní slova 32: Rozprava o politice a její pravdě

Základní slova 32: Rozprava o politice a její pravdě

„Vždy nejméně nesmyslů a podvodů se objeví tam, kde je zapotřebí malé správy věcí veřejných. Kde společenství svobodných občanů státu je dostatečně odpovědné k tomu, aby správu věcí svých si spravovalo skutečně samo a jen těch několik málo věcí společných svěřilo do správy stejně odpovědného politika,“ říká právník Aleš Pejchal v odpověď na tázací úvahu žurnalistky Ireny Válové.

Irena Válová, Aleš Pejchal11. 9. 2013
Základní slova 31: Rozprava o víře v právo

Základní slova 31: Rozprava o víře v právo

„Sekulární stát se oficiálně vzdal svého „práva“ určovat lidem jejich morálku. Přesto morálku nadále určuje – pod pláštíkem ochrany. Tentokrát se to nejmenuje ochrana „od všeho zlého“ a „před pokušením“, nýbrž zákazníka před obchodníkem, pěstitele cukrovky před jinými pěstiteli, chodce před motoristy, dítěte před rodiči, ženy před mužem, cyklisty před sebou samým…“ V dnešním dialogu začíná Irena Válová ostře. Co na to právník Aleš Pejchal?

Irena Válová, Aleš Pejchal3. 9. 2013
Základní slova 30: Rozprava o moci veřejné a moci soukromé

Základní slova 30: Rozprava o moci veřejné a moci soukromé

Pokus proměnit svět v jednu velkou socialistickou pavlač. Tak intuitivně pojmenovává novinářka Irena Válová posun toho, co dřív bývalo věcí práva soukromého do veřejné sféry. Někdejší advokát a dnešní soudce Mezinárodního soudu pro lidská práva Aleš Pejchal, poukazuje mimo jiné na zajímavý jev provázející život v někdejší totalitě: Z právních teorií a systémů takzvaných socialistických zemí se postupně vytrácely pojmy ‚veřejný‘ a ‚soukromý‘ a byly nahrazovány pojmy ‚socialistický‘ a ‚osobní‘... A to je možné považovat za útok na některá „základní slova“.

Irena Válová, Aleš Pejchal27. 8. 2013
Základní slova 29: Rozprava o politice v právu

Základní slova 29: Rozprava o politice v právu

Dnešním textem načínáme nový oddíl úvah o právu, spravedlnosti a dalších „základních slovech“ lidského společenství. Novinářka Irena Válová a právník Aleš Pejchal se v tomto oddílu budou zamýšlet nad vztahem práva a politiky.

Irena Válová, Aleš Pejchal21. 8. 2013
Základní slova 28: Rozprava o procesu a jeho účastnících

Základní slova 28: Rozprava o procesu a jeho účastnících

Dnešní Základní slova uzavírají sérii rozprav o právu a procesu. Zatímco advokátům, soudcům či žalobcům se v minulých dílech nynější soudce štrasburského soudu pro lidská práva Aleš Pejchal věnoval, následuje otázky novinářky Ireny Válové, podrobně, na někoho se přece jen zatím nedostalo. A přitom jde o osoby pro proces klíčové, snad ještě zásadnější, než jsou příslušníci jmenovaných profesí. Dosud nebyla řeč o žalujících a žalovaných...

Irena Válová, Aleš Pejchal6. 8. 2013
Základní slova 27: Rozprava o právu a osobním zájmu

Základní slova 27: Rozprava o právu a osobním zájmu

Konflikt zájmů. „Původně šlo snad dobrý úmysl, který měl zaručit nezaujatost a rovný přístup,“ říká novinářka Irena Válová. A ptá se jestli se postupem času nestal nástrojem diskreditace. „Někdy to vypadá, že pro procesy v České republice by bylo nejlepší dovážet cizince z Aljašky, neboť snad jedině ti nejsou v Česku podjatí a v konfliktu zájmů,“ říká doslova. Má pravdu? Co na to nynější soudce Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku Aleš Pejchal?

Irena Válová, Aleš Pejchal1. 8. 2013
Základní slova 26: Rozprava o právu a chudobě

Základní slova 26: Rozprava o právu a chudobě

Právo není pro chudé. Bohatý si vždycky zaplatí nejlepší advokáty a může se smát. Nebo ne? Takové je téma dnešní rozpravy mezi novinářkou Irenou Válovou a Alešem Pejchalem, druhdy advokátem, dnes soudcem štrasburského soudu pro lidská práva.

Irena Válová, Aleš Pejchal29. 7. 2013
Základní slova 25: Rozprava o právu a jeho počátcích

Základní slova 25: Rozprava o právu a jeho počátcích

Dnes bude rozprava o základních slovech naší civilizace poněkud veselejší. Ovšem nikoli o to méně závažná. Žurnalistka Irena Válová svou otázkou po tom, kdo byl první advokát v dějinách, vyprovokovala někdejšího advokáta a nynějšího soudce mezinárodního soudu pro lidská práva Aleše Pejchala až k výletu do neolitu.

Irena Válová, Aleš Pejchal23. 7. 2013
Základní slova 24: Rozprava o právu a advokátech

Základní slova 24: Rozprava o právu a advokátech

„Truhlář, který udělá krásnou rakev, není horší než truhlář, který vyrobí stejně krásnou kolíbku. A právník, který bez chyby obhájí darebáka, je stejně kvalitní člověk jako právník, který jej v pozici soudce spravedlivě odsoudí.“ V dalším díle rozprav o právu a spravedlnosti se na popud novinářky Ireny Válové pouští právník Aleš Pejchal do obhajoby – advokátů.

Irena Válová, Aleš Pejchal16. 7. 2013
Základní slova 23: Rozprava o právu a státních žalobcích

Základní slova 23: Rozprava o právu a státních žalobcích

Proč není vystoupení českého státního žalobce u soudu koncert jako v Anglii? V dalším pokračování série rozhovorů o právu a dalších základních slovech přináší pod taktovkou žurnalistky Ireny Valové odpověď současný soudce Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku Aleš Pejchal.

Irena Válová, Aleš Pejchal8. 7. 2013
Základní slova 22: Rozprava o právu a ideálu

Základní slova 22: Rozprava o právu a ideálu

V dalším pokračování rozhovorů mezi novinářkou Irenou Válovou a nynějším soudcem Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku se Irena Válová vydává hledat soudce s velkým S. „Kde se nacházejí ti výjimeční muži a výjimečné ženy zvláštních schopností? Proč se veřejně neprojeví? Proč kdesi tiše a skromně skrývají své autority, talenty, profesionalitu a lidství?“ ptá se Aleše Pejchala.

Irena Válová, Aleš Pejchal4. 7. 2013
Základní slova 21: Rozprava o právu a soudci

Základní slova 21: Rozprava o právu a soudci

V dalším pokračování rozhovorů mezi novinářkou Irenou Válovou a nynějším soudcem Mezinárodního soudu pro lidská práva ve Štrasburku je řeč o roli soudce. Dlužno podotknout, že v době vzniku rozhovoru Aleš Pejchal sám soudcem nebyl...

Irena Válová, Aleš Pejchal25. 6. 2013
Základní slova 19: Rozprava o právu a jeho formě

Základní slova 19: Rozprava o právu a jeho formě

Novým dílem se rozpravy novinářky Ireny Válové a soudce štrasburského mezinárodního soudu pro lidská práva Aleše Pejchala přehoupnou do dalšího oddílu. Předchozí se věnovaly vztahu mezi právem a svobodou a mezi právem a společností. Třetí kapitola nese název Právo a proces a zabývá se kromě jiného tím, proč je dobře, že právo je formalizované a drží se přísně předepsaného návodu k použití...

Irena Válová, Aleš Pejchal4. 6. 2013
Základní slova 18: Rozprava o právu a rovnosti

Základní slova 18: Rozprava o právu a rovnosti

Touto rozpravou končí jedna kapitola rozhovorů nynějšího soudce Mezinárodního soudu pro lidská práva Aleše Pejchala s novinářkou Irenou Válovou. Dojde v něm na další ze základních slov: rovnost. Co znamená rovnost před zákonem? Je rovnost skutečná, nebo je to jen abstraktní model či přímo chiméra...

Irena Válová, Aleš Pejchal20. 5. 2013
Základní slova 17: Rozprava o právu a vědomí

Základní slova 17: Rozprava o právu a vědomí

V minulém díle Základních slov se žurnalistka Irena Válová ptala soudce Aleše Pejchala, odkud se vzalo právo, kde jsou jeho prameny. Dnes pátrá po tom, jak se šíří povědomí o právu a zákonech. Dělá pro to někdo něco? A měl by vůbec?

Irena Válová, Aleš Pejchal13. 5. 2013
Základní slova 16: Rozprava o právu a jeho pramenech

Základní slova 16: Rozprava o právu a jeho pramenech

„Zákonodárci jako by se otázkou spravedlnosti zcela přestali zabývat a účelovost z některých zákonů čouhá jako sláma z bot. Tomu bohužel mnohdy alibisticky zase podléhají i mnozí soudci a s povrchním odkazem na literu zákona potřebnou míru spravedlnosti ve svých rozhodnutích nenalézají,“ říká Aleš Pejchal v dnešním díle rozprav s novinářkou Irenou Válovou.

Irena Válová, Aleš Pejchal6. 5. 2013
1/2