Předplatit časopis Finmag

Volební speciál: Vaše peníze. Jak s nimi chtějí hospodařit Miroslav Kalousek a TOP 09

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma
12. 10. 2013

Už jen něco přes dvě neděle zbývá do předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Zjišťujeme ekonomické a finanční postoje stran, které se ucházejí o vaše hlasy a správu peněz našich vezdejších. Mohlo by se zdát zbytečné ptát se čerstvého exministra financí, jak by rád hospodařil – když to máme v živé paměti. Ale za optání jeden nic nedá.

Volební speciál: Vaše peníze. Jak s nimi chtějí hospodařit Miroslav Kalousek a TOP 09

Političtí komentátoři spekulují o tom, jak by mohla vypadat příští vláda, v televizi můžeme sledovat předvolební debaty představitelů jednotlivých stran, v novinách číst rozhovory s volebními lídry. Peníze.cz se rozhodly proklepnout zástupce dvanácti partají, které mají podle předvolebních průzkumů společností STEM/MARK, Median, SC&C, SANEP a CVVM nejvyšší stranické preference a šance – ovšem nejde jen o šance na křesla, ale také o tučné příspěvky za hlasy – nárok na ně začíná už od volebního ziksu 1,5 procenta.

Samozřejmě nás zajímá, kdo bude rozhodovat o našich společných penězích, případně jak nám bude chtít sáhnout na peníze vlastní. Dotazy z oblasti ekonomie a financí jsme kladli tak, aby na ně šlo odpovědět prostým ano nebo ne, ale samozřejmě jsme po respondentech také chtěli, aby své stanovisko v pár větách vysvětlili.

Názory vůdčích představitelů vybraných politických stran vám budeme představovat podle čísel, která jim byla pro tyto volby vylosována. Dnes tu máme asi nejsilnější partaj z těch, které se deklarují jako pravicové. Hovoří za ni

Miroslav Kalousek, místopředseda a středočeský volební lídr TOP 09

1. Věříte, že státní pobídky můžou být motorem ekonomického růstu?

Ne, motorem zdravého a udržitelného ekonomického růstu může být jen iniciativa poctivých podnikatelů a soukromé investice. Stát má za úkol vytvářet vhodné podmínky, zajistit vzdělanou populaci, vyhovující infrastrukturu a snižovat administrativní zátěž.

2. Věříte v pozitivní dopady pozitivní diskriminace?

Ne, pravidla by měla být pro všechny stejná. Pozitivní diskriminace menšiny znamená skutečnou negativní diskriminaci všech ostatních. 

3. Měl by být zaveden zákon o vyrovnaném státním rozpočtu?

Ne, ale chceme zavést takzvanou finanční ústavu a přistoupit k evropskému fiskálnímu paktu, což k vyrovnání veřejných rozpočtů postupně vede.

4. Mělo by Česko v dohledné době přijmout euro?

Ano, v okamžiku, kdy to bude pro Českou republiku výhodné. Budeme-li pokračovat v odpovědné rozpočtové politice, vyhneme se socialistickým experimentům a eurozóna vyřeší své potíže, je podle nás z dnešního pohledu reálné období 2018–2020.

5. Jste pro progresivní zdanění příjmů?

Ne, pokud se ptáte na rozdílné sazby. Ano, pokud máte na mysli efektivní progresivní zdanění, které již v současnosti existuje vlivem vysokých daňových slev, díky kterým daň z příjmů vůbec neplatí nízkopříjmoví poplatníci a středněpříjmové rodiny s více dětmi.

6. Souhlasíte se speciální daní pro určitá odvětví, například banky, pojišťovny nebo telefonní operátory?

Ne, protože tím diskriminujeme určitá odvětví a pokřivujeme svobodnou hospodářskou soutěž. Daň by se navíc přenášela do účtů pro spotřebitele.

7. Jste pro jednotnou sazbu DPH? Jaká by byla ideální sazba (ideální sazby) podle vás?

Ano, ta je dle současné legislativy účinná od roku 2016 na úrovni 17,5 %. Výjimku bychom chtěli pro léky, tisk a knihy.

8. Jste pro společné zdanění manželů?

Ne, to má smysl jen v prostředí více sazeb daně z příjmů a navíc diskriminuje ty manžele, jejichž příjem se nachází v jednom pásmu. Jsme ale pro zavedení společného základu pro důchodové pojištění manželů, aby jejich zabezpečení na stáří bylo mezi oba poctivě rozděleno bez ohledu na to, kdo z nich měl vyšší příjmy a kdo pečoval o domácnost a děti.

9. Souhlasil byste s legalizací švarcsystému?

Ne, protože hrozí obrovské daňové úniky a zneužívání formy OSVČ.

10. Zvýšil byste živnostníkům odvody na sociální a zdravotní pojištění? Pokud ano, tak o kolik?

Ne. Vedlo by to jen k růstu nezaměstnanosti. 

11. Jste pro další privatizaci státních podniků, například pošty, drah, lesů?

Ano tam, kde důvodem k vlastnictví je pouze podnikatelská činnost. Nikoli tam, kde vlastnictví kromě podnikání zajišťuje také jiný veřejný zájem, například energetickou bezpečnost či důležitou veřejnou službu. Takže u konkrétních dotazovaných titulů (pošta, dráhy, lesy) je možné uvažovat jen o dílčí privatizaci po předcházející restrukturalizaci, nikoli o prodeji jako celku.

12. Jste pro povinnost vstoupit do druhého pilíře důchodového systému?

Ano, protože chceme důchodovou reformu pro všechny, což je i doporučením NERVu. Dobrovolný pilíř byl náš ústupek odborům a levicovým stranám při diskuzi o důchodové reformě.

13. Měla by být zavedena absolutní hranice pro vstup do důchodu? Kolik let by měla být hranice, nad kterou už by důchodový věk neměl růst?

Ano, ale až v momentu, kdy budeme moci vyhodnotit účinnost úprav průběžného pilíře a kdy budeme mít jasnější demografické prognózy.

14. Jste pro zavedení zvýhodněných či bezúročných půjček pro rodiny s dětmi?

Ne, jednak už takové půjčky existují, jednak rodiny s dětmi již podporujeme slevami na dani, které jsou jedny z nejvyšších v Evropě, dále prostřednictvím dávek státní sociální podpory.

15. Jste pro zákonné omezení horní hranice RPSN u půjček? Pokud ano, v jaké výši?

Ne, jsme pro důsledné trestání lichvy, naši poslanci navrhovali novelu, podle které by byla lichva trestná pro právnické osoby. Jsme však proti takovým zásahům do trhu, které by vedly k růstu nelegálních půjček a uvedly by některé osoby do daleko větších problémů. Již jsme to zažili při stropu u nájemného v rámci jeho regulace.

16. Souhlasíte regulačními poplatky u lékaře, na pohotovosti a za pobyt v nemocnici?

Ano, poplatky se osvědčily, přímá spoluúčast je navíc stále velmi nízká v rámci Evropy, její zvýšení považuji za rozumnější, než abychom zvyšovali zdravotní pojištění, tedy zdanění práce, které způsobuje nezaměstnanost. Kromě toho nechci, aby nemocnice dotovaly hotelové služby na úkor kvality a dostupnosti lékařské péče.

17. Souhlasíte se zavedením placených nadstandardů ve zdravotnictví?

Ano, místo pokoutných obálek do kapsy lékařů chceme transparentní systém úhrad, kdy peníze navíc budou použity na zkvalitnění léčby pro všechny. K nadstandardu však vždy musí existovat bezplatná (pojišťovnou plně hrazená) varianta léčby, která vede ke stejnému výsledku léčby jako nadstandard. 

18. Měl by stát absolventům škol automaticky zajišťovat pracovní místo nebo další vzdělávací a rekvalifikační kurzy?

Ne automatickému místu, které by vedlo k propouštění nezvýhodněných skupin.

Ano pro rekvalifikace a vzdělávací kurzy. Nikoli však automaticky. 

19. Měly by být vklady v bankách, kampeličkách a stavebních spořitelnách nadále stoprocentně jištěné Fondem pojištění vkladů? (Alternativou je zavedení spoluúčasti klienta.)

Ne, jsem pro určitou mírnou úroveň spoluúčasti, jako např. u povinného ručení, aby zde nebyla stoprocentní garance státu. Zamezilo by to riziku morálního hazardu. Jsem si však vědom závazku v rámci EU z roku 2009. Musela by k tomu proto přistoupit celá EU. 

20. Měla by být minimální mzda aspoň deset tisíc korun, případně víc?

Ne, protože způsobuje nezaměstnanost u málo kvalifikovaných skupin obyvatelstva. Mzda by měla být určena na základě svobodné dohody zaměstnanců a zaměstnavatele.

Dosud odpovídali:

Zítra Jana Bobošíková a blok Hlavu vzhůru

Ohodnoťte článek

-
1
+

Sdílejte

Diskutujte (3)

Vstoupit do diskuze
Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase... Více

Související témata

daň z příjmůdanědphekonomikamiroslav kalousekstátní rozpočettop 09volbyvolební dotazník 2013

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo