Předplatit časopis Finmag

Vyšší daně pro investiční fondy! Pro vaše naštěstí ne

Jan Traxler
Jan Traxler
3. 11. 2014
 18 982

Ministerstvo financí si došlápne na zneužívání fondů pro soukromé podnikatelské projekty. Běžných investorů se vyšší zdanění nedotkne.

Vyšší daně pro investiční fondy! Pro vaše naštěstí ne

Minulý týden mě vyděsila zpráva, že Senát schválil společně s vyšší slevou na dani pro druhé a třetí dítě také vyšší zdanění investičních fondů. Místo stávající snížené sazby ve výši pěti procent by fondy měly platit standardní sazbu daně z příjmů ve výši 19 procent jako všechny právnické osoby. Cituji ze serveru iDnes.cz:

Vláda navrhla upravit zdanění investičních fondů tak, aby investice prováděné prostřednictvím investičních fondů měly z pozice investora srovnatelné daňové zatížení s investicemi prováděnými individuálně, tedy 19 procent.

Který břídil mohl navrhnout takovou kravinu? říkal jsem si. Vždyť to je úplný nesmysl. Na jednu stranu stát chce, aby si lidé spořili na důchod, ale pak si vezme pětinu z výnosů. A když někdo prodá podíly ve fondu dřív než za tři roky, bude ještě platit daň z příjmu z prodeje cenných papírů. To úplně degraduje smysl fondů. Přece není fér, aby se platily daně na úrovni fondu a pak ještě na úrovni jednotlivých investorů a správce fondu. To je klasické dvojí zdanění.

Jan Traxler

Jan Traxler – ekonom, ředitel FINEZ Investment Management

Odborník na akcie, zakladatel a ředitel společnosti FINEZ Investment Management, poskytující privátní investiční poradenství.

Publikuje pravidelně v deníku E15, v měsíčníku Finanční řízení & controlling v praxi, na Investujeme.cz, Finmagu a Peníze.cz a příležitostně v dalších médiích.

Na vlastní oči

Nic se naštěstí nejí tak horké, jak se to v redakcích někdy uvaří. Ve zmiňovaném článku se dále také píše: „U vybraných typů investičních fondů, například fondů rizikového kapitálu, má zdanění sníženou pětiprocentní sazbu.“ A tak jsem si raději sám dohledal a prostudoval konkrétní návrh zákona, o kterém senát hlasoval, abych měl jistotu, kterých fondů se vyšší daň tedy týká a kterých ne.

Je to všechno trochu jinak. Návrh – který ještě musí podepsat prezident, aby vešel v platnost – zavádí nový terminus technicus základní investiční fond. Mezi základní investiční fondy se řadí všechny klasické otevřené podílové fondy a dokonce i některé speciální fondy, pokud investují v souladu se statutem minimálně 90 procent hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů (akcie, dluhopisy apod.)

Sazba daně pro tyto základní investiční fondy zůstává nezměněných pět procent. Pořád je to dvojí zdanění, ale aspoň se daň nezvyšuje. Jiné fondy, takové, které nemají charakteristiky základního investičního fondu, by ale opravdu měly platit daň z příjmu ve výši 19 procent. Fakticky se jedná zejména o různé fondy kvalifikovaných investorů, které investují do nemovitostí, fotovoltaických elektráren a podobně.

Máte peníze v podílových fondech?

Správné hlavičky

Po důkladnějším studiu návrhu zákona se pocitům, které ve mně původně vyvolal novinový článek, zcela změnilo znamínko: tvůrcům novely tleskám, tohle kladivo skutečně dopadne na hlavičky správných hřebíků. Vyšší daň totiž v reálu postihne různé soukromé podnikatelské projekty, pro které si někteří velcí investoři založili vlastní fond, aby obešli daňový systém a platili jen pětiprocentní sazbu. Nejčastějším případem jsou developeři, kteří si poslední dobou zvykli na každý větší projekt zakládat samostatný fond kvalifikovaných investorů. Stačí už jen jeden podpis a tahle praxe skončí.

Běžný investor – zopakujme raději ještě jednou – nemusí mít obavy, že by se ono vyšší zdanění fondů nějak promítlo do výnosů jeho investic. Veřejně dostupných fondů se vyšší daň netýká, ty budou patřit mezi takzvané základní investiční fondy, pro které nadále bude platit zdanění v současné pětiprocentní výši.

Následuje přesná definice základního investičního fondu z novely zákona o daních z příjmu, jak ji schválily Sněmovna i Senát Parlamentu České republiky:

Základní investiční fond

(1) Základním investičním fondem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, jehož akcie nebo podílové listy jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu,

b) otevřený podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, je-li tato společnost fondem kolektivního investování,

c) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, je-li tato společnost fondem kolektivního investování,

d) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy investující v souladu se svým statutem více než 90% hodnoty svého majetku do

1. investičních cenných papírů,

2. cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,

3. účastí v kapitálových obchodních společnostech,

4. nástrojů peněžního trhu,

5. finančních derivátů podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,

6. práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech 1 až 5 v evidenci a umožňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel,

7. pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu,

8. úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem,

e) zahraniční investiční fond srovnatelný s fondem uvedeným v písmenech a) až d) pokud

1. je jeho domovským státem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy členský stát Evropské unie nebo stát tvořící Evropský hospodářský prostor,

2. prokáže, že je obhospodařován na základě oprávnění srovnatelného s oprávněním k obhospodařování investičního fondu vydávaného Českou národní bankou a obhospodařovatel podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky,

3. má statut nebo dokument srovnatelný se statutem, ze kterého lze zjistit, že se jedná o zahraniční fond srovnatelný s fondem uvedeným v písmenech a) až d), a

4. prokáže, že se podle práva jeho domovského státu jeho příjmy ani z části nepřičítají jiným osobám.

Zdroj: Zákony pro lidi, partner sekce Zákony na Peníze.cz

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte

Vstoupit do diskuze
Jan Traxler

Jan Traxler

Privátní investiční poradce a partner Long Capital. Založil investiční fond Otakar. Je odborným garantem portálů Nemovitostní-fondy.cz a FKI-fondy.cz. Investičnímu poradenství se aktivně věnuje od roku... Více

Související témata

daň z příjmůdaň z příjmů právnických osobdevelopeřifondy kvalifikovaných investorůinvesticeinvestiční fondypodílové fondy

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo