Magie h-indexu: Předpoví úspěch na YouTube příští Banku roku?

Martin Víta
Martin Víta
24. 11. 2015
 9 930

Vítěze všech kategorií soutěže Banka roku 2015 už známe. A aby těch žebříčků nebylo málo, přidáme ještě jeden – pořadí bank na základě kvality jejich youtubových kanálů. Horní šprušle našeho žebříčku a Banky roku totiž zajímavě korelují. Uvidíme napřesrok, jestli se prokáže, že dobrá banka to musí dobře umět i s kamerou.

Magie h-indexu: Předpoví úspěch na YouTube příští Banku roku?

První otázky jsou nasnadě: Co je to kvalita kanálu na YouTube? Rozhoduje o ní snad odborná porota složená dílem z filmových vědců, dílem z marketérů a dílem z bankéřů? Nebo jsme se nechali nést svými pocity a dojmy? Sečetli jsme prostě počet zhlédnutí?

To, že někdo má na svém kanálu velký počet videí, ještě nutně neznamená, že jde o kvalitní kanál – videa s počtem zhlédnutí menším než prsty jedné ruky jako by neexistovala. Ale ani celková sledovanost všech videí ještě nemusí být to pravé. Jedno úspěšné virální video s desítkami nebo stovkami tisíc zhlédnutí, to může být šťastná souhra okolností, která nemusí odrážet kvalitu celého kanálu.

Kdo šetří, má tyhle tři

Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry zautomatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem.

Jakým metrem?

Jak tedy na to? Vědecky. Použili jsme – mírně modifikovaný – h-index. To je metoda, která se používá k hodnocení vědecké práce, respektive vědecké publikační činnosti. Autor h-indexu mimochodem tvrdí, že hodnota h-indexu je dobrým predikátorem budoucích nobelistů.

V hodnocení výzkumníků – zejména těch na akademické půdě se už před lety zabydlelo heslo Publish or perish – Publikuj, nebo zhyň! Čím víc publikací má výzkumník na kontě, tím lépe. Nejde ovšem jen o kvantitu, ale i o kvalitu. S notnou dávkou zjednodušení lze říci, že publikace je tím hodnotnější, čím víc ji ostatní vědci citují.

Existuje dokonce vědecká disciplína, která se „měřením vědy“ nebo přesněji sledováním kvantitativních indikátorů, souvisejících s touto činností zabývá, – scientometrie. A jedním z několika indikátorů používaných ve scientometrii je právě zmiňovaný h-index. Jeho autorem je teoretický fyzik Jorge E. Hirsch (odtud i název „h-index“). Ukážeme si nejprve, jak h-index funguje ve scientometrii, a následně se podíváme, jak lze koncept aplikovat na YouTube (či jiná sociální média).

Myšlenka h-indexu je jednoduchá: výzkumník má h-index rovný číslu k, pokud k jeho publikací má alespoň k citací (každá) a každá ze zbylých publikací má citací méně než k. Zdá-li se vám definice neprůhledná, zde je konkrétní příklad: má-li výzkumník na svém kontě deset článků, jejichž citovanost je po řadě 15, 12, 7, 6, 6, 4, 4, 3, 1, 0, je jeho h-index roven pěti, neboť pět jeho článků má citovanost vyšší nebo rovnou pěti a zbylé články mají citovanost nižší než pět. Je zřejmé, že kdyby počet citací nejcitovanějšího článku vzrostl a ostatní počty citací zůstaly nezměněné, hodnota h-indexu by se rovněž nezměnila. Hodnota tohoto indexu pro daného vědce tedy poskytuje doplňující informaci k celkovému počtu citací jeho prací. Idea, formálněji popsaný výpočet a geometrická interpretace jsou k dispozici na Wikipedii.

Roubujeme h-index na měření YouTube kanálů

Robert Hovden, taktéž teoretický fyzik jako Hirsch, si – patrně jako první – všiml (respektive jako první napsal), že h-indexu by šlo analogicky užít ke měření vlivu youtubových kanálů. Samotná myšlenka je přímočará: roli výzkumníků hrají kanály, publikacím odpovídají videa a namísto citací jsou měřena zhlédnutí, respektive stovky tisíc zhlédnutí. Sto tisíc zhlédnutí bylo jako jednotka zvoleno proto, že autor se zaměřoval na srovnávání top kanálů v rámci celého YouTube. Celý článek včetně tabulek s výsledky a komentáři je k dispozici na arXivu.

H-index a kanály českých bank

Podívejme se nyní na kanály bank, které byly nominovány do soutěže Banka roku 2015. Vzhledem k počtu se kanály daly dohledat a kontrolovat manuálně. (Mimochodem, je zajímavé, že málokdy je odkaz na oficiální youtubový kanál zmíněn na titulní stránce banky.) Některé z dvaceti uvedených bank oficiální kanály neměly, jednalo se zejména o pobočky zahraničních bank působících v Česku. Oproti původnímu Hovdenovu měření je zjevně vhodné využít (vzhledem k počtům zhlédnutí) nižší koeficient než sto tisíc – příliš vysoká hodnota by měla za důsledek malou diskriminaci vzhledem k hodnotám h-indexu (mnoho kanálů by mělo shodné a nízké hodnoty h-indexu), příliš nízká hodnota by vedla naopak k tomu, že výsledný h-index by měl tendenci kopírovat počet videí na daném kanálu. Zvolili jsme tedy tisícovku zhlédnutí).

Pro experiment použijeme následující definici: daný kanál má hodnotu h-indexu rovnou k, jestliže právě k jeho videí vykazuje alespoň k-tisíc zhlédnutí a zbylá videa méně než k-tisíc.

Dozvíme-li se tedy, že konkrétní kanál má h-index 14, znamená to, že čtrnáct videí má počet zhlédnutí vyšší nebo rovný čtrnácti tisícům a zbylá videa mají méně.

Jedno superúspěšné virální video tedy sice může významně zvýšit celkový počet zhlédnutí (přes všechna videa), nicméně nemůže markantně zvýšit hodnotu h-indexu. H-index tedy poskytuje v jistém smyslu zakódovanou informaci vycházející z distribuce počtu zhlédnutí.

Výsledky roku 2015

Tabulka shrnuje hodnoty h-indexu pro banky nominované do soutěže Banka roku 2015, u nichž se podařilo určit oficiální Youtube kanál a které mají na svém kanálu víc než jedno video.

Data o počtech zhlédnutí, na jejichž základě byl h-index určen, pocházejí z 15. 11. 2015, v 16 hod.

(Český) kanál nebylo možné určit u těchto bank: Evropsko-ruská banka, Expobank CZ, Raiffeisenbank im Stiftland eG pobočka Cheb, Volksbank Löbau-Zittau eG, pobočka, Waldviertler Sparkasse Bank AG. Kanál Citibank Europe plc, organizační složka (https://www.youtube.com/channel/UCsA-jnty4o16xtLbId2d78w) byl vyřazen, neboť obsahoval pouze jediné video. Kanál Wüstenrot hypoteční banka je ve skutečnosti kanálem několika propojených institucí.

Podíváme-li se na trojici bank s nejvyššími hodnotami h-indexu, vidíme, že dvě z nich byly mezi trojicí nejlepších v kategorii Banka roku 2015 a rovněž On line banka roku 2015.

Ambicí takto počítané hodnoty h-indexu není nahradit data o počtu zhlédnutí všech videí daného kanálu a počtu publikovaných videí ani počtu odběratelů, ale díky jednoduchosti určování může sloužit jako doplňující informace, která říká něco o „schopnosti dané instituce prezentovat na svém kanálu populární videa ve velkém množství“. Je také indicií, která naznačuje, jak velkou péči věnuje banka svému youtubovém kanálu.

Napřesrok se můžeme k měření vrátit, tentokrát před vyhlašováním výsledků mezibankovní soutěže, a potom sledovat, nakolik se výsledky budou s naším žebříčkem shodovat. Ta shoda sice může být náhodná, ale vcelku asi platí, že úspěšnost banky je čím dál víc závislá na schopnosti komunikovat se zákazníkem – od obchodních podmínek až po reklamu. A je pravděpodobné, že tam, kde se dbá na komunikaci na jedné úrovni, tam si dají záležet i na komunikaci na úrovních jiných, například na sociálních sítích. „Schopnost prezentovat populární videa ve velkém množství“ tedy může být odrazem celkové schopnosti oslovovat zákazníky. Nezbývá než počkat na empirické potvrzení – nebo vyvrácení.


Úvodní fotka: Michal Ludwiczak / Shutterstock.com

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte (1)

Vstoupit do diskuze
Martin Víta

Martin Víta

Související témata

bankovnictvíbankyČeská spořitelnakomerční bankamarketing

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo