Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Očima expertů: Jak zjednodušit daňový systém?

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma
2. 9. 2016
 31 099

Český daňový systém je složitý a nepřehledný. Mělo by se Ministerstvo financí pustit do rozsáhlejší reformy, nebo snad radši ne, aby – ať už na financích, nebo poslaneckou tvořivostí – nevznikl úplný kočkopes?

Očima expertů: Jak zjednodušit daňový systém?

Daňové přiznání se bude odevzdávat až za dlouho. A radši nemyslet. Kdo se s ním musí potýkat, jistě se úplně otřese, že zas bude muset zjišťovat, co se ve formuláři s bambilionem kolonek zase změnilo. A to pěkně prosíme o jedné jediné z mnoha daní! Že by se měl daňový systém radikálně zjednodušit, často říkají i politici. Už hodně dlouho. Úpravy se ale dělají jen dílčí a systém se nezjednodušuje, především se ale mění prakticky neustále.

Naposledy se do našeho daňového systému opřel Nejvyšší kontrolní úřad. Ve svém stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok, které předložil Poslanecké sněmovně, úřad upozorňuje mimo jiné na to, že náklady na plnění daňových povinností jsou vysoké. Řešení by prý mohlo být ve zjednodušení komunikace se státní správou a celkovém zpřehlednění daní než v přísnějších kontrolách a represivnějších opatřeních.

Ptáme se, jak to vidí ekonomové, politici, podnikatelé, ale i samotné Ministerstvo financí? Souhlasí se závěry NKÚ? A jak by se podle nich mohl daňový systém v Česku zjednodušit? Znají nějaká konkrétní opatření? Anebo by bylo lepší ponechat daně tak, jak jsou, třebas i složité – ale alespoň pár let beze změn?

Lucie Rytířová

členka prezidia Komory daňových poradců ČR

Lucie Rytířová
-
+36
+

Je pravda, že časté změny daňových předpisů komplikují život jak poplatníkům, tak finančním úřadům. Navíc každoroční dílčí novely obsahují jen jednotlivé naléhavé změny, systém ale zůstává v podstatě stejný a jen se postupně komplikuje. Například odvody ze mzdy musí zaměstnavatelé řešit minimálně u tří různých institucí. Tyto instituce si přitom spolu nevyměňují informace, a finanční úřad dokonce ani neví, za jakého zaměstnance a v jaké výši byly odvedeny zálohy na daň, což nahrává možným daňovým únikům. V mnoha státech je běžné, že finanční úřad poplatníkům zasílá předvyplněné daňové přiznání, protože si dokáže zpracovat informace, které mu už poplatníci či jejich zaměstnavatelé poskytli.

Namísto jednotlivostí by proto bylo vhodné zamyslet se nad celkovou koncepcí zdanění příjmů, včetně administrativního zatížení zaměstnavatelů a podnikatelů, zjednodušení správy daní a využití moderních technologií.

Pavel Kohout

ekonom, Partners

Pavel Kohout
-
+64
+

Český daňový systém má všechny nectnosti, na které si můžete vzpomenout: je složitý, drahý, mnohdy nelogický a v řadě ohledů nespravedlivý. Zjednodušit? Určitě ano. Přesto bych byl ohledně reformy daňového systému opatrný – z jediného, ale podstatného důvodu.

Umím si představit jednoduchou reformu, která nastaví na všechno stejnou daňovou sazbu a zruší všechny výjimky. Bylo by to báječné? Možná ne tak docela. Staré nespravedlnosti by byly nahrazeny novými. Především ale by zásadní zjednodušení znamenalo šok a ekonomika nemá ráda systémové šoky. Nevíme, jaké důsledky by přinesl. Možná i dost nepříjemné. Máte úplnou a bezvýhradnou důvěru ve schopnost Ministerstva financí připravit dobrou reformu? Nemáte? Já ji také nemám.

Navrhl bych spíš moratorium na nové daňové zákony a vyhlášky. Případné novely by musely mít vždy menší rozsah, pokud jde o počet znaků a počet rozhodovacích podmínek. Systém by musel být povinně zjednodušován postupnou cestou. Žádný zázrak, jistě, ale také žádný šok.

Karel Havlíček

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Karel Havlíček
-
+33
+

Jsme mistři v novelách, stále něco vylepšujeme, něčemu se přizpůsobujeme… a výsledek je, že běžný smrtelník už nestačí všechny změny ani rozeznávat, natož se jimi řídit. Změna zákonů navíc nepřinese vždycky očekávaný efekt, kolikrát by stačilo si je pouze rozumně vyložit. To platí až na výjimky. A tou je daňový systém. Dosáhli jsme toho, že už mu nerozumějí nejen daňoví poradci, ale dokonce se v něm ztrácejí i berní úředníci, o podnikatelích nemluvě. Není přitom podstatné, že v mezinárodních srovnáních patříme, pokud jde o čas strávený nad daňovými lejstry, spolehlivě na konec pelotonu – většina z předkládaných průzkumů jsou bláboly. Ale na to, abych viděl, že je to tristní, nepotřebuji Světovou banku. Daňové zákony se musí zjednodušit, přiznání zpřístupnit na elektronické bázi, stát navíc musí sdílet již jednou obdržená data, a formuláře tak musí být pro plátce již předvyplněné. Tohle většina malých podnikatelů vnímá jako důležitější než snížení daně o jedno či dvě procenta.

Petr Mach

ekonom, předseda Strany svobodných občanů

Petr Mach
-
+103
+

Kdybych byl ministrem financí, udělal bych dvě jednoduché věci. Za prvé bych zrušil investiční pobídky. Je nespravedlivé, aby stát vybraným investorům odpouštěl daně, a ostatní platili daně vysoké. Například firmy vlastněné ministrem financí Andrejem Babišem dostaly v roce 2014 investiční pobídky v podobě slevy na dani z příjmu ve výši 1,5 miliardy korun a to je nespravedlivé vůči firmám, které pobídky nedostaly. Když se zruší investiční pobídky, může se zrušit i úřad CzechInvest, který je uděluje, a ušetří se peníze ve státním rozpočtu. Místo aby většina firem platila 19 procent ze zisku a vybrané firmy neplatily nic, mohla by se zavést pro všechny jednotná sazba menší než nynějších 19 procent.

Za druhé navrhuji sjednotit DPH. Je hloupost, aby na jídlo byla jedna sazba, pokud ho jíte v restauraci, a jiná, pokud si ho berete s sebou. Je hloupost, aby jiná sazba DPH byla na byt o velikosti 120 metrů čtverečních a jiná na byt o velikosti 130 metrů. Sjednocení sazeb DPH by omezilo daňové úniky a zjednodušilo by život daňovým poplatníkům i úředníkům.

Aleš Michl

ekonom, poradce ministra financí

Aleš Michl
-
+39
+

Kniha profesorky Vančurové Daňový systém ČR měla v roce 1998 215 stran, v roce 2010 355 stran. V roce 2016 393 stran. Jasně že je to komplikované a může to změnit jedině nový zákon, který se teď dělá na Ministerstvu financí. Hlavní je ale především změna myšlení: daňová správa je ten,  kdo vám má všechno připravit, předvyplnit, vy to máte zkontrolovat a potvrdit třeba i na mobilu nebo iPadu. Opravdu by to nemělo fungovat jako teď, že vyplňujeme kolonky pro úřady a největší rádobyinovace je v tom, že to můžeme ouřadu poslat ve formátu xml. 

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom finanční skupiny Roklen

Lukáš Kovanda
-
+75
+

Jeden příklad za všechny. Čad tvoří společně s Libyí, Mauritánií a Nigérií čtveřici zemí s nejméně efektivním daňovým systémem v celé Africe. Přesto tato saharská republika předčí Českou republiku v efektivitě daňového systému v oblasti zdanění práce. Vyplnění příslušných formulářů, případně oběhnutí příslušných úřadů tam firmám, uprostřed pouště, zabere 216 hodin ročně, zatímco v Česku, v srdci Evropy, je to 217 hodin (tedy víc než 27 dnů, při osmihodinové pracovní době). Naopak v takovém Estonsku je to jen 34 hodin, v Norsku patnáct hodin, a v Lucembursku dokonce jenom čtrnáct. Rezervy máme i u dalších daní. Jednou z cest, jak je eliminovat, je širší prosazení elektronických přiznání v případě daně z příjmů, ať až fyzických, nebo právnických osob. Zatímco i v takovém Turecku nebo Mexiku se elektronicky podává v podstatě celých sto procent přiznání, v Česku pouze pětina přiznání firemní daně a pouhé jednotky procent v případě daně z příjmů fyzických osob. Celkové efektivitě daňového výběru by napomohlo i zřízení jednotného inkasního místa pro daně, cla i pojistné, které sice už stálo miliardy, ale přitom – jak si všímá i červnový report OECD k České republice – pořád ještě neexistuje. Bohužel to, že se nedotahují projekty typu jednotného inkasního místa, zatímco se překotně rozjíždějí jiné, zbytečně zatěžující, třeba elektronická evidence tržeb, naši státní správu posouvá blíže k Mauritánii či Nigérii než k Estonsku nebo Norsku.

Alena Schillerová

náměstkyně ministra financí pro daně a cla

Alena Schillerová
-
-31
+

Která odpověď se vám nejvíc líbí?

Předpokládám, že závěry NKÚ vycházejí ze studie Světové bankyPaying Taxes. Ta se snaží porovnávat celkovou složitost daňových systémů v různých státech, což je nadlidský úkol. Hodnocení vychází z odhadu počtu hodin nutných ke splnění daňových povinností fiktivní firmy. Není to exaktní měření a porovnání tvrdých dat, jako by byl třeba počet prodaných automobilů, velkou roli hraje subjektivní hodnocení, které může výsledky zásadně zkreslit. Domníváme se, že to je právě případ Česka. S experty Světové banky intenzivně jednáme; samozřejmě zásadně nesouhlasíme s výsledkem, který ukazuje Českou republiku v takto špatném světle. Netvrdím, že náš daňový systém je ideální, ale tak špatně, jak uvádí studie Světové banky, na tom nejsme. Přijde nám například zvláštní, že Slovensko, které má i historicky velice podobný daňový systém, má diametrálně jiné hodnocení než Česko.

Nicméně jsem si vědoma, že je co zlepšovat, snížit administrativní zátěž určitě jde. Proto také pracujeme na nové, nesrovnatelně jednodušším zákonu o dani z příjmů. Ten stávající byl snad víc než stokrát novelizovaný a je opravdu hodně komplikovaný. Zásadní zjednodušení má přinést nový formulář daňového přiznání, revolučně jen na dva listy A4. U daně z přidané hodnoty připravujeme projekt samovyměření, který také přispěje ke zjednodušení a zrychlení procesu mezi správcem daně a plátcem. Celá daňová správa se postupně elektronizuje a umožňuje subjektům komunikovat elektronicky i tam, kde to dřív nebylo možné. Dále zjednodušujeme celní řízení, zavádíme takzvaný daňový kiosek, pracujeme na uživatelsky přívětivějším elektronickém podání. Plánů máme hodně, ale všechny nejdou realizovat přes noc.

Daňové přiznání online

Ohodnoťte článek

-
9
+

Sdílejte

Diskutujte (8)

Vstoupit do diskuze
Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase... Více

Související témata

alena schillerováaleš michldaň z příjmůdanědaňové přiznánídaňový výběrkarel havlíčeklukáš kovandaministerstvo financípavel kohoutPetr Mach
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo