Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Alethes investiční fond SICAV a.s., IČO: 06356273, sídlo: Praha

Subjekt Alethes investiční fond SICAV a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 22759/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 10,- Kč. Společnost vznikla 17. 8. 2017 a sídlí na adrese Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha - Karlín. IČO společnosti je 06356273.

Alethes investiční fond SICAV a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 9. 1. 2024

Aktuální rejstřík
RES

Základní informace o Alethes investiční fond SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
17. 8. 2017
Obchodní firma
Alethes investiční fond SICAV a.s.
zapsáno 17. 8. 2017
Adresa sídla společnosti
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 17. 8. 2017 vymazáno 3. 1. 2024
Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 3. 1. 2024
IČO
06356273
zapsáno 17. 8. 2017
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 17. 8. 2017
Spisová značka
B 22759/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 17. 8. 2017
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události Alethes investiční fond SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

7. 1. 2024
Změna informací: při výkonu funkce zastupuje Ing. Michal Kusák, Ph.D.
7. 1. 2024
Zapsán člen statutárního orgánu AMISTA investiční společnost, a.s.
7. 1. 2024
Vymazán člen statutárního orgánu AMISTA investiční společnost, a.s.
3. 1. 2024
Změna sídla z Pobřežní 620/3, 186 00 Praha - Karlín na Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha - Karlín
12. 10. 2023
Zapsán člen dozorčí rady Robert Musil, jako člen dozorčí rady

Vizualizace vztahů osob a společností - Alethes investiční fond SICAV a.s.

Informace o podnikání a činnosti Alethes investiční fond SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
zapsáno 17. 8. 2017

Majetek Alethes investiční fond SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Alethes investiční fond SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
1000000,-Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 17. 8. 2017 vymazáno 17. 1. 2019
10,- Kč
Splaceno: 100,00 %
Zapisovaný základní kapitál.
zapsáno 17. 1. 2019

Akcie Alethes investiční fond SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
1000 ks kusové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Zakladatelské akcie. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem představenstva.
zapsáno 17. 8. 2017 vymazáno 2. 8. 2018
10 ks kusové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Zakladatelské akcie. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem představenstva.
zapsáno 2. 8. 2018

Ostatní skutečnosti Alethes investiční fond SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
zapsáno 17. 8. 2017
O snížení zapisovaného základního kapitálu rozhodla valná hromada společnosti následovně: Valná hromada schvaluje snížení zapisovaného základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 1.000.000 Kč (milion korun českých), na který připadá 10 ks (deset kusů) kusových kmenových akcií, tj. bez jmenovité hodnoty, znějících na jméno, o částku 999.990 Kč (devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát korun českých) na novou výši 10 Kč (deset korun českých). Část částky odpovídající snížení základního kapitálu bude nejprve použita na úhradu ztrát společnosti vykázaných v účetní rozvaze v položkách neuhrazená ztráta minulých let a ztráty za aktuální účetní období, zbývající část bude vyplacena akcionářům společnosti v poměru odpovídajícím jejich podílu na zapisovaném základním kapitálu společnosti. Snížením zapisovaného základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. Důvodem a účelem navrhovaného snížení zapisovaného základního kapitálu společnosti je skutečnost, že zákonem č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, byla stanovena minimální výše zapisovaného základního kapitálu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem na 1,- Kč (jednu korunu českou) nebo 1,- EUR (jedno euro), a v důsledku toho se společnost rozhodla optimalizovat svůj zapisovaný základní kapitál.
zapsáno 2. 8. 2018

Personální obsazení, vedení Alethes investiční fond SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Alethes investiční fond SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen představenstva
AMISTA investiční společnost, a.s., 27437558
Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha - Karlín
Den vzniku členstvi: 17. 8. 2017
zapsáno 17. 8. 2017 vymazáno 7. 1. 2024
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Ondřej Horák
Uzbecká, 625 00 Brno - Bohunice
zapsáno 17. 8. 2017 vymazáno 27. 6. 2019
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Petr Janoušek
Doležalova, 616 00 Brno - Žabovřesky
zapsáno 17. 8. 2017 vymazáno 9. 3. 2018
Při výkonu funkce zastupuje
Václav Podzimek
Puškinova, 463 12 Liberec - Liberec XXIV-Pilínkov
zapsáno 9. 3. 2018 vymazáno 27. 6. 2019
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Petr Janoušek
Doležalova, 616 00 Brno - Žabovřesky
zapsáno 27. 6. 2019 vymazáno 27. 6. 2019
Při výkonu funkce zastupuje
Mgr. Pavel Bareš
Čejkovická, 628 00 Brno - Židenice
zapsáno 27. 6. 2019 vymazáno 27. 6. 2019
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Ondřej Horák
Uzbecká, 625 00 Brno - Bohunice
zapsáno 27. 6. 2019 vymazáno 14. 8. 2020
Při výkonu funkce zastupuje
Václav Podzimek
Puškinova, 463 12 Liberec - Liberec XXIV-Pilínkov
zapsáno 27. 6. 2019 vymazáno 24. 3. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Petr Janoušek
Doležalova, 616 00 Brno - Žabovřesky
zapsáno 27. 6. 2019 vymazáno 30. 3. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Mgr. Pavel Bareš
Čejkovická, 628 00 Brno - Židenice
zapsáno 27. 6. 2019 vymazáno 15. 3. 2020
Při výkonu funkce zastupuje
Mgr. Pavel Bareš
Kamenačky, 636 00 Brno - Židenice
zapsáno 15. 3. 2020 vymazáno 30. 3. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Ondřej Horák
Rybná, 110 00 Praha - Staré Město
zapsáno 14. 8. 2020 vymazáno 30. 3. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Ondřej Horák
Rybná, 110 00 Praha - Staré Město
zapsáno 30. 3. 2021 vymazáno 23. 11. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Michal Kusák, Ph.D.
Marty Krásové, 196 00 Praha - Čakovice
zapsáno 23. 11. 2021 vymazáno 7. 1. 2024
Člen představenstva
AMISTA investiční společnost, a.s., 27437558
Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha - Karlín
Den vzniku členstvi: 17. 8. 2017
zapsáno 7. 1. 2024
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Michal Kusák, Ph.D.
Marty Krásové, 196 00 Praha - Čakovice
zapsáno 7. 1. 2024
Počet členů
1
zapsáno 17. 8. 2017
Způsob jednání
Společnost je zastupována jediným členem představenstva. Je-li členem představenstva právnická osoba, určí fyzickou osobu, pověřeného zmocněnce, který ji bude při výkonu funkce zastupovat. Je-li pověřených zmocněnců více, jedná za společnost každý pověřený zmocněnec samostatně.
zapsáno 17. 8. 2017 vymazáno 9. 3. 2018
Společnost zastupuje vždy jediný člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců.
zapsáno 9. 3. 2018 vymazáno 22. 3. 2018
Společnost zastupuje vždy jediný člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců. Zmocněnci mohou zastupovat zmocnitele pouze společně.
zapsáno 22. 3. 2018 vymazáno 27. 6. 2019
Společnost zastupuje vždy jediný člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců. Pokud jsou pověřenými zmocněnci pouze Pověření zmocněnci typu A, může každý jednat samostatně. Pokud jsou pověřenými zmocněnci Pověření zmocněnci typu A i B, musí Pověřený zmocněnec typu A vždy jednat společně s Pověřeným zmocněncem typu B a naopak.
zapsáno 27. 6. 2019 vymazáno 30. 3. 2021
Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce.
zapsáno 30. 3. 2021

Dozorčí rada Alethes investiční fond SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda dozorčí rady
Dalibor Dědek
Mšenská, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou
Den vzniku funkce: 17. 8. 2017
Den vzniku členstvi: 17. 8. 2017
zapsáno 17. 8. 2017 vymazáno 7. 6. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Podzimek
Puškinova, 463 12 Liberec - Liberec XXIV-Pilínkov
Den vzniku členstvi: 17. 8. 2017
Den zániku členstvi: 9. 1. 2018
zapsáno 17. 8. 2017 vymazáno 9. 3. 2018
Člen dozorčí rady
Jan Šuma
Za Humny, 463 31 Mníšek - Mníšek
Den vzniku členstvi: 17. 8. 2017
Den zániku členstvi: 17. 8. 2022
zapsáno 17. 8. 2017 vymazáno 12. 10. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Filip Otruba
K rovinám, 158 00 Praha - Jinonice
Den vzniku členstvi: 9. 1. 2018
Den zániku členstvi: 9. 1. 2023
zapsáno 9. 3. 2018 vymazáno 12. 10. 2023
Předseda dozorčí rady
Dalibor Dědek
Bzí, 468 22 Železný Brod - Bzí
Den vzniku funkce: 17. 8. 2017
Den zániku funkce: 17. 8. 2022
Den vzniku členstvi: 17. 8. 2017
Den zániku členstvi: 17. 8. 2022
zapsáno 7. 6. 2023 vymazáno 12. 10. 2023
Předseda dozorčí rady
Ing. Jan Šuma
Za Humny, 463 31 Mníšek - Mníšek
Den vzniku funkce: 23. 6. 2023
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2023
zapsáno 12. 10. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Filip Otruba
K rovinám, 158 00 Praha - Jinonice
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2023
zapsáno 12. 10. 2023
Člen dozorčí rady
Robert Musil
Střelecká, 466 01 Jablonec nad Nisou - Jablonec nad Nisou
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2023
zapsáno 12. 10. 2023
Počet členů
3
zapsáno 17. 8. 2017

Skuteční majitelé Alethes investiční fond SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel
Ing. Václav Podzimek
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 30 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 3. 2019
zapsáno 27. 3. 2019 vymazáno 31. 1. 2022
Přímý skutečný majitel
Jan Šuma
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 30 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 3. 2019
zapsáno 27. 3. 2019 vymazáno 31. 1. 2022
Skutečný majitel
Ing. Dalibor Dědek
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 3. 2019
zapsáno 27. 3. 2019 vymazáno 31. 1. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Dalibor Dědek
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 29. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 38,55 %
zapsáno 31. 1. 2022 vymazáno 28. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Dalibor Dědek
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 29. 10. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 58,35 %
zapsáno 31. 1. 2022 vymazáno 28. 3. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Michal Kusák, Ph.D.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
zapsáno 28. 3. 2023

Hodnocení společnosti - Alethes investiční fond SICAV a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti Alethes investiční fond SICAV a.s. na mapě

Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha - Karlín

Údaje o Alethes investiční fond SICAV a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha - Karlín, IČO: 06356273 byly staženy 9. 1. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Alethes investiční fond SICAV a.s. sídlí na adrese: Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha - Karlín.
  • Společnost Alethes investiční fond SICAV a.s. má IČO 06356273.
  • Společnost Alethes investiční fond SICAV a.s. vznikla 17. 8. 2017.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo