Rohlik Group a.s., IČO: 09960678, sídlo: Praha

Subjekt Rohlik Group a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 26123/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 5 648 010 Kč. Společnost vznikla 26. 2. 2021 a sídlí na adrese Karolinská 654/2, 186 00 Praha - Karlín. IČO společnosti je 09960678.

Rohlik Group a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 29. 9. 2023

Aktuální rejstřík

Základní informace o Rohlik Group a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
26. 2. 2021
Obchodní firma
Rohlik Group a.s.
zapsáno 26. 2. 2021
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa sídla společnosti
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 26. 2. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Karolinská 654/2, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 1. 10. 2022
IČO
09960678
zapsáno 26. 2. 2021
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 26. 2. 2021
Spisová značka
B 26123/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 26. 2. 2021
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Poslední změny a události Rohlik Group a.s. - dle obchodního rejstříku

27. 9. 2023
Změna základního kapitálu z 5 589 480 Kč na 5 648 010 Kč
27. 9. 2023
Zapsána akcie 5853 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč
1. 10. 2022
Změna sídla z Sokolovská 100/94, 186 00 Praha - Karlín na Karolinská 654/2, 186 00 Praha - Karlín
20. 7. 2022
Změna informací: skutečný majitel Tomáš Čupr
16. 6. 2022
Změna základního kapitálu z 4 731 030 Kč na 5 589 480 Kč

Informace o podnikání a činnosti Rohlik Group a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 26. 2. 2021
Správa vlastního majetku
zapsáno 26. 2. 2021

Majetek Rohlik Group a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Rohlik Group a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
4 269 880 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 26. 2. 2021 vymazáno 30. 6. 2021
4 731 030 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 30. 6. 2021 vymazáno 16. 6. 2022
5 589 480 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 16. 6. 2022 vymazáno 27. 9. 2023
5 648 010 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 27. 9. 2023

Akcie Rohlik Group a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
81395 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako zvláštní akcie A, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.1 stanov. Převoditelnost zvláštních akcií A je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 26. 2. 2021 vymazáno 30. 6. 2021
53443 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako preferenční akcie B2, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.6 stanov. Převoditelnost preferenčních akcií B2 je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 26. 2. 2021 vymazáno 30. 6. 2021
9387 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako preferenční akcie A, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.3 stanov. Převoditelnost preferenčních akcií A je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 26. 2. 2021 vymazáno 25. 5. 2022
80683 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako zvláštní akcie A, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.1 stanov. Převoditelnost zvláštních akcií A je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 30. 6. 2021 vymazáno 25. 5. 2022
46115 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako preferenční akcie C, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.7 stanov. Převoditelnost preferenčních akcií C je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 30. 6. 2021 vymazáno 25. 5. 2022
190104 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako kmenové akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.2 stanov. Převoditelnost kmenových akcií je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 26. 2. 2021
10549 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako preferenční akcie, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.4 stanov. Převoditelnost preferenčních akcií je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 26. 2. 2021
82110 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako preferenční akcie B1, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.5 stanov. Převoditelnost preferenčních akcií B1 je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 26. 2. 2021
54155 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako preferenční akcie B2, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.6 stanov. Převoditelnost preferenčních akcií B2 je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 30. 6. 2021
75473 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako zvláštní akcie A, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.1 stanov. Převoditelnost zvláštních akcií A je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 25. 5. 2022
9115 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako preferenční akcie A, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.3 stanov. Převoditelnost preferenčních akcií A je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 25. 5. 2022
51597 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako preferenční akcie C, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.7 stanov. Převoditelnost preferenčních akcií C je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 25. 5. 2022
85845 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako preferenční akcie D, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.8 stanov. Převoditelnost preferenčních akcií D je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 16. 6. 2022
5853 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč označovaných jako preferenční akcie D, s nimiž jsou spojena práva dle čl. 5.4.8 stanov. Převoditelnost preferenčních akcií D je omezená a je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti za podmínek stanovených v čl. 5.7 stanov.
zapsáno 27. 9. 2023

Ostatní skutečnosti Rohlik Group a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Na společnost Rohlik Group a.s. přešla v důsledku rozdělení společnosti VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03024130, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 226550, odštěpením sloučením s nástupnickou společností Rohlik Group a.s. část jmění rozdělované společnosti VELKÁ PECKA s.r.o. vymezená v projektu rozdělení ze dne 23. března 2021, schváleném usnesením valné hromady společnosti Rohlik Group a.s. ze dne 27. dubna 2021.
zapsáno 1. 5. 2021
Valná hromada dne 30.6.2021 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: 1.1 Hodnota zvýšení základního kapitálu Zvyšuje se základní kapitál Společnosti z částky 4.269.880,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě šedesát devět tisíc osm set osmdesát korun českých) o částku ve výši 461.150,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát jedna tisíc jedno sto padesát korun českých) na částku v celkové výši 4.731.030,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set třicet jedna tisíc třicet korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. 1.2 Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií V rámci zvýšení základního kapitálu bude upsáno 46.115 kusů listinných akcií na jméno nově vytvořeného druhu akcií označeného jako preferenční akcie C, s nimiž budou spojena zvláštní práva určená ve stanovách Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) (dále jen Nové Akcie), přičemž tyto Nové Akcie, nebo některé z nich, mohou být nahrazeny hromadnou listinou. 1.3 Nabídka k upsání akcií Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři Společnosti se vzdali přednostního práva k účasti na tomto zvýšení základního kapitálu upsáním Nových Akcií, budou všechny Nové Akcie upsány následujícími předem určenými zájemci takto: Vitavest S.à r.l., společnost s ručením omezeným (société à responsabilité limitée), založená dle práva Lucemburského velkovévodství se sídlem na adrese rue Fort Wallis 4, 2714 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsána v lucemburském obchodním rejstříku (Luxembourg Trade and Companies Register) pod číslem B175862 upíše 35.730 kusů Nových Akcií. Quadrille Technologies IV Investments SAS, zjednodušená akciová společnost (société par actions simplifiée), založená dle práva Francie, se sídlem na adrese 16, place de la Madeleine, 75008, Paříž, Francie a zapsaná ve francouzském obchodním rejstříku (R.C.S. Paris) pod číslem 893 979 625 upíše 1.153 kusů Nových Akcií. - Partech Growth II Holding SAS, zjednodušená akciová společnost (société par actions simplifiée), založená dle práva Francie, se sídlem na adrese 33 rue du Mail, 75002, Paříž, Francie a zapsaná ve francouzském obchodním rejstříku (R.C.S. Paris) pod číslem 893 087 171 upíše 3.846 kusů Nových Akcií. Evropská banka pro obnovu a rozvoj, mezinárodní organizace s ústředím na adrese One Exchange Square, Londýn, EC2A 2JN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska upíše 2.310 kusů Nových Akcií. R2G a.s., IČ: 054 99 640, se sídlem na adrese Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, Prague 118 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23132 upíše 1.153 kusů Nových Akcií. a JTFG FUND I SICAV, a.s., IČ:. 099 03 089, se sídlem na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26071 upíše 1.923 kusů Nových Akcií. 1.4 Lhůta pro upisování Nových akcií Lhůta pro úpis Nových Akcií činí 1 (slovy: jeden) týden ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. 1. 5 Výše emisního kursu Určením emisního kursu Nových Akcií se pověřuje správní rada Společnosti s tím, že nejnižší možná výše emisního kursu za 1 (slovy: jednu) Novou Akcii nebude nižší než částka rovnající se jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) Nové Akcie (dále jen Emisní kurs). 1.6 Způsob a lhůta pro splacení Emisního kursu Upisovatelé splatí Emisní kurs na bankovní účet Společnosti číslo 1387915647/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti a určení emisního kursu Nových Akcií. 1.7 Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 30. 6. 2021
Valná hromada dne 16. 6. 2022 rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: 1.1 Hodnota zvýšení základního kapitálu Zvyšuje se základní kapitál Společnosti z částky 4.731.030,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set třicet jedna tisíc třicet korun českých) o částku ve výši 858.450,- Kč (slovy: osm set padesát osm tisíc čtyři sta padesát korun českých) na částku v celkové výši 5.589.480,- Kč (slovy: pět milionů pět set osmdesát devět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých). Upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. 1.2 Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií V rámci zvýšení základního kapitálu bude upsáno 85.845 kusů listinných akcií na jméno nově vytvořeného druhu akcií označeného jako preferenční akcie D, s nimiž budou spojena zvláštní práva určená ve stanovách Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) (dále jen Nové Akcie), přičemž tyto Nové Akcie, nebo některé z nich, mohou být nahrazeny hromadnou listinou. 1.3 Nabídka k upsání akcií Vzhledem k tomu, že všichni akcionáři Společnosti se vzdali přednostního práva k účasti na tomto zvýšení základního kapitálu upsáním Nových Akcií, budou všechny Nové Akcie upsány následujícími předem určenými zájemci takto: -společnost Rohlik.cz investment a.s., IČ: 047 11 602, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21282, upíše 11.000 kusů Nových Akcií. -společnost Partech Growth II Holding SAS, zjednodušená akciová společnost (société par actions simplifiée), založená dle práva Francie, se sídlem na adrese 33 rue du Mail, 75002, Paříž, Francie a zapsaná ve francouzském obchodním rejstříku (R.C.S. Paris) pod číslem 893 087 171, upíše 1.015 kusů Nových Akcií. -společnost Vitavest S.à r.l., společnost s ručením omezeným (société à responsabilité limitée) založená dle lucemburského práva, se sídlem na adrese rue Fort Wallis 4, 2714 Lucemburk, Lucembursko, zapsaná v lucemburském obchodním registru, číslo společnosti B175862, upíše 9.755 kusů Nových Akcií. -společnost JTFG FUND I SICAV, a.s., IČ: 099 03 089, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26071, upíše 3.581 kusů Nových Akcií. -společnost Quadrille Technologies IV Investments SAS, zjednodušená akciová společnost (société par actions simplifiée), založená dle práva Francie, se sídlem na adrese 16, place de la Madeleine 75008 Paříž, Francie a zapsaná ve francouzském obchodním rejstříku (R.C.S. Paris) pod číslem 893 979 625, upíše 2.149 kusů Nových Akcií. -společnost R2G a.s., IČ: 054 99 640, se sídlem na adrese Martinický palác, Hradčanské náměstí 67/8, 118 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23132, upíše 2.149 kusů Nových Akcií. -společnost DSTG VIII Europe S.à r.l., společnost s ručením omezeným (société à responsabilité limitée) založená dle lucemburského práva, se sídlem na adrese 25B, Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku, číslo společnosti B259770, upíše 917 kusů Nových Akcií. -společnost Sofina Partners S.A., společnost se sídlem na adrese 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku, číslo společnosti B94345, upíše 48.776 kusů Nových Akcií. -společnost OG Alpha S.à r.l., společnost založená dle lucemburského práva, se sídlem na adrese 2, place de Strasbourg, 2562 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském obchodním registru pod číslem společnosti B265641, upíše 2.536 kusů Nových Akcií. -společnost All-Star Holding Limited, společnost založená dle maltského práva, se sídlem na adrese 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039, Malta, zapsaná v maltském obchodním rejstříku pod registračním číslem C 43151, upíše 3.902 kusů Nových Akcií. a -společnost WALTMAN LLP, partnerství s ručením omezeným (limited liability partnership), se sídlem The Shard, Londýn, SE1 9SG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. číslo. OC432448 upíše 65 kusů Nových Akcií. 1.4 Lhůta pro upisování Nových akcií Lhůta pro úpis Nových Akcií činí 1 (slovy: jeden) týden ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. 1.5 Výše emisního kursu Určením emisního kursu Nových Akcií se pověřuje správní rada Společnosti s tím, že nejnižší možná výše emisního kursu za 1 (slovy: jednu) Novou Akcii nebude nižší než částka rovnající se jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) Nové Akcie (dále jen Emisní kurs). 1.6 Způsob a lhůta pro splacení Emisního kursu Upisovatelé splatí Emisní kurs na bankovní účet Společnosti číslo 1387915647/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to nejpozději do 1 (slovy: jednoho) týdne ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti a určení emisního kursu Nových Akcií. 1.7 Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 16. 6. 2022
Valná hromada obchodní společnosti Rohlik Group a.s. rozhodla dne 27.9.2023 o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Rohlik Group a.s. (dále též jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 58.530, - Kč (slovy: padesát osm tisíc pět set třicet korun českých), tj. základní kapitál Společnosti, jehož aktuální a plně splacená výše činí 5.589.480, - Kč (slovy: pět milionů pět set osmdesát devět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), se zvyšuje na 5.648.010, - Kč slovy: pět milionů šest set čtyřicet osm tisíc deset korun českých). Upisování akcí nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií Společnosti, přičemž nově bude vydáno 5.853 (slovy: pět tisíc osm set padesát tři) kusů preferenčních akcií D, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10, - Kč (slovy: deset korun českých), s nimiž budou spojena zvláštní práva určená ve stanovách Společnosti (dále též jen Nové akcie). 3. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři Společnosti před hlasováním o tomto zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upsání Nových akcií, budou Nové akcie upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost B Fresh Holding II s.r.o., se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, identifikační číslo: 176 13 833 (dále též jen Určený zájemce). Nové akcie budou upsány písemnou smlouvou uzavřenou mezi Společností a Určeným zájemcem, přičemž podpisy se úředně ověří. 4. Upisovací lhůta činí jeden týden od dne přijetí tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. 5. Určením emisního kursu Nových Akcií se pověřuje správní rada Společnosti s tím, že nejnižší možná výše emisního kursu za 1 (slovy: jednu) Novou Akcii nesmí být nižší než částka rovnající se jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) Nové Akcie (celkový emisní kurs všech Nových akcií je dále označen jen Emisní kurs). 6. Emisní kurs bude splacen Určeným zájemcem výhradně formou částečného započtení jeho pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení Emisního kursu. Vlastníkem započítávané pohledávky vůči Společnosti je tedy Určený zájemce a jedná se o jeho pohledávku vůči Společnosti na zaplacení počáteční kupní ceny (Initial Purchase Price) ze Smlouvy o koupi akcií společnosti B Fresh (Germany) GmbH uzavřené dne 21. července 2023 mezi Großer Kern GmbH, číslo HRB 256048 (jako kupujícím), B Fresh holding II s.r.o. (jako prodávajícím), Rockaway Capital SE, IČO: 019 67 631 (jako ručitelem) a Rohlik Group (jako stranou, která přebírá závazek zaplatit kupní cenu) přičemž dluh společnosti Großer Kern GmbH převzala Společnost na základě smlouvy o převzetí dluhu ze dne 27. září 2023 (dále též jen Pohledávka Určeného zájemce). Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení se určují takto: (i) smlouva o započtení musí mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě a podpisy musí být úředně ověřeny, (ii) obsah smlouvy o započtení bude odpovídat návrhu smlouvy o započtení, který byl schválen rozhodnutím valné hromady Společnosti, (iii) smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do jednoho týdne ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií. (iv) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány vzájemné pohledávky, které se započítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Pohledávka Určeného zájemce bude započtena pouze ve výši odpovídající Emisnímu kursu. (v) uzavřením smlouvy o započtení tak bude splacen Emisní kurs. 7. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 27. 9. 2023

Personální obsazení, vedení Rohlik Group a.s. - dle obchodního rejstříku

Správní rada Rohlik Group a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen správní rady
Tomáš Čupr
Karfíkova, 149 00 Praha - Šeberov
Den vzniku funkce: 22. 2. 2021
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2021
zapsáno 26. 2. 2021
Počet členů
1
zapsáno 26. 2. 2021
Způsob jednání
Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně
zapsáno 26. 2. 2021

Jediný akcionář Rohlik Group a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
Rohlik.cz investment a.s., 04711602
Na příkopě 392/9, 110 00 Praha - Staré Město
zapsáno 26. 2. 2021 vymazáno 7. 4. 2021

Skuteční majitelé Rohlik Group a.s. - dle obchodního rejstříku

Skutečný majitel
Tomáš Čupr
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 25. 5. 2021
zapsáno 25. 5. 2021 vymazáno 27. 12. 2021
Skutečný majitel
Tomáš Čupr
Automatický průpis: ne
Podíl na hlasování: 50,59 %
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 25. 5. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 27. 12. 2021 vymazáno 20. 7. 2022
Skutečný majitel
Tomáš Čupr
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 25. 5. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 44,79 %
zapsáno 20. 7. 2022

Hodnocení společnosti - Rohlik Group a.s.

-
1
+

Sídlo společnosti Rohlik Group a.s. na mapě

Karolinská 654/2, 186 00 Praha - Karlín

Údaje o Rohlik Group a.s., Karolinská 654/2, 186 00 Praha - Karlín, IČO: 09960678 byly staženy 29. 9. 2023 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Rohlik Group a.s. sídlí na adrese: Karolinská 654/2, 186 00 Praha - Karlín.
  • Společnost Rohlik Group a.s. má IČO 09960678.
  • Společnost Rohlik Group a.s. vznikla 26. 2. 2021.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo