Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Krupa Global Investments a.s., IČO: 06912311, sídlo: Praha

Subjekt Krupa Global Investments a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 23304/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 102 000 000 Kč. Společnost vznikla 2. 3. 2018 a sídlí na adrese Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha - Nusle. IČO společnosti je 06912311 a DIČ je CZ06912311.

Krupa Global Investments a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 24. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o Krupa Global Investments a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
2. 3. 2018
Obchodní firma
Crypto & Mining Investments a.s.
zapsáno 2. 3. 2018 vymazáno 24. 2. 2020
KGI STRATEGY a.s.
zapsáno 24. 2. 2020 vymazáno 12. 3. 2020
Krupa Global Investments a.s.
zapsáno 12. 3. 2020
Adresa sídla společnosti
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha - Nusle
zapsáno 2. 3. 2018
IČO
06912311
zapsáno 2. 3. 2018
DIČ
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 2. 3. 2018
Spisová značka
B 23304/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 2. 3. 2018
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události Krupa Global Investments a.s. - dle obchodního rejstříku

22. 5. 2024
Zapsán insolvenční správce AAA INSOLVENCE OK v.o.s.
22. 5. 2024
Vymazán insolvenční správce AAA INSOLVENCE OK v.o.s.
20. 3. 2024
Zapsán insolvenční správce AAA INSOLVENCE OK v.o.s.
25. 5. 2022
Podrobnosti o insolvenci naleznete na detailu
17. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel MsC. Juraj Krúpa, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.

Vizualizace vztahů osob a společností - Krupa Global Investments a.s.

Informace o podnikání a činnosti Krupa Global Investments a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 2. 3. 2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 30. 10. 2018

Majetek Krupa Global Investments a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Krupa Global Investments a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 2 000 000 Kč
zapsáno 2. 3. 2018 vymazáno 30. 10. 2018
102 000 000 Kč
Splaceno: 32 000 000 Kč
zapsáno 30. 10. 2018 vymazáno 13. 11. 2018
102 000 000 Kč
Splaceno: 102 000 000 Kč
zapsáno 13. 11. 2018

Akcie Krupa Global Investments a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
20 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 2. 3. 2018 vymazáno 30. 10. 2018
100 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč akcie zvláštního druhu na jméno s názvem "Crypto" se kterými jsou spojena práva dle čl. 6 odst. 6 stanov
zapsáno 30. 10. 2018 vymazáno 12. 3. 2020
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 30. 10. 2018
100 ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč akcie zvláštního druhu na jméno s názvem "KGI" se kterými jsou spojena práva dle čl. 6 odst. 6 stanov
zapsáno 12. 3. 2020

Ostatní skutečnosti Krupa Global Investments a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií ze stávající výše.2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, o částku ve výši 100.000.000,-- Kč, slovy: jedno sto milionů korun českých. na základní kapitál ve výši102.000.000,--Kč, slovy: jedno sto dva milionů korun českých. Upisování akcií nad navrženou částku, o kterou má být zvýšen základní kapitál se připouští, a to až do výše 500.000.000,--Kč, slovy: pět set milionů korun českých. Upisování akcií pod navrženou částku, o kterou má být zvýšen základní kapitál se připouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 100 kusů akcií znějících na jméno, zvláštního druhu označené jako Crypto každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, které budou vydány v listinné podobě. Nejvýše je možno upsat 500 kusů akcií s tím, že správní rada společnosti určí konečnou částku zvýšení dle ust. § 475 písm. k) ZOK. S ohledem na to, že se připouští upsání akcií pod částku 100.000.000,--Kč, slovy: jedno sto milionů korun českých, je možné upsat méně než 100 kusů těchto akcií, přičemž správní rada společnosti následně konstatuje, jaký počet akcií byl skutečně upsán. Akcie na zvýšení základního kapitálu, budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Krupa Global Investments, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČ 05709466. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi Společností a upisovatelem. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. Akcie nebudou upisovány formou veřejné nabídky dle ust. § 480 až § 483 ZOK. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. činí 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za jednu akcii. Upisovací lhůta činí 180, slovy: sto osmdesát, dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady. Emisní kurz akcií je splatný na účet č. 5080139186/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. Emisní kurs bude splacen ve výši 30 % před zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě do 30 dnů po uzavření písemné smlouvy dle § 479 ZOK a 70 % do jednoho roku ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře na účet shora uvedený.
zapsáno 27. 9. 2018

Údaje o insolvencích Krupa Global Investments a.s. - dle obchodního rejstříku

Údaje o insolvenci
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 8670/2022-A-6 ze dne 23.5.2022. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 23.5.2022 v 16:24 hodin.
zapsáno 25. 5. 2022
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 90 INS 8670/2022-A-70 ze dne 29.11.2022 byl zjištěn úpadek a současně bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 29.11.2022 v 10:27 hodin.
zapsáno 5. 12. 2022
Insolvenční správce
AAA INSOLVENCE OK v.o.s., 29355940
Vranovská 1169/108, 614 00 Brno - Husovice
zapsáno 20. 3. 2024 vymazáno 22. 5. 2024
Insolvenční správce
AAA INSOLVENCE OK v.o.s., 29355940
Vranovská 1169/108, 614 00 Brno - Husovice
zapsáno 22. 5. 2024

Personální obsazení, vedení Krupa Global Investments a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární ředitel Krupa Global Investments a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární ředitel
Juraj Krúpa
Trstínska 7369/11, 841 06 Bratislava -Záhorská Bystrica, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 2. 3. 2018
Den zániku funkce: 10. 3. 2020
zapsáno 2. 3. 2018 vymazáno 12. 3. 2020
Statutární ředitel
Ing. Pavol Krúpa
Polní, 251 64 Mnichovice - Myšlín
Den vzniku funkce: 10. 3. 2020
zapsáno 12. 3. 2020 vymazáno 30. 9. 2020
Statutární ředitel
Ing. Pavol Krúpa
Den vzniku funkce: 10. 3. 2020
zapsáno 30. 9. 2020 vymazáno 1. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 2. 3. 2018 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
zapsáno 2. 3. 2018 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada Krupa Global Investments a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen správní rady
Juraj Krúpa
Trstínska 7369/11, 841 06 Bratislava -Záhorská Bystrica, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 2. 3. 2018
Den zániku funkce: 10. 3. 2020
Den vzniku členstvi: 2. 3. 2018
zapsáno 2. 3. 2018 vymazáno 12. 3. 2020
Člen správní rady
Ing. Pavol Krúpa
Polní, 251 64 Mnichovice - Myšlín
Den vzniku funkce: 10. 3. 2020
zapsáno 12. 3. 2020 vymazáno 30. 9. 2020
Člen správní rady
Ing. Pavol Krúpa
Den vzniku funkce: 10. 3. 2020
zapsáno 30. 9. 2020
Počet členů
1
zapsáno 2. 3. 2018

Jediný akcionář Krupa Global Investments a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
Juraj Krúpa
Trstínska 7369/11, 841 06 Bratislava -Záhorská Bystrica, Slovenská republika
zapsáno 2. 3. 2018 vymazáno 30. 10. 2018

Skuteční majitelé Krupa Global Investments a.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
MSc. Juraj Krúpa
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 2. 3. 2018
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 99995/1000
Podíl - velikost podílu: 99995/1000
zapsáno 17. 6. 2021

Hodnocení společnosti - Krupa Global Investments a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti Krupa Global Investments a.s. na mapě

Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha - Nusle

Údaje o Krupa Global Investments a.s., Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha - Nusle, IČO: 06912311 byly staženy 24. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Krupa Global Investments a.s. sídlí na adrese: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha - Nusle.
  • Společnost Krupa Global Investments a.s. má IČO 06912311.
  • Společnost Krupa Global Investments a.s. vznikla 2. 3. 2018.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo