Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s., IČO: 08919453, sídlo: Děčín

Subjekt Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s. spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 13552/KSUL. Společnost vznikla 4. 3. 2020 a sídlí na adrese J. z Poděbrad 209/19, 405 02 Děčín - Děčín VI-Letná. IČO společnosti je 08919453.

Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES

Základní informace o Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
4. 3. 2020
Název
RESET: Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s.
zapsáno 4. 3. 2020 vymazáno 24. 12. 2022
Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s.
zapsáno 24. 12. 2022
Adresa sídla společnosti
Staropramenná 724/22, 150 00 Praha - Smíchov
zapsáno 4. 3. 2020 vymazáno 24. 12. 2022
J. z Poděbrad 209/19, 405 02 Děčín - Děčín VI-Letná
zapsáno 24. 12. 2022
IČO
08919453
zapsáno 4. 3. 2020
Právní forma
Spolek
zapsáno 4. 3. 2020
Spisová značka
L 73071/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 4. 3. 2020 vymazáno 6. 1. 2023
L 13552/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 6. 1. 2023
Účel
Základním účelem spolku a jeho cíli je zejména: - chránit přírodu a krajinu. - chránit životní prostředí a klima. - aktivně vystupovat na ochranu všech lidských práv, včetně těch hospodářských a sociálních. - hájit rovnost všech lidí bez ohledu na jejich národnost, barvu pleti, pohlaví či sexuální orientaci. - vystupovat proti diskriminaci a překonávat předsudky, podporovat práva menšin a příchozích. - podporovat myšlenku participace jako součást hlubší demokratizace společnosti. - rozvíjet a propagovat alternativní ekonomické koncepty. - vyhledávat, aktivizovat a podporovat síly, iniciativy a dobrovolníky a dobrovolnice k naplnění těchto cílů v České republice i v zahraničí.
zapsáno 4. 3. 2020
Název nejvyššího orgánu
Valná hromada
zapsáno 4. 3. 2020
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s. - dle obchodního rejstříku

18. 8. 2023
Změna adresy: člen statutárního orgánu Alžběta Moravcová
18. 8. 2023
Změna adresy: skutečný majitel Alžběta Moravcová
10. 8. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu Veronika Dombrovská, jako členka statutárního orgánu
10. 8. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu Matyáš Jakubů, jako člen statutárního orgánu
10. 8. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu Barbora Bakošová, jako členka statutárního výboru

Vizualizace vztahů osob a společností - Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s.

Personální obsazení, vedení Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s. - dle obchodního rejstříku

Rada Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s. - dle obchodního rejstříku

Člen rady
Josef Patočka
Pod kaštany, 616 00 Brno - Žabovřesky
Den vzniku funkce: 4. 3. 2020
Den vzniku členstvi: 4. 3. 2020
Den zániku členstvi: 31. 3. 2021
zapsáno 4. 3. 2020 vymazáno 1. 7. 2021
Členka rady
Barbora Adamková
L. Fullu 20, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 4. 3. 2020
Den vzniku členstvi: 4. 3. 2020
Den zániku členstvi: 31. 3. 2021
zapsáno 4. 3. 2020 vymazáno 1. 7. 2021
Členka rady
Alžběta Moravcová
Barunčina, 143 00 Praha - Modřany
Den vzniku funkce: 4. 3. 2020
Den vzniku členstvi: 4. 3. 2020
Den zániku členstvi: 31. 3. 2021
zapsáno 4. 3. 2020 vymazáno 1. 7. 2021
Členka rady
Dominika Knoblochová
Klimentská, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku funkce: 4. 3. 2020
Den vzniku členstvi: 4. 3. 2020
Den zániku členstvi: 31. 3. 2021
zapsáno 4. 3. 2020 vymazáno 1. 7. 2021
Člen rady
Mikuláš Černík
Ves Touškov, 333 01 Ves Touškov - Ves Touškov
Den vzniku funkce: 4. 3. 2020
Den vzniku členstvi: 4. 3. 2020
Den zániku členstvi: 31. 3. 2021
zapsáno 4. 3. 2020 vymazáno 1. 7. 2021
Člen statutárního orgánu
Radek Kubala
Na Vyhlídce, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2021
Den zániku členstvi: 1. 4. 2023
zapsáno 1. 7. 2021 vymazáno 10. 8. 2023
Člen statutárního orgánu
Jakub Ort
Čermákova, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2021
Den zániku členstvi: 1. 4. 2023
zapsáno 1. 7. 2021 vymazáno 10. 8. 2023
Členka statutárního orgánu
Yuliya Moskvina
Šrobárova, 130 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2021
Den zániku členstvi: 1. 4. 2023
zapsáno 1. 7. 2021 vymazáno 10. 8. 2023
Členka statutárního orgánu
Barbora Černík Bakošová
Roubalova, 602 00 Brno - Stránice
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2021
Den zániku členstvi: 1. 4. 2023
zapsáno 1. 7. 2021 vymazáno 10. 8. 2023
Člen statutárního orgánu
Josef Patočka
Pod kaštany, 616 00 Brno - Žabovřesky
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2021
Den zániku členstvi: 1. 4. 2023
zapsáno 1. 7. 2021 vymazáno 10. 8. 2023
Členka statutárního výboru
Barbora Bakošová
Panská 12, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2023
zapsáno 10. 8. 2023
Člen statutárního orgánu
Matyáš Jakubů
Pobřežní, 186 00 Praha - Karlín
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2023
zapsáno 10. 8. 2023
Členka statutárního orgánu
Veronika Dombrovská
Hradiska, 614 00 Brno - Obřany
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2023
zapsáno 10. 8. 2023
Člen statutárního orgánu
Mikuláš Černík
Ves Touškov, 333 01 Ves Touškov - Ves Touškov
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2023
zapsáno 10. 8. 2023
Členka statutárního orgánu
Alžběta Moravcová
Barunčina, 143 00 Praha - Modřany
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2023
zapsáno 10. 8. 2023 vymazáno 18. 8. 2023
Členka statutárního orgánu
Alžběta Moravcová
Husinecká, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2023
zapsáno 18. 8. 2023
Počet členů
5
zapsáno 4. 3. 2020
Způsob jednání
Činnost spolku mezi schůzemi valné hromady řídí Rada. Rada je kolektivní orgán. Rada je statutárním orgánem spolku. Členy a členkami Rady se mohou stát pouze osoby s hlasovacím právem. Funkční období členů a členek Rady je maximálně 24 měsíců. Radu tvoří minimálně 5 členů či členek. Členství v Radě zaniká: ztrátou hlasovacího práva ve spolku člena či členky Rady odstoupením člena či členky Rady automaticky v okamžiku volby nové Rady úmrtím Rada se schází dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Svolat ji může kterýkoliv člen nebo členka rady. Rada rozhoduje konsensem všech členů a členek. Pokud není konsensus dosažen při prvním hlasování, hlasování se opakuje a rozhoduje se 3/5 většinou všech členů a členek. Rada na svém zasedání jmenuje svolavatele či svolavatelku zasedání příštího. Rada může rozhodovat i na dálku (per rollam). Per rollam Rada rozhoduje zásadně konsensem všech svých členů. V případě hlasování na dálku je člen Rady, který takové rozhodnutí navrhuje, povinen zaslat všem ostatním členům Rady návrh rozhodnutí (písemně nebo elektronicky) spolu se lhůtou, ve které mají členové Rady navržené rozhodnutí přijmout nebo odmítnout. Tato lhůta nesmí být kratší než 3 pracovní dny. Za svou činnost Rada odpovídá valné hromadě. Rada se za všech okolností řídí předchozími rozhodnutími valné hromady. O svých rozhodnutích rada informuje elektronickou formou všechny osoby s hlasovacím právem a to nejpozději do tří pracovních dnů od jejich přijetí.
zapsáno 4. 3. 2020 vymazáno 12. 5. 2022
Činnost spolku mezi schůzemi valné hromady řídí Rada. Rada je kolektivní orgán. Rada je statutárním orgánem spolku. Členy a členkami Rady se mohou stát pouze osoby s hlasovacím právem. Funkční období členů a členek Rady je maximálně 24 měsíců. Radu tvoří minimálně 5 členů či členek. Členství v Radě zaniká: ztrátou hlasovacího práva ve spolku člena či členky Rady odstoupením člena či členky Rady automaticky v okamžiku volby nové Rady úmrtím Rada se schází dle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Svolat ji může kterýkoliv člen nebo členka rady. Jednání jménem spolku: Jménem spolku je oprávněn jednat každý člen rady samostatně. Všichni členové Rady jsou za tímto účelem zapsáni ve spolkovém rejstříku u příslušného rejstříkového soudu. Podmínky jednání jménem spolku: Člen rady je při jednání jménem spolku samostatně vázán rozhodnutími kolektivních orgánů spolku, tedy valné hromady a rady. Chce-li jednat jménem spolku samostatně bez předchozího pověření celé rady či valné hromady a jedná-li se o právní jednání, např. uzavření smlouvy či právně závazné jednostranné jednání, je jednající člen rady povinen o tomto jednání s dostatečným předstihem informovat ostatní členy rady. Za dostatečný předstih se zpravidla považuje alespoň pět pracovních dnů předem. V případě nedodržení této povinnosti nebo v případě, že tento člen rady právně jedná i přes včas sdělený výslovný a jednoznačný nesouhlas jiného člena rady, má se za to, že jednající člen výboru jedná v rozporu s principem řádného hospodáře ve smyslu § 159 odst. 1 občanského zákoníku a Spolek se vůči němu může domáhat náhrady vzniklé újmy.
zapsáno 12. 5. 2022

Skuteční majitelé Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Josef Patočka
Pod kaštany, 616 00 Brno - Žabovřesky
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 3. 2020
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Barbora Adamková
L. Fullu 20, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 3. 2020
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Alžběta Moravcová
Barunčina, 143 00 Praha - Modřany
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 3. 2020
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Dominika Knoblochová
Klimentská, 110 00 Praha - Nové Město
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 3. 2020
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Mikuláš Černík
Ves Touškov, 333 01 Ves Touškov - Ves Touškov
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 3. 2020
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Josef Patočka
Pod kaštany, 616 00 Brno - Žabovřesky
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 3. 2020
zapsáno 1. 10. 2022 vymazáno 10. 8. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Radek Kubala
Na Vyhlídce, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 7. 2021
zapsáno 1. 10. 2022 vymazáno 10. 8. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jakub Ort
Čermákova, 120 00 Praha - Vinohrady
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 7. 2021
zapsáno 1. 10. 2022 vymazáno 10. 8. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Yuliya Moskvina
Šrobárova, 130 00 Praha - Vinohrady
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 7. 2021
zapsáno 1. 10. 2022 vymazáno 10. 8. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Barbora Černík Bakošová
Roubalova, 602 00 Brno - Stránice
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 7. 2021
zapsáno 1. 10. 2022 vymazáno 10. 8. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Barbora Bakošová
Panská 12, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2023
zapsáno 10. 8. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Matyáš Jakubů
Pobřežní, 186 00 Praha - Karlín
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2023
zapsáno 10. 8. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Veronika Dombrovská
Hradiska, 614 00 Brno - Obřany
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2023
zapsáno 10. 8. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mikuláš Černík
Ves Touškov, 333 01 Ves Touškov - Ves Touškov
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2023
zapsáno 10. 8. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Alžběta Moravcová
Barunčina, 143 00 Praha - Modřany
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 18. 8. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2023
zapsáno 10. 8. 2023 vymazáno 18. 8. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Alžběta Moravcová
Husinecká, 130 00 Praha - Žižkov
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2023
zapsáno 18. 8. 2023

Hodnocení společnosti - Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s.

-
0
+

Sídlo společnosti Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s. na mapě

J. z Poděbrad 209/19, 405 02 Děčín - Děčín VI-Letná

Údaje o Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s., J. z Poděbrad 209/19, 405 02 Děčín - Děčín VI-Letná, IČO: 08919453 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Spolek Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s. sídlí na adrese: J. z Poděbrad 209/19, 405 02 Děčín - Děčín VI-Letná.
  • Spolek Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s. má IČO 08919453.
  • Spolek Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s. vznikl 4. 3. 2020.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo