Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

RSJ Investments SICAV a.s., IČO: 24704415, sídlo: Praha

Subjekt RSJ Investments SICAV a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 16313/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 270 000 Kč. Společnost vznikla 8. 7. 2010 a sídlí na adrese Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha - Nové Město. IČO společnosti je 24704415 a DIČ je CZ24704415.

RSJ Investments SICAV a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
8. 7. 2010
Obchodní firma
5P uzavřený investiční fond, a.s.
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 21. 12. 2011
RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s.
zapsáno 21. 12. 2011 vymazáno 1. 1. 2015
RSJ Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 3. 11. 2016
RSJ Investments SICAV a.s.
zapsáno 3. 11. 2016
Adresa sídla společnosti
Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 18. 6. 2014
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 18. 6. 2014
IČO
24704415
zapsáno 8. 7. 2010
DIČ
Identifikátor datové schránky
p5ksjy5
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 8. 7. 2010
Spisová značka
B 16313/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 8. 7. 2010
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

12. 6. 2023
Zapsán člen statutárního orgánu Jan Dostálek, jako při výkonu funkce zastupuje
5. 10. 2022
Změna informací: prokurista Jakub Mikulášek
5. 10. 2022
Změna informací: prokurista Lucie Bartůňková
5. 10. 2022
Změna informací: prokurista Lukáš Musil
8. 6. 2022
Vymazán skutečný majitel Jan Dostálek

Vizualizace vztahů osob a společností - RSJ Investments SICAV a.s.

Informace o podnikání a činnosti RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Činnost podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí České národní banky
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 3. 11. 2016
Činnost fondu kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona o investičních společnostech.
zapsáno 3. 11. 2016

Majetek RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
20 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 8. 3. 2011
500 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 8. 3. 2011 vymazáno 27. 2. 2012
1 000 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 27. 2. 2012 vymazáno 5. 9. 2013
1 500 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 5. 9. 2013 vymazáno 1. 1. 2015
10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 20. 12. 2017
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 20. 12. 2017 vymazáno 1. 10. 2018
5 400 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 1. 10. 2018 vymazáno 21. 2. 2022
270 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 21. 2. 2022

Akcie RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 8. 3. 2011
5000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 8. 3. 2011 vymazáno 21. 12. 2011
500000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 21. 12. 2011 vymazáno 27. 2. 2012
1000000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 27. 2. 2012 vymazáno 5. 9. 2013
1500000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 5. 9. 2013 vymazáno 1. 1. 2015
10000000 ks kusové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 1. 10. 2018
27000000 ks kusové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
zapsáno 1. 10. 2018 vymazáno 1. 4. 2021
27000000 ks kusové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Převoditelnost zakladatelských akcií je omezena souhlasem představenstva společnosti dle Článku 6 odst. 5. stanov. Převoditelnost jakýchkoliv investičních akcií je omezena souhlasem představenstva společnosti dle Článku 8 odst. 5. stanov. Při rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem investičních akcií Delta zohlední představenstvo společnosti rovněž kritéria dle Článku 8 odst. 7. stanov.
zapsáno 1. 4. 2021

Ostatní skutečnosti RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Zvyšuje se základní kapitál společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. o částku ve výši 480,000.000 Kč (čtyři sta osmdesát milionů korun českých), tj. z částky 20,000.000 Kč (dvacet milionů korun českých) na částku 500,000.000 Kč (pět set milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně 4.800 (čtyř tisíců osmi set) kusů, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen \"obchodní zákoník\"). Veškeré nově upisované akcie budou: a) nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, kterými budou tyto osoby: - pan Bronislav Kandrík, datum narození 09. 01. 1981, bytem Strojnická 1/23, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, Slovenská republika, který upíše 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen \"Bronislav Kandrík\"), - pan Martin Ducháček, datum narození 12. 06. 1982, bytem Banín 44, Svitavy, PSČ 568 02, který upíše 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen \"Martin Ducháček\"), - pan Anton Tyutin, datum narození 10. 03. 1972, bytem Jeřabinová 295/15, Praha 5, PSČ 150 00, který upíše 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen \"Anton Tyutin\"), (Bronislav Kandrík, Martin Ducháček, Anton Tyutin dále společně také jako \"předem určení zájemci\", každý samostatně též jako \"předem určený zájemce\"). b) upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku (dále i jen \"dohoda akcionářů\"), kteří upíší zbývajících 4.770 (čtyři tisíce sedm set sedmdesát) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč (sto tisíc korun českých). Emisní kurs každé nové akcie činí 100.000 Kč (sto tisíc korun českých). Emisní kurs všech nových akcií činí celkem 480,000.000 Kč (čtyři sta osmdesát milionů korun českých). Důvodem stanovení emisního kursu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií společnosti je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu společnosti na výši základního kapitálu společnosti, která je zapisovaná do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií předem určenými zájemci je sídlo společnosti - Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v době od 10.00 hod. do 16. hodin. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určeným zájemcům do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určeným zájemcům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 1 obchodního zákoníku. Lhůta k uzavření dohody akcionářů činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného sdělení představenstva společnosti o emisním kursu upisovaných akcií, počátku a délce lhůty pro sepsání dohody akcionářů a dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro sepsání dohody akcionářů je sídlo společnosti - Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v době od 10. hodin do 16 hodin, nedohodnou-li se akcionáři jinak. Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit akcionářům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro sepsání dohody akcionářů a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku, s tím že doručením tohoto oznámení poslednímu akcionáři se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro sepsání dohody akcionářů. Emisní kurs upsaných akcií jsou předem určení zájemci povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií jsou akcionáři ? účastníci dohody akcionářů ? (dále i jen \"akcionář\" nebo \"akcionáři\") povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne sepsání dohody akcionářů. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek takto: - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Bronislava Kandríka vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 12. 2010 v celkové výši 1,000.000 Kč (jeden milion korun českých) proti pohledávce společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. za Bronislavem Kandríkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Martina Ducháčka vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 12. 2010 v celkové výši 1,000.000 Kč (jeden milion korun českých) proti pohledávce společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. za Martinem Ducháčkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Antona Tyutina vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 12. 2010 v celkové výši 1,000.000 Kč (jeden milion korun českých) proti pohledávce společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. za Antonem Tyutinem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Karla Janečka, PhD., datum narození 26. 07. 1973, bytem U Třetí baterie 1048/21, Praha 6 - Břevnov, PSČ 160 00 (dále jen \"Karel Janeček, PhD.\"), vzniklých na základě: - smlouvy o půjčce ve výši 47,600.000 Kč (čtyřicet sedm miliónů šest set tisíc korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 45,504.000 Kč (čtyřicet pět milionů pět set čtyři tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 31,296.000 Kč (třicet jedna milionů dvě stě devadesát šest tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 57,600.000 Kč (padesát sedm milionů šest set tisíc korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 960.000 EUR (devět set šedesát tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 22,855.200 Kč (dvacet dva milionů osm set padesát pět tisíc dvě stě korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Karlem Janečkem,PhD. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Ing. Libora Winklera, CSc., datum narození 18. 09. 1960, bytem Praha 5, Hlubočepy, V Zálesí 761/5, PSČ 150 00 (dále jen \"Ing. Libor Winkler, CSc.\"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,700.000 Kč (patnáct milionů sedm set tisíc korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,168.000 Kč (patnáct milionů sto šedesát osm tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 10,432.000 Kč (deset milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 19,200.000 Kč (devatenáct milionů dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 320.000 EUR (tři sta dvacet tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,618.400 Kč (sedm milionů šest set osmnáct tisíc čtyři sta korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Ing. Liborem Winklerem, CSc. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Ing. Tomáše Janečka, datum narození 03. 08. 1974, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00 (dále jen \"Ing. Tomáš Janeček\"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,700.000 Kč (patnáct milionů sedm set tisíc korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,168.000 Kč (patnáct milionů sto šedesát osm tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 10,432.000 Kč (deset milionů čtyři sta třicet dva tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 19,200.000 Kč (devatenáct milionů dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 320.000 EUR (tři sta dvacet tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,618.400 Kč (sedm milionů šest set osmnáct tisíc čtyři sta korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Ing. Tomášem Janečkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Ing. Václava Dejčmara, datum narození 17. 08. 1976, bytem Praha 1, Nové Město, Národní 116/20, PSČ 110 00 (dále jen \"Ing. Václav Dejčmar\"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 16,000.000 Kč (šestnáct milionů korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 14,220.000 Kč (čtrnáct milionů dvě stě dvacet tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 9,780.000 Kč (devět milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 18,000.000 Kč (osmnáct milionů korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 EUR (tři sta tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,111.000 Kč (sedm milionů sto jedenáct tisíc korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Ing. Václavem Dejčmarem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře společnosti pana Ing. Michala Šaňáka, datum narození 25. 01. 1979, bytem Praha 6, Naardenská 668/13, PSČ 162 00 (dále jen \"Michal Šaňák\"), - na základě smlouvy o půjčce ve výši 5,000.000 Kč (pět milionů korun českých) uzavřené dne 09. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 4,740.000 Kč (čtyři miliony sedm set čtyřicet tisíc korun českých) uzavřené dne 12. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 3,260.000 Kč (tři miliony dvě stě šedesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 07. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 6,000.000 Kč (šest milionů korun českých) uzavřené dne 10. 09. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 100.000 EUR (sto tisíc euro) uzavřené dne 26. 10. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 2,537.000 Kč (dva miliony pět set třicet sedm tisíc korun českých) uzavřené dne 24. 11. 2010, proti pohledávce společnosti za panem Ing. Michalem Šaňákem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pro účely započtení výše uvedených pohledávek bude pro přepočet měn rozhodující devizový kurs koruny české a eura České národní banky platný ke dni 12. 11. 2010 (dvanáctému listopadu roku dva tisíce deset), tj. 24,63 Kč (dvacet čtyři korun českých šedesát tři haléřů). Předem určený zájemce a akcionář splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřením dohody o započtení pohledávek předem určeného zájemce a akcionáře uvedených v bodě 9) tohoto notářského zápisu proti pohledávce společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. za předem určenými zájemci a akcionáři na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, takto: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. předem určeným zájemcům současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti 5P uzavřený investiční fond, a.s. akcionářům do 5 (pěti) dnů od doručení sepsané dohody akcionářů představenstvu společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií.
zapsáno 9. 2. 2011 vymazáno 8. 3. 2011
Valná hromada společnosti konaná dne 22.12.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., a to takto: 1) Důvody zvýšení základního kapitálu: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti je především posílení vnitřních zdrojů společnosti a zvýšení vlastního kapitálu společnosti pro její další podnikatelskou činnost. 2) Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., o částku ve výši 500,000.000 Kč (pět set milionů korun českých), tj. z částky 500,000.000 Kč (pět set milionů korun českých) na částku 1.000.000.000 Kč (jednu miliardu korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., bude provedeno upsáním nových akcií, konkrétně 500.000 (pět set tisíc) kusů, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. 4) Úpis předem určenými zájemci a akcionáři dle dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku: Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen \"obchodní zákoník\"). Veškeré nově upisované akcie budou: a) nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, kterými budou tyto osoby: - pan Petr Altman, nar. 11. 07. 1980, bytem Praha 4, Krč, U Krčského nádraží 226/11, PSČ 140 00, který upíše 1.000 (jeden tisíc) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen \"Petr Altman\"), - paní Michaela Janečková, nar. 03. 12. 1976, bytem Praha 6, U Třetí baterie 21, PSČ 162 00, která upíše 20.000 (dvacet tisíc) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce (dále též jen \"Michaela Janečková\"), (Petr Altman, Michaela Janečková, dále společně také jako \"předem určení zájemci\", každý samostatně též jako \"předem určený zájemce). b) upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku (dále i jen \"dohoda akcionářů\"), kteří upíší zbývajících 479.000 (čtyři sta sedmdesát devět tisíc) kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). 5) Emisní kurs: Emisní kurs každé nové akcie činí 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs všech nových akcií činí celkem 500,000.000 Kč (pět set milionů korun českých). Důvodem stanovení emisního kursu ve výši odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií společnosti je maximalizace efektu zvýšení základního kapitálu společnosti na výši základního kapitálu společnosti, která je zapisovaná do obchodního rejstříku. 6) Místo a lhůta pro upisování akcií předem určenými zájemci: Místem pro úpis akcií předem určenými zájemci je sídlo Společnosti - Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v době od 10:00 hodin do 16:00 hodin. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určeným zájemcům do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určeným zájemcům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. 7) Místo a lhůta pro upisování akcií akcionáři dle dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku: Dohoda akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 1 obchodního zákoníku. Lhůta k uzavření dohody akcionářů činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného sdělení představenstva Společnosti o emisním kursu upisovaných akcií, počátku a délce lhůty pro sepsání dohody akcionářů a dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro sepsání dohody akcionářů je sídlo Společnosti - Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v době od 10:00 hodin do 16:00 hodin, nedohodnou-li se akcionáři jinak. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit akcionářům emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro sepsání dohody akcionářů a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. do obchodního rejstříku, s tím že doručením tohoto oznámení poslednímu akcionáři se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro sepsání dohody akcionářů. 8) Peněžitý vklad, lhůta a způsob jeho splacení, splácení emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs upsaných akcií jsou předem určení zájemci povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií jsou akcionáři ? účastníci dohody akcionářů ? (dále i jen \"akcionář\" nebo \"akcionáři\") povinni splatit peněžitým vkladem, a to ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne upsání akcií, tj. ode dne sepsání dohody akcionářů. 9) Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek takto: - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Petra Altmana vzniklé na základě smlouvy o půjčce ve výši 1,150.000,- Kč (jeden milion sto padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23.11.2011 proti pohledávce Společnosti za panem Petrem Altmanem na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Michaely Janečkové vzniklé na základě smlouvy o půjčce ve výši 23.000.000,- Kč (dvacet tři miliony korun českých) uzavřené dne 23.11.2011 proti pohledávce Společnosti za paní Michaelou Janečkovou na splacení emisního kurzu jí upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávky akcionářů Společnosti, pana Ing. Libora Winklera, CSc., nar. 18.09.1960, bytem Praha 5, Hlubočepy, V Zálesí 761/5, PSČ 150 00, a pana Karla Janečka, PhD., nar. 26.07.1973, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00, vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.7.2011 ve výši 67.975.000,- Kč (šedesát sedm milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých), proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Liborem Winklerem, CSc. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií a proti pohledávce Společnosti za panem Karlem Janečkem, PhD. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Karla Janečka, PhD., datum narození 26. 07. 1973, bytem U Třetí baterie 1048/21, Praha 6 - Břevnov, PSČ 160 00 (dále jen \"Karel Janeček, PhD.\"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 71,550.000 Kč (sedmdesát jedna miliónů pět set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 02.03.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 47,700.000 Kč (čtyřicet sedm milionů sedm set tisíc korun českých) uzavřené dne 29.06. 2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 119,250.000 Kč (sto devatenáct miliónů dvě stě padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 19. 08.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 14,010.500 Kč (čtrnáct milionů deset tisíc pět set korun českých) uzavřené dne 23. 11. 2011, proti pohledávce Společnosti za panem Karlem Janečkem, PhD. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Ing. Libora Winklera, CSc., datum narození 18. 09. 1960, bytem Praha 5, Hlubočepy, V Zálesí 761/5, PSČ 150 00 (dále jen \"Ing. Libor Winkler, CSc.\"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 23,850.000 Kč (dvacet tři milionů osm set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 04. 03. 2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,900.000 Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) uzavřené dne 22.06. 2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 39,750.000 Kč (třicet devět milionů sedm set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08. 2011, proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Liborem Winklerem, CSc. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Ing. Tomáše Janečka, datum narození 03. 08. 1974, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00 (dále jen \"Ing. Tomáš Janeček\"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 23,850.000 Kč (dvacet tři miliónů osm set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 03.03.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 15,900.000 Kč (patnáct milionů devět set tisíc korun českých) uzavřené dne 29. 06. 2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 24.750.000 Kč (dvacet čtyři milionů sedm set padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23.08.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 21.427.500 Kč (dvacet jedna milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc pět set korun českých) uzavřené dne 23.11.2011, proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Tomášem Janečkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Ing. Václava Dejčmara, datum narození 17. 08. 1976, bytem Jeronýmova 905/9, 251 01 Říčany (dále jen \"Ing. Václav Dejčmar\"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 22,350.000 Kč (dvacet dva miliónů tři sta padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 01. 03. 2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 14,900.000 Kč (čtrnáct milionů devět set tisíc korun českých) uzavřené dne 20. 06. 2010, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 52,250.000 Kč (padesát dva miliónů dvě stě padesát tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 08. 2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 24,416.000 Kč (dvacet čtyři miliónů čtyři sta šestnáct tisíc korun českých) uzavřené dne 23. 11. 2011, proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Václavem Dejčmarem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Ing. Michala Šaňáka, datum narození 25. 01. 1979, bytem Praha 6, Naardenská 668/13, PSČ 162 00 (dále jen \"Michal Šaňák\"), - na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,500.000 Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 28.02.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 5,000.000 Kč (pět milionů korun českých) uzavřené dne 20.06.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 12,500.000 Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 7,442.500 Kč (sedm milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc pět set korun českých) uzavřené dne 23.11. 2011, proti pohledávce Společnosti za panem Ing. Michalem Šaňákem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Bronislava Kandríka, datum narození 09. 01. 1981, bytem Strojnická 1/23, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, (dále jen \"Bronislav Kandrík\"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 28.02.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 20.06.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 23.11.2011, proti pohledávce Společnosti za panem Bronislavem Kandríkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Martina Ducháčka, datum narození 12. 06. 1982, bytem Praha 5, Petržílkova 34, PSČ 158 00, (dále jen \"Martin Ducháček\"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 01.03.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 22.06.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 23.11.2011, proti pohledávce Společnosti za panem Martinem Ducháčkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. - Připouští se možnost započtení pohledávek akcionáře Společnosti pana Antona Tyutina, datum narození 10. 03. 1972, bytem Jeřabinová 295/15, 150 00 Praha, (dále jen \"Anton Tyutin\"), vzniklých: - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 02.03.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 200.000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) uzavřené dne 29.06.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých) uzavřené dne 19.08.2011, - na základě smlouvy o půjčce ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých) uzavřené dne 23.11.2011, proti pohledávce Společnosti za panem Antonem Tyutinem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 10) Schválení pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení. Předem určený zájemce a akcionář splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřením dohody o započtení pohledávek předem určeného zájemce a akcionáře uvedených v bodě 9) tohoto notářského zápisu proti pohledávce společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. za předem určenými zájemci a akcionáři na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, takto: - Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. předem určeným zájemcům současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je Společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. - Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. akcionářům do 5 (pěti) dnů od doručení sepsané dohody akcionářů představenstvu Společnosti. Návrhem dohody o započtení pohledávek je Společnost vázaná po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií.
zapsáno 5. 1. 2012 vymazáno 27. 2. 2012
Valná hromada společnosti konaná dne 16.07.2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., a to takto: 1. Společná ustanovení: 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 500 000 000,-- Kč (pět set miliónů korun českých), vydáním 500 000 (pěti set tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) 1.2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 1.4. všechny nové akcie budou upsány dohodou akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku 1.5. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 2. Upsání dohodou akcionářů: 2.1. představenstvo společnosti je povinno ihned, nejpozději následující pracovní den po zániku přednostního práva na upsání akcií poslednímu z akcionářů, doručit akcionářům písemnou informaci o možnosti upsání akcií obsahují alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 2.2. představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání akcií doručit akcionářům návrh dohody o upsání akcií podle § 205 obchodního zákoníku obsahující kromě obecných náležitostí i náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. náklady na vypracování návrhu dohody nese společnost 2.3. počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva uzavřením dohody všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno oznámit akcionářům v písemné informaci o možnosti upsání akcií poslednímu akcionáři 2.4. dohoda akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku musí být uzavřena nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií poslednímu z akcionářů v sídle společnosti na adrese Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, v pracovní dny v době od 9. 00 do 14.00 hodin 2.5. emisní kurs nových akcií upsaných bez využití přednostního práva dohodou akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 205 obchodního zákoníku je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií 3. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií 3.1. valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií 3.1.1. pohledávek akcionáře společnosti, pana Karla Janečka, PhD., r.č. 730726/2039, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.08.2011 ve výši 54.467.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 14.010.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.02.2012 ve výši 45.652.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.11.2012 ve výši 91.304.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 08.03.2013 ve výši 91.304.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Karlem Janečkem, PhD., na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 3.1.2. pohledávek akcionáře společnosti, pana Ing. Libora Winklera, CSc., r.č. 600918/1838, bytem Praha 5, Hlubočepy, V Zálesí 761/5, PSČ 150 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.08.2011 ve výši 34.147.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 5.562.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.06.2012 ve výši 31.800.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.02.2013 ve výši 31.768.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Ing. Liborem Winklerem, CSc. na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 3.1.3. pohledávek akcionáře společnosti, pana Ing. Tomáše Janečka, r.č. 740803/2038, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.08.2011 ve výši 150.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 21.427.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 14.385.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 24.05.2012 ve výši 28.800.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Ing. Tomášem Janečkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 3.1.4. pohledávek akcionáře společnosti, pana Ing. Václava Dejčmara, r.č. 760817/2418, bytem Praha 1, Nové Město, Národní 116/20, PSČ 110 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.08.2011 ve výši 160.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 24.416.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 16.384.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.05.2012 ve výši 32.800.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 05.11.2012 ve výši 32.768.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Ing. Václavem Dejčmarem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 3.1.5. pohledávek akcionáře společnosti, pana Ing. Michala Šaňáka, r.č. 790125/0170, bytem Praha 6, Naardenská 668/13, PSČ 162 00, vzniklých na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.08.2011 ve výši 50.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 7.442.500,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 4.995.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.05.2012 ve výši 10.000.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.11.2012 ve výši 9.990.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.03.2013 ve výši 9.990.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Ing. Michalem Šaňákem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 3.1.6. pohledávky akcionáře společnosti, pana Martina Ducháčka, r.č. 820612/3574, bytem Praha 5, Petržílkova 34, PSČ 158 00, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 300.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 200.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 21.05.2012 ve výši 400.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.11.2012 ve výši 400.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Martinem Ducháčkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 3.1.7. pohledávky akcionáře společnosti, pana Bronislava Kandríka, r.č. 810109/9358, bytem Slovenská republika, Spišská Nová Ves, Strojnická 1/23, PSČ 052 01, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 300.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 200.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.05.2012 ve výši 400.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 05.11.2012 ve výši 400.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Bronislavem Kandríkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 3.1.8. pohledávky akcionáře společnosti, pana Antona Tyutina, r.č. 720310/3930, bytem Praha 6, Naardenská 665/3, PSČ 162 00, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 300.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 200.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.11.2012 ve výši 400.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.03.2013 ve výši 400.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Antonem Tyutinem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 3.1.9. pohledávky akcionáře společnosti, paní Michaely Janečkové, r.č. 766203/2235, bytem Praha 6, Břevnov, U Třetí baterie 1048/21, PSČ 160 00, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 3.000.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.02.2012 ve výši 2.000.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 16.05.2012 ve výši 4.000.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.11.2012 ve výši 4.000.000,- Kč proti pohledávce společnosti za paní Michaelou Janečkovou na splacení emisního kurzu jí upsaných akcií. 3.1.10. pohledávky akcionáře společnosti, pana Petra Altmana, r.č. 800711/0056, bytem Praha 4, Krč, U Krčského nádraží 226/11, PSČ 140 00, vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.11.2011 ve výši 150.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2012 ve výši 100.000,- Kč, na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 22.05.2012 ve výši 200.000,- Kč a na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.11.2012 ve výši 200.000,- Kč proti pohledávce společnosti za panem Petrem Altmanem na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. 3.2. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit každému zájemci návrh dohody o započtení pohledávek 3.3. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku a musí kromě obecných náležitostí obsahovat i: 3.3.1. přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávky, číselného určení celkové výše pohledávky ke dni uzavření dohody o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), určení výše pohledávky za jistinou a výše příslušenství ke dni uzavření dohody o započtení a určen právního důvodu jeho vzniku 3.3.2. přesné určení na úhradu jaké části emisního kursu se každá pohledávka započítává, resp. jaká část pohledávky se započítává na úhradu emisního kursu 3.3.3. přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství
zapsáno 29. 7. 2013 vymazáno 5. 9. 2013
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 18. 6. 2014 vymazáno 1. 1. 2015
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 18. 6. 2014 vymazáno 1. 1. 2015
Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel.
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 3. 11. 2016
Monistický systém orgánů společnosti.
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 3. 11. 2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 1. 1. 2015
Společnost může vytvářet podfondy v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a v souladu se stanovami.
zapsáno 12. 1. 2015
V důsledku rozdělení formou odštěpení sloučením došlo k přechodu části jmění, uvedené v projektu rozdělení, společnosti RSJ Investments SICAV a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 247 04 415, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16313, jako rozdělované společnosti, která v důsledku rozdělení nezaniká, na společnost RSJ Asset Management a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 053 57 225, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21826, jako nástupnickou společnost, která v důsledku rozdělení a získání povolení České národní banky změnila svou obchodní firmu na RSJ Investments investiční společnost a.s.
zapsáno 20. 12. 2017
O zvýšení základního kapitálu rozhodla valná hromada společnosti následovně: Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 3 400 000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých) ze současné výše základního kapitálu společnosti 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na výši 5 400 000,- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. (b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem s nabídkou upisování akcií předem určenému zájemci. nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. (c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 17 000 000 (slovy: sedmnáct milionů) kusů kusových zakladatelských akcií společnosti na jméno v listinné podobě o účetní hodnotě jedné akcie 0,20 Kč (slovy: dvacet haléřů) (dále jen Akcie). Akcie nemají jmenovitou hodnotu, neboť se jedná o kusové akcie. (d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva, ani na základě veřejné nabídky. Upisování všech Akcií bude nabídnuto následujícím předem určeným zájemcům: i. 2 374 000 (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát čtyři tisíc) Akcií panu Karlu Janečkovi, datum narození: 26. července 1973, trvale bytem Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, ii. 700 000 (slovy: sedm set tisíc) Akcií panu Václavu Dejčmarovi, datum narození 17. srpna 1976, trvale bytem Národní 116/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, iii. 1 778 000 (slovy: jeden milion sedm set sedmdesát osm tisíc) Akcií panu Liboru Winklerovi, datum narození 18. září 1960, trvale bytem V zálesí 761/5, Hlubočepy, 154 00 Praha 5, iv. 1 865 000 (slovy: jeden milion osm set šedesát pět tisíc) Akcií panu Michalu Šaňákovi, datum narození 25. ledna 1979, trvale bytem Naardenská 668/13, Liboc, 162 00 Praha 6, v. 408 000 (slovy: čtyři sta osm tisíc) Akcií panu Karlu Janečkovi, datum narození 3. srpna 1951, trvale bytem Janáčkova 1833/47A, 323 00 Plzeň, vi. 2 865 000 (slovy: dva miliony osm set šedesát pět tisíc) Akcií panu Bronislavu Kandríkovi, datum narození 9. ledna 1981, trvale bytem Nad Závěrkou 2448/10, Břevnov, 169 00 Praha 6, vii. 270 000 (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc) Akcií panu Martinu Ducháčkovi, datum narození 12. června 1982, trvale bytem Nad Kaplankou 2764/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6, viii. 2 865 000 (slovy: dva miliony osm set šedesát pět tisíc) Akcií panu Antonu Tyutinovi, datum narození 10. března 1972, trvale bytem Naardenská 665/3, Liboc, 162 00 Praha 6, ix. 2 183 000 (slovy: dva miliony sto osmdesát tři tisíc) Akcií panu Petru Altmanovi, datum narození 11. července 1980, trvale bytem U krčského nádraží 226/11, Krč, 140 00 Praha 4, x. 1 692 000 (slovy: jeden milion šest set devadesát dva tisíc) Akcií panu Jakubu Petráskovi, datum narození 12. března 1984, trvale bytem Hošťálkova 392/1d, Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále jen Předem určení zájemci). (e) Emisní kurs každé nové kusové Akcie o účetní hodnotě 0,20 Kč (slovy: dvacet haléřů) se bude rovnat její účetní hodnotě, a bude tak činit 0,20 Kč (slovy: dvacet haléřů) za jednu kusovou Akcii společnosti na jméno v listinné podobě. Emisní kurs Akcie byl stanoven podle účetní hodnoty Akcie. (f) Upisování akcií může začít následující pracovní den po dni přijetí tohoto usnesení valnou hromadou společnosti (možný počátek běhu upisovací lhůty). (g) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na patnáct (15) pracovních dnů. Počátek běhu upisovací lhůty bude Předem určeným zájemcům oznámen představenstvem současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy spolu s oznámením do patnácti (15) pracovních dní od přijetí tohoto usnesení valnou hromadou společnosti. (h) Místem pro upsání akcií je Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8 Karlín, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 9:00 hodin do 15:00 hodin. (i) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. (j) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti (30) dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet společnosti č. 9000242/0800 vedený u České spořitelny, a.s.
zapsáno 5. 9. 2018
V důsledku fúze sloučením uskutečněné na základě Projektu fúze sloučením ze dne 13.11.2018 společnosti Culerus s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 03257495, a Culerus II s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04657080, zanikly a a jejich jmění přešlo na společnost RSJ Investments SICAV a.s., IČO 247 04 415, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jednající na účet podfondu investičního fondu RSJ Tech podfond, RSJ Investments SICAV a.s., NID 8085327067, IČO 71508376, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, a stalo se součástí jmění podfondu investičního fondu RSJ Tech podfond, RSJ Investments SICAV a.s.
zapsáno 20. 12. 2018
Podfond společnosti RSJ Investments SICAV, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 247 04 415, RSJ Tech podfond, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 751 08 376, zanikl přeměnou odštěpení sloučením, v jejímž důsledku se součástí jmění v podílovém fondu RSJ Alfa otevřený podílový fond (budoucí název: RSJ Tech otevřený podílový fond), se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 751 60 994, stalo jmění, které tvoří jmění podfondu, a tedy došlo ke sloučení podfondu a otevřeného podílového fondu.
zapsáno 1. 9. 2019
Valná hromada rozhodla dne 30.09.2021 o snížení zapisovaného základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 5.400.000,- Kč o částku ve výši 5.130.000,- Kč na novou výši 270.000,- Kč. Účelem snížení zapisovaného základního kapitálu je: (a)úhrada výsledku hospodaření společnosti minulých let vykázaného v účetní závěrce společnosti k 31.03.2021 jako Neuhrazená ztráta minulých období (dále jen Neuhrazená ztráta minulých období). a (b)optimalizace zapisovaného základního kapitálu s ohledem na skutečnost, že minimální výše zapisovaného základního kapitálu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem činí 1,- Kč nebo 1,- EUR . Snížení zapisovaného základního kapitálu bude provedeno dle ustanovení § 524 odst. 2 zákona o obchodních korporacích poměrným snížením účetní hodnoty všech zakladatelských akcií společnosti. Účetní hodnota každé zakladatelské akcie, která aktuálně činí 0,20 Kč, se tedy sníží na 0,01 Kč. Částka ve výši 158.038,22 Kč bude celá použita na úhradu Neuhrazených ztrát minulých období společnosti a částka ve výši 4.971.961,78 Kč bude vyplacena akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie poměrně podle počtu jimi vlastněných zakladatelských akcií. Výplata bude provedena bez zbytečného odkladu po zápisu snížení zapisovaného základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že částka odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu určená k vyplacení akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie bude poukázána bezhotovostně na číslo účtu u peněžního ústavu, který příslušný akcionář vlastnící zakladatelské akcie za tímto účelem společnosti oznámil.
zapsáno 1. 10. 2021

Personální obsazení, vedení RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda představenstva
Ing. Tomáš Janeček
U Třetí baterie, 162 00 Praha 6 - Břevnov
Den vzniku funkce: 8. 7. 2010
Den zániku funkce: 9. 1. 2012
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2010
Den zániku členstvi: 9. 1. 2012
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 27. 2. 2012
Člen představenstva
Michal Mezník
Hořelické nám., 252 19 Rudná
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2010
Den zániku členstvi: 30. 4. 2012
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 31. 5. 2012
Člen představenstva
Petr Roupec
Na dlouhém lánu, 160 00 Praha 6 - Vokovice
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2010
Den zániku členstvi: 31. 12. 2014
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 1. 1. 2015
Předseda představenstva
Jan Vyhnálek
Finkovská, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Den vzniku funkce: 12. 1. 2012
Den zániku funkce: 31. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 9. 1. 2012
Den zániku členstvi: 31. 12. 2014
zapsáno 27. 2. 2012 vymazáno 1. 1. 2015
Člen představenstva
Lukáš Musil
Trativody, 250 92 Šestajovice
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2012
Den zániku členstvi: 26. 4. 2013
zapsáno 31. 5. 2012 vymazáno 29. 5. 2013
Člen představenstva
Jiří Divoký
U Zahradního města, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2013
Den zániku členstvi: 31. 12. 2014
zapsáno 29. 5. 2013 vymazáno 1. 1. 2015
Předseda představenstva
Libor Winkler
V zálesí, 154 00 Praha - Hlubočepy
Den vzniku funkce: 2. 11. 2016
Den zániku funkce: 20. 12. 2017
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2016
Den zániku členstvi: 20. 12. 2017
zapsáno 3. 11. 2016 vymazáno 20. 12. 2017
Člen představenstva
Jan Vyhnálek
Finkovská, 160 00 Praha - Dejvice
Den zániku funkce: 20. 12. 2017
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2016
Den zániku členstvi: 20. 12. 2017
zapsáno 3. 11. 2016 vymazáno 20. 12. 2017
Člen představenstva
Lukáš Musil
Trativody, 250 92 Šestajovice - Šestajovice
Den zániku funkce: 20. 12. 2017
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2016
Den zániku členstvi: 20. 12. 2017
zapsáno 3. 11. 2016 vymazáno 20. 12. 2017
Člen představenstva
RSJ Asset Management a.s., 05357225
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku funkce: 20. 12. 2017
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2017
zapsáno 20. 12. 2017 vymazáno 21. 12. 2017
Člen představenstva
RSJ Investments investiční společnost a.s., 05357225
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku funkce: 20. 12. 2017
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2017
zapsáno 21. 12. 2017
Při výkonu funkce zastupuje
Libor Winkler
V zálesí, 154 00 Praha - Hlubočepy
zapsáno 31. 3. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Jan Dostálek
Hošťálkova, 169 00 Praha - Břevnov
zapsáno 12. 6. 2023
Počet členů
3
zapsáno 3. 11. 2016 vymazáno 20. 12. 2017
1
zapsáno 20. 12. 2017
Způsob jednání
Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva samostatně bez omezení nebo jeden člen představenstva samostatně do maximální výše závazku v částce 200.000,- Kč nebo dva členové představenstva společně do maximální výše závazku v částce 5.000.000,- Kč.
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 27. 2. 2012
Společnost jsou oprávněni zavazovat a písemné právní úkony jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva.
zapsáno 27. 2. 2012 vymazáno 1. 1. 2015
Předseda představenstva zastupuje společnost vždy a ve všech případech samostatně. Ostatní dva členové představenstva mimo předsedu představenstva zastupují společnost (i) každý samostatně při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti do výše částky 5.000.000,- Kč včetně, tj. ze všech právních jednání, z nichž společnost bude nabývat či zcizovat majetek, poskytovat či přijímat úvěry a zápůjčky, přijímat jakýkoliv jiný závazek, postupovat pohledávku a/nebo poskytovat jakékoliv zajištění nepřesahující částku 5.000.000,- Kč, (ii) oba dva společně při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti převyšující částku 5.000.000,- Kč, (iii) každý samostatně v ostatních záležitostech.
zapsáno 3. 11. 2016 vymazáno 20. 12. 2017
Společnost zastupuje vždy a ve všech případech samostatně člen představenstva prostřednictvím pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců.
zapsáno 20. 12. 2017 vymazáno 24. 5. 2018
Právnickou osobu, která je členem představenstva, zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
zapsáno 24. 5. 2018 vymazáno 1. 4. 2021
Společnost zastupuje člen představenstva prostřednictvím pověřeného zmocněnce.
zapsáno 1. 4. 2021

Statutární ředitel RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen statutárního orgánu
Jan Vyhnálek
Finkovská, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 1. 1. 2015
Den zániku funkce: 2. 11. 2016
Den zániku členstvi: 2. 11. 2016
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 3. 11. 2016
Počet členů
1
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 3. 11. 2016
Způsob jednání
Za společnost jedná a podepisuje statutární ředitel.
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 3. 11. 2016

Správní rada RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen správní rady
Jan Vyhnálek
Finkovská, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 7. 2. 2015
Člen správní rady
Lukáš Musil
Trativody, 250 92 Šestajovice - Šestajovice
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 7. 2. 2015
Člen správní rady
Petr Roupec
Na dlouhém lánu, 160 00 Praha 6 - Vokovice
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 7. 2. 2015
Člen správní rady
Jiří Divoký
U Zahradního města, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 7. 2. 2015
Člen správní rady
Libor Winkler
V zálesí, 154 00 Praha 5 - Hlubočepy
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 7. 2. 2015
Člen správní rady
Karel Janeček
Švédská, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 7. 2. 2015
Člen správní rady
Václav Dejčmar
Národní, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 7. 2. 2015
Předseda správní rady
Jan Vyhnálek
Finkovská, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 1. 1. 2015
Den zániku funkce: 2. 11. 2016
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
Den zániku členstvi: 2. 11. 2016
zapsáno 7. 2. 2015 vymazáno 3. 11. 2016
Člen správní rady
Lukáš Musil
Trativody, 250 92 Šestajovice - Šestajovice
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
Den zániku členstvi: 2. 11. 2016
zapsáno 7. 2. 2015 vymazáno 3. 11. 2016
Člen správní rady
Petr Roupec
Na dlouhém lánu, 160 00 Praha 6 - Vokovice
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
Den zániku členstvi: 9. 3. 2015
zapsáno 7. 2. 2015 vymazáno 13. 5. 2015
Člen správní rady
Jiří Divoký
U Zahradního města, 106 00 Praha - Záběhlice
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
Den zániku členstvi: 2. 11. 2016
zapsáno 7. 2. 2015 vymazáno 3. 11. 2016
Člen správní rady
Libor Winkler
V zálesí, 154 00 Praha 5 - Hlubočepy
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 7. 2. 2015 vymazáno 12. 6. 2015
Člen správní rady
Karel Janeček
Švédská, 150 00 Praha - Smíchov
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
zapsáno 7. 2. 2015 vymazáno 5. 11. 2015
Člen správní rady
Václav Dejčmar
Národní, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
Den zániku členstvi: 2. 11. 2016
zapsáno 7. 2. 2015 vymazáno 3. 11. 2016
Člen správní rady
Libor Winkler
V zálesí, 154 00 Praha - Hlubočepy
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
Den zániku členstvi: 2. 11. 2016
zapsáno 12. 6. 2015 vymazáno 3. 11. 2016
Člen správní rady
Karel Janeček
Lázeňská, 118 00 Praha - Malá Strana
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2015
Den zániku členstvi: 2. 11. 2016
zapsáno 5. 11. 2015 vymazáno 3. 11. 2016
Počet členů
7
zapsáno 1. 1. 2015 vymazáno 7. 2. 2015
7
zapsáno 7. 2. 2015 vymazáno 13. 5. 2015
6
zapsáno 13. 5. 2015 vymazáno 3. 11. 2016

Dozorčí rada RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda dozorčí rady
Ing. Libor Winkler, CSc.
V Zálesí, 150 00 Praha 5 - Hlubočepy
Den vzniku funkce: 8. 7. 2010
Den zániku funkce: 7. 7. 2011
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2010
Den zániku členstvi: 7. 7. 2011
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 30. 1. 2013
Člen dozorčí rady
Karel Janeček, PhD.
U Třetí baterie, 160 00 Praha 6 - Břevnov
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2010
Den zániku členstvi: 7. 7. 2011
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 30. 1. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Dejčmar
Jeronýmova, 251 01 Říčany
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2010
zapsáno 8. 7. 2010 vymazáno 27. 2. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Dejčmar
Národní, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2010
Den zániku členstvi: 7. 7. 2011
zapsáno 27. 2. 2012 vymazáno 30. 1. 2013
Předseda dozorčí rady
Libor Winkler
V zálesí, 154 00 Praha 5 - Hlubočepy
Den vzniku funkce: 8. 7. 2011
Den zániku funkce: 31. 12. 2014
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2011
Den zániku členstvi: 31. 12. 2014
zapsáno 30. 1. 2013 vymazáno 1. 1. 2015
Člen dozorčí rady
Karel Janeček
U třetí baterie, 162 00 Praha 6 - Břevnov
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2011
zapsáno 30. 1. 2013 vymazáno 17. 5. 2014
Člen dozorčí rady
Václav Dejčmar
Národní, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2011
Den zániku členstvi: 31. 12. 2014
zapsáno 30. 1. 2013 vymazáno 1. 1. 2015
Člen dozorčí rady
Karel Janeček
Švédská, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2011
Den zániku členstvi: 31. 12. 2014
zapsáno 17. 5. 2014 vymazáno 1. 1. 2015
Předseda dozorčí rady
Karel Janeček
Lázeňská, 118 00 Praha - Malá Strana
Den vzniku funkce: 2. 11. 2016
Den zániku funkce: 30. 9. 2021
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2016
Den zániku členstvi: 30. 9. 2021
zapsáno 3. 11. 2016 vymazáno 1. 10. 2021
Člen dozorčí rady
Václav Dejčmar
Národní, 110 00 Praha - Nové Město
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2016
Den zániku členstvi: 30. 9. 2021
zapsáno 3. 11. 2016 vymazáno 1. 10. 2021
Člen dozorčí rady
Michal Šaňák
Naardenská, 162 00 Praha - Liboc
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2016
Den zániku členstvi: 30. 9. 2021
zapsáno 3. 11. 2016 vymazáno 1. 10. 2021
Předseda dozorčí rady
Zuzana Kittrichová
Střešovická, 162 00 Praha - Střešovice
Den vzniku funkce: 30. 9. 2021
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2021
zapsáno 1. 10. 2021 vymazáno 7. 1. 2022
Člen dozorčí rady
Jiří Divoký
U Zahradního města, 106 00 Praha - Záběhlice
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2021
zapsáno 1. 10. 2021
Předseda dozorčí rady
Zuzana Kittrichová
Na dlouhém lánu, 160 00 Praha - Vokovice
Den vzniku funkce: 30. 9. 2021
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2021
zapsáno 7. 1. 2022
Počet členů
3
zapsáno 3. 11. 2016 vymazáno 1. 10. 2021
2
zapsáno 1. 10. 2021

Prokura RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Prokurista
Lukáš Musil
Trativody, 250 92 Šestajovice - Šestajovice
zapsáno 1. 4. 2021 vymazáno 6. 4. 2021
Prokurista
Lukáš Musil
Trativody, 250 92 Šestajovice - Šestajovice
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 6. 4. 2021 vymazáno 13. 9. 2021
Prokurista
Lucie Bartůňková
Úzká, 252 45 Březová-Oleško - Březová
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 13. 9. 2021 vymazáno 25. 11. 2021
Prokurista
Jakub Mikulášek
Trojská, 182 00 Praha - Troja
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 13. 9. 2021 vymazáno 25. 11. 2021
Prokurista
Lukáš Musil
Trativody, 250 92 Šestajovice - Šestajovice
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 13. 9. 2021 vymazáno 25. 11. 2021
Prokurista
Lucie Bartůňková
Úzká, 252 45 Březová-Oleško - Březová
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 25. 11. 2021 vymazáno 12. 1. 2022
Prokurista
Jakub Mikulášek
Trojská, 182 00 Praha - Troja
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 25. 11. 2021 vymazáno 12. 1. 2022
Prokurista
Lukáš Musil
Trativody, 250 92 Šestajovice - Šestajovice
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 25. 11. 2021 vymazáno 12. 1. 2022
Prokurista
Lucie Bartůňková
Úzká, 252 45 Březová-Oleško - Březová
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Logistics Development II podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 12. 1. 2022 vymazáno 6. 4. 2022
Prokurista
Jakub Mikulášek
Trojská, 182 00 Praha - Troja
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Logistics Development II podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 12. 1. 2022 vymazáno 6. 4. 2022
Prokurista
Lukáš Musil
Trativody, 250 92 Šestajovice - Šestajovice
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Logistics Development II podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 12. 1. 2022 vymazáno 6. 4. 2022
Prokurista
Lucie Bartůňková
Úzká, 252 45 Březová-Oleško - Březová
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Logistics Development II podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond, RSJ Real Estate IV podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 6. 4. 2022 vymazáno 5. 10. 2022
Prokurista
Jakub Mikulášek
Trojská, 182 00 Praha - Troja
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Logistics Development II podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond, RSJ Real Estate IV podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 6. 4. 2022 vymazáno 5. 10. 2022
Prokurista
Lukáš Musil
Trativody, 250 92 Šestajovice - Šestajovice
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Logistics Development II podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond, RSJ Real Estate IV podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 6. 4. 2022 vymazáno 5. 10. 2022
Prokurista
Lucie Bartůňková
Úzká, 252 45 Březová-Oleško - Březová
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Development IV podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Logistics Development II podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond, RSJ Real Estate IV podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 5. 10. 2022
Prokurista
Jakub Mikulášek
Trojská, 182 00 Praha - Troja
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Development IV podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Logistics Development II podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond, RSJ Real Estate IV podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 5. 10. 2022
Prokurista
Lukáš Musil
Trativody, 250 92 Šestajovice - Šestajovice
Prokura je udělena ve vztahu k níže uvedeným podfondům, které představují samostatné obchodní závody společnosti: RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Development IV podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Logistics Development II podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond, RSJ Real Estate IV podfond. Prokurista je oprávněn zcizovat a/nebo zatěžovat nemovité věci v majetku těchto podfondů.
zapsáno 5. 10. 2022
Prokuristé jsou oprávněni zastupovat RSJ Investments SICAV a.s. tak, že zastupuje vždy Lukáš Musil a Jakub Mikulášek společně nebo Lukáš Musil a Lucie Bartůňková společně.
zapsáno 13. 9. 2021

Skuteční majitelé RSJ Investments SICAV a.s. - dle obchodního rejstříku

Nepřímý skutečný majitel
Petr Altman
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Nepřímý skutečný majitel
Václav Dejčmar
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Nepřímý skutečný majitel
Martin Ducháček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Nepřímý skutečný majitel
Karel Janeček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Nepřímý skutečný majitel
Ing. Karel Janeček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Nepřímý skutečný majitel
Tomáš Janeček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Nepřímý skutečný majitel
Bronislav Kandrík
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Nepřímý skutečný majitel
Jakub Petrásek
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Nepřímý skutečný majitel
Michal Šaňák
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Nepřímý skutečný majitel
Anton Tyutin
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Nepřímý skutečný majitel
Libor Winkler
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Skutečný majitel
Libor Winkler
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Skutečný majitel
Anton Tyutin
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Skutečný majitel
Jan Vyhnálek
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Skutečný majitel
Lukáš Musil
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 17. 2. 2021
zapsáno 17. 2. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Přímý skutečný majitel
Petr Altman
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Přímý skutečný majitel
Václav Dejčmar
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Přímý skutečný majitel
Martin Ducháček
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Přímý skutečný majitel
Ing. Karel Janeček
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Přímý skutečný majitel
Karel Janeček
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Přímý skutečný majitel
Tomáš Janeček
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Přímý skutečný majitel
Bronislav Kandrík
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Přímý skutečný majitel
Jakub Petrásek
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Přímý skutečný majitel
Michal Šaňák
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Přímý skutečný majitel
Anton Tyutin
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Skutečný majitel
Libor Winkler
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Skutečný majitel
Jan Vyhnálek
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Skutečný majitel
Jan Dostálek
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Skutečný majitel
Lukáš Musil
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 8. 6. 2022
Skutečný majitel
Libor Winkler
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 8. 3. 2011
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 8. 6. 2022

Hodnocení společnosti - RSJ Investments SICAV a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti RSJ Investments SICAV a.s. na mapě

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha - Nové Město

Údaje o RSJ Investments SICAV a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 24704415 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost RSJ Investments SICAV a.s. sídlí na adrese: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha - Nové Město.
  • Společnost RSJ Investments SICAV a.s. má IČO 24704415.
  • Společnost RSJ Investments SICAV a.s. vznikla 8. 7. 2010.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo