Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

FOBOS INVEST, a.s., IČO: 25110900, sídlo: Praha

Subjekt FOBOS INVEST, a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4580/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč. Společnost vznikla 5. 3. 1997 a sídlí na adrese Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha - Hostivař. IČO společnosti je 25110900 a DIČ je CZ25110900.

FOBOS INVEST, a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES DPH

Základní informace o FOBOS INVEST, a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
5. 3. 1997
Obchodní firma
FOBOS INVEST, a.s.
zapsáno 5. 3. 1997
Adresa sídla společnosti
Kundratka 1911/4, 180 00 Praha 8
zapsáno 5. 3. 1997 vymazáno 2. 11. 1998
Krokova 11, 120 00 Praha 2
zapsáno 2. 11. 1998 vymazáno 12. 11. 2002
Velflíkova 10, 160 41 Praha 6
zapsáno 12. 11. 2002 vymazáno 1. 3. 2006
Kamýcká 85/647, 165 00 Praha 6 - Suchdol
zapsáno 1. 3. 2006 vymazáno 24. 6. 2013
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 24. 6. 2013 vymazáno 31. 8. 2015
Pobřežní 18/16, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 31. 8. 2015 vymazáno 22. 3. 2017
Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha - Hostivař
zapsáno 22. 3. 2017
IČO
25110900
zapsáno 5. 3. 1997
DIČ
Identifikátor datové schránky
7gsd5zz
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 5. 3. 1997
Spisová značka
B 4580/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 5. 3. 1997
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události FOBOS INVEST, a.s. - dle obchodního rejstříku

19. 4. 2021
Podrobnosti o insolvenci naleznete na detailu
1. 1. 2021
Vymazán člen statutárního orgánu Jiří Kříž
1. 1. 2021
Vymazán způsob jednání: Společnost zastupuje statutární ředitel.
13. 1. 2020
Vymazán předmět podnikání: Distribuce pohonných hmot
13. 1. 2020
Vymazán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Vizualizace vztahů osob a společností - FOBOS INVEST, a.s.

Informace o podnikání a činnosti FOBOS INVEST, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami).
zapsáno 5. 3. 1997 vymazáno 22. 4. 2013
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma činností uvedených v § 3 a v příl. č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů).
zapsáno 5. 3. 1997 vymazáno 22. 4. 2013
Organizační zajištění správy nemovitostí.
zapsáno 2. 11. 1998 vymazáno 22. 4. 2013
Úklidové práce.
zapsáno 2. 11. 1998 vymazáno 22. 4. 2013
Výroba a zpracování paliv a maziv
zapsáno 25. 5. 2009 vymazáno 2. 12. 2013
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
zapsáno 2. 11. 1998 vymazáno 4. 8. 2014
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení.
zapsáno 31. 7. 2004 vymazáno 13. 1. 2020
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 3. 1. 2007 vymazáno 13. 1. 2020
Podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
zapsáno 3. 1. 2007 vymazáno 13. 1. 2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 22. 4. 2013 vymazáno 13. 1. 2020
Distribuce pohonných hmot
zapsáno 4. 8. 2014 vymazáno 13. 1. 2020
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 4. 8. 2014

Majetek FOBOS INVEST, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál FOBOS INVEST, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
1 000 000 Kč
zapsáno 5. 3. 1997 vymazáno 15. 8. 1997
1 000 000 Kč
Splaceno: 1 000 000 Kč
zapsáno 15. 8. 1997 vymazáno 29. 11. 2005
5 300 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 29. 11. 2005 vymazáno 15. 2. 2006
10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 15. 2. 2006

Akcie FOBOS INVEST, a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
100 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 5. 3. 1997 vymazáno 29. 11. 2005
530 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 29. 11. 2005 vymazáno 15. 2. 2006
1000 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 15. 2. 2006 vymazáno 22. 4. 2013
100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 22. 4. 2013

Odštěpný závod FOBOS INVEST, organizační složka

Obchodní firma
FOBOS INVEST, organizační složka
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 4. 8. 2014
Sídlo nebo umístění
Bratislava, Nové Mesto, Pri Starej Prachárni 14, 831 04, Slovenská republika
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 4. 8. 2014
IČO
44789408
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 4. 8. 2014
Předmět podnikání
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel´ovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovatel´om živnosti (vel´koobchod)
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 4. 8. 2014
Sprostredkovatel´ská činnosť v oblasti obchodu
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 4. 8. 2014
Sprostredkovatel´ská činnosť v oblasti služieb
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 4. 8. 2014
Sprostredkovatel´ská činnosť v oblasti výroby
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 4. 8. 2014
Vedoucí odštěpného závodu
Petr Kořének
Dlouhá, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zapsáno 29. 12. 2009 vymazáno 4. 8. 2014

Ostatní skutečnosti FOBOS INVEST, a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Na základním jmění splaceno 300 000,- Kč.
zapsáno 5. 3. 1997 vymazáno 15. 8. 1997
Jediný akcionář při výkonu půsonosti valné hromady rozhodl dne 21. července 2004 takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen pouze peněžitým vkladem jediného akcionáře Josefa Kořénka, r.č. 440322/459, bytem Vsetín, Lhota 231, PSČ 755 01. Základní kapitál zvyšuje o částku 9.000.000,- Kč (slovy: devětmilionůkorun českých) z dosavadní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorun českých) na částku 10.000.000,-Kč (slovy: desetmilionůkorun českých), nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity a jejího postavení na trhu, a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílením stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou peněžitého vkladu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 900 (devět set) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých). Akcie budou mít listinou podobu, nebudou registrovány, budou veřejně neobchodovatelné. Na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) bude připadat jeden hlas. Místem pro upsání akcií je Zlín, Nad Ovčírnou č. 1591. Lhůta po upsání nových akcií je stanovena tak, že Josef Kořének, r.č. 440322/459, bytem Vsetín, Lhota 231, PSČ 755 01, je povinen upsat akcie ve lhůtě 30-ti dnů ode dne, kdy usnesení valné hromady bude pravomocně zapsáno do příslušného ochodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem, zaslaným na adresu upisovatele. Akcie budou upsány způsobem uvedeném v § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 5 Obchodního zákoníku. K upsání akcií je společnost povinna poskytnout lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upisovaných akcií společnosti se rovná 100% nominální hodnoty akcie společnosti, tj. 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) za jeden kus akcie o nominální hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých). Upisovatel Josef Kořének, r.č. 440322/459, bytem Vsetín, Lhota 231, PSČ 755 01 je povinen splatit emisní kurz upisovaných akcií na účet č. 1687622359/0600 u GE Capital Bank, a.s., ve lhůtě stanovené shora.
zapsáno 27. 8. 2004 vymazáno 28. 4. 2005
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 2. prosince 2005 takto: Základní kapitál se zvyšuje o částku 4.700.000,- Kč (slovy: čtyřimilionysedmsettisíckorun českých) z dosavadní výše 5.300.000,- Kč (slovy: pětmilionůtřistatisíckorun českých) na částku 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorun českých). Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem jediného akcionáře Josefa Kořénka o částku 4.700.000,- Kč (slovy: čtyřimilionysedmsettisíckorun českých), a to upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen pouze peněžitým vkladem jediného akcionáře Josefa Kořénka, r.č. 440322/459, bytem Vsetín, Lhota 231, PSČ 755 01, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 470 (čtyřistasedmdesát) kusů nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých). Akcie budou mít listinnou podobu, nebudou registrovány, budou veřejně neobchodovatelné. Na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) bude připadat jeden hlas. Místem pro upsání akcií je Zlín, Nad Ovčírnou č. 1591. Lhůta pro upsání nových akcií se stanovuje 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a tento návrh bude upisovateli předán osobně oproti podpisu do 14 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku.Emisní kurz upisovaných akcií společnosti se rovná 100% nominální hodnoty akcie společnosti, tj. 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) za jeden kus akcie o nominální hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých). Upisovatel Josef Kořének, r.č. 440322/459, bytem Vsetín, Lhota 231, PSČ 755 01 je povinen splatit emisní kurz upisovaných akcií na účet č. 168762359/0600 u GE Capital Bank, a.s., a to do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity a jejího postavení na trhu, a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílením stability hospodářské a ekonomické situace společnosti.
zapsáno 16. 1. 2006 vymazáno 15. 2. 2006
Počet členů statutárního orgánu: 2
zapsáno 4. 8. 2014 vymazáno 9. 1. 2019
Počet členů dozorčí rady: 1
zapsáno 4. 8. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 4. 8. 2014
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 9. 1. 2019

Údaje o insolvencích FOBOS INVEST, a.s. - dle obchodního rejstříku

Údaje o insolvenci
Insolvenční zápis: Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 7084/2021-A-12 ze dne 10. 6. 2021 bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne 10.6.2021 v 07:12 hodin.
zapsáno 16. 6. 2021
Insolvenční zápis: Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 7084/2021-A-2 ze dne 15.4.2021. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 15.4.2021 v 13:15 hodin.
zapsáno 19. 4. 2021

Personální obsazení, vedení FOBOS INVEST, a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo FOBOS INVEST, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda představenstva
ing. Zdenka Vostrovská
Kundratka, Praha 8
zapsáno 5. 3. 1997 vymazáno 2. 11. 1998
Člen představenstva
JUDr. Petr Gallat
Zelené předměstí, Tylova, Pardubice
zapsáno 5. 3. 1997 vymazáno 2. 11. 1998
Člen představenstva
JUDr. Pavel Sedláček
Na Nivách, Praha 4
zapsáno 5. 3. 1997 vymazáno 2. 11. 1998
Předseda představenstva
Josef Kořének
Vsetín - Lhota, 755 01 Vsetín
zapsáno 2. 11. 1998 vymazáno 18. 2. 2004
Člen představenstva
JUDr. Jaromír Kaláč
Výpusta, 763 11 Zlín - Želechovice
Den vzniku členstvi: 23. 2. 1998
Den zániku členstvi: 22. 10. 2003
zapsáno 2. 11. 1998 vymazáno 18. 2. 2004
Člen představenstva
Petr Bečka
Deštná, Slušovice
Den zániku členstvi: 1. 7. 2002
zapsáno 2. 11. 1998 vymazáno 12. 11. 2002
Člen představenstva
Josef Kořének
Lhota, 755 01 Vsetín - Lhota
Den vzniku členstvi: 23. 2. 1998
Den zániku členstvi: 28. 12. 2008
zapsáno 18. 2. 2004 vymazáno 18. 2. 2009
Člen představenstva
Petr Kořének
Dlouhá, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Den zániku funkce: 3. 4. 2013
Den vzniku členstvi: 21. 1. 2009
Den zániku členstvi: 3. 4. 2013
zapsáno 18. 2. 2009 vymazáno 22. 4. 2013
Předseda představenstva
Zuzana Ištvánfiová
L´udovíta Fullu, 903 01 Senec, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 4. 4. 2013
Den zániku funkce: 13. 2. 2015
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2013
zapsáno 22. 4. 2013 vymazáno 6. 3. 2015
Člen statutárního orgánu
Jitka Artico
Bolívarova, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2013
Den zániku členstvi: 21. 7. 2014
zapsáno 22. 4. 2013 vymazáno 4. 8. 2014
Člen statutárního orgánu
Dušan Mach
Košice, Plzenská 2065/65, 04011, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2013
zapsáno 22. 4. 2013 vymazáno 4. 8. 2014
Člen statutárního orgánu
Dušan Mach
Baarova, 140 00 Praha 4 - Michle
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2013
Den zániku členstvi: 13. 2. 2015
zapsáno 4. 8. 2014 vymazáno 6. 3. 2015
Člen představenstva
Zuzana Ištvánfiová
Ľudovíta Fullu 2071/8, Senec 90301, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2013
Den zániku členstvi: 22. 6. 2018
zapsáno 6. 3. 2015 vymazáno 26. 7. 2018
Člen představenstva
Zuzana Ištvánfiová
Ľudovíta Fullu 2071/8, 903 01 Senec, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2018
Den zániku členstvi: 3. 1. 2019
zapsáno 26. 7. 2018 vymazáno 9. 1. 2019
Statutární ředitel
Jiří Kříž
Na terase, 182 00 Praha - Ďáblice
Den vzniku funkce: 3. 1. 2019
zapsáno 9. 1. 2019 vymazáno 1. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 6. 3. 2015 vymazáno 9. 1. 2019
1
zapsáno 9. 1. 2019 vymazáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva, nebo člen nebo členové představenstva, kteří se pokáží pověřením představenstva k jednání za společnost.
zapsáno 5. 3. 1997 vymazáno 28. 4. 2005
Za společnost jedná ve všech věcech člen představenstva.
zapsáno 28. 4. 2005 vymazáno 22. 4. 2013
Předseda představenstva je oprávněn jednat za společnost samostatně. Členové představenstva jednají za společnost buď oba společně nebo jeden člen představenstva společně s předsedou představenstva.
zapsáno 22. 4. 2013 vymazáno 4. 8. 2014
Společnost zastupuje představenstvo, a to každý jeho člen samostatně.
zapsáno 4. 8. 2014 vymazáno 9. 1. 2019
Společnost zastupuje statutární ředitel.
zapsáno 9. 1. 2019 vymazáno 1. 1. 2021

Správní rada FOBOS INVEST, a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen
Jiří Kříž
Na terase, 182 00 Praha - Ďáblice
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2019
zapsáno 9. 1. 2019
Počet členů
1
zapsáno 9. 1. 2019

Dozorčí rada FOBOS INVEST, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda
Eva Dulíková
Škroupova, Chrudim 3
zapsáno 5. 3. 1997 vymazáno 2. 11. 1998
Člen dozorčí rady
ing. Jana Ježková
Jeronýmova, 384 21 Husinec
zapsáno 5. 3. 1997 vymazáno 2. 11. 1998
Člen dozorčí rady
JUDr. Boris Vaca
Černého, Praha 8
zapsáno 5. 3. 1997 vymazáno 2. 11. 1998
Člen dozorčí rady
Ing. Blanka Dovrtělová
Machová, 763 01 Mysločovice
Den zániku členstvi: 1. 7. 2002
zapsáno 2. 11. 1998 vymazáno 12. 11. 2002
Člen dozorčí rady
Roman Kořének
Vsetín - Lhota, 755 01 Vsetín
Den vzniku členstvi: 23. 2. 1998
Den zániku členstvi: 22. 10. 2003
zapsáno 2. 11. 1998 vymazáno 18. 2. 2004
Člen dozorčí rady
Petr Kořének
Vsetín - Lhota, 755 01 Vsetín
Den vzniku členstvi: 23. 2. 1998
Den zániku členstvi: 22. 10. 2003
zapsáno 2. 11. 1998 vymazáno 18. 2. 2004
Člen dozorčí rady
Milan Ryška
Příluky, 760 01 Zlín - Příluky
Den vzniku členstvi: 22. 10. 2003
zapsáno 18. 2. 2004 vymazáno 22. 4. 2013
Člen dozorčí rady
Vlasta Ryšková
Příluky, 760 01 Zlín - Příluky
Den vzniku členstvi: 22. 10. 2003
zapsáno 18. 2. 2004 vymazáno 22. 4. 2013
Člen dozorčí rady
JUDr. Jaromír Kaláč
Výpusta, 763 11 Zlín - Želechovice
Den vzniku členstvi: 27. 2. 2004
zapsáno 24. 6. 2004 vymazáno 22. 4. 2013
Předseda
Igor Rattaj
Drotárska cesta, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 4. 4. 2013
Den zániku funkce: 21. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2013
Den zániku členstvi: 21. 7. 2014
zapsáno 22. 4. 2013 vymazáno 4. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Štefan Škrečko
Federátov 13, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2013
Den zániku členstvi: 21. 7. 2014
zapsáno 22. 4. 2013 vymazáno 4. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Blanka Veselá
K Dolovu, 322 00 Plzeň - Křimice
Den vzniku členstvi: 3. 4. 2013
Den zániku členstvi: 21. 7. 2014
zapsáno 22. 4. 2013 vymazáno 4. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Jitka Artico
Bolívarova, 169 00 Praha - Břevnov
Den vzniku členstvi: 21. 7. 2014
Den zániku členstvi: 3. 1. 2019
zapsáno 4. 8. 2014 vymazáno 3. 1. 2019
Počet členů
1
zapsáno 6. 3. 2015 vymazáno 9. 1. 2019

Jediný akcionář FOBOS INVEST, a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
Josef Kořének
Lhota, 755 01 Vsetín - Lhota
zapsáno 18. 2. 2004 vymazáno 24. 6. 2013

Hodnocení společnosti - FOBOS INVEST, a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti FOBOS INVEST, a.s. na mapě

Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha - Hostivař

Údaje o FOBOS INVEST, a.s., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha - Hostivař, IČO: 25110900 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost FOBOS INVEST, a.s. sídlí na adrese: Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha - Hostivař.
  • Společnost FOBOS INVEST, a.s. má IČO 25110900.
  • Společnost FOBOS INVEST, a.s. vznikla 5. 3. 1997.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo