Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s., IČO: 26259842, sídlo: Brumovice

Subjekt BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3642/KSBR. Její základní kapitál je ve výši 180 000 000 Kč. Společnost vznikla 6. 9. 2001 a sídlí na adrese Brumovice 410, 691 11 Brumovice - Brumovice. IČO společnosti je 26259842 a DIČ je CZ26259842.

BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
6. 9. 2001
Obchodní firma
BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s.
zapsáno 6. 9. 2001
Adresa sídla společnosti
Brumovice č.p.410, 691 11 Brumovice
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 24. 7. 2014
Brumovice 410, 691 11 Brumovice - Brumovice
zapsáno 24. 7. 2014
IČO
26259842
zapsáno 6. 9. 2001
DIČ
Identifikátor datové schránky
vqcc6ff
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 6. 9. 2001
Spisová značka
B 3642/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 6. 9. 2001
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
519 440 651 - spojovatelka
E-mail
Webové stránky
Facebook
LinkedIn
Kontaktní adresa
Brumovice č. 410
Kariéra
Provozní doba
firemní prodejna
PO 09:00-17:00 hod.
ÚT 09:00-17:00 hod.
ST 09:00-17:00 hod.
ČT 09:00-17:00 hod.
PÁ 09:00-17:00 hod.
SO 08:00-12:00 hod.

Poslední změny a události BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. - dle obchodního rejstříku

30. 8. 2022
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Ing. Roman Blanář
30. 8. 2022
Změna titulu: člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Blanář
30. 8. 2022
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Roman Blanář
30. 8. 2022
Změna titulu: člen dozorčí rady Mgr. Jindra Blanářová
6. 11. 2019
Zapsán člen statutárního orgánu Ing. Roman Blanář, jako člen představenstva

Vizualizace vztahů osob a společností - BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s.

Informace o podnikání a činnosti BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 11. 6. 2014
Specializovaný maloobchod
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 11. 6. 2014
Truhlářství
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 11. 6. 2014
Ubytovací služby
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 11. 6. 2014
Velkoobchod
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 11. 6. 2014
Výroba čalounických výrobků
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 11. 6. 2014
Hostinská činnost
zapsáno 11. 6. 2014
Truhlářství, podlahářství
zapsáno 11. 6. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 11. 6. 2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
zapsáno 6. 11. 2019

Majetek BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 30,00 %
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 10. 5. 2003
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 10. 5. 2003 vymazáno 19. 2. 2008
180 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 19. 2. 2008

Akcie BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
100 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 11. 3. 2013
8900 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč
zapsáno 19. 2. 2008 vymazáno 11. 3. 2013
9000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč
zapsáno 11. 3. 2013 vymazáno 24. 7. 2014
9000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč
zapsáno 24. 7. 2014

Ostatní skutečnosti BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozšíření výrobních aktivit společnosti, zlepšení její kapitálové struktury a získání nových investičních prostředků pro další rozvoj společnosti. Základní kapitál společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 178,000.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesátosmmilionů korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude činit 180,000.000,- Kč (slovy: jednostoosmdesátmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku 178,000.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesátosmmilionů korun českých) se nepřipouští. Bude upsáno 8.900 (slovy: osmtisíc devětset) kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) každá. Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých). Emisní ážio se bude rovnat 0,- Kč (slovy: nula korun českých). Všech 8.900 (slovy: osmtisíc devětset) kusů akcií bude nabídnuto určitému zájemci - vlastníkovi nepeněžitého vkladu - části podniku panu Romanu Blanářovi, r.č. 610806/0783, bytem Klobouky u Brna, Samota 617/1, PSČ 691 72. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši 208,177.000,- Kč (slovy: dvěstěosmmilionů jednostosedmdesátsedmtisíc korun českých) a jmenovitou hodnotu akcií, které mají být vydány určitému zájemci - panu Romanu Blanářovi, r.č. 610806/0783, bytem Klobouky u Brna, Samota 617/1, PSČ 691 72, ve výši 178,000.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesátosmmilionů korun českých), tedy částku ve výši 30.177.000,- Kč (slovy: třicetmilionů jednostosedmdesátsedmtisíc korun českých) je společnost povinna vyplatit upisovateli, tj. Romanu Blanářovi, r.č. 610806/0783, bytem Klobouky u Brna, Samota 617/1, PSČ 691 72, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení žádosti pana Romana Blanáře o vyplacení společnosti, a to převodem na bankovní účet, který pan Roman Blanář za tímto účelem společnosti sdělí. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku pana Romana Blanáře, podnikatele - fyzické osoby, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle A, vložce 3892, podnikajícího pod obchodní firmou Roman Blanář, IČ: 11502151, místo podnikání Brumovice 410, PSČ 691 11, tvořící samostatnou organizační složku označenou jako \"Výrobní provoz\", dále specifikovanou ve znaleckém posudku č. AZET 12007013 ze dne 4.9.2007 vyhotoveném znaleckým ústavem AZET KONZULT, Ing. Antonín Zatloukal, Ing. Luboš Kluz, Ing. Jaroslav Dohnal, se sídlem nám. T.G. Masaryka 588, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 44107480, který byl pro tento případ jmenován usnesením Krajského soudu v Brně č.j.: 50 Nc 6286/2007-14 ze dne 29.5.2007. Část podniku byla oceněna znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Brně, č.j.: 50 Nc 6286/2007-14 ze dne 29.5.2007, znaleckým ústavem AZET KONZULT, Ing. Antonín Zatloukal, Ing. Luboš Kluz, Ing. Jaroslav Dohnal, se sídlem nám. T.G. Masaryka 588, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 44107480, znalecký posudek č. AZET 12007013 ze dne 4.9.2007, který předmět nepeněžitého vkladu ocenil částkou ve výši 208,177.000,- Kč (slovy: dvěstěosmmilionů jednostosedmdesátsedmtisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 8.900 (slovy: osmtisíc devětset) kusů nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) každá. Úpis bude probíhat 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Romanu Blanářovi, r.č. 610806/0783, bytem Klobouky u Brna, Samota 617/1, PSČ 691 72, a to v sídle společnosti BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Představenstvo společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií panu Romanu Blanářovi do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy se dozvědělo o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu 8.900 (slovy: osmtisíc devětset) kusů akcií, tj. pohledávka ve výši 178,000.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesátosmmilionů korun českých) bude splacena nepeněžitým vkladem (uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku mezi společností a panem Romanem Blanářem, jejíž součástí bude prohlášení dle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, a dále předáním a převzetím části podniku včetně sepsání příslušného zápisu v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 obchodního zákoníku) do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle společnosti BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Zpráva představenstva společnosti vypracovaná dle § 204 odst. 3 obch. zákoníku, je přílohou č. 6 notářského zápisu NZ 659/2007 ze dne 2.11.2007.
zapsáno 6. 12. 2007 vymazáno 10. 3. 2008
Počet členů statutárního orgánu: 2
zapsáno 11. 6. 2014 vymazáno 6. 11. 2019
Počet členů dozorčí rady: 1
zapsáno 11. 6. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 11. 6. 2014

Personální obsazení, vedení BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda představenstva
Roman Blanář
Samota, 691 72 Klobouky u Brna
Den vzniku funkce: 6. 9. 2001
Den zániku funkce: 1. 9. 2006
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 23. 1. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Blanář
Hovorany, 696 12 Hovorany
Den vzniku funkce: 6. 9. 2001
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 6. 12. 2007
Člen představenstva
Bohdana Čačíková
Brumovice, 691 11 Brumovice
Den vzniku funkce: 6. 9. 2001
Den zániku funkce: 1. 9. 2006
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 23. 1. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Blanář
Hovorany, 696 12 Hovorany
Den vzniku funkce: 6. 9. 2001
Den zániku funkce: 1. 9. 2006
zapsáno 6. 12. 2007 vymazáno 23. 1. 2008
Předseda představenstva
Roman Blanář
Samota, 691 72 Klobouky u Brna
Den vzniku funkce: 1. 9. 2006
Den zániku funkce: 30. 8. 2011
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2006
Den zániku členstvi: 30. 8. 2011
zapsáno 23. 1. 2008 vymazáno 11. 3. 2013
Místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Blanář
Hovorany, 696 12 Hovorany
Den vzniku funkce: 1. 9. 2006
Den zániku funkce: 30. 8. 2011
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2006
Den zániku členstvi: 30. 8. 2011
zapsáno 23. 1. 2008 vymazáno 11. 3. 2013
Člen představenstva
Bohdana Čačíková
Brumovice, 691 11 Brumovice
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2006
Den zániku členstvi: 30. 8. 2011
zapsáno 23. 1. 2008 vymazáno 11. 3. 2013
Předseda představenstva
Roman Blanář
Samota, 691 72 Klobouky u Brna - Klobouky u Brna
Den vzniku funkce: 30. 8. 2011
Den zániku funkce: 30. 8. 2016
Den vzniku členstvi: 30. 8. 2011
Den zániku členstvi: 30. 8. 2016
zapsáno 11. 3. 2013 vymazáno 13. 6. 2017
Místopředseda představenstva
Jaroslav Blanář
Hovorany, 696 12 Hovorany - Hovorany
Den vzniku funkce: 30. 8. 2011
Den zániku funkce: 30. 8. 2016
Den vzniku členstvi: 30. 8. 2011
Den zániku členstvi: 30. 8. 2016
zapsáno 11. 3. 2013 vymazáno 13. 6. 2017
Člen představenstva
Bohdana Čačíková
Brumovice, 691 11 Brumovice - Brumovice
Den vzniku členstvi: 30. 8. 2011
Den zániku členstvi: 11. 6. 2014
zapsáno 11. 3. 2013 vymazáno 11. 6. 2014
Předseda představenstva
Roman Blanář
Samota, 691 72 Klobouky u Brna - Klobouky u Brna
Den vzniku funkce: 31. 8. 2016
Den zániku funkce: 31. 8. 2021
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2016
Den zániku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 13. 6. 2017 vymazáno 30. 8. 2022
Místopředseda představenstva
Jaroslav Blanář
Hovorany, 696 12 Hovorany - Hovorany
Den vzniku funkce: 31. 8. 2016
Den zániku funkce: 31. 8. 2021
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2016
Den zániku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 13. 6. 2017 vymazáno 30. 8. 2022
Člen představenstva
Ing. Roman Blanář
Brumovice, 691 11 Brumovice - Brumovice
Den zániku funkce: 31. 8. 2021
Den vzniku členstvi: 4. 11. 2019
Den zániku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 6. 11. 2019 vymazáno 30. 8. 2022
Místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Blanář
Hovorany, 696 12 Hovorany - Hovorany
Den vzniku funkce: 31. 8. 2021
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 30. 8. 2022
Člen představenstva
Ing. Roman Blanář
Brumovice, 691 11 Brumovice - Brumovice
Den vzniku funkce: 31. 8. 2021
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 30. 8. 2022
Předseda představenstva
Roman Blanář
Samota, 691 72 Klobouky u Brna - Klobouky u Brna
Den vzniku funkce: 31. 8. 2021
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 30. 8. 2022
Počet členů
2
zapsáno 13. 6. 2017 vymazáno 6. 11. 2019
3
zapsáno 6. 11. 2019
Způsob jednání
Akciovou společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k tištěnému nebo psanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda.
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 11. 6. 2014
Akciovou společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva.
zapsáno 11. 6. 2014

Dozorčí rada BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda dozorčí rady
Mgr. Jindra Blanářová
Samota, 691 72 Klobouky u Brna
Den vzniku funkce: 6. 9. 2001
Den zániku funkce: 1. 9. 2006
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 23. 1. 2008
Místopředseda dozorčí rady
Josef Pukl
Lesní, 696 42 Vracov
Den vzniku funkce: 6. 9. 2001
Den zániku funkce: 1. 9. 2006
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 23. 1. 2008
Člen dozorčí rady
Ludmila Kadlicová
Hlinsko pod Hostýnem čp.111, Bystřice pod Hostýnem 7,PSČ 768 41, Česká republika
Den vzniku funkce: 6. 9. 2001
Den zániku funkce: 4. 3. 2004
zapsáno 6. 9. 2001 vymazáno 26. 3. 2004
Člen dozorčí rady
Jana Blanářová
Hovorany, 696 12 Hovorany
Den vzniku funkce: 4. 3. 2004
zapsáno 26. 3. 2004 vymazáno 6. 12. 2007
Člen dozorčí rady
Jana Blanářová
Hovorany, 696 12 Hovorany
Den vzniku funkce: 4. 3. 2004
Den zániku funkce: 1. 9. 2006
zapsáno 6. 12. 2007 vymazáno 23. 1. 2008
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jindra Blanářová
Samota, 691 72 Klobouky u Brna
Den vzniku funkce: 1. 9. 2006
Den zániku funkce: 30. 8. 2011
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2006
Den zániku členstvi: 30. 8. 2011
zapsáno 23. 1. 2008 vymazáno 11. 3. 2013
Místopředseda dozorčí rady
Josef Pukl
Lesní, 696 42 Vracov
Den vzniku funkce: 1. 9. 2006
Den zániku funkce: 30. 8. 2011
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2006
Den zániku členstvi: 30. 8. 2011
zapsáno 23. 1. 2008 vymazáno 11. 3. 2013
Člen dozorčí rady
Jana Blanářová
Hovorany, 696 12 Hovorany
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2006
Den zániku členstvi: 30. 8. 2011
zapsáno 23. 1. 2008 vymazáno 11. 3. 2013
Předseda dozorčí rady
Jindra Blanářová
Samota, 691 72 Klobouky u Brna - Klobouky u Brna
Den vzniku funkce: 30. 8. 2011
Den zániku funkce: 30. 8. 2016
Den vzniku členstvi: 30. 8. 2011
Den zániku členstvi: 30. 8. 2016
zapsáno 11. 3. 2013 vymazáno 13. 6. 2017
Místopředseda dozorčí rady
Jana Blanářová
Hovorany, 696 12 Hovorany - Hovorany
Den vzniku funkce: 30. 8. 2011
Den zániku funkce: 11. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 30. 8. 2011
Den zániku členstvi: 11. 6. 2014
zapsáno 11. 3. 2013 vymazáno 11. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Josef Pukl
Lesní, 696 42 Vracov - Vracov
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2013
Den zániku členstvi: 11. 6. 2014
zapsáno 10. 6. 2013 vymazáno 11. 6. 2014
Předseda dozorčí rady
Jindra Blanářová
Samota, 691 72 Klobouky u Brna - Klobouky u Brna
Den vzniku funkce: 31. 8. 2016
Den zániku funkce: 31. 8. 2021
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2016
Den zániku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 13. 6. 2017 vymazáno 30. 8. 2022
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jindra Blanářová
Samota, 691 72 Klobouky u Brna - Klobouky u Brna
Den vzniku funkce: 31. 8. 2021
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 30. 8. 2022
Počet členů
1
zapsáno 13. 6. 2017

Skuteční majitelé BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel
Roman Blanář
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 99.99 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 19. 12. 2018
zapsáno 19. 12. 2018

Hodnocení společnosti - BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. na mapě

Brumovice 410, 691 11 Brumovice - Brumovice

Údaje o BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s., Brumovice 410, 691 11 Brumovice - Brumovice, IČO: 26259842 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. sídlí na adrese: Brumovice 410, 691 11 Brumovice - Brumovice.
  • Společnost BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. má IČO 26259842.
  • Společnost BLANÁŘ NÁBYTEK,a.s. vznikla 6. 9. 2001.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo