Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

J.S.P., a.s., IČO: 26432846, sídlo: Praha

Subjekt J.S.P., a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7071/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč. Společnost vznikla 7. 2. 2001 a sídlí na adrese Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4. IČO společnosti je 26432846 a DIČ je CZ26432846.

J.S.P., a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 10. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o J.S.P., a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
7. 2. 2001
Obchodní firma
Lexis Alfa, a.s.
zapsáno 7. 2. 2001 vymazáno 13. 9. 2002
BOXING CLUB, a.s.
zapsáno 13. 9. 2002 vymazáno 16. 7. 2003
J.S.P., a.s.
zapsáno 16. 7. 2003
Adresa sídla společnosti
Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
zapsáno 7. 2. 2001 vymazáno 13. 9. 2002
Pivovarnická č.p. 1022, 180 00 Praha 8
zapsáno 13. 9. 2002 vymazáno 3. 9. 2003
Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4
zapsáno 3. 9. 2003
IČO
26432846
zapsáno 7. 2. 2001
DIČ
Identifikátor datové schránky
hdkepp4
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 7. 2. 2001
Spisová značka
B 7071/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 7. 2. 2001
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události J.S.P., a.s. - dle obchodního rejstříku

2. 9. 2021
Změna adresy: člen dozorčí rady Ing. Monika Soukupová
16. 5. 2019
Zapsán skutečný majitel Mgr. Jaromír Soukup, jako přímý skutečný majitel
22. 2. 2017
Změna adresy: člen statutárního orgánu Mgr. Kateřina Čápová
16. 8. 2015
Změna adresy: člen dozorčí rady Filip Doubek
12. 8. 2015
Změna adresy: člen statutárního orgánu Mgr. Jaromír Soukup

Vizualizace vztahů osob a společností - J.S.P., a.s.

Informace o podnikání a činnosti J.S.P., a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 7. 2. 2001 vymazáno 13. 9. 2002
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
zapsáno 13. 9. 2002 vymazáno 17. 8. 2010
Specializovaný maloobchod
zapsáno 13. 9. 2002 vymazáno 17. 8. 2010
Realitní činnost
zapsáno 16. 7. 2003 vymazáno 17. 8. 2010
Reklamní činnost a marketing
zapsáno 19. 5. 2005 vymazáno 17. 8. 2010
Pronájem nemovitostí bez dalších služeb s tím spojených
zapsáno 7. 2. 2001
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
zapsáno 13. 9. 2002
Hostinská činnost
zapsáno 17. 2. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 17. 8. 2010

Majetek J.S.P., a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál J.S.P., a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 7. 2. 2001 vymazáno 3. 9. 2003
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 3. 9. 2003 vymazáno 22. 11. 2004
4 400 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 22. 11. 2004 vymazáno 26. 10. 2011
20 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 26. 10. 2011

Akcie J.S.P., a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
1000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie jsou v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné
zapsáno 7. 2. 2001 vymazáno 3. 9. 2003
2000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie jsou v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné
zapsáno 3. 9. 2003 vymazáno 22. 11. 2004
2000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 22. 11. 2004 vymazáno 26. 10. 2011
240 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 22. 11. 2004 vymazáno 26. 10. 2011
2000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 8 650 Kč
zapsáno 26. 10. 2011 vymazáno 8. 9. 2014
270 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 26. 10. 2011 vymazáno 8. 9. 2014
2000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 8 650 Kč
zapsáno 8. 9. 2014
270 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 8. 9. 2014

Ostatní skutečnosti J.S.P., a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář navrhovatele rozhodl dne 15.05.2003 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši Kč 1,000.000,-- o částku Kč 1,000.000,-- na částku Kč 2,000.000,-- úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši Kč 1,000.000,-- bude proveden upsáním 1000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,-- a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. Kč 1.000,-- za každou akcii. Všechny nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíše v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku jediný akcionář s využitím svého přednostního práva na úpis nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Představenstvo společnosti j povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 14 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž j právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k vykonání přednostního práva jediného akcionáře a tedy i k upsání všech nových akcií započne běžet prvním dnem počítaným ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jedinému akcionáři a bude trvat 15 dnů. Toto právo je jediný akcionář oprávněn vykonat v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Připouští se splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu. Umožňuje se započtení pohledávky až do výše 1,000.000,-- jediného akcionáře ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi obchodní společností MÉDEA, a.s., IČ 251 30 013, se sídlem Praha 1, Na Poříčí č.p. 1067/25, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4728, jako postupitelem na straně jedné a jediným akcionářem Mgr. Jaromírem Soukupem, dtto, jako postupníkem na straně druhé, dne 24.04.2003, jejímž předmětem byla pohledávka postupitele vůči společnosti, vyplývající ze smluv o půjčce z dne 23.01.2002, ze dne 11.03.2002, ze dne 08.04.2002 a ze dne 15.07.2002, uzavřených mezi společností MÉDEA, .a.s., dtto, jako věřitelem na straně jedné a společností jako dlužníkem na straně druhé. S ohledem na to, že emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen v plné výši výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti až do výše Kč 1,000.000,-- proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, se stanoví tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení, připravený společností, bude za účelem seznámení s jeho obsahem k dispozici jedinému akcionáři v sídle společnosti po dobu lhůty, stanovené k upsání akcií a k vykonání jeho přednostního práva. K uzavření smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 15. dne ode dne upsání akcií upisovatelem v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu bude upisovatelem splacen dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem tohoto započtení, tj. do výše Kč 1,000.000,--. Dooda o zpočtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
zapsáno 16. 7. 2003 vymazáno 3. 9. 2003
Jediný akcionář společnosti Mgr. Jaromír SOukup, r.č. 690222/1821, Praha 4, Krčská 55/994, rozhodl dne 30.6.2004 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 2 000 000,- Kč o částku 2 400 000,- Kč na částku 4 400 000,- Kč úpisem nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 2 400 000,- Kč bude proveden upsáním 240 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,- Kč, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. Všechny nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíše jediný akcionář. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 14 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání všech nových akcií započne běžet prvním dnem počítaným ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jedinému akcionáři a bude trvat 15 dnů. Toto právo je jediný akcionář oprávněn vykonat v sídle společnosti v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Připouští se splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu. Umožňuje se až do výše 2 400 000,- Kč započtení pohledávky jediného akcionáře ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností MÉDEA CONSULTING, s.r.o., Praha 4, Mikuleckého 1311/8, IČ 256 21 327, jako postupitelem na straně jedné a jediným akcionářem Mgr. Jaromírem Soukupem jako postupníkem na straně druhé dne 31.1.2004, jejímž předmětem byla pohledávka postupitele vůči společnosti, vyplývající ze smluv o půjčce ze dne 10.1.2002, ze dne 10.2.2002, ze dne 8.4.2002, ze dne 9.6.2002 a ze dne 22.8.2003, a dále ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Spaceboy, spol. s r.o., Praha 4, Mikuleckého 1311/8, IČ 452 80 193, jako postupitelem na straně jedné a jediným akcionářem Mgr. Jaromírem Soukupem jako postupníkem na straně druhé dne 31.1.2004, jejímž předmětem byla pohledávka postupitele vůči společnosti, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 11.3.2002.
zapsáno 18. 9. 2004 vymazáno 22. 11. 2004
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, ze dne 8.12.2023 pod čj. 42 C 174/2023-175 se nařizuje předběžné opatření, které ukládá Mgr. Jaromíru Soukupovi, nar. dne 22. února 1969, bytem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4 Braník, povinnost zdržet se zcizení a zatížení věcným právem akcií, s nimiž je spojen podíl na základním kapitálu společnosti.
zapsáno 15. 12. 2023 vymazáno 9. 5. 2024
Obchodní společnost J.S.P., a.s., se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 147 00, identifikační číslo 264 32 846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ve vložce 7071, oddíl B, jako nástupnická společnost, přebírá jmění zanikající společnosti Braník s.r.o., se sídlem Praha 4, Braník, Mikuleckého 1312/10, PSČ 147 00, identifikační číslo 289 32 722, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ve vložce 153986, oddíl C.
zapsáno 26. 10. 2011
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 8. 9. 2014
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 8. 9. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 8. 9. 2014
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30.4.2024, č.j. 42 C 174/2023-406, soud nařídil předběžné opatření, které ukládá Mgr. Jaromíru Soukupovi, nar. 22.2.1969, bytem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4 -Braník, povinnost zdržet se zcizení a zatížení věcným právem akcií, s nimiž je spojen podíl na základním kapitálu společnosti.
zapsáno 9. 5. 2024

Personální obsazení, vedení J.S.P., a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo J.S.P., a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda
Mgr. Jaromír Soukup
Krčská, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 7. 2. 2001
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2001
zapsáno 7. 2. 2001 vymazáno 3. 7. 2008
Místopředseda
Mgr. Kateřina Smutná
Jasmínová, 106 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 7. 2. 2001
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2001
zapsáno 7. 2. 2001 vymazáno 17. 2. 2003
Člen
Blanka Strachotová
Kurkova, 182 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2001
Den zániku členstvi: 19. 6. 2008
zapsáno 7. 2. 2001 vymazáno 3. 7. 2008
Místopředseda
Mgr. Kateřina Boháčová
Jasmínová, 106 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 7. 2. 2001
Den zániku funkce: 29. 7. 2010
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2001
Den zániku členstvi: 29. 7. 2010
zapsáno 17. 2. 2003 vymazáno 29. 9. 2010
Předseda představenstva
Mgr. Jaromír Soukup
Mikuleckého, 147 00 Praha 4 - Braník
Den vzniku funkce: 7. 2. 2001
Den zániku funkce: 7. 2. 2006
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2001
Den zániku členstvi: 7. 2. 2006
zapsáno 3. 7. 2008 vymazáno 29. 9. 2010
Člen představenstva
Jitka Tlamichová
Jasmínová, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
Den vzniku členstvi: 19. 6. 2008
Den zániku členstvi: 29. 7. 2010
zapsáno 3. 7. 2008 vymazáno 29. 9. 2010
Předseda představenstva
Mgr. Jaromír Soukup
Mikuleckého, 147 00 Praha 4 - Braník
Den vzniku funkce: 29. 7. 2010
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2006
zapsáno 29. 9. 2010 vymazáno 12. 8. 2015
Místopředseda představenstva
Ing. Věra Fialová
Pod Račany, 252 06 Davle
Den vzniku funkce: 29. 7. 2010
Den zániku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2010
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 29. 9. 2010 vymazáno 8. 9. 2014
Člen představenstva
Mgr. Kateřina Boháčová
Hvozdíková, 106 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2010
zapsáno 29. 9. 2010 vymazáno 27. 6. 2013
Člen představenstva
Mgr. Kateřina Čápová
Hvozdíková, 106 00 Praha - Záběhlice
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2010
zapsáno 27. 6. 2013 vymazáno 22. 2. 2017
Předseda představenstva
Mgr. Jaromír Soukup
Mikuleckého, 147 00 Praha - Braník
Den vzniku funkce: 29. 7. 2010
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2006
zapsáno 12. 8. 2015
Člen představenstva
Mgr. Kateřina Čápová
Padovská, 109 00 Praha - Horní Měcholupy
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2010
zapsáno 22. 2. 2017
Způsob jednání
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že ke svému podpisu na listině připojí obchodní jméno společnosti.
zapsáno 7. 2. 2001 vymazáno 13. 9. 2002
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že ke svému podpisu na listině připojí obchodní firmu společnosti.
zapsáno 13. 9. 2002 vymazáno 16. 7. 2003
Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva. Předseda představenstva se podepisuje za společnost tak, že ke svému podpisu na listině připojí obchodní firmu společnosti.
zapsáno 16. 7. 2003 vymazáno 29. 9. 2010
Za společnost jednají a podepisují předseda a místopředseda představenstva, každý z nich samostatně.
zapsáno 29. 9. 2010

Dozorčí rada J.S.P., a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen
Věra Fialová
Pod Račany, 252 06 Davle
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2001
Den zániku členstvi: 29. 7. 2010
zapsáno 7. 2. 2001 vymazáno 29. 9. 2010
Člen
Eva Vinohradníková
Lobňanská, 281 11 Pečky
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2001
Den zániku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 7. 2. 2001 vymazáno 18. 9. 2004
Člen
Ing. Monika Soukupová
Průmyslová, Strančice
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2001
Den zániku členstvi: 7. 2. 2007
zapsáno 7. 2. 2001 vymazáno 29. 9. 2010
Člen
Petra Jehličková
Ve Struhách, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 30. 6. 2004
Den zániku funkce: 6. 4. 2005
zapsáno 18. 9. 2004 vymazáno 19. 5. 2005
Člen
Filip Doubek
Brandlova, 149 00 Praha 4 - Chodov
Den vzniku funkce: 6. 4. 2005
zapsáno 19. 5. 2005 vymazáno 16. 8. 2015
Člen dozorčí rady
Jitka Tlamichová
Průběžná, 100 00 Praha 10
Den zániku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2010
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 29. 9. 2010 vymazáno 8. 9. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Monika Soukupová
Průmyslová, Strančice
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2007
zapsáno 29. 9. 2010 vymazáno 6. 9. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Monika Soukupová
Klánova, 147 00 Praha - Hodkovičky
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2007
zapsáno 6. 9. 2014 vymazáno 2. 9. 2021
Člen dozorčí rady
Lukáš Soukup
Klánova, 147 00 Praha - Hodkovičky
Den vzniku funkce: 26. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 8. 9. 2014
Člen
Filip Doubek
Polní, 252 42 Jesenice - Osnice
Den vzniku funkce: 6. 4. 2005
zapsáno 16. 8. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Monika Soukupová
Oldřichova, 128 00 Praha - Nusle
Den vzniku členstvi: 7. 2. 2007
zapsáno 2. 9. 2021

Jediný akcionář J.S.P., a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
Mgr. Jaromír Soukup
Krčská, 140 00 Praha 4
zapsáno 16. 7. 2003 vymazáno 3. 7. 2008
Jediný akcionář
Mgr. Jaromír Soukup
Mikuleckého, 147 00 Praha 4 - Braník
zapsáno 3. 7. 2008 vymazáno 26. 10. 2011

Skuteční majitelé J.S.P., a.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel
Mgr. Jaromír Soukup
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 100%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 16. 5. 2019
zapsáno 16. 5. 2019

Hodnocení společnosti - J.S.P., a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti J.S.P., a.s. na mapě

Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4

Údaje o J.S.P., a.s., Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, IČO: 26432846 byly staženy 10. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost J.S.P., a.s. sídlí na adrese: Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4.
  • Společnost J.S.P., a.s. má IČO 26432846.
  • Společnost J.S.P., a.s. vznikla 7. 2. 2001.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo