Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Bio Diesel International a.s. v likvidaci, IČO: 26463661, sídlo: Litvínov

Subjekt Bio Diesel International a.s. v likvidaci akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1504/KSUL. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč. Společnost vznikla 4. 7. 2001 a sídlí na adrese Ke Střelnici 167, 436 01 Litvínov. IČO společnosti je 26463661 a DIČ je CZ26463661.

Bio Diesel International a.s. v likvidaci - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES

Základní informace o Bio Diesel International a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
4. 7. 2001
Obchodní firma
Bio Diesel International a.s.
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 27. 7. 2020
Bio Diesel International a.s. v likvidaci
zapsáno 27. 7. 2020
Adresa sídla společnosti
Na Drahách 97, 252 41 Dolní Břežany
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 18. 12. 2002
Ke Střelnici 167, 436 01 Litvínov
zapsáno 18. 12. 2002
IČO
26463661
zapsáno 4. 7. 2001
DIČ
Identifikátor datové schránky
whuc5rr
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 4. 7. 2001
Spisová značka
B 7262/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 4. 7. 2003
B 1504/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 4. 7. 2003
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události Bio Diesel International a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

24. 11. 2022
Změna adresy: člen statutárního orgánu Ing. Michal Zouhar
27. 7. 2020
Změna názvu z Bio Diesel International a.s. na Bio Diesel International a.s. v likvidaci
27. 7. 2020
Zapsán likvidátor Ing. Soňa Aubrechtová, IČ : 627 60 840, jako likvidátor
29. 8. 2015
Změna adresy: člen statutárního orgánu Jan Pitr
19. 2. 2015
Změna adresy: člen statutárního orgánu Jan Pitr

Vizualizace vztahů osob a společností - Bio Diesel International a.s. v likvidaci

Informace o podnikání a činnosti Bio Diesel International a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 4. 7. 2001
Maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 4. 7. 2001
Reklamní činnost a marketing
zapsáno 4. 7. 2001
Specializovaný maloobchod
zapsáno 4. 7. 2001
Velkoobchod
zapsáno 4. 7. 2001
Zprostředkování obchodu
zapsáno 4. 7. 2001

Majetek Bio Diesel International a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Bio Diesel International a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 4. 7. 2001

Akcie Bio Diesel International a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Akcie
20 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 4. 7. 2001

Ostatní skutečnosti Bio Diesel International a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Valná hromada rozhodla dne 30.10.2001 o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen o částku 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) upisování nových akcií. Upisování nad uvedenou částku se nepřipouští. Celkový počet akcií činí 300 ks ( slovy: třista kusů) nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií. Všechny akcie budou upsány těmito, předem určenými, zájemci: 1) Invest Oil Prague a.s., se sídlem Praha 4, Durychova 101, PSČ 142 01, IČ: 26463571 - 186 nových kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 2) SETADIESEL, a.s., se sídlem Litvínov, Ke Střelnici 167, IČ: 25015303 - 78 nových kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 3) Tomáš Malina, r.č. 590201/0334, bytem Praha 4 - Krč, Perlitová 1811/34 - 36 nových kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Bio Diesel International, a.s., se sídlem Dolní Břežany, Na Drahách 97, okres Praha-západ, PSČ 252 41, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude předem určených zájemcům doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 obchodního zákoníku, přičemž počátek lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen doporučeným dopisem poštou. Úpis nových akcií nemůže začít dříve než rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázano na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Upisovatelé akcií, kteří upíší akcie jsou povinni splatit 100% emisního kursu do 30 dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu: 511275220277/0100.
zapsáno 13. 2. 2002 vymazáno 1. 1. 2003
Právní důvod zrušení : Na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7.5.2020, č.j. 72 Cm 93/2017-19, kterým byla společnost zrušena a nařízena její likvidace. Usnesení nabylo právní moci dne 16.6.2020.
zapsáno 27. 7. 2020

Personální obsazení, vedení Bio Diesel International a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Bio Diesel International a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Předseda představenstva
Ing. Michal Zouhar
Na Drahách, 252 41 Dolní Břežany
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 16. 9. 2013
Člen představenstva
Jan Pitr
Českomoravská, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 19. 2. 2015
Člen představenstva
Kateřina Novotná
Arbesova, 272 00 Kladno
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
Den zániku členstvi: 24. 9. 2002
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 18. 12. 2002
Člen představenstva
Ing. Pavel Brzobohatý
Kpt. Jaroše, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 24. 9. 2002
Den zániku členstvi: 24. 12. 2003
zapsáno 18. 12. 2002 vymazáno 16. 4. 2005
Předseda představenstva
Ing. Michal Zouhar
Na Drahách, 252 41 Dolní Břežany - Dolní Břežany
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
zapsáno 16. 9. 2013 vymazáno 24. 11. 2022
Člen představenstva
Jan Pitr
V Lázních, 252 42 Jesenice - Jesenice
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
zapsáno 19. 2. 2015 vymazáno 29. 8. 2015
Člen představenstva
Jan Pitr
Dobročovická, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
zapsáno 29. 8. 2015
Předseda představenstva
Ing. Michal Zouhar
Ve Stráži, 252 44 Psáry - Psáry
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
zapsáno 24. 11. 2022
Způsob jednání
Za společnost jednají a podepisují dva členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen v rozsahu plné moci. Za společnost se podepisují tak, že oprávněné osoby připojí k vytištěnému či napsané obchodní firmě společnosti svůj podpis.
zapsáno 4. 7. 2001

Dozorčí rada Bio Diesel International a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Předseda
Jaromír Koutecký
Tadžická, 102 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
Den zániku členstvi: 24. 9. 2002
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 18. 12. 2002
Člen
Dagmar Košíčková
Smetanovo náměstí, 580 01 Havlíčkův Brod
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 19. 2. 2015
Člen
Jaroslava Zelenková
Koněvova, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
zapsáno 4. 7. 2001 vymazáno 19. 2. 2015
Člen
Dagmar Otcovská
U města Chersonu, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 24. 9. 2002
Den zániku členstvi: 24. 12. 2003
zapsáno 18. 12. 2002 vymazáno 3. 3. 2005
Člen
Dagmar Šnoblová
Jilmová, 250 88 Čelákovice - Čelákovice
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
zapsáno 19. 2. 2015
Člen
Jaroslava Zelenková
Koněvova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku funkce: 4. 7. 2001
zapsáno 19. 2. 2015

Jediný akcionář Bio Diesel International a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
Petr Otcovský
U města Chersonu, 434 01 Most
zapsáno 18. 12. 2002 vymazáno 27. 7. 2005

Likvidátor Bio Diesel International a.s. v likvidaci - dle obchodního rejstříku

Likvidátor
Ing. Soňa Aubrechtová, IČ : 627 60 840
Bělehradská, 434 01 Most - Most
zapsáno 27. 7. 2020

Hodnocení společnosti - Bio Diesel International a.s. v likvidaci

-
0
+

Sídlo společnosti Bio Diesel International a.s. v likvidaci na mapě

Ke Střelnici 167, 436 01 Litvínov

Údaje o Bio Diesel International a.s. v likvidaci, Ke Střelnici 167, 436 01 Litvínov, IČO: 26463661 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Bio Diesel International a.s. v likvidaci sídlí na adrese: Ke Střelnici 167, 436 01 Litvínov.
  • Společnost Bio Diesel International a.s. v likvidaci má IČO 26463661.
  • Společnost Bio Diesel International a.s. v likvidaci vznikla 4. 7. 2001.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo