Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

PROFROST a.s., IČO: 27771245, sídlo: Prostějov

Subjekt PROFROST a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4865/KSBR. Její základní kapitál je ve výši 102 000 000 Kč. Společnost vznikla 15. 6. 2006 a sídlí na adrese J. B. Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov - Prostějov. IČO společnosti je 27771245 a DIČ je CZ27771245.

PROFROST a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 11. 8. 2023

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o PROFROST a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
15. 6. 2006
Obchodní firma
PROFROST a.s.
zapsáno 15. 6. 2006
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa sídla společnosti
nábř.Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 750 02 Přerov - Přerov I - Město
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 6. 2. 2007
J.B.Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov
zapsáno 6. 2. 2007 vymazáno 27. 2. 2012
J.B.Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov
zapsáno 27. 2. 2012 vymazáno 31. 7. 2015
J.B.Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov
zapsáno 31. 7. 2015 vymazáno 23. 1. 2017
J. B. Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov - Prostějov
zapsáno 23. 1. 2017
IČO
27771245
zapsáno 15. 6. 2006
DIČ
Identifikátor datové schránky
mjift3p
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 15. 6. 2006
Spisová značka
B 3047/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 7. 3. 2007
B 4865/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 7. 3. 2007
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Poslední změny a události PROFROST a.s. - dle obchodního rejstříku

20. 4. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Mgr. Libor Němeček, Dr.
20. 4. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. JUDr. Alexej Bílek, CSc.
20. 4. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Ing. Petra Procházková
20. 4. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. PhDr. Simona Sokolová
20. 4. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Ing. Jaroslav Kurčík

Informace o podnikání a činnosti PROFROST a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 4. 5. 2010
Velkoobchod
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 4. 5. 2010
Výroba potravinářských výrobků
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 4. 5. 2010
Pekařství, cukrářství
zapsáno 6. 2. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 4. 5. 2010

Majetek PROFROST a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál PROFROST a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 2 000 000 Kč
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 19. 5. 2010
102 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 19. 5. 2010

Akcie PROFROST a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
16 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 7. 12. 2010
6 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 7. 12. 2010
9 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 7. 12. 2010
10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 7. 12. 2010
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč
zapsáno 19. 5. 2010 vymazáno 21. 12. 2017
16 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 7. 12. 2010 vymazáno 21. 12. 2017
6 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč
zapsáno 7. 12. 2010 vymazáno 21. 12. 2017
9 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 7. 12. 2010 vymazáno 21. 12. 2017
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 7. 12. 2010 vymazáno 21. 12. 2017
1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 102 000 000 Kč
zapsáno 21. 12. 2017

Ostatní skutečnosti PROFROST a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář rozhodl dne 29.4.2010 při výkonu působnosti valné hromady takto: a) Základní kapitál společnosti se ze stávající výše 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku 100,000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) na novou výši 102.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dva miliony korun českých). Upisování akcii nad rámec navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu proběhne bez využití přednostního práva k úpisu akcií ze strany stávajícího akcionáře, který se tohoto práva před přijetím tohoto rozhodnutí platně vzdal. Zvýšení základního kapitálu bude uskutečněno upsáním nových akcií a jejich emisní kurs se splácí peněžitými vklady předem určených zájemců. c) Zvýšení základního kapitálu o částku 100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 10 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých). Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu. d) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům takto: - 2 ks akcií bude nabídnuto k úpisu zájemci Ing. Andreji Babišovi, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, ul. Františka Zemana č.p. 875, PSČ 252 43, - 8 ks akcií bude nabídnuto k úpisu zájemci - společnosti AGROFERT HOLDING a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 261 85 610, zaps. v OR vedeném MS v Praze, odd. B, vl. 6626. e) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Prostějov, J.B.Pecky 4446/15. f) Akcie budou předem vybranými zájemci upsány na základě smlouvy o upsání akcií, která bude uzavřena se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění. g) Lhůta pro upsání akcií bude činit 60 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 20-ti dnů od zápisu tohoto rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné. h) Předem vybraní zájemci jsou povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti, který společnost za tímto účelem otevře na své jméno. Číslo bankovního účtu, na který má být emisní kurs upsaných akcií upisovatelem splacen, bude upisovateli sdělen současně s předložením návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs všech akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši nejpozději do 30-ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. Započtení pohledávky vůči společnosti proti závazku upisovatele splatit emisní kurs akcií se nepřipouští.
zapsáno 4. 5. 2010 vymazáno 19. 5. 2010
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 10. 4. 2014 vymazáno 31. 7. 2015
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 10. 4. 2014 vymazáno 31. 7. 2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
zapsáno 10. 4. 2014

Personální obsazení, vedení PROFROST a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo PROFROST a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda představenstva
Ing. Andrej Babiš
Sadová, 252 43 Průhonice
Den vzniku funkce: 15. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2006
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 12. 5. 2008
Člen představenstva
JUDr. Zdeněk Novák
Bratrská, 750 02 Přerov
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2006
Den zániku členstvi: 3. 7. 2006
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 12. 9. 2006
Člen představenstva
JUDr. Lenka Příkazská
Malá Trávnická, 750 02 Přerov
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2006
Den zániku členstvi: 22. 5. 2007
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 1. 6. 2007
Místopředseda představenstva
PhDr. Simona Sokolová
Zahradní, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku funkce: 3. 7. 2006
Den vzniku členstvi: 3. 7. 2006
zapsáno 12. 9. 2006 vymazáno 12. 5. 2008
Člen představenstva
Ing. Martin Krystián
Seifertova, 664 51 Šlapanice u Brna
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2007
Den zániku členstvi: 27. 5. 2011
zapsáno 1. 6. 2007 vymazáno 30. 6. 2011
Předseda představenstva
Ing. Andrej Babiš
ul. František Zemana, 252 43 Průhonice
Den vzniku funkce: 15. 6. 2006
Den zániku funkce: 27. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2006
Den zániku členstvi: 27. 5. 2011
zapsáno 12. 5. 2008 vymazáno 30. 6. 2011
Místopředseda představenstva
PhDr. Simona Sokolová
Klostermannova, 772 00 Olomouc - Slavonín
Den vzniku funkce: 3. 7. 2006
Den zániku funkce: 27. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 3. 7. 2006
Den zániku členstvi: 27. 5. 2011
zapsáno 12. 5. 2008 vymazáno 30. 6. 2011
Předseda představenstva
Ing. Andrej Babiš
Františka Zemana, 252 43 Průhonice
Den vzniku funkce: 28. 5. 2011
Den zániku funkce: 16. 1. 2014
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2011
Den zániku členstvi: 16. 1. 2014
zapsáno 30. 6. 2011 vymazáno 28. 6. 2013
Místopředseda představenstva
PhDr. Simona Sokolová
Klostermannova, 783 01 Olomouc - Slavonín
Den vzniku funkce: 28. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2011
zapsáno 30. 6. 2011 vymazáno 31. 7. 2015
Člen představenstva
Ing. Martin Krystián
Seifertova, 664 51 Šlapanice u Brna
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2011
zapsáno 30. 6. 2011 vymazáno 27. 2. 2012
Člen představenstva
Ing. Martin Krystián
Seifertova, 664 51 Šlapanice
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2011
zapsáno 27. 2. 2012 vymazáno 31. 7. 2015
Předseda představenstva
Ing. Andrej Babiš
Františka Zemana, 252 43 Průhonice - Průhonice
Den vzniku funkce: 28. 5. 2011
Den zániku funkce: 16. 1. 2014
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2011
Den zániku členstvi: 16. 1. 2014
zapsáno 28. 6. 2013 vymazáno 21. 2. 2014
Předseda představenstva
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Podhořská, 184 00 Praha - Dolní Chabry
Den vzniku funkce: 10. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 10. 2. 2014
zapsáno 28. 2. 2014 vymazáno 31. 7. 2015
Předseda představenstva
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Podhořská, 184 00 Praha - Dolní Chabry
Den vzniku funkce: 10. 2. 2014
Den zániku funkce: 22. 2. 2016
Den vzniku členstvi: 10. 2. 2014
Den zániku členstvi: 22. 2. 2016
zapsáno 31. 7. 2015 vymazáno 31. 5. 2016
Místopředseda představenstva
PhDr. Simona Sokolová
Klostermannova, 783 01 Olomouc - Slavonín
Den vzniku funkce: 28. 5. 2011
Den zániku funkce: 22. 2. 2016
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2011
Den zániku členstvi: 22. 2. 2016
zapsáno 31. 7. 2015 vymazáno 31. 5. 2016
Člen představenstva
Ing. Martin Krystián
Seifertova, 664 51 Šlapanice - Šlapanice
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2011
Den zániku členstvi: 22. 2. 2016
zapsáno 31. 7. 2015 vymazáno 31. 5. 2016
Předseda představenstva
PhDr. Simona Sokolová
Klostermannova, 783 01 Olomouc - Slavonín
Den vzniku funkce: 26. 2. 2016
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2016
zapsáno 31. 5. 2016 vymazáno 15. 6. 2016
Člen představenstva
Mgr. Daniela Čaplovičová
Bánov, 687 54 Bánov - Bánov
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2016
Den zániku členstvi: 22. 2. 2021
zapsáno 31. 5. 2016 vymazáno 16. 3. 2021
Místopředseda představenstva
AGROFERT, a.s., 26185610
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 26. 2. 2016
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2016
zapsáno 31. 5. 2016 vymazáno 23. 1. 2017
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Martin Krystián
Seifertova, 664 51 Šlapanice - Šlapanice
zapsáno 31. 5. 2016 vymazáno 23. 1. 2017
Předseda představenstva
PhDr. Simona Sokolová
Příční, 783 53 Velká Bystřice - Velká Bystřice
Den vzniku funkce: 26. 2. 2016
Den zániku funkce: 22. 2. 2021
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2016
Den zániku členstvi: 22. 2. 2021
zapsáno 15. 6. 2016 vymazáno 16. 3. 2021
Místopředseda představenstva
AGROFERT, a.s., 26185610
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 26. 2. 2016
Den zániku funkce: 22. 2. 2021
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2016
Den zániku členstvi: 22. 2. 2021
zapsáno 23. 1. 2017 vymazáno 16. 3. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Martin Krystián
Seifertova, 664 51 Šlapanice - Šlapanice
zapsáno 23. 1. 2017 vymazáno 16. 3. 2021
Předseda představenstva
PhDr. Simona Sokolová
Příční, 783 53 Velká Bystřice - Velká Bystřice
Den vzniku funkce: 23. 2. 2021
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2021
zapsáno 16. 3. 2021
Místopředseda představenstva
Mgr. Daniela Čaplovičová
Bánov, 687 54 Bánov - Bánov
Den vzniku funkce: 23. 2. 2021
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2021
zapsáno 16. 3. 2021
Člen představenstva
AGROFERT, a.s., 26185610
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2021
zapsáno 16. 3. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Ing. Pavlína Lisická
Tichá, 796 07 Držovice - Držovice
zapsáno 16. 3. 2021
Počet členů
3
zapsáno 31. 7. 2015
Způsob jednání
J e d n á n í : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu vždy předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 7. 12. 2010
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu vždy: a) předseda představenstva samostatně nebo b) místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo c) místopředseda představenstva samostatně na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření nebo d) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.
zapsáno 7. 12. 2010 vymazáno 28. 2. 2014
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 28. 2. 2014 vymazáno 14. 2. 2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 14. 2. 2017

Dozorčí rada PROFROST a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda dozorčí rady
JUDr. Květoslav Hlína
Teličkova, 751 24 Přerov
Den vzniku funkce: 15. 6. 2006
Den zániku funkce: 15. 6. 2007
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2006
Den zániku členstvi: 15. 6. 2007
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 2. 10. 2007
Člen dozorčí rady
Mgr. Pavel Piňos
Nejdek, 753 64 Nejdek - Nejdek
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2006
Den zániku členstvi: 15. 6. 2007
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 2. 10. 2007
Člen dozorčí rady
Mgr. Veronika Nováková
Dvořákova, 751 01 Tovačov
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2006
Den zániku členstvi: 3. 7. 2006
zapsáno 15. 6. 2006 vymazáno 12. 9. 2006
Člen dozorčí rady
RNDr. František Čermák
Slunečná, 250 92 Šestajovice
Den vzniku členstvi: 3. 7. 2006
Den zániku členstvi: 26. 11. 2010
zapsáno 12. 9. 2006 vymazáno 6. 1. 2011
Předseda dozorčí rady
JUDr. Květoslav Hlína
Teličkova, 751 24 Přerov
Den vzniku funkce: 14. 9. 2007
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 2. 10. 2007 vymazáno 12. 5. 2008
Člen dozorčí rady
JUDr. Libor Široký
Dlouhá, 250 66 Zdiby - Brnky
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
Den zániku členstvi: 14. 9. 2012
zapsáno 2. 10. 2007 vymazáno 16. 1. 2013
Předseda dozorčí rady
JUDr. Květoslav Hlína
gen. Štefánika, 750 02 Přerov
Den vzniku funkce: 14. 9. 2007
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 12. 5. 2008 vymazáno 27. 2. 2012
Člen dozorčí rady
Mgr. Michaela Soroková
Na Bohdalci, 460 15 Liberec - Liberec XV-Starý Harcov
Den vzniku členstvi: 27. 11. 2010
zapsáno 28. 1. 2011 vymazáno 8. 7. 2011
Člen dozorčí rady
Mgr. Michala Soroková
Na Bohdalci, 460 15 Liberec - Liberec XV-Starý Harcov
Den vzniku členstvi: 27. 11. 2010
Den zániku členstvi: 14. 9. 2012
zapsáno 8. 7. 2011 vymazáno 16. 1. 2013
Předseda dozorčí rady
JUDr. Květoslav Hlína
gen. Štefánika, 750 02 Přerov
Den vzniku funkce: 14. 9. 2007
Den zániku funkce: 14. 9. 2012
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
Den zániku členstvi: 14. 9. 2012
zapsáno 27. 2. 2012 vymazáno 16. 1. 2013
Předseda dozorčí rady
Květoslav Hlína
gen. Štefánika, 750 02 Přerov - Přerov I-Město
Den vzniku funkce: 14. 9. 2012
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2012
zapsáno 16. 1. 2013 vymazáno 31. 7. 2015
Člen dozorčí rady
Libor Široký
Dlouhá, 250 66 Zdiby - Brnky
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2012
Den zániku členstvi: 22. 2. 2016
zapsáno 16. 1. 2013 vymazáno 31. 5. 2016
Člen dozorčí rady
Ivo Petlák
Vilapark, 798 07 Brodek u Prostějova - Brodek u Prostějova
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2012
Den zániku členstvi: 22. 2. 2016
zapsáno 16. 1. 2013 vymazáno 31. 5. 2016
Předseda dozorčí rady
Květoslav Hlína
Gen. Štefánika, 750 02 Přerov - Přerov I-Město
Den vzniku funkce: 14. 9. 2012
Den zániku funkce: 22. 2. 2016
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2012
Den zániku členstvi: 22. 2. 2016
zapsáno 31. 7. 2015 vymazáno 31. 5. 2016
Předseda dozorčí rady
JUDr. Lenka Příkazská
Kosmákova, 750 02 Přerov - Přerov I-Město
Den vzniku funkce: 26. 2. 2016
Den zániku funkce: 30. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2016
Den zániku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 31. 5. 2016 vymazáno 16. 10. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Pavlína Lisická
Tichá, 796 07 Držovice - Držovice
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2016
Den zániku členstvi: 22. 2. 2021
zapsáno 31. 5. 2016 vymazáno 16. 3. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Otčenášek
Dalovická, 197 00 Praha - Kbely
Den vzniku členstvi: 22. 2. 2016
Den zániku členstvi: 22. 2. 2021
zapsáno 31. 5. 2016 vymazáno 16. 3. 2021
Předseda dozorčí rady
Mgr. Pavel Piňos
Kosmákova, 750 02 Přerov - Přerov I-Město
Den vzniku funkce: 2. 10. 2017
Den zániku funkce: 31. 5. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2017
Den zániku členstvi: 31. 5. 2021
zapsáno 16. 10. 2017 vymazáno 15. 7. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Krystián
Seifertova, 664 51 Šlapanice - Šlapanice
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2021
zapsáno 16. 3. 2021
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Jan Otčenášek
Dalovická, 197 00 Praha - Kbely
Den vzniku funkce: 23. 2. 2021
Den vzniku členstvi: 23. 2. 2021
zapsáno 16. 3. 2021
Předseda dozorčí rady
Mgr. Pavel Piňos
Kosmákova, 750 02 Přerov - Přerov I-Město
Den vzniku funkce: 1. 6. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2021
zapsáno 15. 7. 2021
Počet členů
3
zapsáno 31. 7. 2015

Jediný akcionář PROFROST a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
AGROFERT, a.s., 26185610
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha - Chodov
zapsáno 11. 9. 2018

Skuteční majitelé PROFROST a.s. - dle obchodního rejstříku

Skutečný majitel
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 30. 10. 2018
zapsáno 30. 10. 2018 vymazáno 9. 7. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Andrej Babiš
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 9. 7. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 9. 7. 2021 vymazáno 15. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 9. 7. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 9. 7. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 9. 7. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 9. 7. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 9. 7. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 9. 7. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 9. 7. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 9. 7. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 15. 3. 2023 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023

Hodnocení společnosti - PROFROST a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti PROFROST a.s. na mapě

J. B. Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov - Prostějov

Údaje o PROFROST a.s., J. B. Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov - Prostějov, IČO: 27771245 byly staženy 11. 8. 2023 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost PROFROST a.s. sídlí na adrese: J. B. Pecky 4446/15, 796 01 Prostějov - Prostějov.
  • Společnost PROFROST a.s. má IČO 27771245.
  • Společnost PROFROST a.s. vznikla 15. 6. 2006.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo