Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Nadační fond Zdravé české ruce, IČO: 29448875, sídlo: Smržice

Subjekt Nadační fond Zdravé české ruce nadační fond. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou N 708/KSBR. Společnost vznikla 17. 7. 2012 a sídlí na adrese J. Krezy 43/6, 798 17 Smržice - Smržice. IČO společnosti je 29448875.

Nadační fond Zdravé české ruce - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES

Základní informace o Nadační fond Zdravé české ruce - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
17. 7. 2012
Název
Nadační fond Zdravé české ruce
zapsáno 17. 7. 2012
Adresa sídla společnosti
Masarykova třída 873/25, 779 00 Olomouc - Hodolany
zapsáno 17. 7. 2012 vymazáno 18. 2. 2019
J. Krezy 43/6, 798 17 Smržice - Smržice
zapsáno 18. 2. 2019
IČO
29448875
zapsáno 17. 7. 2012
Právní forma
Nadační fond
zapsáno 17. 7. 2012
Spisová značka
N 1043/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 17. 7. 2012 vymazáno 18. 3. 2019
N 708/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 18. 3. 2019
Účel nadačního fondu
Primárním posláním Nadačního fondu Zdravé české ruce je vybudování komunikační platformy k zahájení celospolečenské diskuse o významu zdravých rukou pro jedince a společnost. Za tímto účelem Nadační fond Zdravé české ruce provádí dlouhodobou a soustavnou (osvětovou) kampaň orientovanou na širokou odbornou i laickou veřejnost. Jejím účelem je zvýšení obecného povědomí o významu zdravých rukou jako nástroje pro rozvoj jedince a společnosti. Oblast světová 1. Podpora vzdělávacích programů mladých lékařů věnujících se problematice úrazů a onemocnění ruky. 2. Vydávání vzdělávacích a osvětových materiálů pro potenciální pacienty a lékaře prvního kontaktu. 3. Pomoc při zlepšování dostupnosti odborné zdravotní péče o ruce zejména v periferních regionech České republiky. 4. Zvyšování obecného povědomí o ruce jako nejsložitějším a nejuniversálnějším nástroji, který má nenahraditelnou roli ve všech oblastech činnosti člověka. 5. Vydávání vzdělávacích a osvětových materiálů pro všechny rizikové skupiny občanů, jejichž ruce jsou vystaveny zvýšenému riziku úrazu a onemocnění. Oblast prevence Zlepšováním obecné informovanosti laické a odborné veřejnosti za účelem: 1. předcházení úrazům ruky a jejich následkům, 2. předcházení a minimalizaci následků dlouhodobého a opakovaného jednostranného přetížení ruky, 3. předcházení následkům expozice ruky škodlivým vlivům zevního prostředí (fyzikálního, chemického, biologického), 4. podpora aktivit vedoucích k minimalizaci následků úrazů a již vzniklých onemocnění ruky a horní končetiny (např.národní call centrum). Oblast léčebná Osvětovou publikační a poradenskou činností: 1. napomoci vytvoření sítě pracovišť, věnujících se onemocněním ruky, 2. obeznamovat veřejnost s významem kvalitního primárního lékařského ošetření, 3. pomáhat při vzniku léčebných center pro léčbu onemocnění ruky (chirurgické, nechirurgické, rehabilitační), 4. pomáhat při vzniku center excellence, 5. napomáhat sociálně ekonomické integraci občanům s handicapem ruky a horní končetiny, 6. spolupracovat s odbornými lékařskými a zdravotnickými společnostmi, jejichž předmět činnosti má vztah k dané problematice, a pomáhat jim k vytváření lepších podmínek pro rozvoj jejich oboru. 7. podporovat kreativitu a manuální tvůrčí procesy, 8. vzdělávat veřejnost o významu chirurgie ruky, rehabilitace a sociálně ekonomické integrace handicapovaných občanů.
zapsáno 17. 7. 2012
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události Nadační fond Zdravé české ruce - dle obchodního rejstříku

2. 7. 2021
Změna informací: člen správní rady Blahoslav Fajmon
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel MUDr. Petros Christodoulou, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Iveta Hatalová, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel MUDr. Daniel Stehlík, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
1. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Jitka Zálešáková, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 6 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.

Vizualizace vztahů osob a společností - Nadační fond Zdravé české ruce

Majetek Nadační fond Zdravé české ruce - dle obchodního rejstříku

Nadační kapitál Nadační fond Zdravé české ruce - dle obchodního rejstříku

Nadační kapitál
100 000 Kč
zapsáno 17. 7. 2012

Personální obsazení, vedení Nadační fond Zdravé české ruce - dle obchodního rejstříku

Správní rada Nadační fond Zdravé české ruce - dle obchodního rejstříku

Předseda správní rady
MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
Gen. Svobody, 787 01 Šumperk
zapsáno 17. 7. 2012 vymazáno 14. 7. 2014
Člen správní rady
Mgr. Roman Jurečka
Jiráskova, 784 01 Litovel
zapsáno 17. 7. 2012 vymazáno 16. 5. 2014
Člen správní rady
Blahoslav Fajmon
Růžová, 460 01 Liberec - Liberec II-Nové Město
zapsáno 17. 7. 2012 vymazáno 25. 11. 2015
Člen správní rady
Mgr. Roman Jurečka
Jiráskova, 784 01 Litovel - Litovel
Den zániku členstvi: 17. 7. 2017
zapsáno 16. 5. 2014 vymazáno 18. 2. 2019
Předseda správní rady
MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
J. Krezy, 798 17 Smržice - Smržice
Den zániku funkce: 17. 7. 2017
Den zániku členstvi: 17. 7. 2017
zapsáno 14. 7. 2014 vymazáno 18. 2. 2019
Člen správní rady
Blahoslav Fajmon
Růžová, 460 01 Liberec - Liberec II-Nové Město
zapsáno 25. 11. 2015 vymazáno 7. 10. 2016
Člen správní rady
Blahoslav Fajmon
třída Tomáše Bati, 760 01 Zlín - Zlín
Den zániku členstvi: 17. 7. 2017
zapsáno 7. 10. 2016 vymazáno 18. 2. 2019
Předseda správní rady
MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
J. Krezy, 798 17 Smržice - Smržice
Den vzniku funkce: 30. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 18. 2. 2019 vymazáno 25. 2. 2019
Člen správní rady
Blahoslav Fajmon
Nad zbrojnicí, 103 00 Praha - Kolovraty
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 18. 2. 2019 vymazáno 2. 7. 2021
Člen správní rady
Jitka Zálešáková
J. Krezy, 798 17 Smržice - Smržice
Den vzniku členstvi: 18. 1. 2019
zapsáno 18. 2. 2019
Člen správní rady
Mgr. Roman Jurečka
Jiráskova, 784 01 Litovel - Litovel
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2017
Den zániku členstvi: 18. 1. 2019
zapsáno 18. 2. 2019 vymazáno 18. 2. 2019
Předseda správní rady
MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
J. Krezy, 798 17 Smržice - Smržice
Den vzniku funkce: 30. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 25. 2. 2019
Člen správní rady
Blahoslav Fajmon
Nad zbrojnicí, 103 00 Praha - Kolovraty
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 2. 7. 2021
Počet členů
3
zapsáno 18. 2. 2019
Způsob jednání
Jménem nadačního fondu jednají předseda správní rady společně s kterýmkoliv členem správní rady.
zapsáno 17. 7. 2012 vymazáno 18. 2. 2019
Nadační fond zastupuje předseda správní rady samostatně.
zapsáno 18. 2. 2019

Zakladatel Nadační fond Zdravé české ruce - dle obchodního rejstříku

Zakladatel
MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
Gen. Svobody, 787 01 Šumperk
zapsáno 17. 7. 2012 vymazáno 14. 7. 2014
Zakladatel
Mgr. Roman Jurečka
Jiráskova, 784 01 Litovel
zapsáno 17. 7. 2012 vymazáno 16. 5. 2014
Zakladatel
Mgr. Roman Jurečka
Jiráskova, 784 01 Litovel - Litovel
zapsáno 16. 5. 2014
Zakladatel
MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
J. Krezy, 798 17 Smržice - Smržice
zapsáno 14. 7. 2014

Dozorčí rada Nadační fond Zdravé české ruce - dle obchodního rejstříku

Předseda dozorčí rady
Richard Machan
Plavecká, 128 00 Praha 2 - Nové Město
zapsáno 17. 7. 2012 vymazáno 25. 11. 2015
Člen dozorčí rady
MUDr. Daniel Stehlík
Partyzánů, 530 09 Pardubice - Polabiny
zapsáno 17. 7. 2012 vymazáno 25. 11. 2015
Člen dozorčí rady
Iveta Hatalová
Bratrušov, 787 01 Bratrušov
zapsáno 17. 7. 2012 vymazáno 25. 11. 2015
Předseda dozorčí rady
Richard Machan
Plavecká, 128 00 Praha - Nové Město
Den zániku funkce: 17. 7. 2017
Den zániku členstvi: 17. 7. 2017
zapsáno 25. 11. 2015 vymazáno 18. 2. 2019
Člen dozorčí rady
MUDr. Daniel Stehlík
Partyzánů, 530 09 Pardubice - Polabiny
Den zániku členstvi: 17. 7. 2017
zapsáno 25. 11. 2015 vymazáno 18. 2. 2019
Člen dozorčí rady
Iveta Hatalová
Bratrušov, 787 01 Bratrušov - Bratrušov
Den zániku členstvi: 17. 7. 2017
zapsáno 25. 11. 2015 vymazáno 18. 2. 2019
Předseda dozorčí rady
MUDr. Daniel Stehlík
Partyzánů, 530 09 Pardubice - Polabiny
Den vzniku funkce: 30. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 18. 2. 2019 vymazáno 23. 2. 2019
Člen dozorčí rady
Iveta Hatalová
Bratrušov, 787 01 Bratrušov - Bratrušov
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 18. 2. 2019 vymazáno 25. 2. 2019
Člen dozorčí rady
MUDr. Petros Christodoulou
Podolská, 147 00 Praha - Podolí
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 18. 2. 2019 vymazáno 5. 3. 2020
Předseda dozorčí rady
MUDr. Daniel Stehlík
Partyzánů, 530 09 Pardubice - Polabiny
Den vzniku funkce: 30. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 23. 2. 2019
Člen dozorčí rady
Iveta Hatalová
Bratrušov, 787 01 Bratrušov - Bratrušov
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 25. 2. 2019
Člen dozorčí rady
MUDr. Petros Christodoulou
Dolnocholupická, 143 00 Praha - Modřany
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 5. 3. 2020
Počet členů
3
zapsáno 18. 2. 2019

Skuteční majitelé Nadační fond Zdravé české ruce - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
J. Krezy, 798 17 Smržice - Smržice
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 14. 7. 2014
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice zakladatele.
zapsáno 1. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Roman Jurečka
Jiráskova, 784 01 Litovel - Litovel
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 16. 5. 2014
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice zakladatele.
zapsáno 1. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Blahoslav Fajmon
Nad zbrojnicí, 103 00 Praha - Kolovraty
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 2. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena správní rady.
zapsáno 1. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Jitka Zálešáková
J. Krezy, 798 17 Smržice - Smržice
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 2. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena správní rady.
zapsáno 1. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
MUDr. Daniel Stehlík
Partyzánů, 530 09 Pardubice - Polabiny
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 2. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.
zapsáno 1. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
J. Krezy, 798 17 Smržice - Smržice
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 25. 2. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena správní rady.
zapsáno 1. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
Iveta Hatalová
Bratrušov, 787 01 Bratrušov - Bratrušov
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 25. 2. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.
zapsáno 1. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 6 zákona č. 37/2021 Sb.
MUDr. Petros Christodoulou
Dolnocholupická, 143 00 Praha - Modřany
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 3. 2020
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena dozorčí rady.
zapsáno 1. 6. 2021

Hodnocení společnosti - Nadační fond Zdravé české ruce

-
0
+

Sídlo společnosti Nadační fond Zdravé české ruce na mapě

J. Krezy 43/6, 798 17 Smržice - Smržice

Údaje o Nadační fond Zdravé české ruce, J. Krezy 43/6, 798 17 Smržice - Smržice, IČO: 29448875 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Nadační fond Zdravé české ruce sídlí na adrese: J. Krezy 43/6, 798 17 Smržice - Smržice.
  • Nadační fond Zdravé české ruce má IČO 29448875.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo