Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

VIP CLUB a.s., IČO: 45275530, sídlo: Praha

Subjekt VIP CLUB a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1610/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 100 000 000 Kč. Společnost vznikla 11. 5. 1992 a sídlí na adrese Václavské náměstí 839/7, 110 00 Praha - Nové Město. IČO společnosti je 45275530 a DIČ je CZ45275530.

VIP CLUB a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 11. 8. 2023

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o VIP CLUB a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
11. 5. 1992
Obchodní firma
VIP CLUB a.s.
zapsáno 11. 5. 1992
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa sídla společnosti
Václavské náměstí 7, Praha 1
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 5. 9. 2001
Václavské náměstí 7/839, 110 00 Praha 1
zapsáno 5. 9. 2001 vymazáno 6. 12. 2016
Václavské náměstí 839/7, 110 00 Praha - Nové Město
zapsáno 6. 12. 2016
IČO
45275530
zapsáno 11. 5. 1992
DIČ
Identifikátor datové schránky
hu4gwyp
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 11. 5. 1992
Spisová značka
B 1610/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 11. 5. 1992
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Poslední změny a události VIP CLUB a.s. - dle obchodního rejstříku

30. 6. 2023
Změna funkce: Ing. Jan Dostál z přímý skutečný majitel na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
10. 11. 2021
Vymazán člen statutárního orgánu Marcela Cimická
10. 11. 2021
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: JUDr. Vlastimil Dvořák
10. 11. 2021
Změna funkce: Ing. Jan Dostál z předseda na předseda představenstva
10. 11. 2021
Počet členů statutárního orgánu: 3

Informace o podnikání a činnosti VIP CLUB a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Směnárny
zapsáno 9. 10. 1992 vymazáno 20. 10. 1998
Provozování cestovní kanceláře
zapsáno 9. 10. 1992 vymazáno 25. 3. 2002
Ubytovací služby hotelového typu, včetně provozování hostinských činností těchto zařízení
zapsáno 9. 10. 1992 vymazáno 22. 1. 2005
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 1. 12. 2009
Propagace vlastní činnosti
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 1. 12. 2009
Směnárenská činnost
zapsáno 20. 10. 1998 vymazáno 1. 12. 2009
Provozování sázkových her v casinu a hracích přístrojů podle zákona č. 202/1990 Sb..
zapsáno 9. 10. 1992
Hostinská činnost
zapsáno 20. 10. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 1. 12. 2009
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
zapsáno 25. 6. 2014

Majetek VIP CLUB a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál VIP CLUB a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
5 000 000 Kč
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 6. 5. 1999
30 000 000 Kč
Splaceno: 12 500 000 Kč
zapsáno 6. 5. 1999 vymazáno 5. 9. 2001
30 000 000 Kč
Splaceno: 30 000 000 Kč
zapsáno 5. 9. 2001 vymazáno 7. 12. 2011
100 000 000 Kč
Splaceno: 100 000 000 Kč
zapsáno 7. 12. 2011

Akcie VIP CLUB a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
1000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 6. 5. 1999
6000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 6. 5. 1999 vymazáno 7. 12. 2011
20000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč
zapsáno 7. 12. 2011

Ostatní skutečnosti VIP CLUB a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Zakladatelé: 1)ing. Jan Dostál, Kusá 4, Praha 6 2)ing. Hana Bautkinová, Moravská 35, Praha 2 3)JUDr. Vlastimil Dvořák, Feřtekova 546, Praha 8
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 6. 5. 1999
Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení: Na základě výzvy k upisování akcií upsali zakladatelé (akcionáři) 1) akcionář ing. Jan Dostál 400 akcií v celkové hodnotě 2.000.000,-Kčs tj. 40% základního jmění 2) akcionář ing. Hana Bautkinová 200 akcií v celkové hodnotě 1.000.000,-Kčs tj. 20% základního jmění 3) akcionář JUDr. Vlastimil Dvořák 400 akcií v celkové hodnotě 2.000.000,-Kčs tj. 40% základního jmění
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 6. 5. 1999
Na základě listiny upisovatelů a na základě výpisu z účtu č.61856-988, založeného zakladateli u pobočky České spořitelny závod zvláštních provozů, každým z upisovatelů bylo splaceno v souladu s čl.V zakladatelské smlouvy ze dne 29.4.1992 31 % jmenovité hodnoty všech peněžitých vkladů, tj. 1) akcionář ing. Jan Dostál 620.000,-Kčs 2) akcionářka ing. Hana Bautkinová 310.000,-Kčs 3) akcionář JUDr. Vlastimil Dvořák 620.000,-Kčs
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 6. 5. 1999
Valná hromada společnosti schválila dne 2.12.1998 návrh na zvýšení základního jmění společnosti za těchto podmínek: a) základní jmění se zvyšuje o 25.000.000,- Kč z částky 5.000.000,- Kč na 30.000.000,- Kč po zvýšení. Upisování akcií nad částku navrhovanéh zvýšení základního jmění se nepřipouští. b) bude upisováno 5.000 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč za jednu akcii, v listinné podobě, znějících na jméno. c) v prvním kole budou akcie upsány stávajícími akcionáři na základě využití jejich přednostního práva v rozsahu jejich podílu na stávajícím základním jmění společnosti. Přednostní právo k úpisu nových akcií mohou stávající akcionáři vykonat v hotelu Belvedere na adrese Praha 7, Milady Horákové 19 ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění usnesení o zápisu záměru zvýšení do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku, ke kterému dojde v obchodním věstníku po právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšení do obchodního rejstříku. S využitím přednostního práva lze upsat 5 ks nových akcií na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Na základě přednostního práva budou upisovány kmenové akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč znějící na jméno v listinné podobě, přičemž emisní kurz těchto nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude činit 5.000,- Kč. d) nebudou-li veškeré akcie upsány s využitím přednostního práva budou všechny neupsané akcie nabídnuty k úpisu na základě veřejné výzvy. K úpisu musí dojít ve lhůtě jednoho měsíce od okamžiku marného uplynutí lhůty k úpisu akcií na základě přednostního práva podle písmena c) tohoto usnesení. Místem úpisu bude hotel Belvedere na adrese Praha 7, Milady Horákové 19. Výše emisního kurzu bude shodná se jmenovitou hodnotou akcií a bude činit 5.000,- Kč za jednu nově upsanou akcii. e) upsané akcie jsou upisovatelé povinni splatit na účet společnosti vedený u Interbanka a.s. se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 40, č. účtu 5072360008/2500 tak, že část emisního kurzu ve výši 30% jsou upisovatelé povinni zaplatit ve lhůtě do jednoho měsíce od upsání nových akcií, zbytek pak do jednoho roku od právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
zapsáno 16. 2. 1999 vymazáno 6. 5. 1999
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 10. 11. 2021
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 10. 11. 2021
Datum uzavření společenské smlouvy: 29.4.1992
zapsáno 11. 5. 1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 25. 6. 2014

Personální obsazení, vedení VIP CLUB a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo VIP CLUB a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen představenstva
JUDr. Ivo Kohoušek
Bassova, Praha 9
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 20. 10. 1998
Člen představenstva
JUDr. Vlastimil Dvořák
Feřtekova, Praha 8
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 20. 10. 1998
Předseda
ing. Jan Dostál
Kusá, Praha 6, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 20. 10. 1998
Člen představenstva
ing. Hana Bautkinová
Moravská, Praha 2
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 20. 10. 1998
Člen představenstva
JUDr. František Gebauer
Londýnská, Praha 2
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 20. 10. 1998
Předseda
ing. Jan Dostál
Ve Střešovičkách, Praha 6
Den vzniku funkce: 11. 5. 1992
Den vzniku členstvi: 11. 5. 1992
zapsáno 20. 10. 1998 vymazáno 13. 3. 2015
Člen představenstva
ing. Hana Bautkinová
Brunclíkova, Praha 6
Den vzniku členstvi: 11. 5. 1992
Den zániku členstvi: 23. 11. 2004
zapsáno 20. 10. 1998 vymazáno 22. 1. 2005
Místopředseda představenstva
JUDr. Vlastimil Dvořák
Feřtekova, Praha 8
Den vzniku funkce: 11. 5. 1992
Den vzniku členstvi: 11. 5. 1992
zapsáno 20. 10. 1998 vymazáno 15. 7. 2015
Člen představenstva
Marcela Cimická
Podolská, 140 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2004
zapsáno 22. 1. 2005 vymazáno 6. 12. 2016
Předseda
ing. Jan Dostál
Na Petynce, 169 00 Praha - Břevnov
Den vzniku funkce: 11. 5. 1992
Den vzniku členstvi: 11. 5. 1992
zapsáno 13. 3. 2015 vymazáno 15. 1. 2021
Místopředseda představenstva
JUDr. Vlastimil Dvořák
Feřtekova, 181 00 Praha - Bohnice
Den vzniku funkce: 11. 5. 1992
Den zániku funkce: 31. 8. 2021
Den vzniku členstvi: 11. 5. 1992
Den zániku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 15. 7. 2015 vymazáno 10. 11. 2021
Člen představenstva
Marcela Cimická
Podolská, 147 00 Praha - Podolí
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2004
Den zániku členstvi: 16. 9. 2021
zapsáno 6. 12. 2016 vymazáno 10. 11. 2021
Předseda
ing. Jan Dostál
Ke dvoru, 160 00 Praha - Vokovice
Den vzniku funkce: 11. 5. 1992
Den zániku funkce: 31. 8. 2021
Den vzniku členstvi: 11. 5. 1992
Den zániku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 15. 1. 2021 vymazáno 10. 11. 2021
Předseda představenstva
ing. Jan Dostál
Ke dvoru, 160 00 Praha - Vokovice
Den vzniku funkce: 31. 8. 2021
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 10. 11. 2021
Místopředseda představenstva
JUDr. Vlastimil Dvořák
Feřtekova, 181 00 Praha - Bohnice
Den vzniku funkce: 31. 8. 2021
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 10. 11. 2021
Člen představenstva
Ing. Hana Bautkinová
Ke dvoru, 160 00 Praha - Vokovice
Den vzniku členstvi: 16. 9. 2021
zapsáno 10. 11. 2021
Počet členů
3
zapsáno 10. 11. 2021
Způsob jednání
Způsob jednání a podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí své podpisy: a)předseda představenstva nebo b)předseda představenstva a pověřený člen představenstva nebo c)všichni členové představenstva současně
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 17. 12. 2009
Zastupovat společnost navenek a činit za ni právní úkony je oprávněn buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 17. 12. 2009

Dozorčí rada VIP CLUB a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda
JUDr. Josef Lžičař
Oulická, Praha 8, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 26. 10. 1994
Člen dozorčí rady
ing. Jiří Pacovský
Lupáčova, Praha 3
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 20. 10. 1998
Člen dozorčí rady
Marcela Cimická
Pravá, Praha 4
Den vzniku členstvi: 11. 5. 1992
Den zániku členstvi: 23. 11. 2004
zapsáno 11. 5. 1992 vymazáno 22. 1. 2005
Člen
JUDr. Jan Filip
Terasovitá, Praha 4
zapsáno 26. 10. 1994 vymazáno 20. 10. 1998
Člen
ing. Jiří Legner
Dušní, Praha 2
zapsáno 20. 10. 1998 vymazáno 16. 2. 1999
Předseda dozorčí rady
ing. Jiří Pacovský
Šaldova, Praha 8
zapsáno 20. 10. 1998 vymazáno 16. 2. 1999
Člen
Marie Lindauerová
Kloboučnická, Praha 4
Den vzniku členstvi: 2. 12. 1998
Den zániku členstvi: 11. 11. 2009
zapsáno 16. 2. 1999 vymazáno 1. 12. 2009
Člen dozorčí rady
Jaroslava Součková
Karlova, Beroun
Den vzniku členstvi: 2. 12. 1998
Den zániku členstvi: 22. 11. 2010
zapsáno 16. 2. 1999 vymazáno 18. 10. 2011
Člen dozorčí rady
Eva Křepinská
Na Jarově, 130 00 Praha 3
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2004
zapsáno 22. 1. 2005 vymazáno 30. 5. 2013
Člen dozorčí rady
Ing. Hana Bautkinová
Brunclíkova, 160 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 11. 11. 2009
zapsáno 1. 12. 2009 vymazáno 25. 6. 2014
Člen dozorčí rady
Lidmila Fúsová
Pražská, 274 01 Slaný
Den vzniku členstvi: 22. 11. 2010
Den zániku členstvi: 19. 6. 2012
zapsáno 18. 10. 2011 vymazáno 17. 9. 2012
Člen dozorčí rady
Zuzana Miklová
Mikoláše Alše, 252 62 Horoměřice
Den vzniku členstvi: 19. 6. 2012
zapsáno 17. 9. 2012 vymazáno 6. 12. 2016
Člen dozorčí rady
Eva Křepinská
Na Jarově, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2004
Den zániku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 30. 5. 2013 vymazáno 10. 11. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Hana Bautkinová
Ke dvoru, 160 00 Praha - Vokovice
Den vzniku členstvi: 11. 11. 2009
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 6. 12. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Hana Bautkinová
Ke dvoru, 160 00 Praha - Vokovice
Den vzniku členstvi: 11. 11. 2009
Den zániku členstvi: 16. 9. 2021
zapsáno 6. 12. 2016 vymazáno 10. 11. 2021
Člen dozorčí rady
Zuzana Miklová
M. Alše, 252 62 Horoměřice - Horoměřice
Den vzniku členstvi: 19. 6. 2012
Den zániku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 6. 12. 2016 vymazáno 10. 11. 2021
Člen dozorčí rady
Eva Křepinská
Na Jarově, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 10. 11. 2021
Člen dozorčí rady
Zuzana Miklová
M. Alše, 252 62 Horoměřice - Horoměřice
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2021
zapsáno 10. 11. 2021
Člen dozorčí rady
Vlastimil Dvořák
Vyžlovská, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku členstvi: 16. 9. 2021
zapsáno 10. 11. 2021
Počet členů
3
zapsáno 10. 11. 2021

Skuteční majitelé VIP CLUB a.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel
Ing. Jan Dostál
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 40 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 28. 3. 2019
zapsáno 28. 3. 2019 vymazáno 30. 6. 2023
Přímý skutečný majitel
JUDr. Vlastimil Dvořák
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 40 %.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 28. 3. 2019
zapsáno 28. 3. 2019
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jan Dostál
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 28. 3. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 40,00 %
zapsáno 30. 6. 2023

Hodnocení společnosti - VIP CLUB a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti VIP CLUB a.s. na mapě

Václavské náměstí 839/7, 110 00 Praha - Nové Město

Údaje o VIP CLUB a.s., Václavské náměstí 839/7, 110 00 Praha - Nové Město, IČO: 45275530 byly staženy 11. 8. 2023 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost VIP CLUB a.s. sídlí na adrese: Václavské náměstí 839/7, 110 00 Praha - Nové Město.
  • Společnost VIP CLUB a.s. má IČO 45275530.
  • Společnost VIP CLUB a.s. vznikla 11. 5. 1992.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo