Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., IČO: 64610225, sídlo: Ostrava

Subjekt OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1202/KSOS. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč. Společnost vznikla 23. 1. 1996 a sídlí na adrese Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz. IČO společnosti je 64610225 a DIČ je CZ64610225.

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
23. 1. 1996
Obchodní firma
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
zapsáno 23. 1. 1996
Adresa sídla společnosti
ulice Kamenická, Ostrava - Hrušov
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 9. 4. 1996
ulice Keramická 35, Ostrava - Hrušov
zapsáno 9. 4. 1996 vymazáno 26. 5. 2000
Karolíny Světlé 11, 702 00 Ostrava - Přívoz
zapsáno 26. 5. 2000 vymazáno 10. 5. 2002
Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz
zapsáno 10. 5. 2002 vymazáno 27. 8. 2015
Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz
zapsáno 27. 8. 2015
IČO
64610225
zapsáno 23. 1. 1996
DIČ
Identifikátor datové schránky
cb26xr2
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 23. 1. 1996
Spisová značka
B 1202/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 23. 1. 1996
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
558 436 112
Mobil
602 713 963
E-mail
Webové stránky
Kontaktní adresa
Karolíny Světlé 958/11, 70200 Ostrava - Přívoz

Poslední změny a události OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. - dle obchodního rejstříku

28. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Ing. Pavel Kroček, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
28. 6. 2021
Zapsán skutečný majitel Ing. František Kroček, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
27. 9. 2016
Zapsána akcie 200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
27. 9. 2016
Vymazána akcie 200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
27. 8. 2015
Změna sídla z Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz na Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz

Vizualizace vztahů osob a společností - OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Informace o podnikání a činnosti OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Provádění inženýrských staveb /včetně technické vybavenosti sídlištních celků/
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 10. 5. 2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 7. 12. 2010
Provádění bytových a občanských staveb
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 7. 12. 2010
Provádění průmyslových staveb
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 7. 12. 2010
Zprostředkovatelská činnost
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 7. 12. 2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 10. 5. 2002 vymazáno 7. 12. 2010
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
zapsáno 7. 12. 2010 vymazáno 20. 10. 2014
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 7. 12. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 7. 12. 2010
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
zapsáno 20. 10. 2014
Projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 23. 10. 2014

Majetek OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
1 000 000 Kč
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 20. 10. 2014
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 20. 10. 2014

Akcie OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
100 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 20. 10. 2014
200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 20. 10. 2014 vymazáno 27. 9. 2016
200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné. K převodu akcie je nutný předchozí souhlas valné hromady.
zapsáno 27. 9. 2016

Ostatní skutečnosti OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Valná hromada rozhodla dne 31.7.2044 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, o čemž byl sepsán notářský zápis Mgr. Šárky Otipkové, notářky se sídlem v Novém Jičíně ze dne 31.7.2014 pod č.j. NZ 711/2014, N 769/2014: a) Základní kapitál obchodní společnosti OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, ze stávající částky 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, na částku ve výši 2,000.000,-Kč, slovy: dva miliony korun českých. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100, slovy: jedno sto, kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. c) Přednostní právo k upisování nových akcií podle § 484 § 486 zákona o obchodních korporacích se neuplatní, neboť se akcionáři svého přednostního práva výslovným prohlášením na valné hromadě vzdali. d) Emisní kurs každé upisované akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých, bude činit 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých. e) Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci takto: - pan Ing. František Kroček, datum narození 14.8.1959, bytem Kravaře, Kouty, Severní 2027/1, upíše 50, slovy: padesát kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých každá, - pan Ing. Pavel Kroček, datum narození 25.6.1969, bytem Kravaře, Kouty, Sluneční 2050/6, upíše 50, slovy: padesát kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých každá. f) Úpis akcií mohou předem určení zájemci provést ode dne konání valné hromad, nejpozději však do 30, slovy: třiceti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady předem určených zájemců. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je možné, neboť základní kapitál je v plné výši splacen. h) Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 60, slovy: šedesáti dnů ode dne úpisu akcií, na účet společnosti číslo 107069710/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.
zapsáno 20. 10. 2014 vymazáno 23. 10. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 20. 10. 2014
Valná hromada rozhodla dne 31.7.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, o čemž byl sepsán notářský zápis Mgr. Šárky Otipkové, notářky se sídlem v Novém Jičíně ze dne 31.7.2014 pod č.j. NZ 711/2014, N 769/2014: a) Základní kapitál obchodní společnosti OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, ze stávající částky 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, na částku ve výši 2,000.000,-Kč, slovy: dva miliony korun českých. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100, slovy: jedno sto, kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. c) Přednostní právo k upisování nových akcií podle § 484 § 486 zákona o obchodních korporacích se neuplatní, neboť se akcionáři svého přednostního práva výslovným prohlášením na valné hromadě vzdali. d) Emisní kurs každé upisované akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých, bude činit 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých. e) Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci takto: - pan Ing. František Kroček, datum narození 14.8.1959, bytem Kravaře, Kouty, Severní 2027/1, upíše 50, slovy: padesát kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých každá, - pan Ing. Pavel Kroček, datum narození 25.6.1969, bytem Kravaře, Kouty, Sluneční 2050/6, upíše 50, slovy: padesát kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých každá. f) Úpis akcií mohou předem určení zájemci provést ode dne konání valné hromad, nejpozději však do 30, slovy: třiceti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady předem určených zájemců. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je možné, neboť základní kapitál je v plné výši splacen. h) Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě do 60, slovy: šedesáti dnů ode dne úpisu akcií, na účet společnosti číslo 107069710/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.
zapsáno 23. 10. 2014

Personální obsazení, vedení OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda představenstva
František Kroček
Východní, Kravaře
Den zániku funkce: 4. 11. 2010
Den zániku členstvi: 4. 11. 2010
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 7. 12. 2010
Místopředseda představenstva
Jaromír Ulrich
Sokolská, Mokré Lazce
Den zániku funkce: 4. 11. 2010
Den zániku členstvi: 4. 11. 2010
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 7. 12. 2010
Člen představenstva
Věra Vltavská
Volgogradská, Ostrava - Zábřeh
Den zániku členstvi: 4. 11. 2010
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 7. 12. 2010
Předseda představenstva
Ing. František Kroček
Severní, 747 21 Kravaře - Kouty
Den vzniku funkce: 4. 11. 2010
Den zániku funkce: 31. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 4. 11. 2010
Den zániku členstvi: 31. 7. 2014
zapsáno 7. 12. 2010 vymazáno 20. 10. 2014
Místopředseda představenstva
Tomáš Kroček
Severní, 747 21 Kravaře - Kouty
Den vzniku funkce: 4. 11. 2010
Den zániku funkce: 31. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 4. 11. 2010
Den zániku členstvi: 31. 7. 2014
zapsáno 7. 12. 2010 vymazáno 20. 10. 2014
Člen představenstva
Pavlína Kročková
Sluneční, 747 21 Kravaře - Kouty
Den vzniku členstvi: 4. 11. 2010
Den zániku členstvi: 31. 7. 2014
zapsáno 7. 12. 2010 vymazáno 20. 10. 2014
Předseda představenstva
Ing. František Kroček
Severní, 747 21 Kravaře - Kouty
Den vzniku funkce: 31. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2014
zapsáno 20. 10. 2014
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Kroček
Sluneční, 747 21 Kravaře - Kouty
Den vzniku funkce: 31. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2014
zapsáno 20. 10. 2014
Počet členů
2
zapsáno 20. 10. 2014
Způsob jednání
Jednání: Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. K jednání jménem představenstva jsou oprávněni předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně.
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 20. 10. 2014
Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.
zapsáno 20. 10. 2014

Dozorčí rada OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda
Ing. František Kroček
Bolatická, Kravaře
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 6. 2. 1997
Člen
Taťána Ulrichová
Sokolská, Mokré Lazce
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 26. 5. 2000
Člen
Ing. Pavel Kroček
Východní, Kravaře
zapsáno 23. 1. 1996 vymazáno 6. 2. 1997
Člen
Ing. Marie Kociánová
Kozlovice, Kozlovice
zapsáno 6. 2. 1997 vymazáno 26. 5. 2000
Předseda
Ing. Pavel Kroček
Východní, Kravaře-Kouty
zapsáno 6. 2. 1997 vymazáno 26. 5. 2000
Člen
Ing. Pavel Kroček
Východní, Kravaře-Kouty
Den zániku členstvi: 4. 11. 2010
zapsáno 26. 5. 2000 vymazáno 7. 12. 2010
Předseda
Ing. František Kroček
Severní, Kravaře - Kouty
Den zániku funkce: 4. 11. 2010
Den zániku členstvi: 4. 11. 2010
zapsáno 26. 5. 2000 vymazáno 7. 12. 2010
Člen
Marcela Dvořáková
Topolová, Vřesina u Bílovce
Den zániku členstvi: 18. 3. 2004
zapsáno 26. 5. 2000 vymazáno 20. 10. 2014
Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Kroček
Sluneční, 747 21 Kravaře - Kouty
Den vzniku funkce: 4. 11. 2010
Den zániku funkce: 31. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 4. 11. 2010
Den zániku členstvi: 31. 7. 2014
zapsáno 7. 12. 2010 vymazáno 20. 10. 2014
Člen dozorčí rady
Vojtěch Kroček
Sluneční, 747 21 Kravaře - Kouty
Den vzniku členstvi: 4. 11. 2010
Den zániku členstvi: 31. 7. 2014
zapsáno 7. 12. 2010 vymazáno 20. 10. 2014
Předseda dozorčí rady
Pavlína Kročková
Sluneční, 747 21 Kravaře - Kouty
Den vzniku funkce: 31. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2014
zapsáno 20. 10. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Kroček
Severní, 747 21 Kravaře - Kouty
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2014
zapsáno 20. 10. 2014
Počet členů
2
zapsáno 20. 10. 2014

Skuteční majitelé OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. František Kroček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 11. 2010
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 50,00 %
Podíl - velikost podílu: 50,00 %
zapsáno 28. 6. 2021
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Pavel Kroček
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 11. 2010
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 50,00 %
Podíl - velikost podílu: 50,00 %
zapsáno 28. 6. 2021

Hodnocení společnosti - OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. na mapě

Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz

Údaje o OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 64610225 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. sídlí na adrese: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz.
  • Společnost OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. má IČO 64610225.
  • Společnost OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. vznikla 23. 1. 1996.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo