Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Očima expertů: Jak zatočit s lichvou?

Ondřej Tůma
Ondřej Tůma
21. 2. 2014
 32 265

Zkomplikuje lichvářům život novela zákona o spotřebitelském úvěru, která chce stanovit maximální možnou výši RPSN? Zeptali jsme se právníka Petra Němce, nového státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy, právního poradce dTestu Miloše Borovičky či manažera projektu Navigátor bezpečného úvěru Petra Teplého.

Očima expertů: Jak zatočit s lichvou?

V polovině února schválila Sněmovna v prvním čtení návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru, který poslancům předložilo hnutí Úsvit. Jeho cílem je omezení lichvy, které se podle mnoha studií v České republice nebývale daří. Odborníci odhadují, že si Češi ročně od lichvářů rozpůjčují až desítky miliard korun. Otázkou ale zůstává, jak s úvěrovými žraloky co nejúčinněji bojovat. A zda změny, které novela přináší, neutěšené situaci na našem finančním trhu vůbec pomůžou. Diskuze se vedou především kolem návrhu zastropovat roční procentní sazbu nákladů (RPSN) u spotřebitelských úvěrů. Poslanci hnutí Úsvit by rádi prosadili, aby u půjček do patnácti tisíc korun byla „nejvyšší přípustná sazba nákladů“ maximálně dvacetinásobek lombardní sazby platné k 1. lednu daného roku. Zároveň by se směla pohybovat pouze mezi 25 a 100 procenty. U půjček nad patnáct tisíc korun by horní hranice RPSN neměla překročit patnáctinásobek lombardní sazby a směla by se pohybovat jen mezi 20 a 80 procenty. Někteří poslanci a ekonomové ale upozorňují, že stanovení maximální výše RPSN ve skutečnosti problém lichvy nijak nevyřeší. Naopak by to mohlo znamenat přesun dlužníků do šedé – zcela neregulované – zóny. Byznys lichvářů je navíc dnes založen především na skrytých poplatcích, smluvních pokutách a dalších pochybných sankcích. Můžeme proto očekávat, že novela zákona během připomínkového řízení před druhým čtením ve Sněmovně dozná ještě určitých změn.

Jak se na připravovanou novelu zákona o spotřebitelském úvěru dívají ekonomové, právníci, politici, podnikatelé a zástupci finančních institucí? Prospějí podle nich navrhované změny našemu finančnímu trhu? Má smysl zákonem určovat maximální možnou výši RPSN? A jakým způsobem se dá vlastně co nejúčinněji bojovat s lichvou?

Petr Teplý

ekonom a manažer projektu Navigátor bezpečného úvěru

Petr Teplý
-
+9
+

Propojeno

Zkratka RPSN zůstává pro leckoho tajemná. Přitom právě ona dokáže přesněji než úrok ukázat, jak draho si „kupujete peníze“.

Víc v příslušné v lekci Školy finanční gramotnosti na Peníze.cz:

Stropování RPSN chápu spíše jako politické než ekonomické rozhodnutí. Podle mého názoru by efektivnější bylo zintenzivnit dozor nad poskytovateli a zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů formou navýšení rozpočtových i personálních kapacit České obchodní inspekce, vzorem pro ČR může být zpřísnění dozoru této oblasti na Slovensku. Platí totiž, že nelze mít efektivní regulaci bez odpovídajícího dozoru a sankcí. Osobně bych navrhoval, aby inspekce mohla nepoctivé hráče eliminovat, tedy sankcí způsobit jejich likvidaci či bankrot (podobný proces může být aplikován při vymáhání dotací z evropských fondů). Lichva by se dala též „léčit“ důslednějšími kroky orgánů činných v trestním řízení podle § 218 trestního zákoníku.

Tomáš Prouza

ekonom, státní tajemník pro evropské záležitosti

Tomáš Prouza
-
+9
+

RPSN: seznamte se

Tak tohle je RPSN. Tedy vzorec pro její výpočet. 
A tady je kalkulačka pro ty, co ho vzdají:

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Cenová regulace je vždy složitá a řada zemí, které ji aplikují, vede neustálý boj s kreativitou finančních institucí, které přicházejí s alternativními poplatky či jinými způsoby, jak si navýšit marži. Pokud bude tedy nějaká regulace přijata, musí být nastavena tak, aby stát mohl pružně reagovat na nápady úvěrových žraloků. A nezapomínejme, že naprostá většina lidí vůbec netuší, co RPSN vlastně je, takže bude klíčové umět nová pravidla dobře vysvětlit.

Důležité je velmi rychle upravit tři další věci. Tou první je mnohem lepší poskytování informací, aby se lidé mohli informovaně rozhodovat a aby skutečně chápali, jaké břemeno na sebe berou. Současná pravidla informování rozhodně dostatečná nejsou a nepomáhají lidem vyhnout se předlužení. Druhou věcí je posvítit si na výši pokut. Mnoho úvěrových žraloků dnes nežije ani tak z vysokých úroků jako z nepřiměřených pokut a sankcí. V řadě případů tak dokáží pomocí různých gumově definovaných pokut během pár týdnů zvednout dlužnou částku třeba na trojnásobek a získat tak celou nemovitost, která původně jistila půjčku třeba jen sto tisíc korun. Třetí je změna trestního zákona a práce policie. Dnes je paragraf o lichvě napsán tak špatně, že neumožňuje stíhat téměř nikoho a Nejvyšší soud často shazuje rozsudky nižších soudů, které se snaží lichvu trestat. Pokud by existovalo dostatečně silné riziko trestu a policie a státní zastupitelství by dokázali jednat rychle, minimálně ty nejkřiklavější případy lichvy by zmizely. A mimochodem, zájemce upozorňuji na jednu zajímavou studii Světové banky k této věci.

Miloš Borovička

právní poradce Občanského sdružení TEST

Miloš Borovička
-
+9
+

Problémy spotřebitelů s dluhy nejsou ani tak způsobeny velkými úroky, ale spíše sankcemi, které se ve smlouvě skrývají. Moderní lichvář ví, že není potřeba stanovit nemravný úrok, ale svůj zisk schová do ohromných a špatně pochopitelných smluvních pokut. Jejich obchod není založen na vysokých splátkách, ale na tom, že se spotřebitel opozdí byť jednu splátku nebo při placení splete třeba variabilní symbol. Poté následuje kolotoč smluvních pokut a zesplatnění celého úvěru, které pak dlužník nedokáže řešit. Někdy je zase problém v tom, že smlouva nemusí ani vypadat nevýhodně, formálně může být vše v pořádku, ale ve skutečnosti dostane dlužník poloviční částku, než je uvedeno ve smlouvě.

Myslím si tedy, že určení maximální výše RPSN moc nevyřeší. Lichvář, který si dá jen minimální práci, takové ustanovení obejde třeba délkou splátek a stejně spoléhá, že na své peníze se dostane přes pokuty mnohem dříve. Musí proto nastoupit tvrdá kontrola šedých a černých poskytovatelů půjček a úvěrů. Věřitel by měl prokázat, jakou výši úvěru skutečně poskytl (například poslal na účet). Přísněji pro věřitele by se měly posuzovat smluvní sankce. Na druhou stranu dlužníci nesmí spoléhat na to, že mohou podepsat cokoliv a někdo je pak „vyseká“ z dluhů.

Tomio Okamura

politik a podnikatel

Tomio Okamura
-
+9
+

Jsem přesvědčený o tom, že přinášíme komplexní řešení. V prvé řadě stanovení hranice pro komerční spotřebitelské úvěry – tedy, aby se na skrytých poplatcích neskrývaly přemrštěné náklady na půjčku. Ale v tuto chvíli už máme napsanou také úpravu paragrafu trestního zákona o lichvě, kde přesně definujeme, co lichva je, a tento paragraf bude řešit i soukromé půjčky – tedy onu šedou zónu. Samozřejmě do komplexu boje proti zadlužování spadá také námi navrhovaný zákaz hracích automatů a také principiální řešení předlužení nízkopříjmových skupin – a to tak, aby si nemohly od lichvářů půjčovat. Stačí k tomu v zásadě jediná věc – uzákonit, aby žádná ze sociálních dávek nemohla být exekuovaná pro dluhy u soukromníků (dluhů vůči státu, obci a tak dále se to netýká).

Petr Němec

právník a mediátor, HromadnéŽaloby.cz

Petr Němec
-
+9
+

Zneužít rozumové slabosti...

Šrouby do hlavy

Lichva je podle českých zákonů trestný čin. Nikde ale nenajdete vyčíslení, co ještě lichva není, co už lichva je. A jistě by ho nebylo třeba, pokud bychom mohli spoléhat na zdravý úsudek našich prokurátorů a soudců.

Co říká 1. odstavec § 218 trestního zákoníku:

Lichva

Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Navrhovaná novela zákona je populismus bez pozitivního dopadu. Z důvodové zprávy a mediálních výstupů plyne, že navrhovatelé uvedeného zákona vlastně ani nevědí, co to lichva je. Lichvu totiž zakazuje jak občanský zákoník, tak ji postihuje i zákoník trestní, další zákaz není třeba. Uvedená novela neřeší lichvu v právním slova smyslu, ale jen vysoké RPSN, tedy „lichvu“ v obecném chápání. Novela nepočítá ani s žádnou veřejnoprávní sankcí za překročení uvedené míry RPSN. Dluhová past je navíc skryta v různých pokutách a nově i v libovolně vysokých úrocích z prodlení, tedy v položkách mimo RPSN. Stačí se opozdit se splátkou a hned je vyúčtována pokuta 20 000 Kč, tu poplatek 10 000 Kč, tu náklady 5000 Kč a k úroku 30 procent se začne účtovat i úrok z prodlení 20 procent. Takto se lidé dostávají do dluhové pasti a takto fungují moderní „lichváři“. Past není ve vysokých úrocích, ale v důmyslné síti sankcí. A i když zákon může být na straně spotřebitelů, ti se ho stejně neumí dovolat – toto je problém. Nejde o problém legislativní, ale sociální. Pokud se lidé nebudou umět dovolat svých práv, tak jim jsou jejich práva k ničemu. A dokud bude zachován dosavadní systém platebních rozkazů, kdy soudy reálně nezkoumají neplatnost a porušení zákona; a který slouží různým vymahačům, aby si nechali posvětit jménem republiky své vydřidušské pokuty a jiné pasti, tak se dál nepohneme.

Jakub Petřina

marketingový ředitel Air Bank

Jakub Petřina
-
+9
+

Obecně nejsme zastánci žádné velké regulace, protože věříme v sílu konkurence a v samostatné rozhodování lidí. Výhodnost a bezpečnost spotřebitelských půjček už dnes sleduje několik pokročilých testů, které mohou klienti ke srovnání využívat. Jde například o Navigátor bezpečného úvěru, Index etického úvěrování nebo Bankovní reality test půjček. Z nich mimo jiné vyplývá, že kromě prověřených bankovních poskytovatelů existují na trhu i bezpečné nebankovní společnosti. Ty jsou sice ochotné půjčit i klientům s horší platební morálkou, ale přistupují k tomu eticky a v souladu s platnými zákony. Pokud by se další regulací ztížilo nebo dokonce znemožnilo těmto značkovým společnostem podnikat, zhoršil by se i přístup klientů k bezpečným nebankovním úvěrům. Mohli by tak skončit v šedé zóně bez ochrany. Je proto důležité promyslet, aby případná úprava zákona nakonec nepostihla lidi, které měla původně chránit.

Petr Mach

ekonom a politik

Petr Mach
-
+9
+

Problém lichvy je vážný, mnoho důvěřivých, často starých lidí naletí „šmejdům“, podepíšou – často zmanipulovaní a v tísni – nevýhodné smlouvy. Bohužel tu lidé žijí ve víře, že co je legální, je neškodné, a to „šmejdům“ nahrává. Jak tomu ale čelit? Úvěrová smlouva by měla být vždy samostatným listem, veškeré podmínky by měly být uvedeny na ní, bez odkazu na jiné dokumenty a obchodní podmínky. Základní školy by měly důkladněji učit výpočet úroku a vysvětlovat vážnost podpisu smlouvy, podstatu směnky a záruk. Mladí by měli pomáhat starým rodičům dostat se z nevýhodných smluv a radit jim ve finančních záležitostech. Je dobře, že na rizika upozorňují média.

Regulace úrokové sazby ale nezabrání poskytování půjček na vysoký úrok, lichva se tím pouze dostane na černý trh. Vymáhání legálních dluhů prostřednictvím exekutorů je nepříjemné, ovšem vymáhání dluhů na černém trhu může být ještě drsnější.

Aleš Tůma

finanční analytik Partners

Aleš Tůma
-
+9
+

Je to jako v přísloví: dej člověku rybu… Strop na RPSN část případů lichvy asi vyřeší, ale nenaučí potenciální oběti se bránit. Lichváři, kteří ještě neoperují v úplné ilegalitě, se tam přesunou nebo si v zákoně najdou nějakou skulinku. Například drastické sankční poplatky a podobně. Do dluhové spirály se navíc člověk může dostat i se zcela legálními a relativně levnými úvěry. Zabránit tomu může jedině zvyšování finanční gramotnosti, pokud možno už od základní školy.

Jaroslav Šura

investor a podnikatel

jaroslav šura
-
+9
+

Se spotřebitelským úvěrem zkušenost nemám, je příliš drahý, a proto si ho nemůžu dovolit. Kdo se domnívá, že se bez spotřebitelského úvěru neobejde, měl by alespoň volit serioznější a zavedené společnosti. Zatím poslední novela zákona o spotřebitelském úvěru je z minulého února. Noví politici se tak po krátké době pouští do další novely. Fakt je, že renomované společnosti fungují dobře a lichvářům je novela ukradená. Určovat maximální výši RPSN je zbytečné, lichváři si s omezením snadno poradí. Obecně: čím bude novela více zaměřena proti věřiteli, tím bude úvěr dražší, případně pro některé občany s vyšší rizikovostí splátek nedostupnější. Takže hrozí, že skončí u lichvářů. No a jak na lichváře? Připravovanou novelou jistě ne. Ale proč je neskřípnout za činnost, ke které nemají oprávnění, případně  za časté nepřiznání daně z příjmu? Lichva byla, je a bude. Je to druhé nejstarší z řemesel. I přesto by se státní úředníci měli snažit ji potírat a minimalizovat.

Lukáš Kovanda

ekonom a žurnalista

Lukáš Kovanda
-
+9
+

Komu dnes patří vaše sympatie?

Proč má stát vstupovat do svobodného kontraktu dvou lidí? Jestliže se Franta dohodne s Pepíkem, že mu půjčí, byť za nekřesťanský úrok, je to věc obou pánů, nikoho dalšího. Stát by měl pouze bdít nad tím, aby podmínky půjčky byly v dostatečné míře transparentní pro obě smluvní strany, a pochopitelně nad tím, aby poskytnutí úvěru nebylo vynucováno nezákonně, třeba násilnou cestou. Jsou-li tyto okolnosti splněny, pak ať si oba stanoví úrok takový, jaký odpovídá jejich preferencím a podmínkám, v nichž se momentálně nacházejí. Tyto podmínky posoudí nejlépe Franta a Pepík, a žádný úředník není s to od stolu určit správnou maximální výši sazby. Žádná taková totiž neexistuje. Pro každého je jiná. Nedělejme z lidí malé děti, spíše se zasazujme třeba o prohloubení finanční gramotnosti řadových občanů (to je asi nejúčinnější zbraň proti lichvě). A vězme, že každá regulace typu zastropování vytváří černý trh, v tomto případě černý trh s úvěrem. Na něm se budou nadále domlouvat půjčky s vyšší sazbou, než kolik činí zákonný limit – vše bude jen mnohem méně transparentní než nyní, což do branže vžene další kriminální živly a dále zvýší už tak vysoký úrok, neboť lichvář si nyní bude připočítávat extra prémii za zvýšené riziko. 

Daňové přiznání online

Zaujali jsme vás? Pokračujte...

Ohodnoťte článek

-
0
+

Sdílejte

Diskutujte (4)

Vstoupit do diskuze
Ondřej Tůma

Ondřej Tůma

Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase... Více

Související témata

aleš tůmačeská obchodní inspekcedluhyfinanční gramotnostjaroslav šuralichvalukáš kovandamiloš borovičkanavigátor bezpečného úvěruPetr Machpetr němecpetr teplýposkytovatelé úvěrupůjčkyregulacerpsnspotřebitelský úvěrtomáš prouzatomio okamuratrestní zákoníkúrokyúsvitúvěryzákon o spotřebitelském úvěru
Daňové přiznání online

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo