Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

České energetické závody, státní podnik " v likvidaci ", IČO: 00002691

Subjekt České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " státní podnik. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou ALX 98/MSPH. Společnost vznikla 1. 7. 1988 a sídlí na adrese U mlýna 1755/5, 141 00 Praha - Záběhlice. IČO společnosti je 00002691 a DIČ je CZ00002691.

České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " - výpis z obchodního rejstříku k datu 11. 8. 2023 : subjekt byl z rejstříku odstraněn

Tento subjekt není aktivní.

Aktuální rejstřík
RES

Základní informace o České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
1. 7. 1988
Datum výmazu
22. 10. 2021
Obchodní firma
České energetické závody, koncern
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 8. 6. 1990
České energetické závody, státní podnik
zapsáno 8. 6. 1990 vymazáno 18. 12. 2001
České energetické závody, státní podnik \" v likvidaci \"
zapsáno 18. 12. 2001 vymazáno 22. 10. 2021
Adresa sídla společnosti
Jungmannova 29, Praha 1
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 28. 11. 2002
Kodaňská 46, 100 10 Praha 10
zapsáno 28. 11. 2002 vymazáno 23. 1. 2015
U mlýna 1755/5, 141 00 Praha - Záběhlice
zapsáno 23. 1. 2015 vymazáno 22. 10. 2021
IČO
00002691
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 22. 10. 2021
DIČ
Identifikátor datové schránky
zkkfw26
Právní forma
Státní podnik
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 22. 10. 2021
Spisová značka
ALX 98/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 22. 10. 2021
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " - dle obchodního rejstříku

22. 10. 2021
Vymazán zakladatel Federální ministerstvo paliv a energetiky ČSR
22. 10. 2021
Vymazán způsob jednání: LIkvidátor jedná jménem státního podniku \" v likvidaci\" samostatně a podepisuje se přito tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis s označením funkce.
22. 10. 2021
Vymazán předmět podnikání: 8.vývoz a dovoz uvedených činností a výrobků
22. 10. 2021
Vymazán předmět podnikání: 7.výroba, výkony a odbyt jiných výrobků a prací, které souvisejí s předmětem činnosti
22. 10. 2021
Vymazán předmět podnikání: 6.projektová činnost v rozashu oprávnění

Vizualizace vztahů osob a společností - České energetické závody, státní podnik " v likvidaci "

Informace o podnikání a činnosti České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
1.výroba, rozvod a odbyt elektřiny a tepla na území ČSR
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
10.navazování přímých vztahů v rámci RVHP
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
11.vývoz, dovoz a tranzit elektřiny a řízení eletrizační soustavy ČSSR v rámci sdružené činnosti se státním podnikem Slovenské energetické podniky, Bratislava
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
12.výroba, výkony a odbyt jiných výrobků a prací, které souvisejí s předmětem činnosti vymezeném v předchozích odstavcích
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
13.příprava mládeže na dělnická povolání, výkon vzdělávacích a sociálních činností
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
2.údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
3.vývoz výrobků, stavebně-montážních, strojně-montážních, projektových a inženýrských činností
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
4.stavebně-montážní a strojně-montážní činnost
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
5.výroba náhradních dílů, strojírenských a elektrotechnických výrobků
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
6.skladování a likvidace radioaktivních odpadů
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
7.investiční výstavba energetických a jiných zařízení a jejich likvidace po vyřazení z provozu
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
8.inženýrská a projektová činnost v rozsahu oprávnění
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
9.mezinárodní vědeckotechnická spolupráce
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
1.výroba, přenos a odbyt elektřiny a tepla
zapsáno 10. 7. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
10.výroba, výkony a odbyt jiných výrobků a prací, které souvisejí s předmětem činnosti
zapsáno 10. 7. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
11.zřizování a provoz středních odborných učilišť a středisek praktického výcviku
zapsáno 10. 7. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
12.provoz vzdělávacích a sociálních zařízení
zapsáno 10. 7. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
2.údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení
zapsáno 10. 7. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
3.vývoz výrobků, stavebně-montážních, projektových a inženýrských činností
zapsáno 10. 7. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
4.stavebně-montážní a strojně montážní činnost
zapsáno 10. 7. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
5.výroba náhradních dílů, strojírenských a elektrotechnických výrobků
zapsáno 10. 7. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
6.skladování a likvidace radioaktivních odpadů
zapsáno 10. 7. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
7.investiční výstavba energetických a jiných zařízení a jejich likvidace po vyřazení z provozu
zapsáno 10. 7. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
8.projektová činnost v rozsahu oprávnění
zapsáno 10. 7. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
9.vývoz, dovoz a tranzit elektřiny a zařízení elektrizační soustavy ČSFR v rámci sdružené činnosti se státním podnikem Slovenský energetický podnik, Bratislava
zapsáno 10. 7. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
1.výroba a odbyt elektřiny
zapsáno 16. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
2.údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení
zapsáno 16. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
3.stavebně-montážní a strojně-montážní činnosti
zapsáno 16. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
4.výroba náhradních dílů, strojírenských a elektrotechnických výrobků
zapsáno 16. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
5.investiční výstavba energetických a jiných zařízení a jejich likvidace po vyřazení z provozu
zapsáno 16. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
6.projektová činnost v rozashu oprávnění
zapsáno 16. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
7.výroba, výkony a odbyt jiných výrobků a prací, které souvisejí s předmětem činnosti
zapsáno 16. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
8.vývoz a dovoz uvedených činností a výrobků
zapsáno 16. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021

Majetek České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " - dle obchodního rejstříku

Kmenové jmění České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " - dle obchodního rejstříku

Kmenové jmění
66 168 521 000 Kč
zapsáno 11. 10. 1988 vymazáno 12. 11. 1990
48 850 203 000 Kč
zapsáno 12. 11. 1990 vymazáno 5. 9. 1995
251 070 000 Kč
zapsáno 5. 9. 1995 vymazáno 18. 6. 1996
137 340 000 Kč
zapsáno 18. 6. 1996 vymazáno 27. 6. 1997
75 371 000 Kč
zapsáno 27. 6. 1997 vymazáno 22. 10. 2021

Odštěpný závod České energetické závody, koncern Pražské energetické závody, zkratka: ČEZ-PRE

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Pražské energetické závody, zkratka: ČEZ-PRE
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Sídlo nebo umístění
Na hroudě 19, Praha 10-Strašnice
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Vlastimil Řezníček
Na okruhu, Praha 4-Písnice
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990

Odštěpný závod České energetické závody, koncern Středočeské energetické závody, zkratka: ČEZ-STE

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Středočeské energetické závody, zkratka: ČEZ-STE
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Sídlo nebo umístění
Na příkopě 15, Praha l
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Bohumil Lebruška
Kaplická, Praha 4
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990

Odštěpný závod České energetické závody, koncern Severočeské energetické závody, zkratka: ČEZ-SČE

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Severočeské energetické závody, zkratka: ČEZ-SČE
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Sídlo nebo umístění
Děčín, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Radomír Mackaňuk
Teplická, Děčín IV.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990

Odštěpný závod České energetické závody, koncern Východočeské energetické závody, zkratka: ČEZ-VČE

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Východočeské energetické závody, zkratka: ČEZ-VČE
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Sídlo nebo umístění
Hradec Králové, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Ladislav Adámek
Labská kotlina, Hradec Králové l
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 6. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Vladislav Patočka
Winterova, Hradec Králové lI
zapsáno 20. 6. 1990 vymazáno 10. 7. 1990

Odštěpný závod České energetické závody, koncern Jihomoravské energetické závody, zkratka: ČEZ-JME

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Jihomoravské energetické závody, zkratka: ČEZ-JME
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Sídlo nebo umístění
Brno, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Miroslav Vacek
tř. kpt. Jaroše, Brno
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990

Odštěpný závod České energetické závody, koncern Severomoravské energetické závody, zkratka: ČEZ-SME

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Severomoravské energetické závody, zkratka: ČEZ-SME
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Sídlo nebo umístění
Ostrava, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Rudolf Skoček
Česká, Ostrava-Zábřeh
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990

Odštěpný závod České energetické závody, koncern Jihočeské energetické závody, zkratka: ČEZ-JČE

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Jihočeské energetické závody, zkratka: ČEZ-JČE
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Sídlo nebo umístění
České Budějovice, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Josef Multerer
Čechova, České Budějovice 6
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990

Odštěpný závod České energetické závody, koncern Západočeské energetické závody, zkratka: ČEZ-ZČE

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Západočeské energetické závody, zkratka: ČEZ-ZČE
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Sídlo nebo umístění
Plzeň, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 7. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jaroslav Posselt
Železničářská, Plzeň
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 22. 6. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Drahomír Ruta
Gerská, Plzeň
zapsáno 22. 6. 1990 vymazáno 10. 7. 1990

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Elektrárny únorového vítězství, zkratka: ČEZ-EÚV

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Elektrárny únorového vítězství, zkratka: ČEZ-EÚV
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Elektrárny únorového vítězství, zkratka: ČEZ-EÚV
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 18. 1. 1991
Sídlo nebo umístění
Počerady, Počerady
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 18. 1. 1991
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 18. 1. 1991
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Václav Chlouba
Vítězného února, Louny
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 11. 6. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Eduard Pirožek
Herbenova, Žatec
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 8. 11. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jiří Hubka
Třebízského, Žatec
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 18. 1. 1991

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Severočeské teplárenské závody, zkratka: ČEZ-SČT

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Severočeské teplárenské závody, zkratka: ČEZ-ESČ
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Severočeské teplárenské závody, zkratka: ČEZ-SČT
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 18. 4. 1991
Sídlo nebo umístění
Most, Most
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 18. 4. 1991
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 18. 4. 1991
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jiří Kichler
K.H. Máchy, Most
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 4. 9. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Karel Koukolíček
Obránců míru, Jirkov
zapsáno 4. 9. 1990 vymazáno 18. 4. 1991

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Energostroj, zkratka: ČEZ-EGO

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Energostroj, zkratka: ČEZ-EGO
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Energostroj, zkratka: ČEZ-EGO
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 18. 4. 1991
Sídlo nebo umístění
Chvaletice, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 18. 4. 1991
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 18. 4. 1991
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jaroslav Volšický
P. Holého, Kynšperk nad Ohří
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 13. 11. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Josef Kačer
B. Němcové, Týnec nad Labem
zapsáno 13. 11. 1990 vymazáno 18. 4. 1991

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Energovod, zkratka: ČEZ-EGV

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Energovod, zkratka: ČEZ-EGV
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Energovod, zkratka: ČEZ-EGV
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 19. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Gorazdova 24, Praha 2
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 19. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 19. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Bohumil Šimák
Trhanovské nám., Praha 10
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 18. 1. 1991
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jiří Hrabánek
Pražská, Praha 10
zapsáno 18. 1. 1991 vymazáno 19. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod ORGREZ, zkratka: ČEZ-ORGREZ

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Organizace pro racionalizaci energetických závodů, zkratka: ČEZ-ORGREZ
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Racionalizace energetických závodů, zkratka: ČEZ-ORGREZ
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 13. 11. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod ORGREZ, zkratka: ČEZ-ORGREZ
zapsáno 13. 11. 1990 vymazáno 19. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Brno, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 19. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 19. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Vítězslav Koukal
Pod kaštany, Brno
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 13. 11. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Zdeněk Hradil, CSc.
Filipova, Brno
zapsáno 13. 11. 1990 vymazáno 19. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Jaderná elektrárna Dukovany, zkratka: ČEZ-EDU

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Jaderná elektrárna Dukovany, zkratka: ČEZ-EDU
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Jaderná elektrárna Dukovany, zkratka: ČEZ-EDU
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Dukovany, Dukovany
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jiří Holec
Pionýrská, Moravský Krumlov
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 6. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jan Krenk
J. Švermy, Třebíč
zapsáno 20. 6. 1990 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Jaderná elektrárna Temelín, zkratka: ČEZ-ETE

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Jaderná elektrárna Temelín, zkratka: ČEZ-ETE
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Jaderná elektrárna Temelín, zkratka: ČEZ-ETE
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Temelín-elektrárna, Temelín-elektrárna
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. František Poukar
Švabinského, Třebíč
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Teplárenské závody Praha, zkratka: ČEZ-EPR

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Teplárenské závody Praha, zkratka: ČEZ-EPR
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Teplárenské závody Praha, zkratka: ČEZ-EPR
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Partyzánská 7, Praha 7
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. František Kroupa
Gromovové, Praha 6
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 24. 2. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Vladimír Hrubý
V horkách, Praha 4
zapsáno 24. 2. 1992 vymazáno 25. 2. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Oleg Tomeš, CSc.
Kloboučnická, Praha 4
zapsáno 25. 2. 1992 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Vodní elektrárny, zkratka: ČEZ-EVD

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Vodní elektrárny, zkratka: ČEZ-EVD
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Vodní elektrárny, zkratka: ČEZ-EVD
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Třebenice, p. Slapy, okr. Praha-západ, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Karel Hofmann
Třebenice 24, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 13. 11. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Otto Bernardin
Valtínovská, Praha 4
zapsáno 13. 11. 1990 vymazáno 24. 2. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Antonín Adam
Vltavská, Štěchovice
zapsáno 24. 2. 1992 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Elektrárna Mělník, zkratka: ČEZ-EMĚ

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Elektrárna Mělník, zkratka: ČEZ-EMĚ
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Elektrárna Mělník, zkratka: ČEZ-EMĚ
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Horní Počáply, okr. Mělník, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Miroslav Roubíček
Mělník, Gottwaldova 2579-sídliště Střed, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 11. 6. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Josef Uher
Zápotockého, Mělník
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Elektrárna Tisová, zkratka: ČEZ-ETI

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Elektrárna Tisová, zkratka: ČEZ-ETI
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Elektrárna Tisová, zkratka: ČEZ-ETI
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Březová u Sokolova, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Bedřich Středa
Sadová, Cheb
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 11. 6. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Miroslav Frank
Dvouletky, Březová
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 24. 2. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Vladimír Dvořák
Sadová, Cheb
zapsáno 24. 2. 1992 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod-Podkrušnohorské elektrárny, zkratka: ČEZ-EPK

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Elektrárny Socialistického svazu mládeže, zkratka: ČEZ-ESSM
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 11. 6. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod-Podkrušnohorské elektrárny, zkratka: ČEZ-EPK
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Tušimice, Tušimice
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. František Pinc
Hornická, Chomutov
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 5. 2. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Milan Vohánka
Hornická, Chomutov
zapsáno 5. 2. 1990 vymazáno 18. 4. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Milan Vohánka
Husova, Kadaň
zapsáno 18. 4. 1990 vymazáno 18. 1. 1991
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. František Rataj
Fibichova, Kadaň
zapsáno 18. 1. 1991 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Elektrárny Opatovice, zkratka: ČEZ-EOP

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Elektrárny východních Čech, zkratka: ČEZ-EVČ
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Elektrárny východních Čech, zkratka: ČEZ-EVČ
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 8. 11. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Elektrárny Opatovice, zkratka: ČEZ-EOP
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Miroslav Kolman
U parku, Trutnov
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 11. 6. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Milan Novotný
Palackého, Pardubice
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 4. 9. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Emil Benada
Křivá, Hradec Králové
zapsáno 4. 9. 1990 vymazáno 4. 12. 1991
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jaroslav Souček
Na Střežině, Hradec Králové III
zapsáno 4. 12. 1991 vymazáno 24. 2. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Arnošt Poul
Pohřebačka, Opatovice nad Labem
zapsáno 24. 2. 1992 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Jihomoravské elektrárny, zkratka: ČEZ-EJM

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Jihomoravské elektrárny, zkratka: ČEZ-EJM
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Jihomoravské elektrárny, zkratka: ČEZ-EJM
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Brno, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Zdeněk Šebela
Vránova, Brno
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 11. 6. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jaroslav Vlk
Zikova, Brno
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odstěpný závod Ostravsko-karvinské elektrárny, zkratka: ČEZ-OKE

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Ostravsko-karvinské elektrárny, zkratka: ČEZ-OKE
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odstěpný závod Ostravsko-karvinské elektrárny, zkratka: ČEZ-OKE
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Ostrava, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Dr. Pavel Ruml, dpt.
Kozinova, Ostrava-Třebovice
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 11. 6. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Miroslav Lampar
Na chmelnici, Olomouc
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 1. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jaroslav Veselský
Lechowiczova, Ostrava l
zapsáno 1. 10. 1992 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod- Elektrárna Dětmarovice, zkratka: ČEZ-EDĚ

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Opravárenská základna energetiky, zkratka: ČEZ-OZE
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 11. 6. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod- Elektrárna Dětmarovice, zkratka: ČEZ-EDĚ
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Teplice, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 11. 6. 1990
Dětmarovice, Česká republika
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Miroslav Straka
ul. 25. února, Teplice
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 11. 6. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Břetislav Nezval
Žižkova, Karviná 8
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 14. 8. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jan Mikulka
Masarykova třída, Orlová-Lutyně
zapsáno 14. 8. 1990 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Energetické strojírny, zkratka: ČEZ-ESB

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Energetické strojírny, zkratka: ČEZ-ESB
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Energetické strojírny, zkratka: ČEZ-ESB
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Brno, Česká republika
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Pavel Jandl
Jasanová, Brno
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Energotechnika, zkratka: ČEZ-EGT

Obchodní firma
České energetické závody, koncern Energotechnika, zkratka: ČEZ-EGT
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Energotechnika, zkratka: ČEZ-EGT
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Fügnerovo nám. 5, Praha 2
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 24. 8. 1988
Jungmannova 29, Praha 1
zapsáno 24. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Vladimír Rákosník
Plzeňská, Praha 5-Košíře
zapsáno 1. 8. 1988 vymazáno 11. 6. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Miroslav Marvan
Komsomolská, Praha 7
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Energomontáže Liberec, zkratka: ČEZ-EGM

Obchodní firma
České energetické závody, koncern-Energomontáže Liberec, zkratka: ČEZ-EGM
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Energomontáže Liberec, zkratka: ČEZ-EGM
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Liberec, Česká republika
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jiří Forbelský
Na jezírku, Liberec VI
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Teplická strojírna, zkratka: ČEZ-TES

Obchodní firma
České energetické závody, koncern-Teplická strojírna, zkratka: ČEZ-TES
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 10. 9. 1990
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Teplická strojírna, zkratka: ČEZ-TES
zapsáno 10. 9. 1990 vymazáno 26. 11. 1992
Sídlo nebo umístění
Teplice, Teplice
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 26. 11. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 26. 11. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Miroslav Vodráško
H. Lindnerové, Teplice
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 20. 6. 1990
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Milan Dudík
Roudníky, Ústí nad Labem
zapsáno 20. 6. 1990 vymazáno 26. 11. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Elektrárna Chvaletice, zkratka: ČEZ-ECH

Obchodní firma
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Elektrárna Chvaletice, zkratka: ČEZ-ECH
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Chvaletice, Česká republika
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Vladimír Musil
Lidmily Malé, Pardubice
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod, Elektrárny Poříčí, zkratka: ČEZ-EPO

Obchodní firma
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod, Elektrárny Poříčí, zkratka: ČEZ-EPO
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Sídlo nebo umístění
Trutnov-Poříčí, Česká republika
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 20. 10. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jaroslav Kužel
Slévárenská, Trutnov
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 24. 2. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Jiří Příhoda
kpt. Jaroše, Trutnov
zapsáno 24. 2. 1992 vymazáno 20. 10. 1992

Odštěpný závod České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Energodílny, zkratka: ČEZ-EGD

Obchodní firma
České energetické závody, státní podnik, odštěpný závod Energodílny, zkratka: ČEZ-EGD
zapsáno 18. 1. 1991 vymazáno 26. 11. 1992
Sídlo nebo umístění
Velké Meziříčí, Česká republika
zapsáno 18. 1. 1991 vymazáno 26. 11. 1992
Předmět podnikání
.
zapsáno 18. 1. 1991 vymazáno 26. 11. 1992
Vedoucí odštěpného závodu
Ing. Alois Valík
Mírová, Velké Meziříčí
zapsáno 18. 1. 1991 vymazáno 26. 11. 1992

Ostatní skutečnosti České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Údaje o zřízení: Státní podnik byl založen zakládací listinou vydanou rozhodnutím č. 12/1988 ministra paliv a energetiky ČSSR z 23.6.1988, čj. 577/14.
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 22. 10. 2021
Den vzniku: 1.červenec 1988
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 22. 10. 2021
Podle rozhodnutí č. 127 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 25.4.1992, č.j.639 153/91/23 byla ke dni 1.5.1992 vyčleněna část majetku státního podniku - odštěpného závodu Teplárenské závody Praha podle privatizačního projektu č. 01502 schváleného ministertvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne 14.2.1992, č.j. 40/158/42/92 a podle dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 24.4.1992, č.j. 07029/11331/Ni/92 privatizovaný majetek spolu se všemi právy a povinnostmi a závazky přechází ke dni vyjmutí na Fond národního majetku České republiky.
zapsáno 8. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
Podle rozhodnutí č. 131 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 26.4.1992, č.j. 230 914/92-93 byla ke dni 1.5.1992 vyčleněna část majetku státního podniku - část odštěpného závodu Energomontáže Liberec podle privatizačního projektu č. 06475 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne 2.4.1992, č.j. 40/167/42/92 a dokladu vydaného Fodem národního majetku České republiky dne 25.4.1992, č.j. 03043/06475/Ge/92 privatizovaný majetek se všemi právy, povinnostmi a závazky předal ke dni vyjmutí na Fond národního majetku České republiky
zapsáno 8. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
Podle rozhodnutí č. 123 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 24.4.1992 čj. 639 153/91/23 byla ke dni 1.5.1992 vyčelněna část majetku státního podniku odštěpného závodu Teplárenské závody Praha, závody Elektrárna Kolín podle privatizačního projektu č. 01525 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne 23.3.1992, č.j. 40/530/42/92, vedeném pod č. 01502 a dokladu vydaného Fondem národního majetku České republiky dne 23.4.1992, č.j. 08024/11330/Zi/92 a privatizovaný majetek se všemi právy a povinnostmi a závazky přechází ke dni vyjmutí na Fond národního majetku České republiky.
zapsáno 12. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
Podle rozhodnutí č. 178 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 29.4.1992, čj. 231 242/92-23 byla ke dni 1.5.1992 vyčleněna část majetku státního podniku odštěpného závodu Teplárenské závody, závod Spalovna-Vysočany podle privatizačního projektu č. 07759 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne 15.4.1992, čj. 40/159/42/92 vedeném pod č. 07759 a dokladu vydaného Fondem národního majetku České republiky dne 29.4.1992, čj. 08053/07759/Zi/92 a privatizovaný majetek se všemi právy a povinnostmi a závazky přechází ke dni vyjmutí na Fond národního majetku České republiky.
zapsáno 12. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
Podle rozhodnutí č. 187 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 30.4.1992, čj. 639 153/91-23/3 byla ke dni vzniku akciových společností vyjmuta část majetku státního podniku podle privatizačního projektu č. 01502 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne 15.4.1992, čj. 40/159/42/92 a dokladu vydaného Fondem národního majetku České republiky dne 30.4.1992, čj. 03070/11315/Ge/92 a převedena na Fond národního majetku České republiky se všemi právy a závazky. Jde o níže uvedené uvedené akciové společnosti: ENERGOVOD a.s. zapsaná u OS Praha 1, obchodní rejstřík k 6.5.1992, čj. B 1573 ORGREZ a.s. zapsaná u OS Praha 1, obchodní rejstřík k 30.4.1992 pod čj. B 852 ČEZ a.s. zapsaná u OS Praha 1, obchodní rejstřík k 6.5.1992, čj. B 1581
zapsáno 16. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
Státnímu podniku se ponechávají na základě rozhodnutí zakladatele ke dni vzniku akciových společností nemovitosti, věci movité, finanční prostředky a majetková práva a závazky, které držel, užíval a hospodařil s nimi s výjimkou majetku, práv a závazků, které přecházejí na Fond národního majetku České republiky v rozsahu stanoveném privatizačním projektem a uvedeném v zápisu o předání a převzetí.
zapsáno 16. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
Podle rozhodnutí č. 172 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 28.4.1992 č.j. 639 153/91-23/1 byla ke dni 1.5.1992 vyjmuta část majetku státního podniku odštěpného závodu Energetické strojírny Brno podle privatizačního projektu č. 11332 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne 9.4.1992, čj. 40/541/42/92 a dokladu Fondu národního majetku České republiky dne 25.4.1992, čj. 03041/11332/Ge/92 a privatizovaný majetek se všemi právy a povinnostmi a závazky přechází ke dni vyjmutí na Fond národního majetku České republiky.
zapsáno 19. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
Podle rozhodnutí č. 245 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 25.6.1992, čj. 231 189/92-23 byla ke dni 1.8.1992 vyjmuta část majetku státního podniku odštěpný závod Teplická strojírna podle privatizačního projektu č. 6918 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 2.6.1992, čj. 40/168/42/92 a dokladu vydaného Fondem národního majetku ČR dne 12.6.1992, čj. 33/137/92/DH a privatizovaný majetek se všemi právy a povinnostmi a závazky přechází ke dni vyjmutí na Fond národního majetku ČR
zapsáno 23. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
Podle rozhodnutí č. 268 ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR ze dne 20.7.1992, čj. 631 308/93-23 byla ke dni 1.8.1992 vyjmuta část majetku státního podniku odštěpný závod Energodílny Velké Meziříčí podle privatizačního projektu č. 04808 schváleného ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 2.6.1992 čj. 40/529/42/92 a dokladu vydaného Fondem národního majetku ČR dne 20.7.1992, čj. 03084/04808/Ge/92 a privatizovaný majetek se všemi právy a povinnostmi a závazky přechází ke dni vyjmutí na Fond národního majetku ČR
zapsáno 23. 10. 1992 vymazáno 22. 10. 2021
České energetické závody, státní podnik \" v likvidaci \" se vymazává z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu je ukončení likvidace státního podniku.
zapsáno 22. 10. 2021 vymazáno 22. 10. 2021

Personální obsazení, vedení České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " - dle obchodního rejstříku

Ředitel
Ing. Miroslav Kubín, DrSc.
Nové Dvory, Trutnov
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 5. 2. 1990
Ředitel
Ing. Miroslav Kubín, DrSc.
Nové Dvory, Trutnov
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 5. 2. 1990
5.zástupce ředitele
Ing. Bedřich Willmann
Jivenská, Praha 4 - Michle
náměstek ředitele pro rozvod a odbyt elektřiny
zapsáno 7. 7. 1988 vymazáno 24. 8. 1988
L. zástupce ředitele
Ing. Jaroslav Hanzlovský
Lidická, Pardubice
náměstek ředitele pro výrobu
zapsáno 7. 7. 1988 vymazáno 29. 8. 1989
2. zástupce ředitele
Ing. Stanislav Diatka
Matúškova, Praha 4
náměstek ředitele pro ekonomiku
zapsáno 7. 7. 1988 vymazáno 29. 8. 1989
3. zástupce ředitele
Ing. Vratislav Tyl
dr.V. Martínka, Ostrava- Hrabůvka
náměstek ředitele pro rozvoj a výstavbu klasických investic
zapsáno 7. 7. 1988 vymazáno 29. 8. 1989
4. zástupce ředitele
Ing. Jiří Hodný
Heldova, Praha 10-Malešice
náměstek ředitele pro kádrovou a personální práci
zapsáno 7. 7. 1988 vymazáno 29. 8. 1989
5. zástupce ředitele
Ing. Bedřich Willmann
Jivenská, Praha 4-Michle
náměstek ředitele pro rozvod a odbyt elektřiny
zapsáno 7. 7. 1988 vymazáno 24. 8. 1988
6.zástupce ředitele
Ing. Bedřich Willmann
Jivenská, Praha 4 - Michle
náměstek ředitele pro rozvod a odbyt elektřiny
zapsáno 24. 8. 1988 vymazáno 29. 8. 1989
5.zástupce ředitele
Ing. Jan Jícha
Na višňovce, Černošice
náměstek ředitele pro jadernou energetiku
zapsáno 24. 8. 1988 vymazáno 29. 8. 1989
6. zástupce ředitele
Ing. Bedřich Willmann
Jivenská, Praha 4-Michle
náměstek ředitele pro rozvod a odbyt elektřiny
zapsáno 24. 8. 1988 vymazáno 29. 8. 1989
5. zástupce ředitele
Ing. Jan Jícha
Na višňovce, Černošice 2
náměstek ředitele pro jadernou energetiku
zapsáno 24. 8. 1988 vymazáno 29. 8. 1989
1.zástupce ředitele
Ing. Jaroslav Hanzlovský
Lidická, Pardubice
náměstek ředitele pro provoz
zapsáno 29. 8. 1989 vymazáno 5. 2. 1990
L. zástupce ředitele
Ing. Jaroslav Hanzlovský
Lidická, Pardubice
náměstek ředitele pro provoz
zapsáno 29. 8. 1989 vymazáno 5. 2. 1990
2. zástupce ředitele
Ing. Stanislav Diatka
Matúškova, Praha 4
náměstek ředitele pro ekonomiku a obchod
zapsáno 29. 8. 1989 vymazáno 20. 6. 1990
3. zástupce ředitele
Ing. Vratislav Tyl
dr.V. Martínka, Ostrava- Hrabůvka
náměstek ředitele pro rozvoj koncernu
zapsáno 29. 8. 1989 vymazáno 20. 6. 1990
4. zástupce ředitele
Ing. Jiří Hodný
Heldova, Praha 10-Malešice
náměstek ředitele pro kádrový a sociální rozvoj
zapsáno 29. 8. 1989 vymazáno 11. 6. 1990
L. zástupce ředitele
Ing. Jaroslav Hanzlovský
Lidická, Pardubice
náměstek ředitele pro provoz
zapsáno 5. 2. 1990 vymazáno 8. 6. 1990
Pověřen řízením
Ing. Jaroslav Hanzlovský
Lidická, Pardubice
zapsáno 5. 2. 1990 vymazáno 8. 6. 1990
Ředitel
Ing. Petr Karas, CSc.
Trhanovské náměstí, Praha 10
zapsáno 8. 6. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
1.zástupce ředitele
Ing. Jaroslav Hanzlovský
Lidická, Pardubice
náměstek ředitele pro provoz
zapsáno 8. 6. 1990 vymazáno 18. 1. 1991
Ředitel
Ing. Petr Karas, CSc.
Trhanovské nám., Praha 10
zapsáno 8. 6. 1990 vymazáno 16. 10. 1992
L. zástupce ředitele
Ing. Jaroslav Hanzlovský
Lidická, Pardubice
náměstek ředitele pro provoz
zapsáno 8. 6. 1990 vymazáno 18. 1. 1991
4.zástupce ředitele
PhDr. Oto Sedláček, CSc.
Boleslavova, Praha 4
náměstek ředitele pro personální a sociální rozvoj
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 14. 8. 1990
4. zástupce ředitele
PhDr. Oto Sedláček, CSc.
Boleslavova, Praha 4
náměstek ředitele pro personální a sociální rozvoj
zapsáno 11. 6. 1990 vymazáno 14. 8. 1990
3. zástupce ředitele
Ing. Josef Křeček
Jívenská, Praha 4-Michle
náměstek pro rozvoj
zapsáno 20. 6. 1990 vymazáno 24. 2. 1992
2.zástupce ředitele
Ing. Miroslav Stehlík
Na Fialce, Říčany
náměstek ředitele pro ekonomiku a obchod
zapsáno 20. 6. 1990 vymazáno 18. 1. 1991
2. zástupce ředitele
Ing. Miroslav Stehlík
Na Fialce, Říčany
náměstek pro ekonomiku a obchod
zapsáno 20. 6. 1990 vymazáno 18. 1. 1991
3.zástupce ředitele
Ing. Josef Křeček
Jívenská, Praha 4-Michle
náměstek ředitele pro rozvoj
zapsáno 20. 6. 1990 vymazáno 20. 6. 1990
4.zástupce ředitele
Ing. Alexius Tomin
Matúškova, Praha 4
náměstek pro personální vtahy a sociální rozvoj
zapsáno 14. 8. 1990 vymazáno 4. 12. 1991
4. zástupce ředitele
Ing. Alexius Tomin
Matúškova, Praha 4
náměstek pro personální vztahy a sociální rozvoj
zapsáno 14. 8. 1990 vymazáno 4. 12. 1991
1.zástupce ředitele
Ing. Miroslav Stehlík
Na Fialce, Říčany
zapsáno 18. 1. 1991 vymazáno 26. 11. 1992
L. zástupce ředitele
Ing. Miroslav Stehlík
Na Fialce, Říčany
náměstek ředitele pro ekonomiku a obchod
zapsáno 18. 1. 1991 vymazáno 26. 11. 1992
2.zástupce ředitele
Ing. Jaroslav Hanzlovský
Lidická, Pardubice
náměstek ředitele pro výrobu a přenos
zapsáno 18. 1. 1991 vymazáno 24. 2. 1992
2. zástupce ředitele
Ing. Jaroslav Hanzlovský
Lidická, Pardubice
náměstek ředitele pro výrobu a přenos
zapsáno 18. 1. 1991 vymazáno 24. 2. 1992
2.zástupce ředitele
Ing. Josef Křeček
Jívenská, Praha 4
náměstek ředitele pro výrobu a přenos
zapsáno 24. 2. 1992 vymazáno 26. 11. 1992
2. zástupce ředitele
Ing. Josef Křeček
Jívenská, Praha 4
náměstek ředitele pro výrobu a přenos
zapsáno 24. 2. 1992 vymazáno 26. 11. 1992
Ředitel
JUDr. Adolf Jaroš
Točitá, Praha 4
zapsáno 16. 10. 1992 vymazáno 17. 2. 1998
Ředitel
Ing. Václav Kindl
Hřebenka, Unhošť
zapsáno 17. 2. 1998 vymazáno 18. 12. 2001
Způsob jednání
Zastupování: Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředite nebo jeho zástupce.
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 26. 10. 1992
Zastupování: Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce, nebo jeo prokuristé a to každý samostatně v rozsahu udělené prokury. Podpisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředite nebo jeho zástupce, nebo prokurista s dodatkem prokura.
zapsáno 26. 10. 1992 vymazáno 18. 12. 2001
LIkvidátor jedná jménem státního podniku \" v likvidaci\" samostatně a podepisuje se přito tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis s označením funkce.
zapsáno 18. 12. 2001 vymazáno 22. 10. 2021

Zakladatel České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " - dle obchodního rejstříku

Zakladatel
zapsáno 1. 7. 1988 vymazáno 22. 10. 2021

Prokura České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " - dle obchodního rejstříku

Prokurista
Ing. Milan Rychecký
Dvořákova, Louny
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 18. 1. 1991
Prokurista
Ing. Ladislav Poupa
Sokolovská cesta, Teplice
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 18. 1. 1991
Prokurista
Ing. Milan Rychecký
Dvořákova, Louny
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 18. 1. 1991
Prokurista
Ing. Ladislav Poupa
Sokolovská cesta, Teplice
zapsáno 8. 11. 1990 vymazáno 18. 1. 1991
Prokurista
Ing. František Bartůněk
Moravanů, Praha 6
zapsáno 20. 10. 1992 vymazáno 18. 12. 2001

Likvidátor České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " - dle obchodního rejstříku

Likvidátor
ing. Michael Andronikov
Polní, 252 45 Zvole
zapsáno 18. 12. 2001 vymazáno 17. 6. 2006
Likvidátor
Ing. Jan Švábenický
Pastevců, 149 00 Praha 4 - Újezd
zapsáno 17. 6. 2006 vymazáno 1. 7. 2014
Likvidátor
Mgr. Ivan Hloušek
Bělčická, 141 00 Praha - Záběhlice
zapsáno 1. 7. 2014 vymazáno 29. 6. 2018
Likvidátor
Mgr. Ivan Hloušek
U mlýna, 141 00 Praha - Záběhlice
zapsáno 29. 6. 2018 vymazáno 22. 10. 2021

Hodnocení společnosti - České energetické závody, státní podnik " v likvidaci "

-
0
+

Sídlo společnosti České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " na mapě

Údaje o České energetické závody, státní podnik " v likvidaci ", , IČO: 00002691 byly staženy 11. 8. 2023 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " sídlí na adrese: .
  • České energetické závody, státní podnik " v likvidaci " má IČO 00002691.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo