Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

ANIMO Žatec, a.s., IČO: 00044628, sídlo: Lišany

Subjekt ANIMO Žatec, a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 311/KSUL. Její základní kapitál je ve výši 135 180 000 Kč. Společnost vznikla 1. 7. 1992 a sídlí na adrese Lišany 33, 440 01 Lišany - Lišany. IČO společnosti je 00044628 a DIČ je CZ00044628.

ANIMO Žatec, a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 3. 2. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o ANIMO Žatec, a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
1. 7. 1992
Obchodní firma
Animo, akciová společnost
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 20. 7. 1998
ANIMO Žatec, a.s.
zapsáno 20. 7. 1998
Adresa sídla společnosti
Mostecká 2580, Žatec
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 20. 7. 1998
Lišany čp. 33, 439 42 Postoloprty
zapsáno 20. 7. 1998 vymazáno 6. 11. 2003
Lišany čp. 33, p. Louny 1, PSČ 440 01
zapsáno 6. 11. 2003 vymazáno 29. 9. 2014
Lišany 33, 440 01 Lišany - Lišany
zapsáno 29. 9. 2014
IČO
00044628
zapsáno 1. 7. 1992
DIČ
Identifikátor datové schránky
nzxu6hb
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 7. 1992
Spisová značka
B 311/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 1. 7. 1992
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Poslední změny a události ANIMO Žatec, a.s. - dle obchodního rejstříku

2. 2. 2024
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Ing. Michal Jedlička
29. 8. 2023
Zapsán člen dozorčí rady Ing. Jiří Heimlich, jako člen dozorčí rady
29. 8. 2023
Vymazán člen dozorčí rady Ing. Lenka Palivcová
20. 4. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Mgr. Libor Němeček, Dr.
20. 4. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. JUDr. Alexej Bílek, CSc.

Vizualizace vztahů osob a společností - ANIMO Žatec, a.s.

Informace o podnikání a činnosti ANIMO Žatec, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 16. 1. 1998
Montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 16. 1. 1998
Revize elektrických zařízení a hromosvodů
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 16. 1. 1998
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 29. 9. 2014
Silniční motorová doprava
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 29. 9. 2014
Zemědělská výroba
zapsáno 1. 7. 1992
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
zapsáno 29. 9. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 29. 9. 2014

Majetek ANIMO Žatec, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál ANIMO Žatec, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
200 480 000 Kč
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 16. 1. 1998
200 480 000 Kč
Splaceno: splaceno v celém rozsahu
zapsáno 16. 1. 1998 vymazáno 28. 7. 2009
75 180 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 28. 7. 2009 vymazáno 21. 10. 2010
135 180 000 Kč
zapsáno 21. 10. 2010

Akcie ANIMO Žatec, a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
20048 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 13. 3. 2004
20048 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč podoba akcií: listinná
zapsáno 13. 3. 2004 vymazáno 28. 7. 2009
20048 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 3 750 Kč podoba akcií: listinná
zapsáno 28. 7. 2009 vymazáno 29. 5. 2018
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 60 000 000 Kč
zapsáno 21. 10. 2010 vymazáno 29. 5. 2018
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 135 180 000 Kč
zapsáno 29. 5. 2018

Ostatní skutečnosti ANIMO Žatec, a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Valná hromada konaná dne 17.března 2010 rozhodla takto: Valná hromada konstatuje na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů zápis majetku, 18.132 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 3.750,- Kč, ve prospěch společnosti PRVNÍ ŽATECKÁ a.s., se sídlem Louny, Poděbradova 578, PSČ 440 01, IČ: 63144549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1484. Obchodní společnost PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o nominální hodnotě 67.995.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti ANIMO Žatec, a.s. ve výši 90,44 %. Valná hromada určuje, že obchodní společnost PRVNÍ ŽATECKÁ a.s., se sídlem Louny, Poděbradova 578, PSČ 440 01, IČ: 63144549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1484, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti ANIMO Žatec, a.s., se sídlem Lišany čp. 33, p. Louny 1, PSČ 440 01, IČ: 00044628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 311. Společnost PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost PRVNÍ ŽATECKÁ a.s., se sídlem Louny, Poděbradova 578, PŠC 440 01, IČ: 61344549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1484, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost PRVNÍ ŽATECKÁ a.s., se sídlem Louny, Poděbradova 578, PSČ 440 01, IČ: 63144549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1484 za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii o nominální hodnotě 3.750,- Kč činí 988,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 193/03/2010, zpracovaným společností ZNALEX, s.r.o., se sídlem V Jámě 5/699, 110 00 Praha 1, IČ: 260 99 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 116310. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, 616 00 Brno, IČ 27758419, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249.
zapsáno 30. 3. 2010 vymazáno 18. 6. 2010
Valná hromada společnosti konaná dne 4.10.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 75,180.000,-- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých) o částku 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) na výslednou částku 135,180.000,-- Kč (slovy: jedno sto třicet pět milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých) bez možnosti upisování nad tuto částku. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu a započtení pohledávky je, že dojde k posílení základního kapitálu společnosti a vypořádání současných závazků společnosti vůči věřiteli. Zvýšení bude provedeno úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), jejíž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Nová akcie nebude kótována k obchodování na oficiálních trzích. Převod akcie není omezen. Emisní kurs nově upisované akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs nové akcie o jmenovité hodnotě 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) bude činit 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých). Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a ObchZ, bude upsána bez veřejné nabídky postupem dle § 204 odst. 5 ObchZ. Valná hromada v souladu se zprávou představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií vyloučila v důležitém zájmu společnosti přednostní právo akcionářů k upsání nové akcie společnosti vydávané ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů je započtení pohledávky věřitele AgroZZN, a.s., se sídlem Rakovník, V Lubnici 2333, PSČ: 269 26, identifikační číslo 45148082, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1519, vůči společnosti ANIMO Žatec, a.s., se sídlem Lišany čp. 33, Louny 1, PSČ 440 01, identifikační číslo 00044628, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 311. Navrhuje se započtení části pohledávky určeného zájemce ve výši 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) vzniklé z titulu nezaplacené kupní ceny za dodávky krmných směsí dle kupní smlouvy č. 12/2005 ze dne 10.1.2005, jež byly vyúčtovány těmito fakturami: Faktura Částka v Kč 6708202355 46 352,00 6708202345 134 475,00 6708202346 101 310,00 6708202351 46 517,00 6708202352 60 669,00 6708202354 81 111,00 6708202362 42 619,00 6708202360 104 509,00 6708202359 103 754,00 6708202365 83 709,00 6708202366 95 789,00 6708202358 112 436,00 6708202420 97 263,00 6708202434 140 900,00 6708202438 95 876,00 6708202425 95 330,00 6708202412 96 236,00 6708202411 188 317,00 6708202391 48 237,00 6708202385 96 437,00 6708202379 92 865,00 6708202422 77 695,00 6708202410 89 498,00 6708202397 88 542,00 6708202383 101 944,00 6708202382 82 173,00 6708202419 380 381,00 6708202421 48 054,00 6708202435 54 064,00 6708202436 158 895,00 6708202431 272 935,00 6708202432 31 045,00 6708202433 53 830,00 6708202390 51 632,00 6708202409 47 210,00 6708202377 45 322,00 6708202398 41 496,00 6708202407 41 599,00 6708202408 98 061,00 6708202384 46 925,00 6708202396 328 330,00 6708202400 101 615,00 6708202406 320 773,00 6708202381 333 424,00 6708202443 74 454,00 6708202442 46 517,00 6708202445 120 698,00 6708202440 80 625,00 6708202439 40 513,00 6708202446 96 027,00 6708202447 104 917,00 6708202444 80 725,00 8658201061 125 571,00 8658201060 127 743,00 8658201059 74 251,00 8658201058 68 728,00 6708202452 93 015,00 6708202456 122 241,00 6708202460 156 819,00 6708202473 100 634,00 6708202474 121 138,00 6708202449 12 532,00 6708202469 156 301,00 6708202470 119 178,00 6708202472 42 347,00 6708202464 104 578,00 6708202466 109 506,00 6708202468 80 388,00 6708202477 201 911,00 6708202480 42 065,00 6708202481 82 890,00 6708202494 106 783,00 6708202496 42 275,00 6708202476 84 125,00 6708202489 91 903,00 6708202490 51 267,00 6708202492 114 720,00 6708202501 107 182,00 6708202502 97 931,00 6708202499 47 337,00 6708202483 101 179,00 6708202486 85 994,00 6708202488 156 560,00 6708202497 82 583,00 6708202498 104 893,00 6708202520 118 732,00 6708202521 45 082,00 6708202514 105 867,00 6708202515 106 716,00 6708202518 92 132,00 6708202503 84 654,00 6708202504 85 493,00 6708202506 82 731,00 6708202512 78 620,00 8658201078 142 639,00 8658201079 130 897,00 6708202507 41 405,00 6708202510 156 560,00 6708202511 54 167,00 6708202513 54 219,00 8658201088 125 906,00 8658201094 124 987,00 8658201082 143 149,00 6709200045 46 810,00 6709200104 51 090,00 6709200028 124 347,00 6709200049 92 819,00 6709200055 105 065,00 8659200005 90 719,00 8659200001 68 526,00 8659200002 71 472,00 8659200003 52 713,00 8659200006 142 775,00 6709200113 96 208,00 6709200107 90 030,00 6709200106 105 454,00 6709200110 42 738,00 6709200111 123 144,00 6709200119 122 943,00 6709200118 54 567,00 6709200117 114 793,00 6709200086 4 790,00 6709200133 122 743,00 6709200131 46 467,00 6709200120 38 218,00 6709200124 45 287,00 6709200127 52 533,00 6709200126 50 009,00 6709200125 59 335,00 6709200137 104 935,00 6709200147 167 715,00 6709200145 42 322,00 6709200142 122 843,00 6709200122 94 479,00 6709200129 102 702,00 6709200128 96 269,00 6709200135 44 632,00 6709200140 46 473,00 6709200121 94 241,00 6709200136 103 407,00 6709200179 85 971,00 6709200164 74 856,00 6709200171 90 650,00 6709200170 57 038,00 6709200168 99 314,00 6709200165 101 425,00 6709200159 96 711,00 6709200172 92 785,00 6709200178 97 376,00 6709200158 241 926,00 6709200167 174 615,00 6709200160 47 418,00 6709200176 294 508,00 6709200177 42 114,00 6709200199 84 095,00 6709200192 97 594,00 6709200188 96 033,00 6709200189 114 588,00 6709200204 101 020,00 6709200207 91 003,00 6709200215 100 247,00 6709200214 40 980,00 6709200212 4 805,00 6709200191 319 773,00 6709200185 122 743,00 6709200198 189 294,00 6709200190 104 676,00 6709200258 80 326,00 6709200239 40 062,00 6709200248 8 356,00 6709200246 49 906,00 6709200229 79 644,00 6709200238 96 635,00 6709200252 96 711,00 6709200250 46 581,00 6709200249 100 639,00 6709200235 93 960,00 6709200230 93 187,00 6709200218 96 417,00 6709200237 54 875,00 6709200262 43 050,00 6709200253 104 935,00 6709200257 123 645,00 6709200259 55 010,00 6709200245 123 545,00 6709200233 41 282,00 6709200247 105 195,00 6709200234 96 959,00 6709200227 54 740,00 6709200225 105 195,00 6709200224 123 244,00 6709200216 123 044,00 6709200220 54 064,00 6709200219 39 203,00 6709200221 105 584,00 6709200268 83 991,00 6709200285 98 184,00 6709200283 112 083,00 6709200275 100 743,00 6709200269 40 600,00 6709200271 105 195,00 6709200273 105 325,00 6709200288 106 103,00 6709200289 122 542,00 6709200278 83 915,00 6709200286 36 187,00 6709200266 123 344,00 6709200300 92 786,00 6709200298 52 660,00 6709200293 89 428,00 6709200294 54 296,00 6709200296 45 308,00 6709200307 123 044,00 6709200310 56 294,00 6709200309 48 382,00 6709200332 148 538,00 6709200345 103 991,00 6709200343 136 500,00 6709200329 88 418,00 6709200330 52 273,00 6709200328 255 669,00 6709200337 88 251,00 6709200338 41 701,00 6709200341 41 594,00 6709200342 73 722,00 6709200336 226 575,00 6709200346 94 967,00 6709200344 228 050,00 6709200364 138 918,00 6709200362 102 801,00 6709200365 105 569,00 6709200367 91 664,00 6709200376 100 195,00 6709200366 85 313,00 6709200389 86 661,00 6709200377 80 409,00 6709200368 186 823,00 6709200370 82 583,00 6709200369 98 839,00 6709200380 52 143,00 6709200378 80 725,00 6709200386 41 178,00 6709200374 134 013,00 6709200371 41 804,00 6709200403 54 822,00 6709200411 53 325,00 6709200393 101 995,00 6709200396 94 673,00 6709200398 99 635,00 6709200399 96 179,00 6709200394 93 158,00 6709200409 51 884,00 6709200400 40 613,00 6709200430 88 577,00 6709200420 95 887,00 6709200424 96 561,00 6709200437 91 382,00 6709200434 82 788,00 6709200443 96 850,00 6709200442 37 705,00 6709200439 76 333,00 6709200436 104 365,00 6709200414 100 344,00 6709200418 42 275,00 6709200405 98 650,00 6709200464 86 085,00 6709200480 52 189,00 6709200479 87 502,00 6709200453 98 078,00 6709200449 69 283,00 6709200448 40 984,00 6709200447 42 738,00 6709200459 105 886,00 6709200474 80 324,00 6709200475 52 014,00 6709200458 77 115,00 6709200510 51 625,00 6709200511 82 070,00 6709200520 132 049,00 6709200521 42 316,00 6709200527 131 883,00 6709200528 42 360,00 6709200515 94 142,00 6709200506 80 625,00 6709200529 88 565,00 6709200532 99 076,00 6709200507 101 549,00 6709200523 53 059,00 6709200512 106 589,00 6709200516 95 818,00 6709200533 83 243,00 6709200522 87 023,00 6709200513 83 120,00 6709200543 83 915,00 6709200546 99 740,00 6709200547 41 716,00 6709200550 37 705,00 6709200551 124 849,00 6709200552 100 596,00 6709200555 41 490,00 6709200563 8 427,00 6709200565 81 148,00 6709200566 46 998,00 6709200560 42 623,00 6709200558 106 592,00 6709200559 81 854,00 6709200537 100 965,00 6709200556 53 700,00 6709200541 95 529,00 6709200578 93 113,00 6709200586 51 143,00 6709200585 80 826,00 6709200584 90 577,00 6709200581 51 884,00 6709200598 83 997,00 6709200597 103 385,00 6709200593 98 320,00 6709200592 122 442,00 6709200611 80 580,00 6709200622 101 002,00 6709200604 81 046,00 6709200614 80 926,00 6709200625 32 964,00 6709200620 41 291,00 6709200603 95 600,00 6709200613 94 228,00 6709200618 79 161,00 6709200623 95 628,00 6709200631 85 002,00 6709200637 95 201,00 6709200638 80 926,00 6709200641 84 686,00 6709200643 89 872,00 6709200650 95 780,00 6709200651 80 425,00 6709200657 41 189,00 6709200674 138 724,00 6709200683 41 599,00 6709200687 131 728,00 6709200694 118 932,00 6709200680 93 136,00 6709200669 53 384,00 6709200695 98 332,00 6709200705 295 487,00 6709200686 137 248,00 6709200681 70 452,00 6709200696 85 611,00 6709200704 77 183,00 6709200670 88 595,00 6709200726 42 828,00 6709200723 95 495,00 6709200718 96 075,00 6709200708 97 311,00 6709200731 97 167,00 6709200730 40 012,00 6709200728 91 812,00 6709200727 96 427,00 6709200744 22 986,00 6709200741 22 037,00 6709200756 6 757,00 6709200749 76 687,00 6709200743 93 462,00 6709200745 40 012,00 6709200747 56 251,00 6709200748 81 608,00 6709200739 90 784,00 6709200764 41 496,00 6709200765 42 017,00 6709200776 94 630,00 6709200762 95 708,00 6709200783 46 502,00 6709200777 101 039,00 6709200769 96 908,00 6709200760 101 602,00 6709200791 71 307,00 6709200794 57 181,00 6709200792 87 811,00 6709200786 95 613,00 6709200793 40 914,00 6709200824 141 153,00 6709200805 33 642,00 6709200842 70 260,00 6709200835 88 799,00 6709200834 81 929,00 6709200830 52 662,00 6709200811 134 261,00 6709200825 90 028,00 6709200817 108 171,00 6709200812 135 377,00 6709200838 45 426,00 6709200836 100 114,00 6709200857 83 757,00 6709200852 79 588,00 6709200883 52 662,00 6709200879 40 613,00 6709200862 92 845,00 6709200858 96 341,00 6709200874 104 491,00 6709200882 95 390,00 6709200845 47 480,00 6709200847 53 591,00 6709200848 85 148,00 6709200907 92 349,00 6709200902 83 478,00 6709200892 109 669,00 6709200924 11 394,00 6709200923 81 732,00 6709200912 46 617,00 6709200911 51 754,00 6709200910 81 528,00 6709200928 11 030,00 6709200933 42 418,00 6709200934 11 412,00 6709200952 58 560,00 6709200949 56 997,00 6709200939 85 744,00 6709200943 105 566,00 6709201015 224 470,00 6709201010 121 539,00 6709200997 105 195,00 6709201031 33 090,00 6709200968 83 890,00 6709200974 232 594,00 6709201016 182 015,00 6709201026 88 255,00 6709201054 52 662,00 6709201067 122 342,00 6709201044 88 312,00 6709201035 42 379,00 6709201066 95 866,00 6709201101 56 712,00 6709201100 79 744,00 6709201088 85 877,00 6709201081 131 795,00 6709201120 69 141,00 6709201107 50 201,00 6709201105 93 694,00 6709201104 11 030,00 6709201077 79 917,00 6709201138 10 649,00 6709201127 11 293,00 6709201168 94 119,00 6709201166 157 079,00 6709201160 82 330,00 6709201179 56 712,00 6709201177 87 590,00 6709201176 78 820,00 6709201161 86 419,00 6709201196 10 649,00 6709201205 43 262,00 6709201204 11 030,00 6709201202 11 412,00 6709201200 22 401,00 6709201216 46 962,00 6709201374 81 580,00 6709201373 120 690,00 6709201372 78 357,00 6709201370 82 084,00 6709201405 199 782,00 6709201404 115 083,00 6709201403 264 394,00 6709201402 295 421,00 6709201380 38 773,00 6709201388 35 136,00 6709201401 38 392,00 6709201376 74 138,00 6709201377 38 392,00 6709201378 74 767,00 6709201379 42 997,00 6709201421 110 237,00 6709201423 60 550,00 6709201424 56 997,00 6709201425 48 030,00 6709201428 39 380,00 6709201429 42 997,00 6709201434 43 266,00 6709201437 76 283,00 6709201408 115 177,00 6709201417 89 791,00 6709201469 35 817,00 6709201470 37 846,00 6709201477 75 638,00 6709201631 66 545,00 6709201653 76 702,00 6709201627 74 782,00 6709201637 72 398,00 6709201624 66 982,00 6709201622 68 601,00 6709201632 65 873,00 6709201628 128 725,00 6709201626 34 928,00 6709201636 70 367,00 6709201634 32 228,00 6709201623 65 641,00 6709201621 83 941,00 6709201604 119 824,00 6709201602 37 886,00 6709201630 36 362,00 6709201641 88 181,00 6709201629 13 967,15 a dále za finanční půjčky poskytnuté na základě smluv o půjčce ze dne 11.2.2010 a 26.4.2010 v celkové nominální hodnotě 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), a to proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kursu upsané akcie ve výši 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých). Nová vydávaná akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti AgroZZN, a.s., se sídlem Rakovník, V Lubnici 2333, PSČ 269 26, identifikační číslo 45148082, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1519. Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti. Doba v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. Připouští se možnost započtení pohledávky ve výši 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) určeného zájemce vůči společnosti, kterou má určený zájemce vůči společnosti na základě vystavených a nezaplacených splatných faktur za dodávky krmných směsí dle kupní smlouvy č. 12/2005 ze dne 10.1.2005 a dále za finanční půjčky poskytnuté na základě smluv o půjčce ze dne 11.2.2010 a 26.4.2010 proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kursu upsané akcie ve výši 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých). Uvedené pohledávky vůči společnosti ve výši 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) původně svědčící společnosti PRVNÍ ŽATECKÁ a.s., se sídlem Teplice, Pražská 3227/121, PSČ 415 01, identifikační číslo 63144549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, přešly na společnost AgroZZN, a.s., se sídlem Rakovník, V Lubnici 2333, PSČ 269 26, identifikační číslo 45148082, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1519, jako součást odštěpovaného jmění na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 18.3.2010. Účinky odštěpení nastaly ke dni zápisu změny do obchodního rejstříku dne 1.6.2010. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu pouze ve výši 60,000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých). Návrh smlouvy o započtení pohledávek je povinno zaslat určenému zájemci do 7 (sedmi) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy určitému zájemci. Poukázky na akcie nebudou vydávány.
zapsáno 12. 10. 2010 vymazáno 21. 10. 2010
Údaje o založení : Akciová společnost vznikla v souvislosti s přeměnou Společného podniku pro živočišnou výrobu Žatec se sídlem v Žatci, Mostecká ul.čp. 1067, na obchodní společnost dle ust. § 766 odst. 1) obchodního zákoníku. Byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 19.5.1992 bez výzvy k upsání akcií. Notářský zápis ve smyslu § 172 odst. 2 obchodního zákoníku byl sepsán dne 15.6.1992 pod č.j. N 1087/92, NZ 625/92.
zapsáno 1. 7. 1992
Společnost ANIMO Žatec, a.s., jako nástupnická společnost, převzala v rámci fúze sloučením jmění zanikající společnosti ANITE, spol. s.r.o., IČ 272 96 539, se sídlem Louny, Lišany čp. 33, PSČ 440 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 23108.
zapsáno 1. 7. 2010
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 25. 7. 2014
Na základě projektu odštěpení sloučením vyhotoveného dne 29.8.2014 došlo u společnosti ANIMO Žatec, a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na nástupnickou společnost PRVNÍ ŽATECKÁ a.s., se sídlem Teplice, Pražská 3227/121, PSČ 41501, IČO 63144549.
zapsáno 1. 11. 2014
Na společnost ANIMO Žatec, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti PRVNÍ ŽATECKÁ a.s., se sídlem Teplice, Pražská 3227/121, PSČ 41501, IČO 63144549, která byla uvedena uvedená v projektu odštěpení sloučením vyhotoveném dne 29.8.2014.
zapsáno 1. 11. 2014
Na společnost ANIMO Žatec, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo veškeré jmění zanikající společnosti Podnik živočišné výroby, a.s., Strakonice, Nebřehovická 522, PSČ 386 01, IČ 46683542, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 539, a to na základě projektu fúze těchto společností sloučením ze dne 20.10.2014.
zapsáno 1. 1. 2015
Na společnost ANIMO Žatec, a.s. přešla část jmění zanikající společnosti MAVEX Cheb, spol. s r.o., se sídlem na adrese čp. 30, 350 02 Nebanice, identifikační číslo osoby 46883843, uvedená v projektu rozdělení rozštěpením sloučením, vyhotoveném dne 30. 3. 2015. Zbývající části jmění zanikající společnosti MAVEX Cheb, spol. s r.o., se sídlem na adrese čp. 30, 350 02 Nebanice, identifikační číslo osoby 46883843 přešly na společnosti Š & L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE spol. s r.o., se sídlem na adrese Tyršova 682, 330 27 Vejprnice, identifikační číslo osoby 45348294, Primagra, a.s., se sídlem na adrese Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, identifikační číslo osoby 45148155, AGROPODNIK Hodonín a.s., se sídlem na adrese Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice, identifikační číslo osoby 46971963 a MAVEX AGRO, spol. s r.o., se sídlem na adrese čp. 30, 350 02 Nebanice, identifikační číslo osoby 64834417.
zapsáno 1. 7. 2015

Personální obsazení, vedení ANIMO Žatec, a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo ANIMO Žatec, a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen představenstva
Ing. Jan Husák
Žichovec 1, Žichovec 1, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Člen představenstva
Ing. Jiří Matějka
17.listopadu, Louny
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Člen představenstva
Ing. Václav Žalud
Pátek u Loun č. 26, Pátek u Loun č. 26, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Člen představenstva
Ing. Ivan Baustein
Čelakovského, Žatec
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Člen představenstva
Ing. Bedřich Henrych
V zahradách, Žatec
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Ředitel společnosti
Ing. Bedřich Henrych
V zahradách, Žatec
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Předseda představenstva
Ing. Josef Ondráček
Bří Čapků, Žatec
zapsáno 3. 12. 1996 vymazáno 16. 1. 1998
Člen představenstva
Ing. Jiří Matějka
Cítolibská, Louny
zapsáno 3. 12. 1996 vymazáno 16. 1. 1998
Člen představenstva
Ing. Jan Ptáček
Žihle 323, Česká republika
zapsáno 3. 12. 1996 vymazáno 16. 1. 1998
Člen představenstva
Ing. Miloslav Valenta
SNP, Louny
zapsáno 3. 12. 1996 vymazáno 16. 1. 1998
Místopřed. předst.-ředitel společ.
Ing. Bedřich Henrych, CSc.
V zahradách, Žatec
zapsáno 3. 12. 1996 vymazáno 20. 8. 1999
Místopřed. předst.-ředitel společ.
Ing. Bedřich Henrych, CSc.
V zahradách, Žatec
zapsáno 3. 12. 1996 vymazáno 3. 12. 1996
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Lhota
Slunná, Jablonec nad Nisou
Den zániku funkce: 28. 6. 2007
Den zániku členstvi: 28. 6. 2007
zapsáno 16. 1. 1998 vymazáno 20. 8. 1999
Člen představenstva
Ing. Ladislava Falbrová
Zeyerova, Žatec
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 16. 1. 1998 vymazáno 20. 8. 1999
Člen představenstva
Ing. Milan Lacko
Dr. Kůrky, Žatec
zapsáno 20. 8. 1999 vymazáno 31. 8. 2000
Místopředseda představenstva
Ing. Ladislava Falbrová
Zeyerova, Žatec
Den vzniku funkce: 7. 5. 1999
Den zániku funkce: 28. 6. 2007
Den zániku členstvi: 28. 6. 2007
zapsáno 20. 8. 1999 vymazáno 13. 3. 2004
Předseda představenstva
Ing. Josef Maryško
Horská, Rychnov u Jablonce nad Nisou
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 20. 8. 1999 vymazáno 5. 11. 2001
Člen představenstva
Ing. Vladimír Petrů
Blšany u Loun, 439 03 Chlumčany
Den zániku členstvi: 27. 10. 2004
zapsáno 31. 8. 2000 vymazáno 5. 11. 2001
Předseda představenstva
Ing. Josef Maryško
Horská, Rychnov u Jablonce nad Nisou
Den vzniku funkce: 7. 5. 1999
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 5. 11. 2001 vymazáno 13. 3. 2004
Člen představenstva
Ing. Vladimír Petrů
Slavětín čp. 96, PSČ 439 09, Česká republika
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2000
Den zániku členstvi: 27. 10. 2004
zapsáno 5. 11. 2001 vymazáno 13. 3. 2004
Místopředseda představenstva
Ing. Ladislava Falbrová
Zeyerova, Žatec
Den vzniku funkce: 30. 6. 2002
Den zániku funkce: 28. 6. 2007
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2002
Den zániku členstvi: 28. 6. 2007
zapsáno 13. 3. 2004 vymazáno 9. 8. 2007
Předseda představenstva
Ing. Josef Maryško
Horská, Rychnov u Jablonce nad Nisou
Den vzniku funkce: 7. 5. 1999
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 7. 5. 1999
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 13. 3. 2004 vymazáno 4. 9. 2004
Člen představenstva
Ing. Vladimír Petrů
Slavětín čp. 96, PSČ 439 09, Česká republika
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2000
Den zániku členstvi: 27. 10. 2004
zapsáno 13. 3. 2004 vymazáno 4. 9. 2004
Předseda představenstva
Ing. Josef Maryško
Horská, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
Den vzniku funkce: 3. 6. 2004
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2004
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 4. 9. 2004 vymazáno 31. 10. 2008
Člen představenstva
Ing. Vladimír Petrů
Slavětín čp. 96, PSČ 439 09, Česká republika
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2004
Den zániku členstvi: 27. 10. 2004
zapsáno 4. 9. 2004 vymazáno 18. 3. 2005
Člen představenstva
Ing. Blanka Henrychová
Stroupečská, 438 01 Žatec
Den vzniku členstvi: 14. 12. 2004
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 18. 3. 2005 vymazáno 31. 10. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Ladislava Falbrová
Zeyerova, Žatec
Den vzniku funkce: 12. 7. 2007
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2007
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 9. 8. 2007 vymazáno 31. 10. 2008
Předseda představenstva
Ing. Vladimír Petrů
Pod lesem, 439 09 Slavětín
Den vzniku funkce: 15. 9. 2008
Den zániku funkce: 25. 8. 2011
Den vzniku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 31. 10. 2008 vymazáno 18. 10. 2011
Místopředseda představenstva
Ing. Jiřina Hrubá
Zeměchy, 440 01 Louny - Zeměchy
Den vzniku funkce: 15. 9. 2008
Den zániku funkce: 9. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 15. 9. 2008
Den zániku členstvi: 9. 5. 2011
zapsáno 31. 10. 2008 vymazáno 17. 8. 2011
Člen představenstva
Ing. Josef Luka
Na Výsluní, 295 01 Mnichovo Hradiště
Den vzniku členstvi: 15. 9. 2008
Den zániku členstvi: 1. 10. 2009
zapsáno 31. 10. 2008 vymazáno 29. 10. 2009
Člen představenstva
Ing. Karel Hlaváč
Dvořákova, 439 42 Postoloprty
Den vzniku členstvi: 2. 10. 2009
Den zániku členstvi: 31. 5. 2010
zapsáno 29. 10. 2009 vymazáno 18. 6. 2010
Člen představenstva
Ing. Miroslav Lněnička, CSc.
Polívkova, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2010
zapsáno 18. 6. 2010 vymazáno 25. 7. 2014
Místopředseda představenstva
Jindřich Macháček
Na Sibiři, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Den vzniku funkce: 10. 5. 2011
Den zániku funkce: 25. 8. 2011
Den vzniku členstvi: 10. 5. 2011
zapsáno 17. 8. 2011 vymazáno 18. 10. 2011
Místopředseda představenstva
Ing. Vladimír Petrů
Pod lesem, 439 09 Slavětín
Den vzniku funkce: 25. 8. 2011
Den zániku funkce: 17. 1. 2012
Den vzniku členstvi: 15. 9. 2008
Den zániku členstvi: 17. 1. 2012
zapsáno 18. 10. 2011 vymazáno 2. 2. 2012
Předseda představenstva
Jindřich Macháček
Na Sibiři, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Den vzniku funkce: 25. 8. 2011
Den vzniku členstvi: 10. 5. 2011
zapsáno 18. 10. 2011 vymazáno 29. 6. 2013
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Kerber
Jažlovická, 140 00 Praha 4 - Chodov
Den vzniku funkce: 17. 1. 2012
Den zániku funkce: 19. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 17. 1. 2012
Den zániku členstvi: 19. 6. 2012
zapsáno 2. 2. 2012 vymazáno 20. 7. 2012
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Kerber
Jažlovická, 140 00 Praha 4 - Chodov
Den vzniku funkce: 20. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2012
zapsáno 20. 7. 2012 vymazáno 25. 7. 2014
Předseda představenstva
Jindřich Macháček
Na Sibiři, 584 01 Ledeč nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou
Den vzniku funkce: 25. 8. 2011
Den vzniku členstvi: 10. 5. 2011
zapsáno 29. 6. 2013 vymazáno 27. 2. 2016
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Kerber
Jažlovická, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 20. 6. 2012
Den zániku funkce: 20. 6. 2017
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2012
Den zániku členstvi: 20. 6. 2017
zapsáno 25. 7. 2014 vymazáno 13. 10. 2017
Člen představenstva
Ing. Miroslav Lněnička, CSc.
Polívkova, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2010
Den zániku členstvi: 25. 1. 2015
zapsáno 25. 7. 2014 vymazáno 21. 2. 2015
Člen představenstva
Ing. Josef Luka
Na Výsluní, 295 01 Mnichovo Hradiště - Mnichovo Hradiště
Den vzniku členstvi: 26. 1. 2015
Den zániku členstvi: 31. 12. 2018
zapsáno 21. 2. 2015 vymazáno 7. 2. 2019
Předseda představenstva
Jindřich Macháček
Martinice u Dolních Kralovic, 257 68 Dolní Kralovice - Martinice u Dolních Kralovic
Den vzniku funkce: 25. 8. 2011
Den zániku funkce: 30. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 10. 5. 2011
Den zániku členstvi: 30. 4. 2016
zapsáno 27. 2. 2016 vymazáno 6. 9. 2016
Předseda představenstva
AGROFERT, a.s., 26185610
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 2. 5. 2016
Den zániku funkce: 1. 5. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2016
Den zániku členstvi: 1. 5. 2021
zapsáno 6. 9. 2016 vymazáno 30. 12. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
Jindřich Macháček
Martinice u Dolních Kralovic, 257 68 Dolní Kralovice - Martinice u Dolních Kralovic
zapsáno 6. 9. 2016 vymazáno 6. 9. 2016
Při výkonu funkce zastupuje
PhDr. Simona Sokolová
Příční, 783 53 Velká Bystřice - Velká Bystřice
zapsáno 6. 9. 2016 vymazáno 30. 12. 2021
Člen představenstva
Ing. Martin Krystián
Seifertova, 664 51 Šlapanice - Šlapanice
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2017
Den zániku členstvi: 31. 8. 2017
zapsáno 2. 3. 2017 vymazáno 13. 10. 2017
Člen představenstva
Ing. Petr Coufal
Vyskytná nad Jihlavou, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou - Vyskytná nad Jihlavou
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2017
zapsáno 2. 3. 2017 vymazáno 10. 4. 2018
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Kerber
Jažlovická, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 23. 6. 2017
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2017
zapsáno 13. 10. 2017 vymazáno 17. 7. 2019
Člen představenstva
Helena Lhotková
Táborská, 393 01 Pelhřimov - Pelhřimov
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2017
Den zániku členstvi: 31. 12. 2018
zapsáno 13. 10. 2017 vymazáno 7. 2. 2019
Člen představenstva
Ing. Petr Coufal
Rantířov, 588 41 Rantířov - Rantířov
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2017
zapsáno 10. 4. 2018 vymazáno 19. 9. 2020
Člen představenstva
Ing. Hana Brožová
Vehlovská, 276 01 Mělník - Mělník
Den zániku funkce: 30. 11. 2022
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2019
Den zániku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 7. 2. 2019 vymazáno 9. 2. 2023
Člen představenstva
Ing. Michal Jedlička
K Větrovům, 390 01 Tábor - Čelkovice
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2019
Den zániku členstvi: 1. 1. 2024
zapsáno 7. 2. 2019 vymazáno 2. 2. 2024
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Kerber
Netovice, 274 01 Slaný - Netovice
Den vzniku funkce: 23. 6. 2017
Den zániku funkce: 23. 1. 2020
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2017
zapsáno 17. 7. 2019 vymazáno 19. 9. 2020
Člen představenstva
Ing. Pavel Kerber
Netovice, 274 01 Slaný - Netovice
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2017
Den zániku členstvi: 31. 5. 2021
zapsáno 19. 9. 2020 vymazáno 11. 1. 2022
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Coufal
Rantířov, 588 41 Rantířov - Rantířov
Den vzniku funkce: 24. 1. 2020
Den zániku funkce: 31. 5. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2017
Den zániku členstvi: 31. 5. 2021
zapsáno 19. 9. 2020 vymazáno 11. 1. 2022
Předseda představenstva
AGROFERT, a.s., 26185610
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku funkce: 3. 5. 2021
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2021
zapsáno 30. 12. 2021
Při výkonu funkce zastupuje
PhDr. Simona Sokolová
Příční, 783 53 Velká Bystřice - Velká Bystřice
zapsáno 30. 12. 2021
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Coufal
Rantířov, 588 41 Rantířov - Rantířov
Den vzniku funkce: 2. 6. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2021
zapsáno 11. 1. 2022
Člen představenstva
Ing. Pavel Kerber
Netovice, 274 01 Slaný - Netovice
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2021
zapsáno 11. 1. 2022
Člen představenstva
Ing. Helena Lhotková
Táborská, 393 01 Pelhřimov - Pelhřimov
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2022
zapsáno 9. 2. 2023
Člen představenstva
Ing. Michal Jedlička
K Větrovům, 390 01 Tábor - Čelkovice
Den vzniku členstvi: 2. 1. 2024
zapsáno 2. 2. 2024
Počet členů
3
zapsáno 29. 9. 2014 vymazáno 2. 3. 2017
5
zapsáno 2. 3. 2017
Způsob jednání
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda, místopředseda představenstva a ředitel společnosti a to každý samostatně. Podepisování představenstva za společnost provádí předseda (místopředseda) a jeden člen představenstva současně. Ředitel je oprávněn činit veškeré úkony související s podnikatelskou činností společnosti, přičemž k označení společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 20. 8. 1999
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost provádí předseda (místopředseda) a jeden člen představenstva společně. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy s uvedením funkce v představenstvu.
zapsáno 20. 8. 1999 vymazáno 5. 11. 2001
Jménem společnosti jednají jednotliví členové představenstva samostatně. Za společnost podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svoje jméno a podpis.
zapsáno 5. 11. 2001 vymazáno 28. 7. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu pověření. c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.
zapsáno 28. 7. 2009 vymazáno 29. 9. 2014
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci. při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.
zapsáno 29. 9. 2014 vymazáno 2. 3. 2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti nebo, c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2.Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci. při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.
zapsáno 2. 3. 2017

Dozorčí rada ANIMO Žatec, a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Patrovský
bytem Pnětluky 128, Česká republika
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Člen dozorčí rady
Ing. Lubomír Skalický
bytem Dobroměřice 378, Česká republika
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Bureš
bytem Kryry 548, Česká republika
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Člen dozorčí rady
Antonín Papáček
bytem Toužetín 22, Česká republika
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Člen dozorčí rady
Ing. Ludvík Bastl
Sokolovská, Louny
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Člen dozorčí rady
Svatopluk Parpel
bytem Očihov 36, Česká republika
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Člen dozorčí rady
Jiří Pecháček
bytem Měcholupy 73, Česká republika
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Rybka
Dukelská, Žatec
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Dvořák
Maroldova, Louny
zapsáno 1. 7. 1992 vymazáno 3. 12. 1996
Předsedkyně dozorčí rady
Ing. Ladislava Falbrová
Zeyerova, Žatec
zapsáno 3. 12. 1996 vymazáno 16. 1. 1998
Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Patrovský
Pnětluky 128, Česká republika
zapsáno 3. 12. 1996 vymazáno 16. 1. 1998
Člen dozorčí rady
Jana Krabcová
Podměstí, Žatec
zapsáno 3. 12. 1996 vymazáno 9. 4. 1998
Předseda dozorčí rady
Ing. Jan Ptáček
Žihle 323, Česká republika
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 16. 1. 1998 vymazáno 20. 8. 1999
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Matějka
Cítolibská, Louny
zapsáno 16. 1. 1998 vymazáno 20. 8. 1999
Člen dozorčí rady
Jana Krabcová
Podměstí, Žatec
zapsáno 16. 1. 1998 vymazáno 20. 8. 1999
Člen dozorčí rady
Ing. Vladimír Petrů
Blšany u Loun, 439 03 Chlumčany
zapsáno 16. 1. 1998 vymazáno 31. 8. 2000
Člen dozorčí rady
Ing. Walter Enders
Javorová, Žatec
Den zániku členstvi: 29. 11. 2004
zapsáno 16. 1. 1998 vymazáno 20. 8. 1999
Předseda dozorčí rady
Ing. Walter Enders
Javorová, Žatec
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 20. 8. 1999 vymazáno 31. 8. 2000
Člen dozorčí rady
Berta Karasová
Husova, Žatec
Den zániku členstvi: 29. 11. 2004
zapsáno 20. 8. 1999 vymazáno 31. 8. 2000
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Ondráček
Bří Čapků, Žatec
Den vzniku funkce: 25. 5. 2000
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 31. 8. 2000 vymazáno 13. 3. 2004
Člen dozorčí rady
Ing. Zdeněk Lhota
Slunná, Jablonec nad Nisou - Kokonín
zapsáno 31. 8. 2000 vymazáno 5. 2. 2001
Člen dozorčí rady
Ing. Blanka Aschenbrennerová
Mládežnická, Žatec
Den zániku členstvi: 29. 11. 2004
zapsáno 31. 8. 2000 vymazáno 5. 11. 2001
Člen dozorčí rady
Ing. Michael Karas
Libočany čp. 34, PSČ 439 75, Česká republika
Den zániku členstvi: 26. 6. 2003
zapsáno 5. 2. 2001 vymazáno 5. 11. 2001
Člen dozorčí rady
Ing. Blanka Henrychová
Stroupečská, Žatec
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2000
Den zániku členstvi: 29. 11. 2004
zapsáno 5. 11. 2001 vymazáno 4. 9. 2004
Člen dozorčí rady
Ing. Michael Karas
Žitná, Praha 2-Nové Město
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2000
Den zániku členstvi: 26. 6. 2003
zapsáno 5. 11. 2001 vymazáno 6. 11. 2003
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Müller
Družstevní, Žatec
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2003
Den zániku členstvi: 19. 5. 2004
zapsáno 6. 11. 2003 vymazáno 4. 9. 2004
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Ondráček
Bří Čapků, Žatec
Den vzniku funkce: 22. 5. 2000
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2000
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 13. 3. 2004 vymazáno 4. 9. 2004
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Ondráček
U Odborů, 438 01 Žatec
Den vzniku funkce: 26. 5. 2004
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2004
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 4. 9. 2004 vymazáno 31. 10. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Blanka Henrychová
Stroupečská, 438 01 Žatec
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2004
Den zániku členstvi: 29. 11. 2004
zapsáno 4. 9. 2004 vymazáno 18. 3. 2005
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Hlaváč
Dvořákova, 439 42 Postoloprty
Den vzniku členstvi: 18. 5. 2004
Den zániku členstvi: 8. 6. 2005
zapsáno 4. 9. 2004 vymazáno 9. 9. 2005
Člen dozorčí rady
JUDr. Šárka Pelikánová
U Odborů, 438 01 Žatec
Den vzniku členstvi: 29. 11. 2004
Den zániku členstvi: 9. 6. 2005
zapsáno 18. 3. 2005 vymazáno 9. 9. 2005
Člen dozorčí rady
Ing. Magda Vaňková
Lounská, 438 01 Žatec
Den zániku funkce: 15. 9. 2008
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2005
Den zániku členstvi: 15. 9. 2008
zapsáno 9. 9. 2005 vymazáno 31. 10. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Miroslav Soukup
Obora, 439 01 Černčice u Loun - Obora
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2005
Den zániku členstvi: 28. 6. 2007
zapsáno 9. 9. 2005 vymazáno 9. 8. 2007
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Šebek
Škroupova, 410 02 Lovosice
Den vzniku členstvi: 31. 7. 2007
Den zániku členstvi: 6. 8. 2012
zapsáno 9. 8. 2007 vymazáno 10. 9. 2012
Předseda dozorčí rady
Mgr. Milan Feranec
Masarykova třída, 772 00 Olomouc - Hodolany
Den vzniku funkce: 15. 9. 2008
Den zániku funkce: 17. 3. 2010
Den vzniku členstvi: 15. 9. 2008
Den zániku členstvi: 17. 3. 2010
zapsáno 31. 10. 2008 vymazáno 22. 4. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Tesařík
Na Zdolnici, 250 70 Odolena Voda - Dolínek
Den vzniku členstvi: 15. 9. 2008
Den zániku členstvi: 1. 10. 2009
zapsáno 31. 10. 2008 vymazáno 29. 10. 2009
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Luka
Na Výsluní, 295 01 Mnichovo Hradiště
Den vzniku členstvi: 2. 10. 2009
Den zániku členstvi: 5. 4. 2010
zapsáno 29. 10. 2009 vymazáno 18. 6. 2010
Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Kerber
Jarošova, 440 01 Louny
Den vzniku funkce: 18. 3. 2010
Den zániku funkce: 17. 1. 2012
Den vzniku členstvi: 18. 3. 2010
Den zániku členstvi: 17. 1. 2012
zapsáno 22. 4. 2010 vymazáno 18. 1. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Otčenášek
Chotěšovská, Praha 9 - Letňany
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2010
Den zániku členstvi: 20. 6. 2013
zapsáno 18. 6. 2010 vymazáno 4. 4. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Kerber
Jažlovická, 140 00 Praha 4 - Chodov
Den vzniku funkce: 18. 3. 2010
Den zániku funkce: 17. 1. 2012
Den vzniku členstvi: 18. 3. 2010
Den zániku členstvi: 17. 1. 2012
zapsáno 18. 1. 2011 vymazáno 2. 2. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Luka
Na Výsluní, 295 01 Mnichovo Hradiště
Den vzniku funkce: 17. 1. 2012
Den zániku funkce: 19. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 17. 1. 2012
Den zániku členstvi: 19. 6. 2012
zapsáno 2. 2. 2012 vymazáno 20. 7. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Otčenášek
Dalovická, 197 00 Praha 9 - Kbely
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2010
Den zániku členstvi: 20. 6. 2013
zapsáno 4. 4. 2012 vymazáno 10. 10. 2013
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Luka
Na Výsluní, 295 01 Mnichovo Hradiště
Den vzniku funkce: 20. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2012
zapsáno 20. 7. 2012 vymazáno 25. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Vlastislava Moravcová
Šafaříkova, 438 01 Žatec
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2012
zapsáno 10. 9. 2012 vymazáno 25. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Milan Škvor
Ostředek, 257 24 Ostředek - Ostředek
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2013
zapsáno 10. 10. 2013 vymazáno 21. 2. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Luka
Na Výsluní, 295 01 Mnichovo Hradiště - Mnichovo Hradiště
Den vzniku funkce: 20. 6. 2012
Den zániku funkce: 25. 1. 2015
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2012
Den zániku členstvi: 25. 1. 2015
zapsáno 25. 7. 2014 vymazáno 21. 2. 2015
Člen dozorčí rady
Vlastislava Moravcová
Šafaříkova, 438 01 Žatec - Žatec
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2012
Den zániku členstvi: 25. 1. 2015
zapsáno 25. 7. 2014 vymazáno 21. 2. 2015
Předseda dozorčí rady
Milan Škvor
Ostředek, 257 24 Ostředek - Ostředek
Den vzniku funkce: 26. 1. 2015
Den zániku funkce: 30. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2013
Den zániku členstvi: 30. 6. 2016
zapsáno 21. 2. 2015 vymazáno 6. 9. 2016
Člen dozorčí rady
JUDr. Jiří Svoboda
Gellnerova, 293 01 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II
Den vzniku členstvi: 26. 1. 2015
Den zániku členstvi: 31. 12. 2016
zapsáno 21. 2. 2015 vymazáno 2. 3. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Hana Horejsková
Jiřího Wolkera, 438 01 Žatec - Žatec
Den vzniku členstvi: 26. 1. 2015
Den zániku členstvi: 31. 12. 2016
zapsáno 21. 2. 2015 vymazáno 2. 3. 2017
Předseda dozorčí rady
Ing. Martin Krystián
Seifertova, 664 51 Šlapanice - Šlapanice
Den vzniku funkce: 11. 7. 2016
Den zániku funkce: 31. 12. 2016
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2016
Den zániku členstvi: 31. 12. 2016
zapsáno 6. 9. 2016 vymazáno 2. 3. 2017
Předseda dozorčí rady
Helena Lhotková
Táborská, 393 01 Pelhřimov - Pelhřimov
Den vzniku funkce: 3. 1. 2017
Den zániku funkce: 31. 8. 2017
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2017
Den zániku členstvi: 31. 8. 2017
zapsáno 2. 3. 2017 vymazáno 13. 10. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Hana Brožová
Vehlovská, 276 01 Mělník - Mělník
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2017
Den zániku členstvi: 31. 12. 2018
zapsáno 2. 3. 2017 vymazáno 7. 2. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Hlaváč
Dvořákova, 439 42 Postoloprty - Postoloprty
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2017
Den zániku členstvi: 31. 5. 2021
zapsáno 2. 3. 2017 vymazáno 11. 1. 2022
Předseda dozorčí rady
Ing. Martin Krystián
Seifertova, 664 51 Šlapanice - Šlapanice
Den vzniku funkce: 5. 9. 2017
Den zániku funkce: 31. 12. 2018
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2017
Den zániku členstvi: 31. 12. 2018
zapsáno 13. 10. 2017 vymazáno 7. 2. 2019
Předseda dozorčí rady
Helena Lhotková
Táborská, 393 01 Pelhřimov - Pelhřimov
Den vzniku funkce: 4. 1. 2019
Den zániku funkce: 30. 11. 2022
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2019
Den zániku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 7. 2. 2019 vymazáno 9. 2. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Lenka Palivcová
Podbabská, 160 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2019
Den zániku členstvi: 31. 7. 2023
zapsáno 7. 2. 2019 vymazáno 29. 8. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Hlaváč
Dvořákova, 439 42 Postoloprty - Postoloprty
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2021
Den zániku členstvi: 30. 11. 2022
zapsáno 11. 1. 2022 vymazáno 9. 2. 2023
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Fanta
Dubany, 530 02 Dubany - Dubany
Den vzniku funkce: 6. 12. 2022
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2022
zapsáno 9. 2. 2023
Člen dozorčí rady
Mgr. Jan Čapek
Komenského, 500 03 Hradec Králové - Hradec Králové
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2022
zapsáno 9. 2. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Heimlich
Střelice, 671 53 Střelice - Střelice
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2023
zapsáno 29. 8. 2023
Počet členů
3
zapsáno 29. 9. 2014

Jediný akcionář ANIMO Žatec, a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
AgroZZN, a.s., 45148082
V Lubnici 2333, 269 01 Rakovník - Rakovník II
zapsáno 18. 6. 2010 vymazáno 27. 9. 2010

Jediný akcionář ANIMO Žatec, a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
AGROFERT, a.s., 26185610
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha - Chodov
zapsáno 29. 9. 2014

Skuteční majitelé ANIMO Žatec, a.s. - dle obchodního rejstříku

Skutečný majitel
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 5. 10. 2018
zapsáno 5. 10. 2018 vymazáno 29. 6. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Andrej Babiš
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 29. 6. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 29. 6. 2021 vymazáno 23. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 29. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 29. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 29. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 29. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 29. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 29. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 29. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 29. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 23. 3. 2023 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023

Hodnocení společnosti - ANIMO Žatec, a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti ANIMO Žatec, a.s. na mapě

Lišany 33, 440 01 Lišany - Lišany

Údaje o ANIMO Žatec, a.s., Lišany 33, 440 01 Lišany - Lišany, IČO: 00044628 byly staženy 3. 2. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost ANIMO Žatec, a.s. sídlí na adrese: Lišany 33, 440 01 Lišany - Lišany.
  • Společnost ANIMO Žatec, a.s. má IČO 00044628.
  • Společnost ANIMO Žatec, a.s. vznikla 1. 7. 1992.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo