Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Komunitní základní škola Starhill, z.s., IČO: 07108605, sídlo: České Budějovice

Subjekt Komunitní základní škola Starhill, z.s. spolek. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 7736/KSCB. Společnost vznikla 14. 5. 2018 a sídlí na adrese Komenského 232/42, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7. IČO společnosti je 07108605.

Komunitní základní škola Starhill, z.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES

Základní informace o Komunitní základní škola Starhill, z.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
14. 5. 2018
Název
Komunitní základní škola Starhill, z.s.
zapsáno 14. 5. 2018
Adresa sídla společnosti
Komenského 232/42, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7
zapsáno 14. 5. 2018
IČO
07108605
zapsáno 14. 5. 2018
Právní forma
Spolek
zapsáno 14. 5. 2018
Spisová značka
L 7736/KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
zapsáno 14. 5. 2018
Účel
2. Za účelem dosažení svých cílů bude spolek vyvíjet zejména následující činnosti: a) zajišťování a organizování volnočasových aktivit dětí vzdělávající se v rámci individuálního vzdělávání dle § 41 školského zákona a vytváření prostoru pro sdružování rodin vzdělávajících své děti v režimu individuálního vzdělávání. b) získávání nových zájemců o členství ve spolku. c) pořádání volnočasových aktivit. d) organizace zajištění sportovně-rekreačních pobytů za účelem rozvoje zájmů o aktivní rekreaci. e) spolupráce s dalšími spolky, kluby, fyzickými a právnickými osobami k dosažení cílů spolku. f) prosazování a ochrana společných zájmů a oprávnění svých členů, tak aby tyto nebyly omezovány nebo porušovány. g) soustřeďování prostředků určených k financování činností spolku včetně ekonomického a materiálního zabezpečení pedagogických aktivit. h) řádná a účelná správa svěřených prostředků.
zapsáno 14. 5. 2018 vymazáno 21. 1. 2020
1. Cílem spolku je organizace vzdělávacích a sportovních aktivit dětí zejména dětí školního věku, které se vzdělávají v rámci individuálního vzdělávání, jak jej umožňuje současné znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).
zapsáno 14. 5. 2018 vymazáno 23. 9. 2020
3. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li jejím účelem podpora hlavní činnosti spolku nebo hospodářské využití spolkového majetku.
zapsáno 14. 5. 2018 vymazáno 23. 9. 2020
2. Za účelem dosažení svých cílů bude spolek vyvíjet zejména následující činnosti: a) zajišťování a organizování volnočasových aktivit dětí vzdělávající se v rámci individuálního vzdělávání dle § 41 školského zákona a vytváření prostoru pro sdružování rodin vzdělávajících své děti v režimu individuálního vzdělávání. b) získávání nových zájemců o členství ve spolku. c) pořádání volnočasových aktivit. d) organizace zajištění sportovně-rekreačních pobytů za účelem rozvoje zájmů o aktivní rekreaci. e) spolupráce s dalšími spolky, kluby, fyzickými a právnickými osobami k dosažení cílů spolku. f) prosazování a ochrana společných zájmů a oprávnění svých členů, tak aby tyto nebyly omezovány nebo porušovány. g) soustřeďování prostředků určených k financování činností spolku včetně ekonomického a materiálního zabezpečení pedagogických aktivit. h) řádná a účelná správa svěřených prostředků, i) poskytování poradenství, metodické pomoci a podpory subjektů zabývajících se vzděláváním předškolních dětí v kontaktu s přírodou, zejména podle pedagogiky a konceptu lesních mateřských škol, j) pořádání akcí pro veřejnost (benefice, osvěta, propagace), k) vzdělávací činnosti pro děti školního věku (komunitní škola), l) podpora vzájemné výměny zkušeností a znalostí členů spolku v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, m) pořádání kurzů, besed a přednášek environmentální výchovy, vzdělání a osvěty pro děti i dospělé, n) osvětová činnost s tématikou péče o děti a vzdělávání dětí v kontaktu s přírodou (např. formou dětského lesního klubu), publikování elektronických a tištěných materiálů s touto tematikou a jejich prodej, provozování internetových stránek s celorepublikovou působností. o) zřízení a provoz Lesního klubu, určeno pro předškolní výchovu dětí a pro školní výchovu dětí, činnost klubu vychází z konceptu lesních mateřských škol.
zapsáno 21. 1. 2020 vymazáno 23. 9. 2020
1. Provozování základní školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení podle zvláštního právního předpisu.
zapsáno 23. 9. 2020
2. Provozování školní družiny či klubu, školní jídelny nebo výdejny.
zapsáno 23. 9. 2020
3. Dalšími cíli spolku je organizace vzdělávacích a sportovních aktivit dětí zejména dětí školního věku, které se vzdělávají v rámci individuálního vzdělávání, jak jej umožňuje současné znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).
zapsáno 23. 9. 2020
4. Za účelem dosažení svých cílů bude spolek vyvíjet zejména následující činnosti: a) zajišťování a organizování volnočasových aktivit dětí vzdělávající se v rámci individuálního vzdělávání dle § 41 školského zákona a vytváření prostoru pro sdružování rodin vzdělávajících své děti v režimu individuálního vzdělávání. b) získávání nových zájemců o členství ve spolku. c) pořádání volnočasových aktivit. d) organizace zajištění sportovně-rekreačních pobytů za účelem rozvoje zájmů o aktivní rekreaci. e) spolupráce s dalšími spolky, kluby, fyzickými a právnickými osobami k dosažení cílů spolku. f) prosazování a ochrana společných zájmů a oprávnění svých členů, tak aby tyto nebyly omezovány nebo porušovány. g) soustřeďování prostředků určených k financování činností spolku včetně ekonomického a materiálního zabezpečení pedagogických aktivit. h) řádná a účelná správa svěřených prostředků, i) poskytování poradenství, metodické pomoci a podpory subjektů zabývajících se vzděláváním předškolních dětí v kontaktu s přírodou, zejména podle pedagogiky a konceptu lesních mateřských škol, j) pořádání akcí pro veřejnost (benefice, osvěta, propagace), k) vzdělávací činnosti pro děti školního věku (komunitní škola), l) podpora vzájemné výměny zkušeností a znalostí členů spolku v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, m) pořádání kurzů, besed a přednášek environmentální výchovy, vzdělání a osvěty pro děti i dospělé, n) osvětová činnost s tématikou péče o děti a vzdělávání dětí v kontaktu s přírodou (např. formou dětského lesního klubu), publikování elektronických a tištěných materiálů s touto tematikou a jejich prodej, provozování internetových stránek s celorepublikovou působností. o) zřízení a provoz Lesního klubu, určeno pro předškolní výchovu dětí a pro školní výchovu dětí, činnost klubu vychází z konceptu lesních mateřských škol.
zapsáno 23. 9. 2020
Název nejvyššího orgánu
Členská schůze
zapsáno 14. 5. 2018
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události Komunitní základní škola Starhill, z.s. - dle obchodního rejstříku

1. 10. 2022
Změna funkce: Jana Faschingbauerová z přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
1. 10. 2022
Změna funkce: Ing. Eva Dvořáková z přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
1. 10. 2022
Změna funkce: Mgr. Ivana Blašková z přímý skutečný majitel; osoba s koncovým vlivem na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
27. 8. 2022
Změna adresy: člen statutárního orgánu Mgr. Ivana Blašková
27. 8. 2022
Změna adresy: skutečný majitel Mgr. Ivana Blašková

Vizualizace vztahů osob a společností - Komunitní základní škola Starhill, z.s.

Personální obsazení, vedení Komunitní základní škola Starhill, z.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - výbor Komunitní základní škola Starhill, z.s. - dle obchodního rejstříku

Předsedkyně spolku
Mgr. Ivana Blašková
Komenského, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7
Den vzniku funkce: 14. 5. 2018
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2018
zapsáno 14. 5. 2018 vymazáno 27. 8. 2022
Místopředseda výboru
Ing. Eva Dvořáková
Hodějovická, 370 08 Staré Hodějovice - Staré Hodějovice
Den vzniku funkce: 14. 5. 2018
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2018
zapsáno 14. 5. 2018
Člen výboru
Jana Faschingbauerová
U Lesa, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2018
zapsáno 14. 5. 2018
Předsedkyně spolku
Mgr. Ivana Blašková
Kroclov, 370 01 Vrábče - Kroclov
Den vzniku funkce: 14. 5. 2018
Den vzniku členstvi: 14. 5. 2018
zapsáno 27. 8. 2022
Počet členů
3
zapsáno 14. 5. 2018
Způsob jednání
Spolek zastupuje navenek samostatně předseda výboru spolku, v době jeho nepřítomnosti jeho místopředseda. Osoba oprávněna se za spolek podepisovat, připojí k názvu svůj podpis a údaj o své funkci.
zapsáno 14. 5. 2018

Skuteční majitelé Komunitní základní škola Starhill, z.s. - dle obchodního rejstříku

Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Mgr. Ivana Blašková
Komenského, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 27. 8. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 14. 5. 2018
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 27. 8. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Eva Dvořáková
Hodějovická, 370 08 Staré Hodějovice - Staré Hodějovice
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 14. 5. 2018
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Jana Faschingbauerová
U Lesa, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 14. 5. 2018
zapsáno 1. 6. 2021 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Mgr. Ivana Blašková
Kroclov, 370 01 Vrábče - Kroclov
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Pozice člena statutárního orgánu.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 1. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 14. 5. 2018
zapsáno 27. 8. 2022 vymazáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Eva Dvořáková
Hodějovická, 370 08 Staré Hodějovice - Staré Hodějovice
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 14. 5. 2018
zapsáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jana Faschingbauerová
U Lesa, 370 05 České Budějovice - České Budějovice 2
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 14. 5. 2018
zapsáno 1. 10. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Ivana Blašková
Kroclov, 370 01 Vrábče - Kroclov
Automatický průpis: ano
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Jiná skutečnost.
Pozice člena statutárního orgánu, obdobná pozice nebo zástupce člena.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 14. 5. 2018
zapsáno 1. 10. 2022

Hodnocení společnosti - Komunitní základní škola Starhill, z.s.

-
0
+

Sídlo společnosti Komunitní základní škola Starhill, z.s. na mapě

Komenského 232/42, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7

Údaje o Komunitní základní škola Starhill, z.s., Komenského 232/42, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7, IČO: 07108605 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Spolek Komunitní základní škola Starhill, z.s. sídlí na adrese: Komenského 232/42, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 7.
  • Spolek Komunitní základní škola Starhill, z.s. má IČO 07108605.
  • Spolek Komunitní základní škola Starhill, z.s. vznikl 14. 5. 2018.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo