Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

MIDIO, a.s., IČO: 14889757, sídlo: Praha

Subjekt MIDIO, a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 550/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 187 873 240 Kč. Společnost vznikla 1. 3. 1991 a sídlí na adrese Na křivce 1093/58, 101 00 Praha - Michle. IČO společnosti je 14889757 a DIČ je CZ14889757.

MIDIO, a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o MIDIO, a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
1. 3. 1991
Obchodní firma
MIDIO, a.s.
zapsáno 1. 3. 1991
Adresa sídla společnosti
Janáčkovo nábř. 51, 150 00 Praha 5
zapsáno 1. 3. 1991 vymazáno 22. 3. 1993
Pařížská 7, 120 00 Praha 2
zapsáno 22. 3. 1993 vymazáno 27. 10. 1997
Na křivce 58, Praha 10
zapsáno 27. 10. 1997 vymazáno 6. 12. 2016
Na křivce 1093/58, 101 00 Praha - Michle
zapsáno 6. 12. 2016
IČO
14889757
zapsáno 1. 3. 1991
DIČ
Identifikátor datové schránky
d5hrdxv
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 3. 1991
Spisová značka
B 550/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 1. 3. 1991
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události MIDIO, a.s. - dle obchodního rejstříku

21. 7. 2022
Zapsán člen dozorčí rady Scott John Blakemore, jako člen dozorčí rady
21. 7. 2022
Vymazán člen dozorčí rady Alan John Heaton
7. 1. 2022
Zapsán člen statutárního orgánu Tatiana Anton, jako předseda představenstva
7. 1. 2022
Vymazán člen statutárního orgánu Cristina Bianca Grama
30. 11. 2021
Zapsán skutečný majitel Edith Shih, jako nepřímý skutečný majitel; náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.

Vizualizace vztahů osob a společností - MIDIO, a.s.

Informace o podnikání a činnosti MIDIO, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Nákup a prodej luxusních výrobků, kosmetických a jiných výrobků v ČSFR, řízení obchodů, vytváření a provozování salonu krásy, účast na veškerém podnikání, která je přímo nebo nepřímo spojena s činnostmi v oblasti výrobků luxusních, kosmetických a jiných ve vztahu k předmětu činnosti společnosti.
zapsáno 1. 3. 1991 vymazáno 10. 9. 1997
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 10. 9. 1997 vymazáno 29. 1. 2010
Kosmetické služby
zapsáno 27. 10. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 29. 1. 2010

Majetek MIDIO, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál MIDIO, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
4 000 000 Kč
zapsáno 1. 3. 1991 vymazáno 27. 10. 1997
10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 27. 10. 1997 vymazáno 26. 4. 2000
26 850 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 26. 4. 2000 vymazáno 4. 12. 2000
31 555 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 4. 12. 2000 vymazáno 20. 12. 2016
187 873 240 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 20. 12. 2016

Akcie MIDIO, a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
800 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč
zapsáno 1. 3. 1991 vymazáno 27. 10. 1997
2000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč
zapsáno 27. 10. 1997 vymazáno 26. 4. 2000
5370 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč
zapsáno 26. 4. 2000 vymazáno 28. 8. 2014
941 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč
zapsáno 4. 12. 2000 vymazáno 28. 8. 2014
6311 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč
zapsáno 28. 8. 2014 vymazáno 20. 12. 2016
37574 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč
zapsáno 20. 12. 2016
1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 240 Kč
zapsáno 20. 12. 2016

Ostatní skutečnosti MIDIO, a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Dne 20.5.1997 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního jmění z 10.000.000,- Kč o 16.850.000,-Kč na 26.850.000,-Kč toto zvýšení bude provedeno vydáním 5370 kusů nových listinných akcií na majitele o nominální hodnotě 5.000,-Kč. Částka o níž se základní jmění zvyšuje bude jediným akcionářem složena na účet společnosti do deseti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. emisní kurz nově vydávaných akcií se rovná nominální hodnotě akcií (tj. bez emisního ážia) s tím, že tyto akcie budou zaručovat akcionáři stejná práva ve stejném rozsahu jako akcie původní.
zapsáno 27. 10. 1997 vymazáno 26. 4. 2000
Dne 6.4.2000 rozhodl jediný akcionář společnosti MIDIO a.s., z důvodu posílení finanční situace společnosti s cílem jejího dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb zákazníkům, o zvýšení základního jmění společnosti, z částky 26.850.000,- Kč (slovy: dvacetšestmilionůosmsetpadesáttisíc korun českých) o částku 4.705.000,- Kč(slovy: čtyřimilionysedmsetpěttisíc korun českých) na částku 31.555.000,- Kč (slovy: třicetjedenmilionpětsetpadesátpěttisíc korun českých) bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění. Základní jmění bude zvýšeno úpisem počtu 941 ks (slovy: devětsetčtyřicetjedna kusů) nových kmenových akcií společnosti vydaných v listinné podobě znějících na majitele o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) každé akcie (dále jen \"Nové akcie\") jediným akcionářem společnosti. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem jediného akcionáře s tím, že emisní kurs každé této nové akcie se rovná její nominálnéí hodnotě a emisní ážio se neupisuje. Tyto Nové akcie společnosti budou zaručovat akcionáři stejný rozsah práv jako akcie původní. K upsání Nových akcií dojde do čtrnácti dnů ode dne, kdy usnesení o tomto zvýšení základního jmění společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku, a to na účet č. 01 00067 001 00 0 u Credit Lyonnais Banka Praha, a.s..
zapsáno 10. 7. 2000 vymazáno 4. 12. 2000
Akciová společnost MIDIO byla založena ustavující valnou hromadou a zakladatelskou smlouvou obojí ze dne 12.12.1990. Byla uzavřena zakladatelská smlouva s tím, že byly schváleny stanovy akciové společnosti, jmenováni členové představenstva, dozorčí rada a revizor účtů. Ze 100% upsaného kapitálu je k 14.1.1991 splaceno 30%.
zapsáno 1. 3. 1991
Jedná se o podnik se zahraniční majetkovou účastí, povolený rozhodnutím FMFO ČSFR ze dne 7.12.1990 pod čj. XI/2-26878/90.
zapsáno 1. 3. 1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 28. 8. 2014
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 8.12.2016 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 31.555.000,- Kč, který byl v plném rozsahu splacen, upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem, následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 156.318.240,- Kč na jeho novou výši 187.873.240,- Kč, zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o niž se základní kapitál zvyšuje, b) identifikace nově upisovaných akcií: celkový počet a jmenovitá hodnota: 31.263 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,-, a 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 3.240,- Kč, druh: všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, přičemž budou vydány jako cenné papíry, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem) (dále též jen Nově upisované akcie), c) žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), d) všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, tj. společnosti MARIONNAUD-INA GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, s obchodní adresou Beethovenstrasse 5, 60325 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu Frankfurt nad Mohanem pod číslem HRB 55296 (dále též jen Předem určený zájemce), tedy 31.263 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč, a 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 3.240,- Kč, tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě 156.318.240,- Kč, e) všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena mezi Předem určeným zájemcem a Společností, úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy bude Předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií, lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Předem určeném zájemci, návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií bude představenstvem odeslán Předem určenému zájemci nejpozději do 10 dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, a to dopisem zaslaným na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů, nebo bude v téže lhůtě osobně předán, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 479 zákona o obchodních korporacích, f) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs u počtu 31.263 kusů akcií bude činit 5.000,- Kč a u 1 kusu akcie bude činit 3.240,- Kč, g) účet u banky pro splacení emisního kursu upsaných akcií: účet Společnosti číslo 76891950, IBAN formát GB07MIDL40051576891950, SWIFT kód MIDLGB22, vedený u banky HSBC Bank plc, h) lhůta, v níž upisovatel splatí celý emisní kurs jím upsaných akcií: Upisovatel splatí emisní kurs upisovaných akcií ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich úpisu, i) připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, stanoví pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určuje započítávanou pohledávku včetně její výše a jejího vlastníka, následovně: - připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce společnosti MARIONNAUD-INA GmbH, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, s obchodní adresou Beethovenstrasse 5, 60325 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Obvodního soudu Frankfurt nad Mohanem pod číslem HRB 55296, za společností MIDIO, a.s., vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ve výši 5.273.375,- EUR, v přepočtu podle kurzu České národní banky k dnešnímu dni ve výši 142.592.060,- Kč, evidované v účetnictví Společnosti, proti pohledávce společnosti MIDIO, a.s., vůči předem určenému zájemci společnosti MARIONNAUD-INA GmbH na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií, ve výši 156.318.240,- Kč, - připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky současně připouští možnost splacení emisního kurzu upisovaných akcií započtením s tím, že smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek, nebo jejich částí, na základě této smlouvy, a tím ke splacení emisního kurzu upisovaných akcií. má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, musí písemný návrh dohody o započtení doručit Společnosti do patnácti (15) dnů ode dne, kdy upsal akcie na základě smlouvy o úpisu akcií, - nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tento zájemce povinen tuto skutečnost písemně oznámit představenstvu společnosti, neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí. předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho nesplacenou část na účet uvedený v tomto rozhodnutí nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií.
zapsáno 20. 12. 2016

Personální obsazení, vedení MIDIO, a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo MIDIO, a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen představenstva
Armandde Penthaud
rue Gallieni, Billancurt 76, Beulogue, Francie, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 3. 1991 vymazáno 27. 10. 1997
Člen představenstva
Genevieve Ducret
15 Avenue Beaucour, Paris, Francie, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 3. 1991 vymazáno 27. 10. 1997
Člen představenstva
JUDr. Josef Šeda
Zapomenutá, 140 00 Praha 4, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 3. 1991 vymazáno 27. 10. 1997
Generální ředitel společnosti
JUDr. Josef Šeda
Zapomenutá, 140 00 Praha 4, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 3. 1991 vymazáno 27. 10. 1997
Člen
Alexandr Spiridakis
Na Křivce, Praha 10
Den zániku členstvi: 21. 5. 2000
zapsáno 27. 10. 1997 vymazáno 23. 3. 2004
Člen
Györgyne Kurtos
Na Křivce, Praha 10
Den zániku členstvi: 21. 5. 2000
zapsáno 27. 10. 1997 vymazáno 23. 3. 2004
Člen
Spyridon Georgantas
Na Křivce, Praha 10
Den zániku členstvi: 21. 5. 2000
zapsáno 27. 10. 1997 vymazáno 23. 3. 2004
Předseda
Jean Louis Bourbouse
Pod Sychrovem, Praha 10
Den vzniku funkce: 25. 2. 2004
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2003
Den zániku členstvi: 6. 10. 2004
zapsáno 23. 3. 2004 vymazáno 20. 12. 2004
Člen
Ana Cvetkovič
Pod Sychrovem, Praha 10
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2003
Den zániku členstvi: 6. 10. 2004
zapsáno 23. 3. 2004 vymazáno 20. 12. 2004
Člen
Marijana Cvetkovič
Pod Sychrovem, Praha 10
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2003
Den zániku členstvi: 8. 7. 2009
zapsáno 23. 3. 2004 vymazáno 30. 10. 2009
Člen
Bronislava Baláková
Vodroušova, Praha 6
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2003
Den zániku členstvi: 8. 7. 2009
zapsáno 23. 3. 2004 vymazáno 30. 10. 2009
Předseda představenstva
Stuart Grant Simpson
East Barn, Hall Road, Great Totham, Essex CM9 8NN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku funkce: 6. 10. 2004
Den zániku funkce: 25. 1. 2006
Den vzniku členstvi: 6. 10. 2004
Den zániku členstvi: 25. 1. 2006
zapsáno 20. 12. 2004 vymazáno 27. 2. 2006
Člen představenstva
Franck Maria Leon Experton
Pefki-Attiki, Parmenidon 5, 15121, Řecká republika
Den vzniku funkce: 25. 1. 2006
Den zániku funkce: 25. 4. 2009
Den vzniku členstvi: 25. 1. 2006
Den zániku členstvi: 25. 4. 2009
zapsáno 27. 2. 2006 vymazáno 30. 10. 2009
Člen představenstva
Antonis Machairidis
Isavron, Atény, Řecká republika
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2007
Den zániku členstvi: 8. 7. 2009
zapsáno 19. 10. 2007 vymazáno 30. 10. 2009
Předseda představenstva
Linda Alblas
Pasteurstraat, Badhoevedorp, Nizozemské království
Den vzniku funkce: 21. 7. 2009
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2009
zapsáno 30. 10. 2009 vymazáno 6. 12. 2016
Člen představenstva
Alex Marko Galli
Flammbach, Buttwil, Švýcarská konfederace
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2009
Den zániku členstvi: 6. 6. 2012
zapsáno 30. 10. 2009 vymazáno 29. 8. 2012
Člen představenstva
Franck Maria Leon Experton
Parmenidon, Pefki-Attiki, Řecká republika
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2009
Den zániku členstvi: 21. 12. 2009
zapsáno 30. 10. 2009 vymazáno 29. 1. 2010
Člen představenstva
Ing. Bronislava Baláková
Vondroušova, 160 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2009
Den zániku členstvi: 24. 10. 2011
zapsáno 29. 1. 2010 vymazáno 7. 12. 2011
Předseda představenstva
Linda Alblas
Pasteurstraat, Badhoevedorp, Nizozemské království
Den vzniku funkce: 21. 7. 2009
Den zániku funkce: 30. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2009
Den zániku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 6. 12. 2016 vymazáno 10. 10. 2017
Člen představenstva
Christian Nicolas Roger Salbaing
1 rue du Cloitre, Genéve, Švýcarská konfederace
Den vzniku funkce: 1. 10. 2017
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2017
zapsáno 10. 10. 2017 vymazáno 26. 10. 2017
Předseda představenstva
Mark William Nunn
Crta. Boadilla del Monte, 120 Portal 1, 3B, 282 20 Majadahonda(Madrid), Španělské království
Den vzniku funkce: 1. 10. 2017
Den zániku funkce: 21. 4. 2020
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2017
Den zániku členstvi: 21. 4. 2020
zapsáno 10. 10. 2017 vymazáno 3. 7. 2020
Člen představenstva
Marie Emmy Rami
69 Avenue des Ternes, 750 17 Paris, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 1. 10. 2017
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2017
zapsáno 10. 10. 2017 vymazáno 10. 10. 2017
Člen představenstva
Maria Emma Rami
69 Avenue des Ternes, 750 17 Paris, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 1. 10. 2017
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2017
zapsáno 10. 10. 2017 vymazáno 26. 10. 2017
Člen představenstva
Christian Nicolas Roger Salbaing
1 rue du Cloitre, Genéve, Švýcarská konfederace
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2017
zapsáno 26. 10. 2017
Člen představenstva
Maria Emma Rami
69 Avenue des Ternes, 750 17 Paris, Francouzská republika
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2017
Den zániku členstvi: 21. 4. 2020
zapsáno 26. 10. 2017 vymazáno 3. 7. 2020
Člen představenstva
Cristina Bianca Grama
ul. Ciofliceni č. 4, Snagov, obec Ciofliceni, okres Ilfov, Rumunsko
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2020
zapsáno 3. 7. 2020 vymazáno 21. 5. 2021
Člen představenstva
Kai Ming Dominic Lai
32/F, Flat A, 39 Conduit Road, Mid-Levels, Hongkong
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2020
zapsáno 15. 12. 2020
Předseda představenstva
Cristina-Bianca Grama
Vlnitá, 147 00 Praha - Braník
Den vzniku funkce: 22. 4. 2020
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2020
zapsáno 21. 5. 2021 vymazáno 21. 5. 2021
Předseda představenstva
Cristina Bianca Grama
ul. Ciofliceni č. 4, obec Ciofliceni, okres Ilfov, 077166 Snagov, Rumunsko
Den vzniku funkce: 22. 4. 2020
Den zániku funkce: 31. 12. 2021
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2020
Den zániku členstvi: 31. 12. 2021
zapsáno 21. 5. 2021 vymazáno 7. 1. 2022
Předseda představenstva
Tatiana Anton
Str. Ion Brezoianu č. 10, Bukurešť, Rumunsko
Den vzniku funkce: 1. 1. 2022
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2022
zapsáno 7. 1. 2022
Počet členů
3
zapsáno 10. 10. 2017
Způsob jednání
Společnost bude navenek zastupována představenstvem, že podepiso- vat za společnost budou vždy nejméně dva členové představenstva.
zapsáno 1. 3. 1991 vymazáno 17. 3. 1992
Jednání a podepisování za společnost: Za společnost MIDIO, a.s. jsou oprávněni jednat navenek a za společnost podepisovat vždy nejméně dva členové představens- tva společnosti a současně jsou oprávněni za společnost po- depisovat jednotliví prokuristé, avšak s každým prokuristou musí podepisovat také jeden člen představenstva.
zapsáno 17. 3. 1992 vymazáno 27. 10. 1997
Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva a to každý znich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo otištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jeden člen představenstva.
zapsáno 27. 10. 1997 vymazáno 23. 3. 2004
Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat předseda představenstva a místopředseda představenstva společně nebo předseda představenstva a člen představenstva společně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.
zapsáno 23. 3. 2004 vymazáno 20. 12. 2004
Jménem spolenosti jsou oprávněni jednat předseda představesntva a jeden člen představenstva společně.
zapsáno 20. 12. 2004 vymazáno 29. 1. 2010
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva společně.
zapsáno 29. 1. 2010 vymazáno 10. 10. 2017
Společnost zastupuje ve všech věcech předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva samostatně.
zapsáno 10. 10. 2017

Dozorčí rada MIDIO, a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen dozorčí rady
Patrice Vannier Fourmen
30 AV Hoche, Paříž, Francie, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 3. 1991 vymazáno 22. 3. 1993
Člen dozorčí rady
Francois Fortin
Saint Jean de Braye 45804, Francie, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 3. 1991 vymazáno 27. 10. 1997
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Mihek
Nejedlého 3, 810 00 Bratislava, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 3. 1991 vymazáno 27. 10. 1997
Člen dozorčí rady
Philippe Avis
Vilas du Poirer, Tigy Loiret, Francie, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 22. 3. 1993 vymazáno 27. 10. 1997
Člen
Jitka Saradopulosová
Skuteckého, Praha 6
Den zániku členstvi: 21. 5. 2000
zapsáno 27. 10. 1997 vymazáno 23. 3. 2004
Člen
Adrien Claude Guy Delbes
Zapomenutá, Praha 4
Den zániku členstvi: 21. 5. 2000
zapsáno 27. 10. 1997 vymazáno 23. 3. 2004
Člen
Ina Argyrion
Ilias, Halandri Atény, Řecká republika
Den zániku členstvi: 21. 5. 2000
zapsáno 27. 10. 1997 vymazáno 23. 3. 2004
Člen
Georges Georgantas
5, rue Parmenidou, Atény, Řecká republika
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2003
Den zániku členstvi: 8. 7. 2009
zapsáno 23. 3. 2004 vymazáno 30. 10. 2009
Člen
Spyridon Georgantas
7-9 A.G. Papandreou, Melissia, Řecká republika
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2003
Den zániku členstvi: 8. 7. 2009
zapsáno 23. 3. 2004 vymazáno 30. 10. 2009
Člen
Philippe Avis
23, rue Berger, Paříž, Francouzská republika
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2003
Den zániku členstvi: 8. 7. 2009
zapsáno 23. 3. 2004 vymazáno 30. 10. 2009
Člen dozorčí rady
Guillaume William Claude Koeberlé
Im Schubefdorfli, Küsnacht, Švýcarská konfederace
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2009
zapsáno 30. 10. 2009 vymazáno 5. 11. 2009
Člen dozorčí rady
Christian Nicolas Roeger Salabaing
Londýn, Albion Riverside, Hester Road 8, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2009
zapsáno 30. 10. 2009 vymazáno 5. 11. 2009
Člen dozorčí rady
Guillaume William Claude Koeberlé
Im Schuberdorfli, Küsnacht, Švýcarská konfederace
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2009
zapsáno 5. 11. 2009 vymazáno 6. 12. 2016
Člen dozorčí rady
Christian Nicolas Roger Salbaing
Londýn, Albion Riverside, Hester Road 8, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2009
zapsáno 5. 11. 2009 vymazáno 6. 12. 2016
Člen dozorčí rady
Alan John Heaton
Yung Yi Road, Hong Kong - Tai Po, Čínská lidová republika
Den vzniku členstvi: 6. 6. 2012
zapsáno 29. 8. 2012 vymazáno 6. 12. 2016
Člen dozorčí rady
Guillaume William Claude Koeberlé
Im Schuberdorfli, Küsnacht, Švýcarská konfederace
Den zániku funkce: 30. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2009
Den zániku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 6. 12. 2016 vymazáno 10. 10. 2017
Člen dozorčí rady
Christian Nicolas Roger Salbaing
Londýn, Albion Riverside, Hester Road 8,, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den zániku funkce: 30. 9. 2017
Den vzniku členstvi: 8. 7. 2009
Den zániku členstvi: 30. 9. 2017
zapsáno 6. 12. 2016 vymazáno 10. 10. 2017
Člen dozorčí rady
Alan John Heaton
Yung Yi Road, Hong Kong - Tai Po, Čínská lidová republika
Den vzniku členstvi: 6. 6. 2012
Den zániku členstvi: 5. 9. 2015
zapsáno 6. 12. 2016 vymazáno 21. 7. 2022
Člen dozorčí rady
Scott John Blakemore
Flat A, 16th Floor, Tower 11, Centra Horizon, 18 Chong San Road, Pak Shek Kok, Tai Po, New Territories, Hongkong
Den vzniku funkce: 11. 5. 2022
Den vzniku členstvi: 11. 5. 2022
zapsáno 21. 7. 2022
Počet členů
1
zapsáno 10. 10. 2017

Prokura MIDIO, a.s. - dle obchodního rejstříku

Prokurista
Adolf Semerák
Klimentská, 110 00 Praha 1
zapsáno 17. 3. 1992 vymazáno 22. 3. 1993
Prokurista
Kolekt. prokur. Jaroslava Králová
Strašnická, 100 00 Praha 10
zapsáno 17. 3. 1992 vymazáno 27. 10. 1997

Jediný akcionář MIDIO, a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
MARIONNAUD-INA GmbH
Beethovenstrasse 8-10, 60325 Franfurt na Mohanem, Spolková republika Německo
zapsáno 10. 12. 2003 vymazáno 10. 12. 2003
Jediný akcionář
MARIONNAUD-INA GmbH
Beethovenstrasse 8-10, 60325 Franfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo
zapsáno 10. 12. 2003 vymazáno 6. 12. 2016
Jediný akcionář
MARIONNAUD-INA GmbH
Beethovenstrasse 8-10, 60325 Franfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo
zapsáno 6. 12. 2016 vymazáno 20. 12. 2016
Jediný akcionář
MARIONNAUD-INA GmbH
Beethovenstrasse 5, 603 25 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo
zapsáno 20. 12. 2016 vymazáno 3. 7. 2020
Jediný akcionář
MARIONNAUD-INA GmbH
Bettinastraße 30, 603 25 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo
zapsáno 3. 7. 2020

Skuteční majitelé MIDIO, a.s. - dle obchodního rejstříku

Skutečný majitel
Christian Nicolas Roger Salbaing
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2020
zapsáno 10. 8. 2020 vymazáno 30. 11. 2021
Skutečný majitel
Cristina Bianca Grama
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2020
zapsáno 10. 8. 2020 vymazáno 30. 11. 2021
Skutečný majitel
Kai Ming Dominic Lai
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 10. 8. 2020
zapsáno 10. 8. 2020 vymazáno 30. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Dominic Laikaiming
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Canning Fokkinning
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Frank John Sixt
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Edmond Iptakchuen
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Kam Hing Lam
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Victor Litzarkuoi
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 11. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021 Sb.
Edith Shih
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 30. 11. 2021

Hodnocení společnosti - MIDIO, a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti MIDIO, a.s. na mapě

Na křivce 1093/58, 101 00 Praha - Michle

Údaje o MIDIO, a.s., Na křivce 1093/58, 101 00 Praha - Michle, IČO: 14889757 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost MIDIO, a.s. sídlí na adrese: Na křivce 1093/58, 101 00 Praha - Michle.
  • Společnost MIDIO, a.s. má IČO 14889757.
  • Společnost MIDIO, a.s. vznikla 1. 3. 1991.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo