Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Board Show, a.s., IČO: 26161818, sídlo: Praha

Subjekt Board Show, a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6437/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 27 000 000 Kč. Společnost vznikla 13. 3. 2000 a sídlí na adrese Evropská 2690/17, 160 00 Praha - Dejvice. IČO společnosti je 26161818 a DIČ je CZ26161818.

Board Show, a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 4. 5. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o Board Show, a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
13. 3. 2000
Obchodní firma
Board Show, a.s.
zapsáno 13. 3. 2000
Adresa sídla společnosti
Školská 3, 110 01 Praha 1
zapsáno 13. 3. 2000 vymazáno 10. 4. 2002
Hošťálkova 392, 169 00 Praha 6
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 13. 4. 2005
Na Pankráci 1658, 140 21 Praha 4
zapsáno 13. 4. 2005 vymazáno 12. 2. 2015
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha - Nusle
zapsáno 12. 2. 2015 vymazáno 16. 2. 2021
Evropská 2690/17, 160 00 Praha - Dejvice
zapsáno 16. 2. 2021
IČO
26161818
zapsáno 13. 3. 2000
DIČ
Identifikátor datové schránky
3muc6u4
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 13. 3. 2000
Spisová značka
B 6437/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 13. 3. 2000
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události Board Show, a.s. - dle obchodního rejstříku

25. 4. 2024
Změna adresy: člen statutárního orgánu Ing. Jan Řehák
23. 6. 2023
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Jaromír Kobera
12. 6. 2023
Zapsán skutečný majitel Athina Mahony, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
12. 6. 2023
Zapsán skutečný majitel Charalambos Nicolaides, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
12. 6. 2023
Zapsán skutečný majitel Arlene Nahikian, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.

Vizualizace vztahů osob a společností - Board Show, a.s.

Informace o podnikání a činnosti Board Show, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 13. 3. 2000 vymazáno 10. 12. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 11. 5. 2000 vymazáno 10. 12. 2009
Průzkum a vyhodnocování trhu - marketing
zapsáno 11. 5. 2000 vymazáno 10. 12. 2009
Reklamní činnost
zapsáno 11. 5. 2000 vymazáno 10. 12. 2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
zapsáno 11. 5. 2000 vymazáno 10. 12. 2009
Organizování sportovních soutěží
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 10. 12. 2009
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 10. 12. 2009
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
zapsáno 9. 6. 2004 vymazáno 10. 12. 2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
zapsáno 9. 6. 2004 vymazáno 10. 12. 2009
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
zapsáno 1. 3. 2006 vymazáno 10. 12. 2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
zapsáno 1. 3. 2006 vymazáno 10. 12. 2009
Správa a údržba nemovitostí
zapsáno 1. 3. 2006 vymazáno 10. 12. 2009
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 10. 12. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 10. 12. 2009

Majetek Board Show, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Board Show, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
1 600 000 Kč
Splaceno: 1 000 000 Kč
zapsáno 13. 3. 2000 vymazáno 18. 9. 2000
1 600 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 18. 9. 2000 vymazáno 28. 5. 2003
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 28. 5. 2003 vymazáno 31. 10. 2006
27 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 31. 10. 2006

Akcie Board Show, a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
16 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Akcie jsou vydány v podobě listinného cenného papíru a nejsou veřejně obchodovatelné
zapsáno 13. 3. 2000 vymazáno 7. 2. 2003
16 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč podoba listinná
zapsáno 7. 2. 2003 vymazáno 28. 5. 2003
16 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 28. 5. 2003 vymazáno 8. 9. 2006
20 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 20 000 Kč Všechny akcie jsou v listinné podobě
zapsáno 28. 5. 2003 vymazáno 8. 9. 2006
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 8. 9. 2006 vymazáno 31. 10. 2006
270 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 31. 10. 2006

Ostatní skutečnosti Board Show, a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 1.600.000,-Kč (slovy: jedenmilion šest set tisíc korun českých)o 400.000,-Kč (slovy:čtyři sta tisíc korun českých) na částku 2.000.000,-Kč(slovy: dva milióny korun českých), a to formou úpisu nových akcií Společnosti, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. Obchodního zákoníku takto:
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 28. 5. 2003
a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacet tisíc českých), v listinné podobě s tím, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. S nově upisovanými akciemi nejsou spojená žádná zvláštní práva a náleží jim stejná práva, která náleží dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. -b)Emisní kurs jedné upisované akcie Společnosti činí 470.000,-Kč(slovy: čtyři sta sedmdesát tisíc korun českých), přičemž z této částky emisního kursu akcie tvoří jmenovitá hodnota upisované akcie částku 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a emisní ážio upisované akcie částku 450.000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých). Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžitý vklad,jímž se splácí emisní kurs upisovaných akcií Společnosti, bude splacen na účet navrhovatele, vedený u Deutsche Bank AG,pobočka Praha, číslo účtu 3100400013/7910.
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 28. 5. 2003
d) Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány v Smlouvě o upsání akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 Obchodního zákoníku.
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 28. 5. 2003
c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto ve smyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společností. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost PPF Capital Management a.s., IČ: 63 99 81 31, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658/121,PSČ: 140 21 (dále jen \"PPF CM\"). Úpis nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručen PPF CM, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit PPF CM až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místem upisování akcií budou prostory Společnosti na adrese jejího sídla v Praze 6, Hošťálkova 392, PSČ: 169 00. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 Obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro splacení celých 100% emisního kursu upsaných akcií bude ve Smlouvě o úpisu akcií stanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
zapsáno 9. 4. 2003 vymazáno 28. 5. 2003
Jediný akcionář rozhodl dne 1.9.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 2.000.000,- Kč o 25.000.000,- Kč na částku 27.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení stanoví jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obch. zák. takto: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 250 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 200.000,- Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100.00,- Kč a výše emisního ážia, která činí 100.000,- Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti v celkové výši 50.000.000,- Kč bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obch. zák. vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Všechny nové akcie společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost JR HOLDINGS LIMITED, reg. číslo: 92433, se sídlem 2-4 Arch. Makariou III Avenue, Capital Center, Nikósie, Kyperská republika (dále jen \"Určený zájemce\"). Úpis všech nových akcií společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obch. zák. proveden prostřednictví Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis ( lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, uvedenou v seznamu akcionářů společnosti. Místem pro upisování akcií budou prostory společnosti, na adrese Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21, a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií společnosti tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií společnosti byla připsána na zvláštní účet společnosti, vedený u Deutsche Bank AG, číslo účtu 3100400013/7910, ve lhůtě 30 dnů ode dne účinného úpisu nových akcií společnosti. Rozvazovací podmínkou upisovaní nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obch. zák.
zapsáno 8. 9. 2006 vymazáno 31. 10. 2006
Počet členů statutárního orgánu: 2
zapsáno 8. 7. 2014 vymazáno 19. 2. 2019
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 8. 7. 2014 vymazáno 19. 2. 2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 8. 7. 2014
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 19. 2. 2019
Počet členů dozorčí rady: 1
zapsáno 19. 2. 2019

Personální obsazení, vedení Board Show, a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Board Show, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda
Ing. Ladislav Chvátal
Krausova, Praha 9-Letňany
Den vzniku funkce: 13. 3. 2000
Den vzniku členstvi: 13. 3. 2000
Den zániku členstvi: 31. 10. 2002
zapsáno 13. 3. 2000 vymazáno 7. 2. 2003
Člen
Ing. Petr Dvořák
Pod Havránkou, Praha 7
Den vzniku členstvi: 13. 3. 2000
Den zániku členstvi: 31. 10. 2002
zapsáno 13. 3. 2000 vymazáno 7. 2. 2003
Člen
Ing. Jana Pešoutová
U Pentlovky, Praha 8
Den zániku členstvi: 28. 6. 2001
zapsáno 13. 3. 2000 vymazáno 10. 4. 2002
Člen
Ing. Pavla Konupčíková
Č. Drahlovského, Přerov
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2001
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 9. 6. 2004
Předseda
Ing. Pavla Konupčíková
Č.Drahlovského, Přerov
Den vzniku funkce: 26. 4. 2004
Den zániku funkce: 9. 2. 2005
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2001
Den zániku členstvi: 9. 2. 2005
zapsáno 9. 6. 2004 vymazáno 13. 4. 2005
Člen
Ing. Jan Andrlík
Lékařská, Praha 5
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2004
zapsáno 9. 6. 2004 vymazáno 13. 4. 2005
Člen
Ing. Ondřej Tyrpekl
Krausova, 199 00 Praha 9 - Letňany
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2004
Den zániku členstvi: 31. 7. 2005
zapsáno 9. 6. 2004 vymazáno 12. 8. 2005
Předseda představenstva
Ing. Jan Andrlík
Lékařská, Praha 5
Den vzniku funkce: 1. 3. 2005
Den zániku funkce: 31. 7. 2005
Den vzniku členstvi: 26. 4. 2004
Den zániku členstvi: 31. 7. 2005
zapsáno 13. 4. 2005 vymazáno 12. 8. 2005
Člen představenstva
Ing. Taťána Panýrová
Přezletice, Vrbova 272, okres Praha- východ, PSČ 250 73, Česká republika
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2005
Den zániku členstvi: 31. 7. 2005
zapsáno 13. 4. 2005 vymazáno 12. 8. 2005
Předseda představenstva
Ing. Aleš Minx
Na Hvězdárně, 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
Den vzniku funkce: 1. 8. 2005
Den zániku funkce: 3. 2. 2006
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2005
Den zániku členstvi: 3. 2. 2006
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 1. 3. 2006
Člen představenstva
Ing. Jan Řehák
Jugoslávská, 120 00 Praha 2
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2005
Den zániku členstvi: 1. 8. 2010
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 25. 8. 2010
Člen představenstva
Ing. Jaromír Prokš, CSc.
U letenského sadu, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2005
Den zániku členstvi: 3. 2. 2006
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 1. 3. 2006
Člen představenstva
Ing. Zbyněk Štěrba
K Netlukám, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
Den vzniku členstvi: 4. 2. 2006
zapsáno 1. 3. 2006 vymazáno 30. 6. 2008
Předseda představenstva
Ing. Zbyněk Štěrba
K Netlukám, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
Den vzniku funkce: 9. 6. 2008
Den zániku funkce: 30. 11. 2009
Den vzniku členstvi: 4. 2. 2006
Den zániku členstvi: 30. 11. 2009
zapsáno 30. 6. 2008 vymazáno 10. 12. 2009
Člen představenstva
Ing. Jaromír Kobera
Valentova, 140 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2008
Den zániku členstvi: 9. 6. 2013
zapsáno 30. 6. 2008 vymazáno 6. 11. 2013
Člen představenstva
Ing. Jan Řehák
Jugoslávská, 120 00 Praha 2
Den vzniku členstvi: 2. 8. 2010
zapsáno 25. 8. 2010 vymazáno 25. 6. 2015
Člen představenstva
Jaromír Kobera
Valentova, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2013
zapsáno 6. 11. 2013 vymazáno 17. 7. 2015
Člen představenstva
Ing. Jan Řehák
Jugoslávská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 2. 8. 2010
Den zániku členstvi: 2. 8. 2015
zapsáno 25. 6. 2015 vymazáno 23. 9. 2015
Člen představenstva
Jaromír Kobera
Březovská, 252 45 Vrané nad Vltavou - Vrané nad Vltavou
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2013
Den zániku členstvi: 10. 6. 2018
zapsáno 17. 7. 2015 vymazáno 1. 8. 2018
Člen představenstva
Ing. Jan Řehák
Jugoslávská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 3. 8. 2015
Den zániku členstvi: 3. 8. 2020
zapsáno 23. 9. 2015 vymazáno 23. 9. 2020
Člen představenstva
Ing. Jaromír Kobera
Březovská, 252 45 Vrané nad Vltavou - Vrané nad Vltavou
Den zániku funkce: 11. 6. 2023
Den vzniku členstvi: 11. 6. 2018
Den zániku členstvi: 11. 6. 2023
zapsáno 1. 8. 2018 vymazáno 23. 6. 2023
Předseda představenstva
Mgr. Linda Nováková
Seifertova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku funkce: 8. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2019
zapsáno 19. 2. 2019 vymazáno 6. 12. 2020
Člen představenstva
Ing. Jan Řehák
Jugoslávská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 4. 8. 2020
zapsáno 23. 9. 2020 vymazáno 25. 4. 2024
Předseda představenstva
Mgr. Linda Faye
Seifertova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku funkce: 8. 2. 2019
Den zániku funkce: 31. 10. 2020
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2019
Den zániku členstvi: 31. 10. 2020
zapsáno 6. 12. 2020 vymazáno 28. 1. 2021
Předseda představenstva
Ing. Ivana Ambrožová
Počernická, 108 00 Praha - Malešice
Den vzniku funkce: 3. 11. 2020
Den vzniku členstvi: 3. 11. 2020
zapsáno 28. 1. 2021 vymazáno 2. 7. 2021
Předseda představenstva
Ing. Ivana Ambrožová
Marciho, 108 00 Praha - Malešice
Den vzniku funkce: 3. 11. 2020
Den vzniku členstvi: 3. 11. 2020
zapsáno 2. 7. 2021
Člen představenstva
Ing. Jaromír Kobera
Březovská, 252 45 Vrané nad Vltavou - Vrané nad Vltavou
Den vzniku funkce: 12. 6. 2023
Den vzniku členstvi: 12. 6. 2023
zapsáno 23. 6. 2023
Člen představenstva
Ing. Jan Řehák
Slávy Horníka, 150 00 Praha - Košíře
Den vzniku členstvi: 4. 8. 2020
zapsáno 25. 4. 2024
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva společně.
zapsáno 13. 3. 2000 vymazáno 10. 4. 2002
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis.
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 7. 2. 2003
Jménem společnosti je oprávněn jednat člen představenstva samostatně.
zapsáno 7. 2. 2003 vymazáno 9. 6. 2004
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
zapsáno 9. 6. 2004 vymazáno 1. 3. 2006
Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 1. 3. 2006 vymazáno 8. 7. 2014
Společnost je oprávněn zastupovat každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 8. 7. 2014 vymazáno 19. 2. 2019
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
zapsáno 19. 2. 2019

Dozorčí rada Board Show, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda
Ing. Ivan Lackovič
Na Pláni, Praha 5
zapsáno 13. 3. 2000 vymazáno 10. 4. 2002
Člen
Mgr. Lubomír Král
Na Stínadlech, Písek
zapsáno 13. 3. 2000 vymazáno 10. 4. 2002
Člen
Ing. Marta Horáková
Kopeckého, Praha 6
Den vzniku členstvi: 13. 3. 2000
zapsáno 13. 3. 2000 vymazáno 10. 11. 2004
Předseda
Ing. Ivan Lackovič
V zeleném údolí, Praha 4 - Kunratice
Den vzniku funkce: 13. 3. 2000
Den zániku funkce: 30. 9. 2004
Den vzniku členstvi: 13. 3. 2000
Den zániku členstvi: 30. 9. 2004
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 10. 11. 2004
Člen
Mgr. Lubomír Král
Ke skalkám, Praha 10 - Záběhlice
Den vzniku členstvi: 13. 3. 2000
Den zániku členstvi: 20. 3. 2005
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 13. 4. 2005
Předseda dozorčí rady
Ing. Marta Horáková
Kopeckého, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 30. 9. 2004
Den zániku funkce: 15. 4. 2005
Den vzniku členstvi: 13. 3. 2000
Den zániku členstvi: 15. 4. 2005
zapsáno 10. 11. 2004 vymazáno 29. 9. 2005
Člen dozorčí rady
Mgr. Lenka Šafránková
Záhřebská, 120 00 Praha 2
Den vzniku členstvi: 30. 9. 2004
Den zániku členstvi: 31. 7. 2005
zapsáno 10. 11. 2004 vymazáno 12. 8. 2005
Člen dozorčí rady
Mgr. Lubomír Král
Ke skalkám, Praha 10 - Záběhlice
Den vzniku členstvi: 21. 3. 2005
Den zániku členstvi: 31. 7. 2005
zapsáno 13. 4. 2005 vymazáno 12. 8. 2005
Člen dozorčí rady
Ing. David Kyjovský
Pravoúhlá, 150 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2005
Den zániku členstvi: 31. 1. 2008
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 17. 3. 2008
Člen dozorčí rady
JUDr. František Tlustoš
Krouzova, 143 00 Praha 4 - Modřany
Den vzniku členstvi: 1. 8. 2005
Den zániku členstvi: 3. 2. 2006
zapsáno 12. 8. 2005 vymazáno 1. 3. 2006
Předseda dozorčí rady
Ing. Marta Horáková, Ph.D.
Kopeckého, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 15. 4. 2005
Den zániku funkce: 15. 4. 2010
Den vzniku členstvi: 15. 4. 2005
Den zániku členstvi: 15. 4. 2010
zapsáno 29. 9. 2005 vymazáno 25. 8. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Štangler
Štursova, 460 01 Liberec 11
Den vzniku členstvi: 4. 2. 2006
Den zániku členstvi: 4. 2. 2011
zapsáno 1. 3. 2006 vymazáno 14. 4. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Havlíček
Ptice, 252 18 Ptice
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2008
Den zániku členstvi: 30. 11. 2009
zapsáno 17. 3. 2008 vymazáno 10. 12. 2009
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Horský
Oblouková, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2009
Den zániku členstvi: 1. 12. 2014
zapsáno 10. 12. 2009 vymazáno 12. 2. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Marta Horáková, Ph.D.
Kopeckého, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 16. 4. 2010
Den zániku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 16. 4. 2010
Den zániku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 25. 8. 2010 vymazáno 22. 3. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Štangler
Štursova, 460 01 Liberec 11
Den vzniku členstvi: 5. 2. 2011
Den zániku členstvi: 2. 12. 2013
zapsáno 14. 4. 2011 vymazáno 30. 12. 2013
Předseda dozorčí rady
Ing. Richard Sedláčko
Letná, 040 01 Košice, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 1. 3. 2012
Den zániku funkce: 1. 3. 2017
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2012
Den zániku členstvi: 1. 3. 2017
zapsáno 22. 3. 2012 vymazáno 30. 3. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Aleš Minx
Nad hradním vodojemem, 162 00 Praha - Střešovice
Den vzniku členstvi: 2. 12. 2013
Den zániku členstvi: 2. 12. 2018
zapsáno 11. 3. 2014 vymazáno 5. 2. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Horský
Oblouková, 101 00 Praha - Vršovice
Den vzniku členstvi: 2. 12. 2014
Den zániku členstvi: 7. 2. 2019
zapsáno 12. 2. 2015 vymazáno 19. 2. 2019
Předseda dozorčí rady
Ing. Richard Sedláčko
bratří Dohalských, 190 00 Praha - Vysočany
Den vzniku funkce: 2. 3. 2017
Den vzniku členstvi: 2. 3. 2017
zapsáno 30. 3. 2017 vymazáno 9. 6. 2018
Předseda dozorčí rady
Ing. Richard Sedláčko
Nepilova, 190 00 Praha - Vysočany
Den vzniku funkce: 2. 3. 2017
Den vzniku členstvi: 2. 3. 2017
zapsáno 9. 6. 2018 vymazáno 19. 2. 2019
Člen dozorčí rady
Mgr. Linda Nováková
Seifertova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 3. 12. 2018
Den zániku členstvi: 7. 2. 2019
zapsáno 5. 2. 2019 vymazáno 19. 2. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Richard Sedláčko
Nepilova, 190 00 Praha - Vysočany
Den vzniku funkce: 2. 3. 2017
Den vzniku členstvi: 2. 3. 2017
Den zániku členstvi: 2. 3. 2022
zapsáno 19. 2. 2019 vymazáno 23. 4. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Richard Sedláčko
Nepilova, 190 00 Praha - Vysočany
Den vzniku členstvi: 3. 3. 2022
zapsáno 23. 4. 2022

Jediný akcionář Board Show, a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
PPF a.s., 25099345
Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
zapsáno 18. 9. 2000 vymazáno 10. 4. 2002
Jediný akcionář
PPF (CYPRUS ) LIMITED
2-4, Arch. Makarios III Avenue, CAPITAL CENTER 9 th floor, Nicosia 1505, Kyperská republika
zapsáno 10. 4. 2002 vymazáno 28. 5. 2003
Jediný akcionář
PPF (CYPRUS) LIMITED
Nikósie, Arch. Makariou III Avenue, Capital Center 2-4, Kyperská republika
identifikační číslo: 92433
zapsáno 1. 3. 2006 vymazáno 15. 5. 2006
Jediný akcionář
JR HOLDINGS LIMITED
P.C. 1065, Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, 9th floor, Kyperská republika
Identifikační číslo: 92433
zapsáno 15. 5. 2006 vymazáno 8. 7. 2014
Jediný akcionář
JR HOLDINGS LIMITED
Arch. Makariou III, 2-4, Nikósie, Kyperská republika
Registrační číslo: 92433
zapsáno 8. 7. 2014 vymazáno 12. 2. 2015
Jediný akcionář
IDALNO HOLDING LIMITED
Spyrou Kyprianou 18, Nikósie, Kyperská republika
Registrační číslo: HE 313350
zapsáno 12. 2. 2015

Skuteční majitelé Board Show, a.s. - dle obchodního rejstříku

Skutečný majitel
Ing. Jan Řehák
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 2. 2019
zapsáno 11. 2. 2019 vymazáno 6. 9. 2021
Skutečný majitel
Ing. Jaromír Kobera
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 2. 2019
zapsáno 11. 2. 2019 vymazáno 6. 9. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Renáta Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 60,00 %
zapsáno 6. 9. 2021 vymazáno 12. 6. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Costas Christoforou
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 3. 2023
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 6. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Renáta Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 12. 6. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mary Demetriou
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 3. 2023
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 6. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Arlene Nahikian
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 3. 2023
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 6. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Charalambos Nicolaides
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 3. 2023
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 6. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Athina Mahony
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 31. 3. 2023
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 12. 6. 2023

Hodnocení společnosti - Board Show, a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti Board Show, a.s. na mapě

Evropská 2690/17, 160 00 Praha - Dejvice

Údaje o Board Show, a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha - Dejvice, IČO: 26161818 byly staženy 4. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Board Show, a.s. sídlí na adrese: Evropská 2690/17, 160 00 Praha - Dejvice.
  • Společnost Board Show, a.s. má IČO 26161818.
  • Společnost Board Show, a.s. vznikla 13. 3. 2000.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo