Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

ONSET a.s., IČO: 27380891, sídlo: Trutnov

Subjekt ONSET a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3239/KSHK. Její základní kapitál je ve výši 30 000 000 Kč. Společnost vznikla 21. 9. 2005 a sídlí na adrese Vodní 177, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí. IČO společnosti je 27380891 a DIČ je CZ27380891.

ONSET a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 29. 5. 2024

Obchodní rejstřík
RES DPH

Základní informace o ONSET a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
21. 9. 2005
Obchodní firma
ONSET a.s.
zapsáno 21. 9. 2005
Adresa sídla společnosti
Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1
zapsáno 21. 9. 2005 vymazáno 6. 12. 2005
Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10
zapsáno 6. 12. 2005 vymazáno 3. 8. 2006
Anglická 82/26, 120 00 Praha 2
zapsáno 3. 8. 2006 vymazáno 13. 7. 2007
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
zapsáno 13. 7. 2007 vymazáno 23. 1. 2012
Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha 1
zapsáno 23. 1. 2012 vymazáno 8. 6. 2012
Vodní 177, 541 01 Trutnov
zapsáno 8. 6. 2012 vymazáno 30. 9. 2013
Vodní 177, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí
zapsáno 30. 9. 2013 vymazáno 6. 6. 2015
Vodní 177, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí
zapsáno 6. 6. 2015
IČO
27380891
zapsáno 21. 9. 2005
DIČ
Identifikátor datové schránky
p2nfhnp
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 21. 9. 2005
Spisová značka
B 10191/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 21. 9. 2005 vymazáno 30. 9. 2013
B 3239/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 30. 9. 2013
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Živé firmy

Pro tento subjekt neevidujeme žádné kontaktní údaje.

Přidat kontaktní údaje

Poslední změny a události ONSET a.s. - dle obchodního rejstříku

27. 5. 2024
Vymazán člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Pečenka
26. 4. 2022
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Mgr. Jana Pečenková
26. 4. 2022
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Jaroslav Pečenka
13. 1. 2021
Změna titulu: člen statutárního orgánu JUDr. Michal Kaizar, LL.M.
23. 6. 2020
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Karel Laš

Vizualizace vztahů osob a společností - ONSET a.s.

Informace o podnikání a činnosti ONSET a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
zapsáno 17. 11. 2007 vymazáno 30. 8. 2013
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 30. 8. 2013
Výroba, oobchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 30. 8. 2013
Předmět činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 21. 9. 2005

Majetek ONSET a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál ONSET a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 21. 9. 2005 vymazáno 14. 3. 2008
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
Dne 21.12.2007 rozhodl jediný akcionář - společnost ORCO PROPERTY GROUP S.A. (dále též ?Jediný akcionář?) společnosti ONSET a.s. (dále též ?Společnost?), při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, jež bude účinné ke dni 1.1.2008, následovně: 1. Jediný akcionář konstatuje, že základní kapitál společnosti ONSET a.s. byl splacen v plné výši. 2. Jediný akcionář rozhoduje o: a) zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to ze stávajících 2.000.000,- Kč o částku 28.000.000,- Kč na novou celkovou výši základního kapitálu 30.000.000,- Kč. b) základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií, a to 140 ks kmenových akcií Společnosti na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200.000,- Kč. c) rozhoduje o tom, že upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) určuje druh, formu, podobu a počet akcií, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu Společnosti: Druh: kmenové akcie, neregistrované Forma: akcie na majitele Podoba: listinné Počet akcií: 140 ks Jmenovitá hodnota každé jedné akcie: 200.000,- Kč. e) určuje, že emisní kurs každé jedné akcie vydané na zvýšení základního kapitálu činí 200.000,- Kč, přičemž emisní kurs bude splácen pouze peněžitými vklady. f) práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi Společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. akcie nebudou veřejně obchodovatelné. g) určuje, že všechny nové akcie specifikované shora v písm. d) budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ORCO PROPERTY GROUP S.A., akciové společnosti založené podle právního řádu Lucemburského velkovévodství, se sídlem na adrese 38-40 Rue Pafebrüch PA Hirebusch, L-8308 Capellen, Lucemburské velkovévodství. h) určuje, že místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo Společnosti, a to v době od 9:00 hodin do 16:00 hodin během lhůty k upisování. lhůta pro upisování činí 15 dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Společnost zašle tomuto zájemci do tří dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. ch) určuje způsob splacení emisního kursu upsaných akcií tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena Dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, tj. společnosti ORCO PROPERTY GROUP S.A. proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku. Určují se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení takto: Dohoda o započtení bude uzavřena mezi Společností a určitým zájemcem, tj. společností ORCO PROPERTY GROUP S.A., na částku 28.000.000,- Kč, která vznikla z titulu Rámcové smlouvy o půjčce ze dne 2.5.2006, kterou určitý zájemce uzavřel se Společností. Tato pohledávka bude touto dohodou započtena na emisní kurs nově upsaných akcií v částce 28.000.000,- Kč. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy o započtení činí deset pracovních dnů po jejich upsání. Jediný akcionář uděluje souhlas ve smyslu ustanovení § 163 odst. 3 obchodního zákoníku k započtení pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií.
zapsáno 14. 3. 2008 vymazáno 10. 4. 2008
30 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 10. 4. 2008

Akcie ONSET a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
10 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 21. 9. 2005 vymazáno 10. 4. 2008
150 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 10. 4. 2008 vymazáno 30. 8. 2013
150 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 000 Kč
zapsáno 30. 8. 2013

Ostatní skutečnosti ONSET a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Vyhláška Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 35 INS 12517/2014-A-2, ze dne 6. května 2014, o zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka BAK stavební společnost, a.s., identifikační číslo 28402758, Vodní 177, 541 01 Trutnov.
zapsáno 14. 5. 2014 vymazáno 22. 4. 2015
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 22. 4. 2015
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 25. 6. 2014 vymazáno 22. 4. 2015
Insolvenční návrh ve věci dlužníka BAK stavební společnost, a.s. , se zastavuje (usnesení KSHK 35 INS 12517/2014-A-B ze dne 20. května 2014, právní moc 7. června 2014).
zapsáno 22. 4. 2015 vymazáno 22. 4. 2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 25. 6. 2014

Personální obsazení, vedení ONSET a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo ONSET a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen představenstva
Ing. Zuzana Herichová
Koněvova, 130 00 Praha 3
Den vzniku členstvi: 21. 9. 2005
Den zániku členstvi: 5. 10. 2005
zapsáno 21. 9. 2005 vymazáno 6. 12. 2005
Předseda
Ing. Martin Vokatý
U parku, 541 01 Trutnov
Den vzniku funkce: 5. 10. 2005
Den zániku funkce: 24. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2005
Den zániku členstvi: 24. 5. 2006
zapsáno 6. 12. 2005 vymazáno 3. 8. 2006
Místopředseda
Ing. Vladimír Vokatý
U parku, 541 01 Trutnov
Den vzniku funkce: 5. 10. 2005
Den zániku funkce: 24. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2005
Den zániku členstvi: 24. 5. 2006
zapsáno 6. 12. 2005 vymazáno 3. 8. 2006
Člen
Mgr. Libor Finger
Lánov, 543 41 Lánov
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2005
Den zániku členstvi: 24. 5. 2006
zapsáno 6. 12. 2005 vymazáno 3. 8. 2006
Předseda představenstva
Ing. Aleš Vobruba
Na Chodovci, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 6. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 24. 5. 2006
zapsáno 3. 8. 2006 vymazáno 14. 3. 2008
Místopředseda představenstva
Steven Leonard Davis
Do Dubin, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 6. 6. 2006
Den zániku funkce: 3. 3. 2009
Den vzniku členstvi: 24. 5. 2006
Den zániku členstvi: 3. 3. 2009
zapsáno 3. 8. 2006 vymazáno 4. 6. 2009
Člen představenstva
Věroslav Machuta
Vančurova, 405 02 Děčín
Den vzniku členstvi: 24. 5. 2006
Den zániku členstvi: 27. 6. 2008
zapsáno 3. 8. 2006 vymazáno 10. 10. 2008
Předseda představenstva
Ing. Aleš Vobruba
Hudečkova, 140 00 Praha 4 - Krč
Den vzniku funkce: 6. 6. 2006
Den zániku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 24. 5. 2006
Den zániku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 14. 3. 2008 vymazáno 13. 4. 2012
Člen představenstva
Jean-Francois Ott
Na Kozačce, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2008
Den zániku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 10. 10. 2008 vymazáno 13. 4. 2012
Místopředseda představenstva
Nicolas Tommasini
Boulogne-Billancourt, boulevard Jean-Jaures 214, 92100, Francouzská republika
Den vzniku funkce: 3. 3. 2009
Den zániku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 3. 3. 2009
Den zániku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 4. 6. 2009 vymazáno 13. 4. 2012
Předseda představenstva
Ing. Dušan Čížek, MBA
Široká, 503 41 Hradec Králové - Věkoše
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 13. 4. 2012 vymazáno 30. 9. 2013
Člen představenstva
Ing. Marcela Čížková
Na Terase, 541 02 Trutnov - Horní Staré Město
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 13. 4. 2012 vymazáno 30. 9. 2013
Člen představenstva
Zbyněk Černý
Pod Svahem, 514 02 Trutnov
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 13. 4. 2012 vymazáno 30. 9. 2013
Předseda představenstva
Dušan Čížek
Široká, 503 41 Hradec Králové - Věkoše
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den zániku funkce: 2. 12. 2015
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
Den zániku členstvi: 2. 12. 2015
zapsáno 30. 9. 2013 vymazáno 26. 1. 2016
Člen představenstva
Marcela Čížková
Na Terase, 541 02 Trutnov - Horní Staré Město
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
Den zániku členstvi: 30. 4. 2015
zapsáno 30. 9. 2013 vymazáno 6. 6. 2015
Člen představenstva
Zbyněk Černý
Pod Svahem, 541 01 Trutnov - Horní Staré Město
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
Den zániku členstvi: 31. 1. 2015
zapsáno 30. 9. 2013 vymazáno 6. 6. 2015
Člen představenstva
Ing. Radek Mrázek, MBA
Mladé Buky, 542 23 Mladé Buky - Mladé Buky
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2015
zapsáno 6. 6. 2015 vymazáno 26. 1. 2016
Člen představenstva
Karel Laš
Slunečná, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Dvůr Králové nad Labem
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2015
Den zániku členstvi: 1. 5. 2020
zapsáno 6. 6. 2015 vymazáno 23. 6. 2020
Předseda představenstva
Ing. Radek Mrázek, MBA
Mladé Buky, 542 23 Mladé Buky - Mladé Buky
Den vzniku funkce: 3. 12. 2015
Den zániku funkce: 1. 5. 2020
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2015
Den zániku členstvi: 1. 5. 2020
zapsáno 26. 1. 2016 vymazáno 23. 6. 2020
Člen představenstva
JUDr. Michal Kaizar
Povltavská, 171 00 Praha - Troja
Den vzniku členstvi: 2. 12. 2015
zapsáno 26. 1. 2016 vymazáno 16. 12. 2017
Člen představenstva
JUDr. Michal Kaizar
Javorová, 182 00 Praha - Kobylisy
Den vzniku členstvi: 2. 12. 2015
Den zániku členstvi: 2. 12. 2020
zapsáno 16. 12. 2017 vymazáno 13. 1. 2021
Předseda představenstva
Ing. Radek Mrázek, MBA
Mladé Buky, 542 23 Mladé Buky - Mladé Buky
Den vzniku funkce: 2. 5. 2020
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2020
zapsáno 23. 6. 2020
Člen představenstva
Karel Laš
Slunečná, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - Dvůr Králové nad Labem
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2020
zapsáno 23. 6. 2020
Člen představenstva
JUDr. Michal Kaizar, LL.M.
Javorová, 182 00 Praha - Kobylisy
Den vzniku členstvi: 3. 12. 2020
zapsáno 13. 1. 2021
Počet členů
3
zapsáno 22. 4. 2015
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
zapsáno 21. 9. 2005 vymazáno 23. 12. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají jménem společnosti alespoň dva členové představenstva.
zapsáno 23. 12. 2005 vymazáno 3. 8. 2006
Jménem společnosti jednají tři členové představenstva nezávisle na sobě. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednající člen představenstva.
zapsáno 3. 8. 2006 vymazáno 25. 6. 2014
Členové představenstva společnost zastupují každý samostatně.
zapsáno 25. 6. 2014

Dozorčí rada ONSET a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda dozorčí rady
Petra Matoušková
Jiráskova, 257 22 Čerčany
Den vzniku funkce: 21. 9. 2005
Den zániku funkce: 5. 10. 2005
Den vzniku členstvi: 21. 9. 2005
Den zániku členstvi: 5. 10. 2005
zapsáno 21. 9. 2005 vymazáno 6. 12. 2005
Člen dozorčí rady
Petr Malivánek
U stadionu, 537 03 Chrudim
Den vzniku členstvi: 21. 9. 2005
Den zániku členstvi: 5. 10. 2005
zapsáno 21. 9. 2005 vymazáno 6. 12. 2005
Člen dozorčí rady
Jana Bartošová
Hrubého, 783 91 Uničov
Den vzniku členstvi: 21. 9. 2005
Den zániku členstvi: 5. 10. 2005
zapsáno 21. 9. 2005 vymazáno 6. 12. 2005
Předseda
Mgr. Daniel Kučera
Krátká, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 5. 10. 2005
Den zániku funkce: 24. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2005
Den zániku členstvi: 24. 5. 2006
zapsáno 6. 12. 2005 vymazáno 3. 8. 2006
Člen
Bc. Jiří Rušikvas
Krbická, 184 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2005
Den zániku členstvi: 24. 5. 2006
zapsáno 6. 12. 2005 vymazáno 3. 8. 2006
Člen
Ing. Květuše Vokatá
U parku, 541 01 Trutnov
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2005
Den zániku členstvi: 24. 5. 2006
zapsáno 6. 12. 2005 vymazáno 3. 8. 2006
Předseda
Ing. Pavel Klimeš
Vitošská, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 6. 6. 2006
Den vzniku členstvi: 24. 5. 2006
zapsáno 3. 8. 2006 vymazáno 14. 3. 2008
Člen
Ing. Ivo Pfannenstiel
Kokonínská, 644 01 Jablonec nad Nisou
Den vzniku členstvi: 24. 5. 2006
Den zániku členstvi: 8. 10. 2007
zapsáno 3. 8. 2006 vymazáno 17. 11. 2007
Člen
Mgr. Lucie Cellerová
Záběhlická, 106 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 24. 5. 2006
Den zániku členstvi: 27. 6. 2008
zapsáno 3. 8. 2006 vymazáno 10. 10. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Gebauer
Kubelíkova, 251 01 Radošovice
Den vzniku členstvi: 8. 10. 2007
Den zániku členstvi: 29. 4. 2011
zapsáno 17. 11. 2007 vymazáno 18. 11. 2011
Předseda
Ing. Pavel Klimeš
Borotínská, 142 00 Praha 4 - Libuš
Den vzniku funkce: 6. 6. 2006
Den zániku funkce: 22. 8. 2008
Den vzniku členstvi: 24. 5. 2006
Den zániku členstvi: 22. 8. 2008
zapsáno 14. 3. 2008 vymazáno 10. 10. 2008
Předseda dozorčí rady
Andrej Madliak
Letenská, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Den vzniku funkce: 22. 8. 2008
Den zániku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2008
Den zániku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 10. 10. 2008 vymazáno 13. 4. 2012
Člen dozorčí rady
Pavel Menšík
Střimelická, 141 00 Praha 4 - Záběhlice
Den vzniku členstvi: 22. 8. 2008
Den zániku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 10. 10. 2008 vymazáno 13. 4. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Havlena
Nad Hercovkou, 182 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2011
Den zániku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 18. 11. 2011 vymazáno 13. 4. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Pečenka
Dr. Beneše, 290 01 Poděbrady
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 13. 4. 2012 vymazáno 30. 9. 2013
Člen dozorčí rady
Mgr. Vratislav Blecha
Husova ulice, 294 41 Dobrovice
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 13. 4. 2012 vymazáno 30. 9. 2013
Člen dozorčí rady
Mgr. Jana Pečenková
L. Dostalové, 290 01 Poděbrady
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 13. 4. 2012 vymazáno 30. 9. 2013
Předseda dozorčí rady
Jaroslav Pečenka
Dr. Beneše, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den zániku funkce: 28. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
Den zániku členstvi: 28. 2. 2017
zapsáno 30. 9. 2013 vymazáno 1. 9. 2018
Člen dozorčí rady
Vratislav Blecha
Husova ulice, 294 41 Dobrovice - Dobrovice
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
Den zániku členstvi: 30. 4. 2015
zapsáno 30. 9. 2013 vymazáno 6. 6. 2015
Člen dozorčí rady
Jana Pečenková
L. Dostalové, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku funkce: 29. 2. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
zapsáno 30. 9. 2013 vymazáno 6. 6. 2015
Člen dozorčí rady
Jana Pečenková
L. Dostalové, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku členstvi: 29. 2. 2012
Den zániku členstvi: 28. 2. 2017
zapsáno 6. 6. 2015 vymazáno 1. 9. 2018
Člen dozorčí rady
Ing. Radomír Kirsch
Hornova, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2015
Den zániku členstvi: 1. 5. 2020
zapsáno 6. 6. 2015 vymazáno 23. 6. 2020
Předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Pečenka
Dr. Beneše, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku funkce: 1. 3. 2017
Den zániku funkce: 28. 2. 2022
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2017
Den zániku členstvi: 28. 2. 2022
zapsáno 1. 9. 2018 vymazáno 26. 4. 2022
Člen dozorčí rady
Mgr. Jana Pečenková
L. Dostalové, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2017
Den zániku členstvi: 28. 2. 2022
zapsáno 1. 9. 2018 vymazáno 26. 4. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Radomír Kirsch
Hornova, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2020
zapsáno 23. 6. 2020
Předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Pečenka
Dr. Beneše, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku funkce: 1. 3. 2022
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2022
zapsáno 26. 4. 2022 vymazáno 27. 5. 2024
Člen dozorčí rady
Mgr. Jana Pečenková
L. Dostalové, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2022
zapsáno 26. 4. 2022
Počet členů
3
zapsáno 22. 4. 2015

Jediný akcionář ONSET a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
NORDIC VICTORY s.r.o., 27135403
Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10
zapsáno 21. 9. 2005 vymazáno 6. 12. 2005
Jediný akcionář
IPB Real a.s., 00258610
Anglická 26/82, 120 00 Praha 2
zapsáno 3. 8. 2006 vymazáno 13. 7. 2007
Jediný akcionář
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
Luxembourg, L 1330, Boulevard Grande - Duchesse Charlotte 48, Lucemburské velkovévodství
zapsáno 13. 7. 2007 vymazáno 10. 10. 2008
Jediný akcionář
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
Capellen, Pard d´Activités Capellen 40, L-8308, Lucemburské velkovévodství
zapsáno 10. 10. 2008 vymazáno 4. 6. 2009
Jediný akcionář
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
Capellen, Parc d´Activités Capellen 40, L-8308, Lucemburské velkovévodství
zapsáno 4. 6. 2009 vymazáno 18. 11. 2011
Jediný akcionář
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
rue de la Vallée 42, L 2661, Lucemburské velkovévodství
zapsáno 18. 11. 2011 vymazáno 13. 4. 2012
Jediný akcionář
BAK stavební společnost, a.s., 28402758
Žitenická 871/1, 190 00 Praha - Prosek
zapsáno 13. 4. 2012 vymazáno 16. 10. 2015
Jediný akcionář
BAK stavební společnost, a.s., 28402758
Žitenická 871/1, 190 00 Praha - Prosek
zapsáno 16. 10. 2015 vymazáno 22. 3. 2017
Jediný akcionář
BAK stavební společnost, a.s., 28402758
Žitenická 871/1, 190 00 Praha - Prosek
zapsáno 22. 3. 2017

Skuteční majitelé ONSET a.s. - dle obchodního rejstříku

Nepřímý skutečný majitel
Ing. Jaroslav Pečenka
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 3. 4. 2018
zapsáno 3. 4. 2018

Hodnocení společnosti - ONSET a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti ONSET a.s. na mapě

Vodní 177, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí

Údaje o ONSET a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí, IČO: 27380891 byly staženy 29. 5. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost ONSET a.s. sídlí na adrese: Vodní 177, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí.
  • Společnost ONSET a.s. má IČO 27380891.
  • Společnost ONSET a.s. vznikla 21. 9. 2005.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo