Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

PPF banka a.s., IČO: 47116129, sídlo: Praha

Subjekt PPF banka a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1834/MSPH. Její základní kapitál je ve výši 769 004 328 Kč. Společnost vznikla 31. 12. 1992 a sídlí na adrese Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6. IČO společnosti je 47116129 a DIČ je CZ47116129.

PPF banka a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 16. 6. 2024

Obchodní rejstřík
RES DPH

Základní informace o PPF banka a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
31. 12. 1992
Obchodní firma
ROYAL BANKA CS,a.s.
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 31. 1. 1995
První městská banka,a.s.
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 1. 9. 2004
PPF banka a.s.
zapsáno 1. 9. 2004
Adresa sídla společnosti
Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 28. 7. 1993
Krocínova ul. 1, 110 00 Praha 1, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 28. 7. 1993 vymazáno 31. 1. 1995
Na Příkopě 6, 110 00 Praha 1
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 17. 11. 1997
Malé náměstí 11, 110 00 Praha 1
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 2. 2. 2004
Na Strži 1676/63, 140 62 Praha 4
zapsáno 2. 2. 2004 vymazáno 28. 5. 2004
Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 10. 12. 2008
Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
zapsáno 10. 12. 2008
IČO
47116129
zapsáno 31. 12. 1992
DIČ
Identifikátor datové schránky
iqmfrp8
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 31. 12. 1992
Spisová značka
B 1834/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 31. 12. 1992
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
222 244 255
E-mail
Webové stránky
Kontaktní adresa
Evropská 2690/17, 16000 Praha - Dejvice
Kariéra

Poslední změny a události PPF banka a.s. - dle obchodního rejstříku

14. 6. 2024
Změna adresy: člen statutárního orgánu Ing. Karel Tregler, Ph.D., CFA
5. 2. 2024
Zapsán člen dozorčí rady Ing. Štěpán Křeček, jako člen dozorčí rady
5. 2. 2024
Zapsán člen dozorčí rady Ing. Aleš Kozelský, Ph.D., jako člen dozorčí rady
13. 12. 2023
Zapsán skutečný majitel Lara Kodl Kellnerová, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
13. 12. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Marie Isabella Kellnerová

Vizualizace vztahů osob a společností - PPF banka a.s.

Informace o podnikání a činnosti PPF banka a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Činnost banky podle zákona č.21/1992 Sb.,o bankách,v platném znění
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 20. 8. 1993
Činnost banky podle zákona č.21/1992 Sb.,o bankách,v platném znění ( v rozsahu povolení SBČS č.j. V 6/11-92 z 5.11.1992)
zapsáno 20. 8. 1993 vymazáno 29. 1. 1999
Činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j.2382/11 ze dne 16.9.1996 pro činnosti uvedené v § 1 odst.3,písm.c) a písm.h),bod 1 zákona o bankách
zapsáno 23. 5. 1997 vymazáno 29. 1. 1999
Činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j.942/11 ze dne 18.5.1995 pro činnosti uvedené v § 1,odst.3,písm.h),bod 3
zapsáno 23. 5. 1997 vymazáno 29. 1. 1999
Činnost banky na základě povolení ČNB č.j. 2036/11 ze dne 1.9.1993 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst.1 písm.a), b) odst.3 písm. e), f), f), p)
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 25. 4. 2000
Činnost banky podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v platném znění (v rozsahu povolení SBČS č.j. V 6/11 - 92 z 5.111.1992 - omezeno provádění platebního styku se zahraničím)
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 25. 4. 2000
Činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 1929/11 ze dne 25. září 1995 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst. 3 písm.i)
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 25. 4. 2000
Činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 2382/11 ze dne 16.9.1996 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst. 3 písm. c), h)
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 25. 4. 2000
Činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 415/520 ze dne 17. července 1998 pro činnost banky podle § 1 zákona o bankách odst. 3 písm. h)
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 25. 4. 2000
Činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 42/11 ze dne 18.5.1995 pro činnosti uvedené v § 1 odst. 3 zákona o bankách písm. a), l), m), n), h)
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 25. 4. 2000
Činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 112/1374 ze dne 26. října 1993 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst. 3 písm. c)
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 7. 7. 2003
Činnost banky na základě povolení ČNB č.j. 2036/11 ze dne 1.9.1993 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst.1 písm.a), b) odst.3 písm. e), f), k), p)
zapsáno 25. 4. 2000 vymazáno 7. 7. 2003
Činnost banky podle zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v platném znění (v rozsahu povolení SBČS č.j. V 6/11 - 92 z 5.11.1992 - omezeno provádění platebního styku se zahraničím)
zapsáno 25. 4. 2000 vymazáno 7. 7. 2003
Činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 2082/11 ze dne 16.9.1996 pro činnosti uvedené v § 1 zákona o bankách odst. 3 písm. c), h)(mimo obchodování na účet klienta s převoditelnými cennými papíry)
zapsáno 25. 4. 2000 vymazáno 7. 7. 2003
Činnost banky v rozsahu povolení ČNB č.j. 942/11 ze dne 18.5.1995 pro činnosti uvedené v § 1 odst. 3 zákona o bankách písm. a), m)(mimo uložení a správy cenných papírů), n), h) (mimo obchodování na účet klienta s převoditelnými cennými papíry)
zapsáno 25. 4. 2000 vymazáno 7. 7. 2003
Činnost banky dle § 1 odst. 3 písm. h) bod 1 zákona č.21/1992 Sb., o bankách v rozsahu prodeje cizí měny v souladu s opatřením České národní banky č. 227 z 25.7.1996 (rozhodnutím ČNB č.j. 415/520 ze dne 17.7.1998 o změně (rozšíření) povolení působit jako banka se rozšiřuje povolení působit jako banka vydané Státní bankou československou z 5.11.1992 pod č.j. V 6/11-92 se činnosti rozšiřují o uvedené)
zapsáno 7. 7. 2003 vymazáno 28. 5. 2004
Činnost banky dle § 1 odst. 3 písm. c) platební styk a zúčtování se zahraničím v rozsahu hladkých plateb, písm. h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami v rozsahu prodej a nákup devizových prostředků na tuzemském mezibankovním trhu za účelem zabezpečení hladkých plateb dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (rozhodnutím ČNB č.j. 2382/11 ze dne 16.9.1996 se činnosti banky uvedené v rozhodnutí Státní banky československé č.j. V 6/11-92 z 5.11.1992 o povolení působit jako banka rozšiřují o uvedené činnosti)
zapsáno 7. 7. 2003 vymazáno 28. 5. 2004
Činnost banky dle § 1 odst. 3 písm.h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry dle zákona č.21/1992 Sb. o bankách (rozhodnutím ČNB č.j. 942/11 ze dne 18.5.1995 se činnosti banky uvedené v rozhodnutí Státní banky československé č.j. V 6/11-92 z 5.11.1992 o povolení působit jako banka rozšiřují o uvedenou činnost)
zapsáno 7. 7. 2003 vymazáno 28. 5. 2004
Činnost banky ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb. o bankách v rozsahu povolení Státní banky československé č.j. V 6/11-92 z 5.11.1992 (není povolena činnost vyjmenovaná v § 1 odst. 3 písm. h) a je omezeno provádění platebního styku se zahraničím)
zapsáno 7. 7. 2003 vymazáno 28. 5. 2004
Z povolení působit jako banka se vylučuje výkon bankovních činností, které jsou vázané na povolení k obchodování s cennými papíry udělované Komisí pro cenné papíry V plném rozsahu se vylučuje výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písm.i) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb v § 1 odst. 3 písm. l) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství a zužuje se rozsah výkonu činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písm.h) bod 3.- o obchodování na účet klienta s převoditelnými cennými papíry v § 1 odst. 3 písm. m) - o uložení a správu cenných papírů (rozhodnutím ČNB č.j. 2389/520 ze dne 24.11.1999 o změně povolení působit jako banka vydaného Státní bankou československou, rozhodnutím ze dne 5.11.1992, č.j. V 6/11-92, rozšířeného ČNB rozhodnutím ze dne 18.5.1995, č.j. 942/11, rozhodnutím ze dne 16.9.1996, č.j. 2082/11 a rozhodnutím ze dne 17.7.1998, č.j. 415/520)
zapsáno 7. 7. 2003 vymazáno 28. 5. 2004
C) platební styk a zúčtování v rozsahu: - platební styk a zúčtování v tuzemsku, - platební styk a zúčtování ve vztahu k zahraničí v rozsahu hladkých plateb,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
Doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm c) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1. písm. a), b), c) zákona o cenných papírech,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
Doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1. písm. a), b), c) zákona o cenných papírech,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
Doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslová strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
Doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, služby související s upisováním emisí podle §8 odst. 2. písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1. písm. a), b), c) zákona o cenných papírech,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
Doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
Doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3. písm. f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1.písm. a), b), c) zákona o cenných papírech,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
H) poskytování investičních služeb zahrnující:
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
Hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm b) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1.písm. a), b), c), zákona o cenných papírech,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
Hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm e) zákona č. 591/1992 sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1.písm. a), b), c), zákona o cenných papírech,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
Hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1. písm. a), b), c), zákona o cenných papírech,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
Hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst.1. písm. a), b), c), zákona o cenných papírech,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
J) finanční makléřství,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
K) výkon funkce depozitáře,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
L) směnárenskou činnost ( nákup devizových prostředků),
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
M) poskytování bankovních informací,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
N) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu:
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
O) pronájem bezpečnostních schránek,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně,
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
P) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci První městské banky, a.s.
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zahraničními cennými papíry
zapsáno 25. 8. 2004 vymazáno 1. 2. 2006
Doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb
zapsáno 1. 2. 2006 vymazáno 22. 8. 2011
Doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm g) ZPKT, služby související s upisováním emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT
zapsáno 1. 2. 2006 vymazáno 22. 8. 2011
Doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b) c) a d) ZPKT,
zapsáno 1. 2. 2006 vymazáno 22. 8. 2011
Doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) ZPKT, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT,
zapsáno 1. 2. 2006 vymazáno 22. 8. 2011
Doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT, poskytování úvěrů nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT,
zapsáno 1. 2. 2006 vymazáno 22. 8. 2011
Doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků
zapsáno 1. 2. 2006 vymazáno 22. 8. 2011
Doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) ZPKT, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT
zapsáno 1. 2. 2006 vymazáno 22. 8. 2011
Hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT\"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT
zapsáno 1. 2. 2006 vymazáno 22. 8. 2011
Hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT
zapsáno 1. 2. 2006 vymazáno 22. 8. 2011
Hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
zapsáno 1. 2. 2006 vymazáno 22. 8. 2011
Hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, upisování nebo umisťování investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT,
zapsáno 1. 2. 2006 vymazáno 22. 8. 2011
A) investování do cenných papírů na vlastní účet,
zapsáno 28. 5. 2004
B) finanční pronájem (finanční leasing)
zapsáno 28. 5. 2004
Činnosti banky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 1 odst. 3 písmena
zapsáno 28. 5. 2004
Činnosti banky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 1 odst. 1. písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů.
zapsáno 28. 5. 2004
D) vydávání a správa platebních prostředků,
zapsáno 28. 5. 2004
E) poskytování záruk,
zapsáno 28. 5. 2004
F) otvírání akreditivů,
zapsáno 28. 5. 2004
G) obstarávání inkasa,
zapsáno 28. 5. 2004
C) platební styk a zúčtování
zapsáno 1. 2. 2006
H) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu zahrnující:
zapsáno 1. 2. 2006
I) finanční makléřství
zapsáno 1. 2. 2006
J) výkon funkce depozitáře
zapsáno 1. 2. 2006
K) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků)
zapsáno 1. 2. 2006
L) poskytování bankovních informací
zapsáno 1. 2. 2006
M) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně, - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta se zahraničními cennými papíry, - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky od nich odvozenými
zapsáno 1. 2. 2006
N) pronájem bezpečnostních schránek
zapsáno 1. 2. 2006
O) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci PPF banky a.s.
zapsáno 1. 2. 2006
Doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
zapsáno 22. 8. 2011
Doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm e) ZPKT, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,
zapsáno 22. 8. 2011
Doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), až k) ZPKT,
zapsáno 22. 8. 2011
Doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) ZPKT, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
zapsáno 22. 8. 2011
Doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků
zapsáno 22. 8. 2011
Doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT
zapsáno 22. 8. 2011
Hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT\"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), až k) ZPKT
zapsáno 22. 8. 2011
Hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), až k) ZPKT
zapsáno 22. 8. 2011
Hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) ZPKT, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a), až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
zapsáno 22. 8. 2011
Hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT
zapsáno 22. 8. 2011
Hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. g) ZPKT, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. a) až k) ZPKT,
zapsáno 22. 8. 2011
Hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. h) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům definovanýnm v § 3 odst. 1 písm. a), až k) ZPKT,
zapsáno 22. 8. 2011

Majetek PPF banka a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál PPF banka a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
250 000 000 Kč
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 28. 7. 1993
300 000 000 Kč
zapsáno 28. 7. 1993 vymazáno 31. 1. 1995
509 000 000 Kč
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 21. 3. 1995
612 000 000 Kč
zapsáno 21. 3. 1995 vymazáno 31. 3. 1999
850 140 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 31. 3. 1999 vymazáno 16. 8. 2000
276 568 671 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 16. 8. 2000 vymazáno 16. 10. 2000
626 539 191 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 16. 10. 2000 vymazáno 21. 3. 2001
500 020 928 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 21. 3. 2001 vymazáno 14. 11. 2005
769 004 328 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 14. 11. 2005

Akcie PPF banka a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
250000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 28. 7. 1993
300000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 28. 7. 1993 vymazáno 7. 6. 1994
300 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 7. 6. 1994 vymazáno 31. 1. 1995
50900 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 21. 3. 1995
61200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 21. 3. 1995 vymazáno 31. 3. 1999
85014 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Akcie jsou v zaknihované podobě.
zapsáno 31. 3. 1999 vymazáno 16. 8. 2000
84811 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 3 261 Kč Akcie jsou v zaknihované podobě.
zapsáno 16. 8. 2000 vymazáno 16. 10. 2000
192131 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 3 261 Kč Akcie jsou v zaknihované podobě.
zapsáno 16. 10. 2000 vymazáno 21. 3. 2001
192131 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 2 603 Kč Akcie jsou v zaknihované podobě.
zapsáno 21. 3. 2001 vymazáno 27. 1. 2021
384262 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 700 Kč
zapsáno 14. 11. 2005 vymazáno 27. 1. 2021
192131 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 603 Kč
zapsáno 27. 1. 2021
384262 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 700 Kč
zapsáno 27. 1. 2021

Ostatní skutečnosti PPF banka a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Základní jmění: 250 000 000,-Kčs základní jmění je rozvrženo na 250 000 ks akcií na jméno o jmeno- vité hodnotě 1 000,-Kčs složených do hromadných akcií po tisíci kusech.
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 28. 7. 1993
Základní jmění: 300 000 000,-Kč akcie:300 000 ks akcií v nominální hodnotě 1 000,-Kč znějící na jméno , vložených do hromadných akcií po 1 000 kusech.
zapsáno 28. 7. 1993 vymazáno 7. 6. 1994
Způsob založení: společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 3.12.1992 bez upisování akcií rozhodnutím zakladatelů ze dne 3.12.1992 zakladateli,jimiž jsou: a) AGORA,a.s.,Vodičkova 34,Praha 1 b) CONTEX,spol. s r.o.,Kejzlarova 1679,Hradec Králové c) Pavel Kryzl -\"21st CENTURY ENTERPRISSES Inc.-Lichting Conversions,Inc -ART TOURS Co Inc.,Jeronýmova 19,České Budějovice d) Českomoravská stavební společnost,spol.s r.o.,U Rakovky 849 Praha 4
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 31. 1. 1995
Obchodní jméno v jazyce slovenském: ROYAL BANKA CS,akciová spoločnosť,
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 21. 3. 1995
Obchodní jméno v jazyce anglickém: ROYAL BANKA CS,join stock Co.,
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 21. 3. 1995
Obchodní jméno v jazyce německém: ROYAL BANKA CS,Aktiengesellschaft,
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 21. 3. 1995
Obchodní jméno v jazyce francouzském: ROYAL BANK CS,société anonyme,
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 21. 3. 1995
n) PEGAS,a.s.Dukelská 135,Znojmo o) PRAGENT,a.s.,Washingtonova 17,Praha 1 p) REI TRADING,spol. s r.o.,Ječná 3,Brno q) SEDBA,a.s.Jankovcova 18,Praha 7 r) TIPA,a.s.U Obůrky 5.Třebíč s) TOPGAS INTERNATIONAL,a.s.Axmanova 168,Praha 9 t) UNISTAV,a.s.,Antonínská 30,Brno u) XAVER,a.s.,Staroměstské nám. 25,Praha 1
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 21. 3. 1995
e) DSD,spol. s r.o.,Náplavní 5,Praha 2 f) EKOPLYN,družstvo,Staniční 19,Bratislava g) EKOPROJEKT PRAHA,a.s.,Na Neklance 21,Praha 5 h) FEREX,spol. s r.o.,Masarykova 31,Brno i) Ing.Miroslav Štefan- \"ISTA\",U lesa 156,Nové Jirny j) KALIŠ A KRÁTKORUKÝ,spol. s r.o.,Milady Horákové 109,Praha 6 k) Josef Lohman -KVĚT,Ovocnářská 456,Praha 5 l) MARTIA,spol. s r.o.,MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA,Králova Výšina 7 Ústí nad Labem m) ing.Luděk Nesiba,Dobšice 321,Znojmo
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 21. 3. 1995
Způsob založení: společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 3.12.1992 bez upisování akcií rozhodnutím zakladatelů ze dne 3.12.1992 pod názvem ROYAL BANKA CS,a.s.,jimiž jsou: a)AGORA,a.s.,Vodičkova 34,Praha 1 b)CONTEX,spol.s r.o.,Kejzlarova 1679,Hradec Králové c)Pavel Kryzl-\"21st CENTURY ENTERPRISSES Inc.-Lichting Conversions,Inc-ART TOURS Co Inc.,Jeronýmova 19,České Budě- jovice d)Českomoravská stavební společnost,spol.s r.o.U Rakovky 849
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 21. 3. 1995
Praha 4
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 21. 3. 1995
Společnost je právním nástupcem vymazané společnosti První městská banka, a.s.IČ:60194057.Společnost byla vymazána bez likvidace dle ust.§ 69 obchodního zákoníku.
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 21. 3. 1995
Základní jmění společnosti se zvyšuje minimálně o 214.240.000,- Kč a maximálně o 319.810.000,- Kč. Zvýšení bude provedeno vydáním nejméně 21.424 kusů, maximálně 31981 kusů nových zaknihovaných akcií na jméno, každé z nich o nominální hodnotě 10.000,- Kč, přičemž upisování nad maximální výši navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti je nepřípustné. Nově vydané akcie budou stejného druhu jako akcie dosavadní a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Akcie budou upsány bez veřejné výzvy k jejich upisování současnými akcionáři, přičemž výše emisního kursu nově vydaných akcií je rovna jejich nominální hodnotě. Přednostní právo na úpis akcií bez emisního ážia mohou akcionáři využít v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti v pracovních dnech po dobu 14 dnů vždy v době od 9.00 - 16.00 hod. v sídle společnosti, počínaje třetím dnem po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu Praze o zápisu usnesení této mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Jmenovitá hodnota akcií bude po jejich účinném upsání akcionáři placena do deseti dnů po skončení doby pro jejich úpis na účet společnosti č. 293610020/6000.
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 31. 3. 1999
Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31.8.1999. 1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané v účetní závěrce za roky 1997 a 1998 a z toho vyplývající povinost banky uhradit ztrátu z vlastních zdrojů ve smyslu §23 odst.2 zákona č.21/1992 Sb., o bankách. 2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 850.140.000,- Kč o částku 573.571.329,- Kč na 276.568.671,- Kč. 3. Způsob provedení snížení základního jmění: a) o 2.030.000,- Kč z důvodu plnění povinnosti uložené společnosti § 213 obchodního zákoníku zrušením vlastních akcií v počtu 203 ks o celkové nominální hodnotě 2.030.000,- Kč, které jsou v majetku společnosti b) o 571.541.329,- Kč bezůplatným snížením jmenovité hodnoty všech 84 811 zbývajících akcií z částky 10.000,- Kč na 3.261,- Kč tj. o 6.739,- Kč. Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění spoelčnosti. 1. Důvodem zvýšení základního jmění spoelčnosti je potřeba splnit požadavek minimálního základního jmění banky ve smyslu § 4 odst.1 zákona o bankách a návazných předpisů. Základní jmění se zvyšuje formou upsání nových akcií. 2. Základní jmění se zvyšuje o částku 349.970.520,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku 553.137.342,- Kč. 3. Zvýšení bude provedeno upsáním nejméně 107.320 kusů a nejvíce 169.622 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč. 4. Přednostní právo na upsání akcií mají akcionáři společnosti, a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti. Akcionáři společnosti jsou oprávněni vykonat své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 9.00 do 16.00 hod. po dobu dvou týdnů, přičemž tato lhůta začíná běžet 3 dnem po uveřejnění informace o přednostním právu akcionářů na úpis akcií následujícím po zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Den, kterým počíná běžet tato lhůta je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč lze upsat 2 nové akcie. 5. Výše emisního kursu jedné akcie v případě upisování odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. 6. V případě, že akcionář převedl v souladu s ustanovením §204 odst.3 obchod.zákoníku své přednostní právo, prokáže se osoba, která tímto způsobem nabyla právo na úpis akcií, příslušnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. 7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č.0123123123/0600 vedený u rvní městské banky, a.s.. Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení o ukončení úpisu. 8. O konečné částce zvýšení základního jmění ve smyslu §203 odst.2 písm.i) obchodního zákoníku rozhoduje představenstvo společnosti.
zapsáno 8. 6. 2000 vymazáno 1. 8. 2000
Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31.8.1999. 1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané v účetní závěrce za roky 1997 a 1998 a z toho vyplývající povinost banky uhradit ztrátu z vlastních zdrojů ve smyslu §23 odst.2 zákona č.21/1992 Sb., o bankách. 2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 850.140.000,- Kč o částku 573.571.329,- Kč na 276.568.671,- Kč. 3. Způsob provedení snížení základního jmění: a) o 2.030.000,- Kč z důvodu plnění povinnosti uložené společnosti § 213 obchodního zákoníku zrušením vlastních akcií v počtu 203 ks o celkové nominální hodnotě 2.030.000,- Kč, které jsou v majetku společnosti b) o 571.541.329,- Kč bezůplatným snížením jmenovité hodnoty všech 84 811 zbývajících akcií z částky 10.000,- Kč na 3.261,- Kč tj. o 6.739,- Kč. Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění spoelčnosti. 1. Důvodem zvýšení základního jmění spoelčnosti je potřeba splnit požadavek minimálního základního jmění banky ve smyslu § 4 odst.1 zákona o bankách a návazných předpisů. Základní jmění se zvyšuje formou upsání nových akcií. 2. Základní jmění se zvyšuje o částku 349.970.520,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku do částky 553.137.342,- Kč. 3. Zvýšení bude provedeno upsáním nejméně 107.320 kusů a nejvíce 169.622 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč. 4. Přednostní právo na upsání akcií mají akcionáři společnosti, a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti. Akcionáři společnosti jsou oprávněni vykonat své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 9.00 do 16.00 hod. po dobu dvou týdnů, přičemž tato lhůta začíná běžet 3 dnem po uveřejnění informace o přednostním právu akcionářů na úpis akcií následujícím po zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Den, kterým počíná běžet tato lhůta je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč lze upsat 2 nové akcie. 5. Výše emisního kursu jedné akcie v případě upisování odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. 6. V případě, že akcionář převedl v souladu s ustanovením §204 odst.3 obchod.zákoníku své přednostní právo, prokáže se osoba, která tímto způsobem nabyla právo na úpis akcií, příslušnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. 7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č.0123123123/0600 vedený u rvní městské banky, a.s.. Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení o ukončení úpisu. 8. O konečné částce zvýšení základního jmění ve smyslu §203 odst.2 písm.i) obchodního zákoníku rozhoduje představenstvo společnosti.
zapsáno 1. 8. 2000 vymazáno 16. 8. 2000
Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti v souladu s usnesením valné hromady společnosti ze dne 31.8.1999. 1. Důvodem zvýšení základního jmění spoelčnosti je potřeba splnit požadavek minimálního základního jmění banky ve smyslu § 4 odst.1 zákona o bankách a návazných předpisů. Základní jmění se zvyšuje formou upsání nových akcií. 2. Základní jmění se zvyšuje o částku 349.970.520,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku do částky 553.137.342,- Kč. 3. Zvýšení bude provedeno upsáním nejméně 107.320 kusů a nejvíce 169.622 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč. 4. Přednostní právo na upsání akcií mají akcionáři společnosti, a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti. Akcionáři společnosti jsou oprávněni vykonat své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti v pracovních dnech vždy od 9.00 do 16.00 hod. po dobu dvou týdnů, přičemž tato lhůta začíná běžet 3 dnem po uveřejnění informace o přednostním právu akcionářů na úpis akcií následujícím po zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Den, kterým počíná běžet tato lhůta je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 3.261,- Kč lze upsat 2 nové akcie. 5. Výše emisního kursu jedné akcie v případě upisování odpovídá jmenovité hodnotě jedné akcie. 6. V případě, že akcionář převedl v souladu s ustanovením §204 odst.3 obchod.zákoníku své přednostní právo, prokáže se osoba, která tímto způsobem nabyla právo na úpis akcií, příslušnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. 7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet č.0123123123/0600 vedený u rvní městské banky, a.s.. Upisovatel je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě do 14 dnů od obdržení oznámení o ukončení úpisu. 8. O konečné částce zvýšení základního jmění ve smyslu §203 odst.2 písm.i) obchodního zákoníku rozhoduje představenstvo společnosti.
zapsáno 16. 8. 2000 vymazáno 16. 10. 2000
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 24.11.2000 o snížení základního jmění: Valná hromada schvaluje v souladu s usnesením valné hromady konané dne 15. srpna 2000 a 4. října 2000 snížení základního jmění společnosti. 1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané v účetní závěrce za rok 1999. Tato ztráta ve výši 126.534.000,- Kč bude v souladu se zákonem uloženou povinností uhrazena z vlastních zdrojů banky /§ 23/2 zák. o bankách/, a to použitím rezervního fondu ve výši 16.111,27 Kč a snížením základního jmění o 126.518.263,50 Kč. 2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 626.439.191,- Kč o částku 126.518.263,50 Kč na částku 500.020.927,50 Kč. 3. Způsob provedení snížení základního jmění: - snížením jmenovité hodnoty všech 192.131 ks akcií, tj. snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti z částky 3.261 Kč na částku 2.602,50 Kč, čímž dochází ke snížení jmenovité hodnoty akcie o částku 658,50 Kč.
zapsáno 20. 12. 2000 vymazáno 31. 1. 2001
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 24.11.2000 o snížení základního jmění: Valná hromada schvaluje v souladu s usnesením valné hromady konané dne 15. srpna 2000 a 4. října 2000 snížení základního jmění společnosti. 1. Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztráty vykázané v účetní závěrce za rok 1999. Tato ztráta ve výši 126.534.000,- Kč bude v souladu se zákonem uloženou povinností uhrazena z vlastních zdrojů banky /§ 23/2 zák. o bankách/, a to použitím rezervního fondu ve výši 16.111,27 Kč a snížením základního jmění o 126.518.263,50 Kč. 2. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 626.539.191,- Kč o částku 126.518.263,50 Kč na částku 500.020.927,50 Kč. 3. Způsob provedení snížení základního jmění: - snížením jmenovité hodnoty všech 192.131 ks akcií, tj. snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti z částky 3.261 Kč na částku 2.602,50 Kč, čímž dochází ke snížení jmenovité hodnoty akcie o částku 658,50 Kč.
zapsáno 31. 1. 2001 vymazáno 21. 3. 2001
Způsob založení: Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 3.12.1992 bez upisování akcií rozhodnutím zakladatelů ze dne 3.12.1992 pod obchodním jménem Royal banka CS,a.s. Valná hromada z 14.12.1994 rozhodla o změně obchodního jmé- na, sídla společnosti a jednorázovém navýšení základního jmění včetně sloučení se Společností pro založení První městské banky a.s.
zapsáno 21. 3. 1995 vymazáno 14. 7. 2005
Společnost je právním nástupcem vymazané Společnosti pro založení První městské banky a.s.IČ: 60194057.Společnost by- la vymazána bez likvidace dle ust.§ 69 obchodního zákoníku.
zapsáno 21. 3. 1995 vymazáno 14. 7. 2005
Základní jmění společnosti je rozděleno na 61 200 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč,vložených do hromadných akcií po 100 ks.
zapsáno 21. 3. 1995 vymazáno 14. 7. 2005
Upsané základní jmění společnosti bylo splaceno kedni 3.2.1995
zapsáno 23. 5. 1997 vymazáno 14. 7. 2005
Usnesením mimořádné valné hromady PPF banky a.s. (dále jen \"společnost\") ze dne 17.10.2005 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 500.020.927,50 Kč o částku ve výši 268.983.400 Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit 769.004.327,50 Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem 384.262 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 700 Kč. S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva a náleží jim stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov společnosti náleží ostatním doposud vydaným akciím společnosti. Emisní kurs jedné nové akcie činí 1771 Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty jedné nově upisované akcie, která činí 700 Kč a výše emisního ážia, která činí 1071 Kč na jednu novou akcii. Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť se všechny oprávněné osoby v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzdaly svého přednostního práva na úpis nových akcií. Všechny nové akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými budou osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti, konané dne 17.10.2005, přičemž smlouva o úpisu nových akcií bude uzavřena s takovou osobou z okruhu předem určených zájemců, která jako první uplatní u společnosti v určené lhůtě stanoveným způsobem své právo upsat nové akcie. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií) bude činit dva týdny a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva, zaslaném všem předem určeným zájemcům do 2 pracovních dnů po konání mimořádné valné hromady společnosti, a to na adresu těchto osob, uvedenou ve výpisu z registru společnosti coby emitenta zaknihovaných cenných papírů. Upsat lze jen všechny nové akcie jako celek. Smlouva o upsání nových akcií bude uzavřena s předem určeným zájemcem, pokud ve lhůtě pro úpis osobně či prostřednictvím jím pověřené osoby doručí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání nových akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru návrhu smlouvy o upsání nových akcií přiloženého k oznámení představenstva doručeného předem určenému zájemci společností a v němž budou uvedeny všechny náležitosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlouvu o upsání nových akcií s předem určeným zájemcem řádně uzavřít v pracovní den bezprostředně následující po dni, kdy byl řádně podepsaný návrh smlouvy o upsání nových akcií společnosti doručen, a její uzavření včetně data jejího uzavření předem určenému zájemci v tentýž den písemně potvrdit. Nové akcie mohou oprávněné osoby upisovat v sídle společnosti, na adrese Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ: 140 62, v právním odboru, 22. patro, místnost č. 22.50, a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin. Upisovatel je povinem splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií byla připsána na bankovní účet společnosti, číslo 2203075001/2400, vedený u společnosti eBanka, a.s., s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 2. 11. 2005 vymazáno 14. 11. 2005
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 28. 8. 2014 vymazáno 11. 5. 2016
Počet členů dozorčí rady: 6
zapsáno 28. 8. 2014 vymazáno 11. 5. 2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 28. 8. 2014

Personální obsazení, vedení PPF banka a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo PPF banka a.s. - dle obchodního rejstříku

Předseda představenstva
ing. Jan Hammerschmied
Na výsluní 813, Kralovice,Plzeň-sever, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 7. 6. 1994
Místopředseda představenstva
ing. Pavel Kika
Axmanova, Praha 9
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 31. 1. 1995
Výkonný ředitel
ing. Zuzana Marčevová
Jívenská, Praha 4, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 27. 7. 1994
Člen představenstva
ing. Miroslav Friš
Rysova, Brno, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 7. 6. 1994
Člen představenstva
Karel Kališ
Guevarova, Praha 6, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 7. 6. 1994
Člen představenstva
Pavel Kryzl
Jeronýmova, České Budějovice
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 31. 1. 1995
Člen představenstva
ing. Jindřich Francl
Fingerova, Praha 5
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 7. 6. 1994
Předseda představenstva
Karel Kališ
Guevarova, Praha 6, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 7. 6. 1994 vymazáno 31. 1. 1995
Člen
ing. Antonín Lintner
Přímětice, Znojmo, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 7. 6. 1994 vymazáno 31. 1. 1995
Člen
JUDr. Jaroslav Macháček
Ondrouškova, Brno
zapsáno 7. 6. 1994 vymazáno 29. 1. 1999
Člen představenstva
ing. Zuzana Marčevová
Jívenská, Praha 4, Česká republika - neztotožněno
člen představenstva vykonává funkci generálního ředitele společnosti
zapsáno 27. 7. 1994 vymazáno 31. 1. 1995
Člen
ing. Roman Kühnel
Na Krčské stráni, Praha 4
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 25. 7. 1995
Člen
Mgr. Petr Boček
Rooseveltova, Praha 6
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 23. 5. 1997
Předseda představenstva
Vlastimil Hadraba
Hoštějn 82,okr.Šumperk, Hoštějn 82,okr.Šumperk, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 23. 6. 1998
Člen
ing. Marie Krejbichová
Pod Šmukýřkou, Praha 5
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 23. 5. 1997
Místopředseda představenstva
ing. Libor Procházka
Hostivařská, Praha 10
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 17. 11. 1997
Člen
ing. František Dušek
Liblická, Praha 7
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 18. 12. 1997
Místopředseda představenstva
ing. Zdeněk Bubák
Nad přehradou, Praha 10
zapsáno 21. 3. 1995 vymazáno 14. 9. 1995
Člen
ing. Karel Kohout
Hněvkovského, Praha 4
zapsáno 21. 3. 1995 vymazáno 8. 12. 1995
Člen
ing. Miroslav Purkyně
U Sluncové, Praha 8
zapsáno 25. 7. 1995 vymazáno 14. 9. 1995
Místopředseda představenstva
ing. Miroslav Purkyně
U Sluncové, Praha 8
zapsáno 14. 9. 1995 vymazáno 23. 5. 1997
Člen
ing. Zdeněk Bubák
Nad přehradou, Praha 10
zapsáno 14. 9. 1995 vymazáno 23. 5. 1997
Člen
JUDr. Ing. Vladimír Gulla
Havraní, Praha 6
zapsáno 8. 12. 1995 vymazáno 18. 12. 1997
Místopředseda představenstva
ing. Marie Krejbichová
Pod Šmukýřkou, Praha 5
zapsáno 23. 5. 1997 vymazáno 29. 1. 1999
Člen
prof. ing. Věnek Šilhán, CSc.
Jeseniova, Praha 3
zapsáno 23. 5. 1997 vymazáno 29. 1. 1999
Člen představenstva
Viktor Nemrava
Ježovská, Praha 5
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 29. 1. 1999
Člen představenstva
ing. František Dušek
Libická, Praha 7
zapsáno 18. 12. 1997 vymazáno 29. 1. 1999
Místopředseda představenstva
ing. Vladimír Gulla
Havraní, Praha 6
zapsáno 18. 12. 1997 vymazáno 14. 10. 1998
Člen
ing. Pavel Boháček
Dolní Domaslavice, Dolní Domaslavice
zapsáno 23. 6. 1998 vymazáno 29. 1. 1999
Člen
JUDr. Hana Himlová
Nad Přehradou, Praha 10 - Horní Měcholupy
zapsáno 23. 6. 1998 vymazáno 5. 10. 1998
Člen
ing. Petr Kincel
Mladenova, Praha 4
zapsáno 23. 6. 1998 vymazáno 14. 10. 1998
Člen
Ing. Leoš Pýtr, CSc.
Severní, 290 01 Poděbrady
zapsáno 5. 10. 1998 vymazáno 14. 10. 1998
Člen
ing. Petr Kincel
Mladenovova, Praha 4
zapsáno 14. 10. 1998 vymazáno 29. 1. 1999
Místopředseda představenstva
JUDr. ing. Vladimír Gulla
Havraní, Praha 6
Den zániku funkce: 21. 5. 2002
Den zániku členstvi: 21. 5. 2002
zapsáno 14. 10. 1998 vymazáno 8. 7. 2002
Předseda
Ing. Leoš Pýtr, CSc.
Severní, 290 01 Poděbrady
Den zániku funkce: 21. 5. 2002
zapsáno 14. 10. 1998 vymazáno 8. 7. 2002
Člen
Mgr. Zdeněk Lust
Suchý vršek, 150 00 Praha 5
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 24. 11. 1999
Člen
JUDr. Alena Švábíková
Banskobystrická, 160 00 Praha 6
Den zániku členstvi: 20. 5. 2002
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 8. 7. 2002
Člen
Ing. Jaroslav Žák
Hrabákova, 140 00 Praha 4
Den zániku členstvi: 17. 10. 2001
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 8. 7. 2002
Člen představenstva
Bc. František Dombek
Do kopce, 747 11 Kozmice
Den zániku členstvi: 21. 5. 2002
zapsáno 25. 4. 2000 vymazáno 8. 7. 2002
Předseda
Ing. Zbyněk Babor
Na Kuthence, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 22. 5. 2002
Den zániku funkce: 31. 5. 2005
Den vzniku členstvi: 21. 5. 2002
Den zániku členstvi: 31. 5. 2005
zapsáno 8. 7. 2002 vymazáno 14. 7. 2005
Místopředseda
Ing. Leoš Pýtr, CSc.
Ovocná, 290 01 Poděbrady
Den vzniku funkce: 22. 5. 2002
Den zániku funkce: 29. 4. 2004
Den vzniku členstvi: 21. 5. 2002
Den zániku členstvi: 29. 4. 2004
zapsáno 8. 7. 2002 vymazáno 28. 5. 2004
Člen
Ing. Pavel Langr
Randova, Praha 5
Den vzniku členstvi: 21. 5. 2002
zapsáno 8. 7. 2002 vymazáno 28. 5. 2004
Místopředseda
Ing. Pavel Langr
Randova, Praha 5
Den vzniku funkce: 29. 4. 2004
Den zániku funkce: 25. 5. 2005
Den vzniku členstvi: 21. 5. 2002
Den zániku členstvi: 25. 5. 2005
zapsáno 28. 5. 2004 vymazáno 14. 7. 2005
Člen představenstva
Bc. František Dombek
Do kopce, 747 11 Kozmice
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2004
Den zániku členstvi: 31. 8. 2006
zapsáno 13. 9. 2004 vymazáno 4. 9. 2006
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Langr
Randova, Praha 5
Den vzniku funkce: 25. 5. 2005
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2005
zapsáno 14. 7. 2005 vymazáno 7. 5. 2007
Předseda představenstva
Mgr. Petr Milev
Pod Sychrovem I,, 101 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 11. 8. 2005
Den zániku funkce: 26. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 11. 8. 2005
Den zániku členstvi: 26. 6. 2008
zapsáno 19. 8. 2005 vymazáno 4. 8. 2008
Člen statutárního orgánu
JUDr. Martina Kučerová
Jana Karafiáta, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2006
zapsáno 17. 1. 2007 vymazáno 25. 1. 2007
Člen představenstva
JUDr. Martina Kučerová
Jana Karafiáta, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Den vzniku členstvi: 18. 12. 2006
Den zániku členstvi: 31. 12. 2007
zapsáno 25. 1. 2007 vymazáno 15. 1. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Langr
Na Lhotech, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Den vzniku funkce: 25. 5. 2005
Den zániku funkce: 8. 8. 2008
Den vzniku členstvi: 25. 5. 2005
Den zániku členstvi: 8. 8. 2008
zapsáno 7. 5. 2007 vymazáno 18. 8. 2008
Člen představenstva
Bc. František Dombek
Písčitá, 198 00 Praha 9 - Hostavice
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2008
Den zániku členstvi: 30. 9. 2009
zapsáno 15. 1. 2008 vymazáno 23. 10. 2009
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Langr
Na Lhotech, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Den vzniku funkce: 8. 8. 2008
Den zániku funkce: 22. 3. 2010
Den vzniku členstvi: 8. 8. 2008
zapsáno 18. 8. 2008 vymazáno 16. 4. 2010
Předseda představenstva
Ing. Josef Zeman
Klášter Hradiště nad Jizerou, 295 05 Klášter Hradiště nad Jizerou
Den vzniku funkce: 8. 8. 2008
Den zániku funkce: 22. 3. 2010
Den vzniku členstvi: 8. 8. 2008
zapsáno 18. 8. 2008 vymazáno 16. 4. 2010
Předseda představenstva
Mgr. Petr Milev
Pod Sychrovem I, 101 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 22. 3. 2010
Den zániku funkce: 22. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 22. 3. 2010
Den zániku členstvi: 22. 3. 2013
zapsáno 16. 4. 2010 vymazáno 14. 8. 2013
Místopředseda představenstva
Ing. Josef Zeman
Klášter Hradiště nad Jizerou, 295 05 Klášter Hradiště nad Jizerou
Den vzniku funkce: 22. 3. 2010
Den zániku funkce: 19. 9. 2011
Den vzniku členstvi: 8. 8. 2008
Den zániku členstvi: 19. 9. 2011
zapsáno 16. 4. 2010 vymazáno 31. 10. 2011
Člen představenstva
Ing. Pavel Langr
Na Lhotech, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Den vzniku členstvi: 8. 8. 2008
Den zániku členstvi: 19. 9. 2011
zapsáno 16. 4. 2010 vymazáno 31. 10. 2011
Místopředseda představenstva
Ing. Josef Zeman
Klášter Hradiště nad Jizerou, 295 05 Klášter Hradiště nad Jizerou
Den vzniku funkce: 3. 10. 2011
Den zániku funkce: 7. 10. 2013
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2011
Den zániku členstvi: 7. 10. 2013
zapsáno 31. 10. 2011 vymazáno 14. 6. 2013
Člen představenstva
Ing. Pavel Langr
Na Lhotech, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2011
Den zániku členstvi: 4. 4. 2012
zapsáno 31. 10. 2011 vymazáno 11. 5. 2012
Člen představenstva
Ing. Jaroslava Studenovská
Pod Cihelným vrchem, 264 01 Sedlčany
Den vzniku členstvi: 16. 4. 2012
Den zániku členstvi: 16. 4. 2015
zapsáno 11. 5. 2012 vymazáno 18. 7. 2015
Místopředseda představenstva
Ing. Josef Zeman
Klášter Hradiště nad Jizerou, 295 01 Klášter Hradiště nad Jizerou - Klášter Hradiště nad Jizerou
Den vzniku funkce: 3. 10. 2011
Den zániku funkce: 7. 10. 2013
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2011
Den zániku členstvi: 7. 10. 2013
zapsáno 14. 6. 2013 vymazáno 29. 10. 2013
Předseda představenstva
Petr Milev
Pod Sychrovem I, 101 00 Praha 10 - Michle
Den vzniku funkce: 22. 3. 2013
Den zániku funkce: 7. 10. 2013
Den vzniku členstvi: 22. 3. 2013
Den zániku členstvi: 7. 10. 2013
zapsáno 14. 8. 2013 vymazáno 29. 10. 2013
Předseda představenstva
Petr Jirásko
Kališnická, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku funkce: 14. 10. 2013
Den vzniku členstvi: 8. 10. 2013
zapsáno 29. 10. 2013 vymazáno 24. 8. 2016
Místopředseda představenstva
Pavel Fuchs
Rooseveltova, 160 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku funkce: 14. 10. 2013
Den zániku funkce: 30. 4. 2016
Den vzniku členstvi: 8. 10. 2013
Den zániku členstvi: 30. 4. 2016
zapsáno 29. 10. 2013 vymazáno 11. 5. 2016
Člen představenstva
Ing. Jaroslava Studenovská
Pod Cihelným vrchem, 264 01 Sedlčany - Sedlčany
Den vzniku členstvi: 21. 4. 2015
zapsáno 18. 7. 2015 vymazáno 29. 12. 2016
Člen představenstva
Ing. Miroslav Hudec
Lotyšská, 160 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2016
Den zániku členstvi: 1. 11. 2016
zapsáno 11. 5. 2016 vymazáno 29. 12. 2016
Předseda představenstva
Petr Jirásko
Zvonická, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 14. 10. 2013
Den zániku funkce: 8. 10. 2016
Den vzniku členstvi: 8. 10. 2013
Den zániku členstvi: 8. 10. 2016
zapsáno 24. 8. 2016 vymazáno 29. 12. 2016
Předseda představenstva
Ing. Petr Jirásko
Zvonická, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 2. 11. 2016
Den zániku funkce: 2. 11. 2021
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2016
Den zániku členstvi: 2. 11. 2021
zapsáno 29. 12. 2016 vymazáno 2. 12. 2021
Místopředseda představenstva
Ing. Jaroslava Studenovská
Pod Cihelným vrchem, 264 01 Sedlčany - Sedlčany
Den vzniku funkce: 9. 12. 2016
Den zániku funkce: 21. 4. 2020
Den vzniku členstvi: 21. 4. 2015
Den zániku členstvi: 21. 4. 2020
zapsáno 29. 12. 2016 vymazáno 1. 7. 2020
Člen představenstva
Ing. Miroslav Hudec
Lotyšská, 160 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2016
Den zániku členstvi: 2. 11. 2021
zapsáno 29. 12. 2016 vymazáno 2. 12. 2021
Člen představenstva
Ing. Gabriela Mošovská, MBA
Chládkova, 108 00 Praha - Malešice
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2016
Den zániku členstvi: 2. 11. 2021
zapsáno 29. 12. 2016 vymazáno 2. 12. 2021
Člen představenstva
Ing. Igor Kottman
Gajova 2518/13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2016
Den zániku členstvi: 2. 11. 2021
zapsáno 29. 12. 2016 vymazáno 2. 12. 2021
Místopředseda představenstva
Ing. Jaroslava Studenovská
Pod Cihelným vrchem, 264 01 Sedlčany - Sedlčany
Den vzniku funkce: 6. 5. 2020
Den vzniku členstvi: 22. 4. 2020
zapsáno 1. 7. 2020
Předseda představenstva
Ing. Petr Jirásko
Zvonická, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 5. 11. 2021
Den vzniku členstvi: 3. 11. 2021
zapsáno 2. 12. 2021
Člen představenstva
Ing. Miroslav Hudec
Lotyšská, 160 00 Praha - Bubeneč
Den vzniku členstvi: 3. 11. 2021
zapsáno 2. 12. 2021
Člen představenstva
Mgr. Luboš Prchal, Ph.D.
Bazalková, 103 00 Praha - Kolovraty
Den vzniku členstvi: 3. 11. 2021
zapsáno 2. 12. 2021
Člen představenstva
Ing. Karel Tregler, Ph.D., CFA
Na Srážku, 143 00 Praha - Modřany
Den vzniku členstvi: 3. 11. 2021
zapsáno 2. 12. 2021 vymazáno 14. 6. 2024
Člen představenstva
Ing. Karel Tregler, Ph.D., CFA
Zlochova, 143 00 Praha - Modřany
Den vzniku členstvi: 3. 11. 2021
zapsáno 14. 6. 2024
Počet členů
5
zapsáno 11. 5. 2016
Způsob jednání
Za společnost jedná předseda představenstva,v jeho nepřítomnos- ti místopředseda představenstva,nebo člen představenstva ve funkci výkonného ředitele pro obchod.Podepisování probíhá tak,že k tištěnému nebo kýmkoli napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 7. 6. 1994
Za společnost jedná předseda představenstva a v jeho nepří- tomnosti místopředseda představenstva nebo člen předsta- venstva ve funkci generálního ředitele. Podepisování za společnost probíhá tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 7. 6. 1994 vymazáno 31. 1. 1995
Za společnost jejím jménem jednají společně předseda představenstva , nebo jím zmocněný místopředseda předsta- venstva, a další místopředseda představenstva, kteří k vy- tištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připo- jí své podpisy s uvedením svých jmen a funkcí.
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 23. 5. 1997
Za představenstvo jedná navenek společně předseda s místopředsedou,nebo předseda,popř.místopředseda,vždy společně s jedním dalším členem představenstva.Za společnost podepisují společně předseda s místopředsedou,nebo předseda,popř.místopředseda,vždy společně s jedním dalším členem představenstva.Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému,nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti,či k otisku razízka společnosti a k uvedenému jménu,příjmení a funkci připojí tyto osoby svůj vlastnoruční podpis.
zapsáno 23. 5. 1997 vymazáno 15. 1. 2008
Jménem banky jedná každý člen představenstva banky samostatně. Jménem banky podepisují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti, či k otisku razítka společnosti a k uvedenému jménu, příjmení a funkci, připojí tyto osoby vlastnoruční podpis.
zapsáno 15. 1. 2008 vymazáno 27. 1. 2021
Banku zastupují vždy dva členové představenstva společně.
zapsáno 27. 1. 2021

Dozorčí rada PPF banka a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen dozorčí rady
prof. ing. Václav Bakule, Dr.Sc.
V Štíhlách, Praha 4
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 31. 1. 1995
Člen dozorčí rady
ing. Antonín Jirásek
28.pluku, Praha 10, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 31. 1. 1995
Člen dozorčí rady
ing. Jan Hejátko, CSc.
Ocmanice 99, Náměšť nad Oslavou,okr.Třebíč, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 31. 1. 1995
Člen dozorčí rady
JUDr. Jaroslav Macháček
Ondrouškova, Brno
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 7. 6. 1994
Člen dozorčí rady
ing. Antonín Lintner
Přímětice 27,Znojmo, Přímětice 27,Znojmo, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 31. 12. 1992 vymazáno 7. 6. 1994
Člen
ing. Jiří Koschaný
Hozovo nábř., Opava
zapsáno 7. 6. 1994 vymazáno 31. 1. 1995
Člen
ing. Karel Švejda
Dělnická, Znojmo
zapsáno 7. 6. 1994 vymazáno 31. 1. 1995
Místopředseda dozorčí rady
ing. Jiří Tesař, CSc.
Arbesovo nám., Praha 5
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 17. 11. 1997
Člen
ing. Ivan Spěvák
Pařížská, Praha 1
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 17. 11. 1997
Člen
ing. Petr Karfík
Mikulova, Praha 4
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 17. 11. 1997
Člen
ing. Jan Hammerschmied
Na Výsluní 813, Kralovice,Plzeň-sever, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 17. 11. 1997
Člen
Karel Kališ
Tobrucká, Praha 6
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 17. 11. 1997
Člen
PHDr. Pavel Fabini
Pražského, Praha 5
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 17. 11. 1997
Předseda
RNDr. Jan Koukal, CSc.
Hostivařská, Praha 10
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 29. 1. 1999
Člen
ing. Bohumil Váňa
Podvinný mlýn, Praha 9
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 29. 1. 1999
Člen
JUDr. Tomáš Kaiser
Strojnická, Praha 7
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 24. 11. 1999
Člen
ing. Zdenka Javornická
Fantova, Praha 5
Den zániku členstvi: 29. 6. 2001
zapsáno 31. 1. 1995 vymazáno 27. 2. 2002
Člen
ing. Jan Bürgemeister
Všehrdova, Praha 1
zapsáno 23. 6. 1998 vymazáno 29. 1. 1999
Člen
ing. Eva Kmochová, CSc.
Starochodovská, Praha 4
zapsáno 23. 6. 1998 vymazáno 29. 1. 1999
Člen
JUDr. Jan Šula
Loretánské nám., Praha 1
zapsáno 23. 6. 1998 vymazáno 24. 11. 1999
Člen
ing. Vít Klein
Resslova, Ústí nad Labem
zapsáno 23. 6. 1998 vymazáno 24. 11. 1999
Člen
ing. Jindřich Nowak
Na Liškovci, Ostrava 1
Den zániku členstvi: 29. 6. 2001
zapsáno 23. 6. 1998 vymazáno 27. 2. 2002
Místopředseda
Ing. Jan Chalupa
Šmilovského, 120 00 Praha 2
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 20. 12. 2000
Předseda
Ing. Jiří Paroubek
Voskovcova, 150 00 Praha 5
Den zániku funkce: 27. 4. 2001
Den zániku členstvi: 27. 4. 2001
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 27. 2. 2002
Člen
Ing. Jiří Dolejš
Bubenečská, 160 00 Praha 6
Den zániku členstvi: 29. 6. 2001
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 27. 2. 2002
Člen
Radovan Šteiner
Březinova, 180 00 Praha 8
zapsáno 29. 1. 1999 vymazáno 27. 2. 2002
Člen
Ing. Josef Petrů
Heřmanova, 170 00 Praha 7
zapsáno 24. 11. 1999 vymazáno 16. 8. 2000
Člen
JUDr. Martina Kučerová
M.Pujmanové, 140 00 Praha 4
Den zániku členstvi: 6. 11. 2002
zapsáno 24. 11. 1999 vymazáno 27. 11. 2002
Člen
Ing. Michal Skoumal
Hodonínská, 617 00 Brno
Den zániku členstvi: 29. 6. 2001
zapsáno 24. 11. 1999 vymazáno 27. 2. 2002
Člen
Mgr. Tomáš Pekárek
Čenětická, 149 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 11. 7. 2000
Den zániku členstvi: 11. 7. 2003
zapsáno 16. 8. 2000 vymazáno 3. 12. 2003
Člen dozorčí rady
Ing. Miroslav Stříbrný
Hlásná Třebáň, 267 18 Hlásná Třebáň
Den zániku členstvi: 29. 6. 2001
zapsáno 20. 12. 2000 vymazáno 27. 2. 2002
Předseda
Jan Blaško
Nad lesním divadlem, Praha 4
Den vzniku funkce: 29. 6. 2001
Den zániku funkce: 30. 6. 2004
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2001
Den zániku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 27. 2. 2002 vymazáno 25. 8. 2004
Místopředseda
Radovan Šteiner
Střlničná, Praha 8
Den vzniku funkce: 29. 6. 2001
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2001
zapsáno 27. 2. 2002 vymazáno 7. 7. 2003
Člen
Ing. Petr Dvořák
Pod Havránkou, Praha 7
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2001
Den zániku členstvi: 19. 9. 2002
zapsáno 27. 2. 2002 vymazáno 27. 11. 2002
Člen
Ing. Karel Pražák
Otradovická, Praha 4 - Kamýk
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2001
Den zániku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 27. 2. 2002 vymazáno 25. 8. 2004
Člen
Mgr. Petr Milev
V Předpolí, Praha 10
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2002
Den zániku členstvi: 25. 5. 2003
zapsáno 27. 11. 2002 vymazáno 7. 7. 2003
Člen
Ing. Jaroslav Melichar
Výletní, Praha 4
Den vzniku členstvi: 6. 11. 2002
Den zániku členstvi: 23. 11. 2005
zapsáno 27. 11. 2002 vymazáno 5. 12. 2005
Místopředseda
Radovan Šteiner
Střelničná, Praha 8
Den vzniku funkce: 29. 6. 2001
Den zániku funkce: 30. 6. 2004
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2001
Den zániku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 7. 7. 2003 vymazáno 25. 8. 2004
Člen
Mgr. Petr Milev
V Předpolí, Praha 10
Den vzniku členstvi: 28. 5. 2003
Den zániku členstvi: 29. 7. 2004
zapsáno 7. 7. 2003 vymazáno 13. 9. 2004
Člen
Stanislav Kikoť
Holečkova, 155 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 22. 9. 2003
Den zániku členstvi: 10. 11. 2005
zapsáno 3. 12. 2003 vymazáno 5. 12. 2005
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Blaško, M.B.A.
Nad lesním divadlem, 142 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2004
Den zániku členstvi: 16. 2. 2005
zapsáno 25. 8. 2004 vymazáno 22. 4. 2005
Člen dozorčí rady
Radovan Šteiner
Střelničná, 182 00 Praha 8
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 25. 8. 2004 vymazáno 13. 9. 2004
Člen dozorčí rady
JUDr. Tomáš Brzobohatý, PhD.
Jasanova, 252 41 Dolní Břežany - Lhota
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 25. 8. 2004 vymazáno 13. 9. 2004
Místopředseda dozorčí rady
Radovan Šteiner
Střelničná, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 29. 7. 2004
Den zániku funkce: 30. 6. 2007
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2004
Den zániku členstvi: 30. 6. 2007
zapsáno 13. 9. 2004 vymazáno 13. 11. 2007
Předseda dozorčí rady
JUDr. Tomáš Brzobohatý, PhD.
Jasanova, 252 41 Dolní Břežany - Lhota
Den vzniku funkce: 29. 7. 2004
Den zániku funkce: 25. 5. 2005
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 13. 9. 2004 vymazáno 14. 7. 2005
Člen dozorčí rady
Mgr. Jiří Šmejc
Jílovišťská, 155 31 Praha 5 - Lipence
Den vzniku členstvi: 29. 7. 2004
zapsáno 13. 9. 2004 vymazáno 14. 7. 2005
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Pražák
Otradovická, 142 00 Praha 4 - Kamýk
Den vzniku členstvi: 16. 2. 2005
Den zániku členstvi: 27. 4. 2005
zapsáno 22. 4. 2005 vymazáno 14. 7. 2005
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jiří Šmejc
Jílovišťská, 155 31 Praha 5 - Lipence
Den vzniku funkce: 25. 5. 2005
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2005
zapsáno 14. 7. 2005 vymazáno 7. 5. 2007
Člen dozorčí rady
JUDr. Tomáš Brzobohatý
Jasanova, 252 41 Dolní Břežany - Lhota
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2004
Den zániku členstvi: 12. 1. 2006
zapsáno 14. 7. 2005 vymazáno 1. 2. 2006
Člen dozorčí rady
Ing. Karel Pražák
Otradovická, 142 00 Praha 4 - Kamýk
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2005
Den zániku členstvi: 12. 1. 2006
zapsáno 14. 7. 2005 vymazáno 1. 2. 2006
Člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Melichar
Výletní, 142 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2005
Den zániku členstvi: 31. 12. 2008
zapsáno 5. 12. 2005 vymazáno 23. 1. 2009
Člen dozorčí rady
JUDr. Martina Kučerová
Jana Karafiáta, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Den vzniku členstvi: 23. 11. 2005
Den zániku členstvi: 14. 12. 2006
zapsáno 5. 12. 2005 vymazáno 17. 1. 2007
Člen dozorčí rady
Bc. Jan Štrof
Cvikovská, Praha 9
Den vzniku členstvi: 12. 1. 2006
Den zániku členstvi: 25. 4. 2006
zapsáno 1. 2. 2006 vymazáno 10. 5. 2006
Člen dozorčí rady
Bohuslav Samec
Řehníkova, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 13. 4. 2006
Den zániku členstvi: 25. 4. 2006
zapsáno 4. 5. 2006 vymazáno 10. 5. 2006
Člen dozorčí rady
Bc. Jan Štrof
Cvikovská, Praha 9
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2006
Den zániku členstvi: 20. 12. 2007
zapsáno 10. 5. 2006 vymazáno 15. 1. 2008
Člen dozorčí rady
Bohuslav Samec
Řehníkova, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2006
Den zániku členstvi: 27. 11. 2006
zapsáno 10. 5. 2006 vymazáno 11. 12. 2006
Člen dozorčí rady
Ing. Kamil Ziegler
Vídeňská, 148 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 27. 11. 2006
Den zániku členstvi: 24. 4. 2007
zapsáno 11. 12. 2006 vymazáno 7. 5. 2007
Člen dozorčí rady
Bohuslav Samec
Řehníkova, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 11. 1. 2007
zapsáno 17. 1. 2007 vymazáno 25. 1. 2007
Člen dozorčí rady
Bohuslav Samec
Řehníkova, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 11. 1. 2007
Den zániku členstvi: 10. 12. 2008
zapsáno 25. 1. 2007 vymazáno 23. 1. 2009
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jiří Šmejc
Na Viničních horách, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Den vzniku funkce: 25. 5. 2005
Den zániku funkce: 28. 4. 2008
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2005
Den zániku členstvi: 28. 4. 2008
zapsáno 7. 5. 2007 vymazáno 16. 6. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Kamil Ziegler
Vídeňská, 148 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 24. 4. 2007
Den zániku členstvi: 24. 4. 2008
zapsáno 7. 5. 2007 vymazáno 16. 6. 2008
Místopředseda dozorčí rady
Radovan Šteiner
Mirovická, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 23. 8. 2007
Den zániku funkce: 1. 10. 2010
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2007
Den zániku členstvi: 1. 10. 2010
zapsáno 13. 11. 2007 vymazáno 22. 8. 2011
Člen dozorčí rady
RNDr. Jiří Witzany, PhD.
Zengrova, 160 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2007
Den zániku členstvi: 21. 3. 2011
zapsáno 15. 1. 2008 vymazáno 22. 8. 2011
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jiří Šmejc
Na Viničních horách, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Den vzniku funkce: 3. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2008
zapsáno 16. 6. 2008 vymazáno 6. 5. 2010
Člen dozorčí rady
JUDr. Martina Kučerová
Jana Karafiáta, 190 11 Praha 9 - Běchovice
Den vzniku členstvi: 7. 1. 2009
Den zániku členstvi: 30. 4. 2011
zapsáno 23. 1. 2009 vymazáno 22. 8. 2011
Člen dozorčí rady
Bohuslav Samec
Řehníkova, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 16. 1. 2009
Den zániku členstvi: 20. 4. 2009
zapsáno 23. 1. 2009 vymazáno 19. 5. 2009
Člen dozorčí rady
Ing. Lenka Baramová
Jana Růžičky, 148 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 7. 1. 2009
Den zániku členstvi: 2. 2. 2012
zapsáno 23. 1. 2009 vymazáno 27. 2. 2012
Člen dozorčí rady
Bohuslav Samec
Řehníkova, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 20. 4. 2009
Den zániku členstvi: 25. 4. 2012
zapsáno 19. 5. 2009 vymazáno 29. 5. 2012
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jiří Šmejc
Na Viničních horách, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Den vzniku funkce: 3. 6. 2008
Den zániku funkce: 28. 4. 2011
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2008
Den zániku členstvi: 28. 4. 2011
zapsáno 6. 5. 2010 vymazáno 22. 8. 2011
Předseda dozorčí rady
Mgr. Jiří Šmejc
Na Viničních horách, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Den vzniku funkce: 3. 8. 2011
Den zániku funkce: 27. 8. 2012
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2011
Den zániku členstvi: 27. 8. 2012
zapsáno 22. 8. 2011 vymazáno 27. 9. 2012
Člen dozorčí rady
Mgr. Karel Hanzlík
Tachovská, 150 00 Praha 5 - Radotín
Den vzniku členstvi: 21. 4. 2011
zapsáno 22. 8. 2011 vymazáno 27. 9. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Antonín Weinert, CSc.
Na Třebešíně, 100 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 21. 4. 2011
zapsáno 22. 8. 2011 vymazáno 31. 10. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Hýbl
Lidická, 294 71 Benátky nad Jizerou I.
Den vzniku členstvi: 2. 6. 2011
Den zániku členstvi: 2. 6. 2014
zapsáno 22. 8. 2011 vymazáno 28. 8. 2014
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Antonín Weinert, CSc.
Na Třebešíně, 100 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 19. 9. 2011
Den zániku funkce: 19. 7. 2012
Den vzniku členstvi: 21. 4. 2011
Den zániku členstvi: 19. 7. 2012
zapsáno 31. 10. 2011 vymazáno 10. 10. 2012
Člen dozorčí rady
Ing. Lenka Baramová
Jana Růžičky, 148 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 2. 2. 2012
Den zániku členstvi: 2. 2. 2015
zapsáno 27. 2. 2012 vymazáno 18. 7. 2015
Člen dozorčí rady
Bohuslav Samec
Řehníkova, 253 01 Hostivice
Den vzniku členstvi: 25. 4. 2012
Den zániku členstvi: 25. 4. 2015
zapsáno 29. 5. 2012 vymazáno 18. 7. 2015
Místopředseda dozorčí rady
Mgr. Karel Hanzlík
Tachovská, 150 00 Praha 5 - Radotín
Den vzniku funkce: 27. 8. 2012
Den zániku funkce: 30. 4. 2014
Den vzniku členstvi: 21. 4. 2011
Den zániku členstvi: 30. 4. 2014
zapsáno 27. 9. 2012 vymazáno 18. 6. 2014
Člen dozorčí rady
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
Jeseniova, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Den vzniku členstvi: 19. 7. 2012
Den zániku členstvi: 28. 4. 2015
zapsáno 27. 9. 2012 vymazáno 18. 7. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Martin Štefunko, Ph.D.
SNP, 924 00 Galanta, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 27. 11. 2012
Den zániku funkce: 29. 4. 2013
Den vzniku členstvi: 27. 11. 2012
Den zániku členstvi: 29. 4. 2013
zapsáno 10. 12. 2012 vymazáno 29. 10. 2013
Předseda dozorčí rady
Martin Štefunko
SNP, 924 00 Galanta, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 7. 10. 2013
Den zániku funkce: 28. 4. 2015
Den vzniku členstvi: 29. 4. 2013
Den zániku členstvi: 28. 4. 2015
zapsáno 29. 10. 2013 vymazáno 18. 7. 2015
Člen dozorčí rady
Miroslav Tutter
Jirečkova, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2014
Den zániku členstvi: 26. 6. 2014
zapsáno 18. 6. 2014 vymazáno 28. 8. 2014
Místopředseda dozorčí rady
Miroslav Tutter
Jirečkova, 170 00 Praha - Holešovice
Den vzniku funkce: 26. 6. 2014
Den zániku funkce: 28. 4. 2015
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2014
Den zániku členstvi: 28. 4. 2015
zapsáno 28. 8. 2014 vymazáno 18. 7. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Hýbl
Lidická, 294 71 Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou II
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
Den zániku členstvi: 25. 6. 2017
zapsáno 28. 8. 2014 vymazáno 4. 1. 2018
Člen dozorčí rady
Ing. Ladislav Chvátal
Smidarská, 190 14 Praha - Klánovice
Den zániku funkce: 20. 8. 2015
Den vzniku členstvi: 29. 4. 2015
zapsáno 18. 7. 2015 vymazáno 9. 11. 2015
Člen dozorčí rady
Bohuslav Samec
Řehníkova, 253 01 Hostivice - Hostivice
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2015
Den zániku členstvi: 28. 4. 2018
zapsáno 18. 7. 2015 vymazáno 13. 7. 2018
Člen dozorčí rady
Ing. Lenka Baramová
Jana Růžičky, 148 00 Praha - Kunratice
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2015
Den zániku členstvi: 28. 4. 2018
zapsáno 18. 7. 2015 vymazáno 13. 7. 2018
Člen dozorčí rady
Mgr. Tomáš Kaplan
Nekvasilova, 186 00 Praha - Karlín
Den vzniku členstvi: 29. 4. 2015
zapsáno 18. 7. 2015 vymazáno 4. 7. 2018
Člen dozorčí rady
JUDr. Petr Lachnit
Zahradníčkova, 150 00 Praha - Košíře
Den zániku funkce: 20. 8. 2015
Den vzniku členstvi: 29. 4. 2015
zapsáno 18. 7. 2015 vymazáno 9. 11. 2015
Předseda dozorčí rady
Ing. Ladislav Chvátal
Smidarská, 190 14 Praha - Klánovice
Den vzniku funkce: 20. 8. 2015
Den zániku funkce: 29. 4. 2018
Den vzniku členstvi: 29. 4. 2015
Den zániku členstvi: 29. 4. 2018
zapsáno 9. 11. 2015 vymazáno 13. 7. 2018
Místopředseda dozorčí rady
JUDr. Petr Lachnit
Zahradníčkova, 150 00 Praha - Košíře
Den vzniku funkce: 20. 8. 2015
Den zániku funkce: 29. 4. 2018
Den vzniku členstvi: 29. 4. 2015
Den zániku členstvi: 29. 4. 2018
zapsáno 9. 11. 2015 vymazáno 13. 7. 2018
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Hýbl
Lidická, 294 71 Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou II
Den vzniku členstvi: 24. 10. 2017
Den zániku členstvi: 26. 4. 2018
zapsáno 4. 1. 2018 vymazáno 13. 7. 2018
Člen dozorčí rady
Mgr. Tomáš Kaplan
Na Mlejnku, 147 00 Praha - Braník
Den vzniku členstvi: 29. 4. 2015
Den zániku členstvi: 29. 4. 2018
zapsáno 4. 7. 2018 vymazáno 13. 7. 2018
Člen dozorčí rady
Ing. Ladislav Chvátal
Smidarská, 190 14 Praha - Klánovice
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2018
zapsáno 13. 7. 2018 vymazáno 4. 12. 2018
Člen dozorčí rady
Mgr. Tomáš Kaplan
Na Mlejnku, 147 00 Praha - Braník
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2018
Den zániku členstvi: 30. 4. 2021
zapsáno 13. 7. 2018 vymazáno 20. 5. 2021
Člen dozorčí rady
JUDr. Petr Lachnit
Zahradníčkova, 150 00 Praha - Košíře
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2018
zapsáno 13. 7. 2018 vymazáno 4. 12. 2018
Člen dozorčí rady
Bohuslav Samec
Řehníkova, 253 01 Hostivice - Hostivice
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2018
Den zániku členstvi: 30. 4. 2021
zapsáno 13. 7. 2018 vymazáno 20. 5. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Lenka Baramová
Jana Růžičky, 148 00 Praha - Kunratice
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2018
Den zániku členstvi: 30. 4. 2021
zapsáno 13. 7. 2018 vymazáno 20. 5. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Hýbl
Lidická, 294 71 Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou II
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2018
Den zániku členstvi: 30. 4. 2021
zapsáno 13. 7. 2018 vymazáno 20. 5. 2021
Předseda dozorčí rady
Ing. Ladislav Chvátal
Smidarská, 190 14 Praha - Klánovice
Den vzniku funkce: 20. 9. 2018
Den zániku funkce: 30. 4. 2021
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2018
Den zániku členstvi: 30. 4. 2021
zapsáno 4. 12. 2018 vymazáno 20. 5. 2021
Místopředseda dozorčí rady
JUDr. Petr Lachnit
Zahradníčkova, 150 00 Praha - Košíře
Den vzniku funkce: 20. 9. 2018
Den zániku funkce: 26. 9. 2019
Den vzniku členstvi: 30. 4. 2018
Den zániku členstvi: 26. 9. 2019
zapsáno 4. 12. 2018 vymazáno 12. 11. 2019
Člen dozorčí rady
Mgr. Jiří Janoušek
Zikova, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku členstvi: 26. 9. 2019
zapsáno 12. 11. 2019 vymazáno 18. 2. 2020
Místopředseda dozorčí rady
Mgr. Jiří Janoušek
Zikova, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 10. 12. 2019
Den zániku funkce: 28. 4. 2020
Den vzniku členstvi: 26. 9. 2019
Den zániku členstvi: 28. 4. 2020
zapsáno 18. 2. 2020 vymazáno 1. 7. 2020
Člen dozorčí rady
Mgr. Jiří Janoušek
Zikova, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2020
zapsáno 1. 7. 2020 vymazáno 27. 1. 2021
Místopředseda dozorčí rady
Mgr. Jiří Janoušek
Zikova, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 8. 9. 2020
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2020
zapsáno 27. 1. 2021 vymazáno 20. 5. 2021
Místopředseda dozorčí rady
JUDr. Jiří Janoušek
Zikova, 160 00 Praha - Dejvice
Den vzniku funkce: 8. 9. 2020
Den zániku funkce: 28. 4. 2023
Den vzniku členstvi: 28. 4. 2020
Den zániku členstvi: 28. 4. 2023
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 14. 6. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Ladislav Chvátal
Smidarská, 190 14 Praha - Klánovice
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 2. 12. 2021
Člen dozorčí rady
Mgr. Nadežda Priečinská
Pod školou, 150 00 Praha - Košíře
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2021
Den zániku členstvi: 27. 4. 2023
zapsáno 20. 5. 2021 vymazáno 14. 6. 2023
Člen dozorčí rady
Ing. Lenka Baramová
Jana Růžičky, 148 00 Praha - Kunratice
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Martin Hýbl
Lidická, 294 71 Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou II
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021
Člen dozorčí rady
Bohuslav Samec
Řehníkova, 253 01 Hostivice - Hostivice
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2021
zapsáno 20. 5. 2021
Předseda dozorčí rady
Ing. Ladislav Chvátal
Smidarská, 190 14 Praha - Klánovice
Den vzniku funkce: 23. 9. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2021
zapsáno 2. 12. 2021 vymazáno 11. 11. 2022
Předseda dozorčí rady
Ing. Ladislav Chvátal
Smidarská, 190 14 Praha - Klánovice
Den vzniku funkce: 23. 9. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2021
zapsáno 11. 11. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Aleš Kozelský, Ph.D.
Belgická, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2024
zapsáno 5. 2. 2024
Člen dozorčí rady
Ing. Štěpán Křeček
Uzbecká, 101 00 Praha - Vršovice
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2024
zapsáno 5. 2. 2024
Počet členů
6
zapsáno 18. 7. 2015

Skuteční majitelé PPF banka a.s. - dle obchodního rejstříku

Nepřímý skutečný majitel
Ing. Petr Kellner
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 27. 4. 2018
zapsáno 27. 4. 2018 vymazáno 11. 5. 2021
Přímý skutečný majitel
Ing. Petr Jirásko
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 5. 2021
zapsáno 11. 5. 2021 vymazáno 11. 6. 2021
Přímý skutečný majitel
Ing. Miroslav Hudec
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 5. 2021
zapsáno 11. 5. 2021 vymazáno 11. 6. 2021
Přímý skutečný majitel
Ing. Gabriela Mošovská, MBA
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 5. 2021
zapsáno 11. 5. 2021 vymazáno 11. 6. 2021
Přímý skutečný majitel
Ing. Igor Kottman
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 5. 2021
zapsáno 11. 5. 2021 vymazáno 11. 6. 2021
Přímý skutečný majitel
Ing. Jaroslava Studenovská
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 11. 5. 2021
zapsáno 11. 5. 2021 vymazáno 11. 6. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Renáta Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 19. 5. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
zapsáno 11. 6. 2021 vymazáno 22. 6. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Renáta Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2021
zapsáno 22. 6. 2021 vymazáno 6. 12. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Renáta Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 91,97 %
zapsáno 6. 12. 2022 vymazáno 15. 9. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Petr Kellner
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 9. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 91,97 %
zapsáno 6. 12. 2022 vymazáno 15. 9. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Anna Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 9. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 91,97 %
zapsáno 6. 12. 2022 vymazáno 15. 9. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Lara Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 9. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 91,97 %
zapsáno 6. 12. 2022 vymazáno 15. 9. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Marie Isabella Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 9. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 91,97 %
zapsáno 6. 12. 2022 vymazáno 15. 9. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Renáta Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 92,96 %
zapsáno 15. 9. 2023 vymazáno 13. 12. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Petr Kellner
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 9. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 92,96 %
zapsáno 15. 9. 2023 vymazáno 13. 12. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Anna Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 9. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 92,96 %
zapsáno 15. 9. 2023 vymazáno 13. 12. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Lara Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 9. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 92,96 %
zapsáno 15. 9. 2023 vymazáno 13. 12. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Marie Isabella Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 9. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 92,96 %
zapsáno 15. 9. 2023 vymazáno 13. 12. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Renáta Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 5. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 92,96 %
zapsáno 13. 12. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Petr Kellner
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 9. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 92,96 %
zapsáno 13. 12. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Anna Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 9. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 92,96 %
zapsáno 13. 12. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Lara Kodl Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 9. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 92,96 %
zapsáno 13. 12. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Marie Isabella Kellnerová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 23. 9. 2022
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 92,96 %
zapsáno 13. 12. 2023

Hodnocení společnosti - PPF banka a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti PPF banka a.s. na mapě

Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

Údaje o PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČO: 47116129 byly staženy 16. 6. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost PPF banka a.s. sídlí na adrese: Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6.
  • Společnost PPF banka a.s. má IČO 47116129.
  • Společnost PPF banka a.s. vznikla 31. 12. 1992.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo