Partner webuRoger logo
Předplatit časopis Finmag

Lovochemie, a.s., IČO: 49100262, sídlo: Lovosice

Subjekt Lovochemie, a.s. akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 471/KSUL. Její základní kapitál je ve výši 1 141 382 000 Kč. Společnost vznikla 1. 11. 1993 a sídlí na adrese Terezínská 57, 410 02 Lovosice - Lovosice. IČO společnosti je 49100262 a DIČ je CZ49100262.

Lovochemie, a.s. - výpis z obchodního rejstříku k datu 7. 4. 2024

Aktuální rejstřík
RES DPH

Základní informace o Lovochemie, a.s. - dle obchodního rejstříku

Datum vzniku a zápisu
1. 11. 1993
Obchodní firma
Lovochemie, a.s.
zapsáno 1. 11. 1993
Adresa sídla společnosti
Terezínská 147, 410 17 Lovosice
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 1. 12. 2001
Terezínská 57, 410 17 Lovosice
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 3. 12. 2012
Terezínská 57, 410 02 Lovosice - Lovosice
zapsáno 3. 12. 2012
IČO
49100262
zapsáno 1. 11. 1993
DIČ
Identifikátor datové schránky
8yyezni
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 1. 11. 1993
Spisová značka
B 471/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
zapsáno 1. 11. 1993
Rizikovost společnosti Rizikovost společnosti
Co zde najdete
Kontaktní údaje
Poslední změny a události
Informace o podnikání a činnosti
Majetek
Personální obsazení, vedení
Vizualizace vztahů
Hodnocení společnosti
Sídlo společnosti na mapě

Kontaktní údaje

Telefon
416 561 111 - ústředna
E-mail
Webové stránky
LinkedIn
Kontaktní adresa
Terezínská 57, 41002 Lovosice
Kariéra

Poslední změny a události Lovochemie, a.s. - dle obchodního rejstříku

3. 4. 2024
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Jiří Veselý
30. 12. 2023
Zapsán člen dozorčí rady Bc. Martin Bulíček, jako člen dozorčí rady
30. 12. 2023
Vymazán člen dozorčí rady Milan Martínek
26. 10. 2023
Zapsán způsob jednání: Členové představenstva zastupují společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jednotlivý člen představenstva může zastupovat společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání. Jde-li však o právní jednání, v jehož důsledku má dojít ke zcizení nebo zatížení akcií nebo jiných podílů na právnických osobách, zastupují členové představenstva společnost vždy jen tři společně.
26. 10. 2023
Vymazán způsob jednání: Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

Vizualizace vztahů osob a společností - Lovochemie, a.s.

Informace o podnikání a činnosti Lovochemie, a.s. - dle obchodního rejstříku

Předmět podnikání
Kovoobrábění
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 23. 8. 1996
Obkladačské práce
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 23. 8. 1996
Provádění tepelných a hlukových izolací
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 23. 8. 1996
Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jedno- duchých nástrojů
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 26. 3. 1997
Opravy měřicí a regulační techniky
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 26. 3. 1997
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 26. 3. 1997
Prodej jedů a žíravin v maloobchodě
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 26. 3. 1997
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 26. 3. 1997
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 26. 3. 1997
Silniční motorová doprava
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 26. 3. 1997
Výroba a odbyt jedů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště ne- bezpečných
zapsáno 27. 9. 1995 vymazáno 26. 3. 1997
Fotografické služby
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 12. 12. 2000
Školicí a kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti, hygieny práce a požární ochrany
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 12. 12. 2000
Výroba a regenerace katalytických vložek
zapsáno 18. 4. 1994 vymazáno 12. 12. 2000
Opravy motorových vozidel -obkladačství -izolatérství -kovoobráběčství
zapsáno 23. 8. 1996 vymazáno 12. 12. 2000
Hostinská činnost
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 12. 12. 2000
Opravy kotlů
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 12. 12. 2000
Prodej jedů, žíravin a pesticidů
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 12. 12. 2000
Výroba jedů a žíravin s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 12. 12. 2000
Montáže a opravy ocelových konstrukcí,
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 1. 12. 2001
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 1. 12. 2001
Přepravní služby podnikové vlečky (vyjma § 3, odst. 2, písm. g, a přílohy č. 3, skup. 314, zák.č. 455/91 Sb.)
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 1. 12. 2001
Rozmnožovací a kopírovací služby
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 1. 12. 2001
Výroba cementového zboží a umělého kamene
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 1. 12. 2001
Výroba elektrické a tepelné energie
zapsáno 18. 4. 1994 vymazáno 1. 12. 2001
Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 1. 12. 2001
Automatizované zpracování dat
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Čištění potrubí, kanalizace, odpadních stok a septiků
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Konstrukce strojů včetně výpočtů a vypracování plánů
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, (vyjma pří- loh č. l - 3 zák.č. 455/91 Sb.)
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Písmomalířské a lakýrnické práce
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Poskytování software
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Provádění analýzy půdy, kalů, vody a jiných materiálů, (orientační rozbory)
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Provádění úředního měření na silniční váze, (vyjma přílohy 3 skup. 304 zák.č. 455/91 Sb.)
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Revize, opravy a výměna hasicích přístrojů
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Školení a přezkušování jeřábníků, vazačů, obsluh pohyblivých pra- covních plošin, provozních techniků, obsluh a opravářů plynových zařízení, (vyjma přílohy 2 skup. 202 zák. č. 455/91 Sb.)
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Technologická měření především v oblasti klimatizace, větrání, prašnosti, včetně poradenské činnosti v této oblasti, (orientační rozbory)
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Toxikologická měření kvality pracovního a životního prostředí
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Ubytovací služby (turistická ubytovna)
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Výroba chemických výrobků, zejména umělých hnojiv a viskózového vlákna, (vyjma přílohy 2, skup. 206 zák. č. 455/91 Sb.)
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Výroba potisk polyetylénové hadice a pytlů
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Zemní práce s použitím mechanizace
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 21. 10. 2002
Výroba nápojů v prášku a sodové vody
zapsáno 18. 4. 1994 vymazáno 21. 10. 2002
Zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje výko- nů a služeb
zapsáno 27. 9. 1995 vymazáno 21. 10. 2002
Leštění kovů
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 21. 10. 2002
Autorizace na rozvod plynu
zapsáno 20. 9. 1999 vymazáno 21. 10. 2002
Poradenská činnost v oblasti technického vzdělávání
zapsáno 20. 9. 1999 vymazáno 21. 10. 2002
Vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství
zapsáno 20. 9. 1999 vymazáno 21. 10. 2002
-obkladačství -izolatérství -kovoobráběčství
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 21. 10. 2002
Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných odpadů
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 21. 10. 2002
Pořádání seminářů a školení
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 21. 10. 2002
Výuka jazyka anglického, francouzského a německého
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 21. 10. 2002
Rozvod elektřiny
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 21. 10. 2002
Rozvod tepla
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 21. 10. 2002
Výroba tepla
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 21. 10. 2002
Pokrývačství
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 9. 12. 2003
Tesařství
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 9. 12. 2003
Truhlářství
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 9. 12. 2003
Zednictví
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 9. 12. 2003
Projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 9. 12. 2003
Specializovaný maloobchod
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 9. 12. 2003
Výroba plastových a pryžových výrobků
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 9. 12. 2003
Výroba elektřiny
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 5. 12. 2006
Distribuce plynu
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 5. 12. 2006
Zámečnictví
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 30. 1. 2009
Opravy a montáž měřidel
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 30. 1. 2009
Silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 30. 1. 2009
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 30. 1. 2009
Pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 30. 1. 2009
Realitní činnost
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 30. 1. 2009
Reklamní činnost a marketing
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 30. 1. 2009
Úprava a rozvod užitkové vody
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 30. 1. 2009
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 30. 1. 2009
Velkoobchod
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 30. 1. 2009
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 30. 1. 2009
-izolatérství -kovoobráběčství
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Činnost technických poradců v oblasti chemie a technického vzdělávání
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Dokončovací stavební práce
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Grafické a kresličské práce
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečních)
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Poskytování technických služeb
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Povrchové úpravy a svařování kovů
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Přípravné práce pro stavby
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Testování, měření a analýzy
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Ubytovací služby
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Výroba chemických látek a chemických přípravků
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Výroba nápojů
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Výuka jazyků
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Zasilatelství
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Zprostředkování obchodu
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Zprostředkování služeb
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 30. 1. 2009
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
zapsáno 9. 12. 2003 vymazáno 30. 1. 2009
Zastupování v celním řízení
zapsáno 9. 12. 2003 vymazáno 30. 1. 2009
Opravy ostatních dopravních prostředků
zapsáno 5. 12. 2006 vymazáno 30. 1. 2009
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
zapsáno 20. 9. 1999 vymazáno 25. 3. 2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 25. 3. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
zapsáno 30. 1. 2009 vymazáno 4. 12. 2015
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
zapsáno 30. 1. 2009 vymazáno 4. 12. 2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 5. 12. 2006 vymazáno 26. 10. 2023
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 30. 1. 2009 vymazáno 26. 10. 2023
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jinými soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
zapsáno 4. 12. 2015 vymazáno 26. 10. 2023
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
zapsáno 4. 12. 2015 vymazáno 26. 10. 2023
Výroba elektrické energie
zapsáno 22. 12. 2017 vymazáno 26. 10. 2023
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zapsáno 26. 3. 1997
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
zapsáno 20. 9. 1999
Opravy silničních vozidel
zapsáno 12. 12. 2000
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zapsáno 12. 12. 2000
Provozování dráhy
zapsáno 1. 12. 2001
Provozování drážní dopravy
zapsáno 1. 12. 2001
Distribuce elektřiny
zapsáno 21. 10. 2002
Rozvod tepelné energie
zapsáno 21. 10. 2002
Výroba tepelné energie
zapsáno 21. 10. 2002
Izolatérství
zapsáno 30. 1. 2009
Obráběčství
zapsáno 30. 1. 2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
zapsáno 30. 1. 2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
zapsáno 30. 1. 2009
Zámečnictví, nástrojářství
zapsáno 30. 1. 2009
Obchod s elektřinou
zapsáno 25. 3. 2009
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
zapsáno 4. 12. 2015
Obory činností náležející do živnosti volné podle živnostenského zákona, které společnost určí a nechá zapsat do živnostenského rejstříku
zapsáno 26. 10. 2023
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
zapsáno 26. 10. 2023
Výroba elektřiny
zapsáno 26. 10. 2023

Majetek Lovochemie, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál Lovochemie, a.s. - dle obchodního rejstříku

Základní kapitál
891 678 000 Kč
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 23. 7. 1998
1 142 034 000 Kč
Splaceno: 966 798 000 Kč
zapsáno 23. 7. 1998 vymazáno 20. 9. 1999
1 142 034 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 20. 9. 1999 vymazáno 15. 5. 2000
1 141 382 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 15. 5. 2000

Akcie Lovochemie, a.s. - dle obchodního rejstříku

Akcie
1000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 1. 4. 1994
890678 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 1. 4. 1994
890678 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 4. 1994 vymazáno 22. 2. 1995
1000 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 4. 1994 vymazáno 22. 2. 1995
890878 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 22. 2. 1995 vymazáno 23. 7. 1998
800 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 22. 2. 1995 vymazáno 15. 5. 2000
1141234 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 23. 7. 1998 vymazáno 1. 12. 2001
148 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 15. 5. 2000 vymazáno 1. 12. 2001
148 ks zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie mají listinnou podobu
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 21. 10. 2002
1141234 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč akcie mají listinnou podobu
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 21. 10. 2002
1141382 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 21. 8. 2007
11 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 000 Kč
zapsáno 21. 8. 2007 vymazáno 12. 3. 2014
4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč
zapsáno 21. 8. 2007 vymazáno 12. 3. 2014
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 21. 8. 2007 vymazáno 12. 3. 2014
38 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 21. 8. 2007 vymazáno 12. 3. 2014
2 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 21. 8. 2007 vymazáno 12. 3. 2014
11 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 000 Kč Převod akcií na jinou osobu než akcionáře je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 12. 3. 2014 vymazáno 4. 12. 2015
4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč Převod akcií na jinou osobu než akcionáře je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 12. 3. 2014 vymazáno 4. 12. 2015
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Převod akcií na jinou osobu než akcionáře je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 12. 3. 2014 vymazáno 4. 12. 2015
38 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Převod akcií na jinou osobu než akcionáře je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 12. 3. 2014 vymazáno 4. 12. 2015
2 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč Převod akcií na jinou osobu než akcionáře je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.
zapsáno 12. 3. 2014 vymazáno 4. 12. 2015
1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 141 382 000 Kč jedna miliarda sto čtyřicet jeden milion tři sta osmdesát dva tisíc korun českých
zapsáno 4. 12. 2015 vymazáno 26. 10. 2023
1 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 141 382 000 Kč
zapsáno 26. 10. 2023

Ostatní skutečnosti Lovochemie, a.s. - dle obchodního rejstříku

Ostatní skutečnosti
Rozsah splacení základního jmění: 100 %
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 23. 7. 1998
Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění ze dne 12.5.1998: 1. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: minimálně o 250.000.000,- Kč (slovy: dvěstě padesát miliónů korun českých) a maximálně o 260.000.000,- Kč (slovy: dvěstě šedesát miliónů korun českých). Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění je představenstvo společnosti. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: - počet : minimálně 250.0000 a maximálně 260.000 - jmenovitá hodnota: 1.000,- Kč - druh : kmenové - forma : na majitele - podoba : zaknihované, veřejně obchodovatelné. 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním jmění. Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo obchodníka s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. - 110 05 Praha 1, Dušní 22. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny a začne běžet od 45. dne následujícícho po dni zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba pro vykonání přednostního práva: v pracovní dny od 9.00 hod do 12.00 hod. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcií: 0,3. Takto vypočtený nárok se zaokrouhlí na celé akcie nahoru. Emisní kurs akcií upisovaných s vuyžitím přednostního práva: 1.000,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci - obchodní společnosti AGROBOHEMIE a.s., se sídlem 130 00 Praha 3, Roháčova 83. Nebudou tedy uspány na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, adni nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. 5. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií bez využití přednostního práva: - místo: sídlo obchodníka s cennými papíry CAPITAL PARTNERS a.s. - 110 05 Praha 1, Dušní 22. - lhůta činí tři dny a začne běžet první pracovní den po dni uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva. - doba: v pracovní dyn od 9.00 hod od 10.00 hod. - emisní kurs: 1.000,- Kč. 6. Účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií: 708 - 471/0100. Platbu je třeba provést tak, aby nejpozději dva pracovní dny po úpisu byla částka připsána na shora uvedený účet. Jako variabilní symbol se uvede rodné číslo upisovatele, jde-li o fyzickou osobu, resp. IČ upisovatele, jde-li o právnickou osobu. Nebude-li částka zaplacena ve shora uvedené lhůtě, je úpis provedený úpisovatelem neplatný. Zbytek hodnoty upsaných akcií se splácí do jednoho roku ode dne úpisu akcií na shora uvedený účet. 7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
zapsáno 15. 5. 1998 vymazáno 23. 7. 1998
Řádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 8.7.1999 rozhodla o snížení základního jmění. Důvod snížení základního jmění: Společnost nezcizila 652 zaměstnaneckých akcií nakoupených od zaměstnanců společnosti ve lhůtě 12 měsíců od jejich nabytí, a je proto povinna o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní jmění. Rozsah snížení základního jmění: o 652 000,-- Kč, tedy z 1,142.034.000,-- Kč na 1,141.382.000,-- Kč. Způsob, jak má být snížení základního jmění provedeno: Snížením počtu zaměstnaneckých akcií o 652 ks a jejich zničení.
zapsáno 20. 9. 1999 vymazáno 15. 5. 2000
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 25.7.2005: -valná hromada určuje, na základě prohlášení osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů, CAPITAL PARTNERS CF s.r.o., se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČ 26152231, ze dne 19.7.2005 o počtech a jmenovitých hodnotách akcií emitovaných společností Lovochemie, a.s., které jsou v majetku hlavního akcionáře a které jsou u oprávněné osoby pro hlavního akcionáře uschovány a na základě prohlášení ING Bank N. V. akciové společnosti založené podle právního řádu Nizozemska, sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemí, registrované v Obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem 33031431, jednající prostřednictvím své pobočky ING Bank N.V., organizační složka, sídlem na adrese Nádražní 344/25, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 49279866, ze dne 18.7.2005 a na základě prohlášení společnosti AGROBOHEMIE, a.s., o vlastnictví akcií uložených u výše uvedených oprávněných osob, že společnost AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, IČ: 63078121, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3028, je hlavním akcionářem společnosti Lovochemie, a.s., s podílem na hlasovacích právech společnosti Lovochemie, a.s. ve výši 98,48%, neboť jsou pro něj u výše zmíněných osob oprávněných provádět úschovu cenných papírů uloženy akcie a hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie společnosti, a to celkem akcie společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 1.124.124.000,- Kč. -valná hromada konstatuje, že akcionář AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, IČ: 63078121, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3028, je akcionářem oprávněným k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění, zejména podle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. -valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách 1.000,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře AGROBOHEMIE, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 1099/83, PSČ 130 00, IČ: 63078121, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3028, za podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění, §§ 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. -valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 499,- Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem v Brně, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ: 44119097, ze dne 1.7.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 245-145/05. -valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti-emitentovi.
zapsáno 5. 8. 2005 vymazáno 4. 2. 2006
Počet členů statutárního orgánu: 5
zapsáno 12. 3. 2014 vymazáno 2. 7. 2014
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 12. 3. 2014 vymazáno 7. 3. 2019
Počet členů statutárního orgánu: 6
zapsáno 2. 7. 2014 vymazáno 7. 3. 2019
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.9.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve- deného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsa- ženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Seve- ročeské chemické závody, státní podnik.
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 26. 10. 2023
Práva a povinnosti spojená s akciemi jsou upravena ve Stanovách společnosti Lovochemie, a.s. uložených ve sbírce listin.
zapsáno 12. 3. 2014 vymazáno 26. 10. 2023
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § l72 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře- šel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák. č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
zapsáno 1. 11. 1993
Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 31.8.1998 byla prodána část podniku - výrobna kordových vláken - obchodní společnosti Glanzstoff - Bohemia, s.r.o. se sídlem Lovosice, Terezínská 147, IČO: 25039353.
zapsáno 26. 10. 1998
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
zapsáno 12. 3. 2014
Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál do vlastního kapitálu formou převodu části obchodního závodu, která byla uzavřena dne 16.12.2021, převedla společnost AGROFERT, a.s., se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 26185610, část svého závodu, označenou jako \"Distribuce hnojiv\" a ve smlouvě specifikovanou, na společnost Lovochemie, a.s., se sídlem na adrese Terezínská 57, 410 02 Lovosice, IČO 49100262.
zapsáno 1. 1. 2022
Na společnost Lovochemie, a.s., se sídlem na adrese Terezínská 57, 410 02 Lovosice, IČO 49100262, jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti ZZN Polabí, a.s., se sídlem na adrese K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO 45148210, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveném dne 25.5.2022.
zapsáno 1. 7. 2022

Personální obsazení, vedení Lovochemie, a.s. - dle obchodního rejstříku

Statutární orgán - představenstvo Lovochemie, a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen představenstva
Ing. Zdeněk Vybíral
Vodní, Lovosice
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 22. 2. 1995
Člen představenstva
Ing. Milan Galia
Sadová, Litoměřice
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 22. 2. 1995
Člen přestavenstva
Ing. Andrej Babiš
Dunajská 38, Bratislava, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 22. 2. 1995
Člen představenstva
Čestmír Novák
Luční 304, Litvínov-Janov, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 7. 11. 1994
Člen představenstva
Ing. Pavel Černý
Dlouhá, Lovosice
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 17. 6. 1996
Člen představenstva
Ing. Miloslav Kessler
Klíčanská, Praha 8
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 17. 6. 1996
Člen představenstva
Ing. Luboš Kyselo
Valdštejnská, Litvínov
zapsáno 18. 4. 1994 vymazáno 7. 11. 1994
Člen představenstva
Ing. Petr Kubal
Bezručova, Litvínov
zapsáno 7. 11. 1994 vymazáno 17. 6. 1996
Předseda představenstva
Ing. Zdeněk Vybíral
Vodní, Lovosice
zapsáno 22. 2. 1995 vymazáno 17. 6. 1996
Místopředseda představenstva
Ing. Milan Galia
Sadová, Litoměřice
zapsáno 22. 2. 1995 vymazáno 17. 6. 1996
Místopředseda představenstva
Ing. Andrej Babiš
Dunajská 38, Bratislava, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 22. 2. 1995 vymazáno 17. 6. 1996
Člen představenstva
Ing. Josef Kasper
Pokratická, Litoměřice
zapsáno 27. 9. 1995 vymazáno 17. 6. 1996
Člen představenstva
Ing. Jan Tomaier, CSc.
Kopretinová, Praha 10
zapsáno 17. 6. 1996 vymazáno 24. 10. 1996
Předseda představenstva
Ing. Jiří Brynda
Soukenická, Praha 1
zapsáno 17. 6. 1996 vymazáno 16. 12. 1997
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Černý
Dlouhá, Lovosice
zapsáno 17. 6. 1996 vymazáno 16. 12. 1997
Člen představenstva
Ing. Pavel Palas
Urbánkova, Praha 4
zapsáno 17. 6. 1996 vymazáno 16. 12. 1997
Člen představenstva
Ing. Vilém Vávra
Na skalkách, Neratovice
zapsáno 17. 6. 1996 vymazáno 16. 12. 1997
Člen představenstva
Ing. Milan Galia
Sadová, Litoměřice
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 16. 12. 1997
Člen představenstva
Ing. Gerhard Müller
Nádražní, Třebenice
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 16. 12. 1997
Člen představenstva
Jiří Kopenec
Čáslavská, Praha 3
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 16. 12. 1997
Člen představenstva
Ing. Jiří Brynda
Soukenická, Praha
zapsáno 16. 12. 1997 vymazáno 7. 4. 1998
Člen představenstva
Jiří Kopenec
Čáslavská, Praha 3
zapsáno 16. 12. 1997 vymazáno 7. 4. 1998
Člen představenstva
Ing. Milan Nečas
Eduarda Basse, Most
zapsáno 16. 12. 1997 vymazáno 23. 7. 1998
Předseda představenstva
Ing. Andrej Babiš
Roháčova, Praha 3
zapsáno 16. 12. 1997 vymazáno 12. 12. 2000
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Kubal
Bezručova, Litvínov
zapsáno 16. 12. 1997 vymazáno 12. 12. 2000
Člen představenstva
Ing. Pavel Černý
Dlouhá, Lovosice
zapsáno 16. 12. 1997 vymazáno 12. 12. 2000
Člen představenstva
Ing. Milan Galia
Sadová, Litoměřice
zapsáno 16. 12. 1997 vymazáno 12. 12. 2000
Člen představenstva
Ing. Josef Kasper
Pokratická, Litoměřice
zapsáno 16. 12. 1997 vymazáno 12. 12. 2000
Člen představenstva
Ing. Petr Zatloukal
J.Ševčíka, Most
zapsáno 16. 12. 1997 vymazáno 20. 9. 1999
Člen představenstva
Ing. Ivan Souček
Na staré mlýnské cestě, Kralupy nad Vltavou
zapsáno 7. 4. 1998 vymazáno 23. 7. 1998
Člen představenstva
Ing. Pavel Švarc, CSc.
Místecká, Praha 9 - Letňany
zapsáno 7. 4. 1998 vymazáno 12. 12. 2000
Člen představenstva
Ing. Dagmar Negrová
Roháčova, 130 00 Praha 3
zapsáno 23. 7. 1998 vymazáno 12. 12. 2000
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Civín, CSc.
Kurzova, 155 00 Praha 5
zapsáno 23. 7. 1998 vymazáno 20. 9. 1999
Člen představenstva
Ing. Miloš Vodička
Jabloňová alej, Lovosice
zapsáno 20. 9. 1999 vymazáno 27. 3. 2000
Člen představenstva
Ing. Vít Šubert
Klapálkova, Praha 4
zapsáno 20. 9. 1999 vymazáno 12. 12. 2000
Člen představenstva
Ing. Luděk Peleška
Pražská, Praha 15 - Hostivař
zapsáno 27. 3. 2000 vymazáno 12. 12. 2000
Předseda představenstva
Ing. Andrej Babiš
Roháčova, Praha 3
Den zániku funkce: 19. 6. 2002
Den zániku členstvi: 19. 6. 2002
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 21. 10. 2002
Místopředseda představenstva
Ing. Petr Kubal
Luční, Lom u Mostu
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 21. 10. 2002
Člen představenstva
Ing. Pavel Černý
Dlouhá, Lovosice
Den vzniku členstvi: 10. 7. 2000
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 9. 12. 2003
Člen představenstva
Ing. Milan Galia
Sadová, Litoměřice
Den vzniku členstvi: 10. 7. 2000
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 9. 12. 2003
Člen představenstva
Ing. Josef Kasper
Pokratická, Litoměřice
Den vzniku členstvi: 10. 7. 2000
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 9. 12. 2003
Člen představenstva
Ing. Dagmar Negrová
Roháčova, Praha 3
Den vzniku členstvi: 10. 7. 2000
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 9. 12. 2003
Člen představenstva
Ing. Luděk Peleška
Pražská, Praha 15 - Hostivař
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 2. 10. 2003
Člen představenstva
Ing. Vít Šubert
Klapálkova, Praha 4
Den zániku členstvi: 5. 4. 2001
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 13. 6. 2001
Člen představenstva
Ing. Pavel Švarc, CSc.
Místecká, Praha 9 - Letňany
Den zániku členstvi: 5. 4. 2001
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 13. 6. 2001
Člen představenstva
JUDr. Jiří Hošek
Žherská, Praha 9 - Újezd nad Lesy
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2001
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 4. 9. 2001 vymazáno 9. 12. 2003
Člen představenstva
RNDr. Radek Kapsa, PhD.
Vrchlického, Litoměřice
Den vzniku členstvi: 6. 4. 2001
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 4. 9. 2001 vymazáno 9. 12. 2003
Předseda představenstva
Ing. Petr Kubal
Luční, Lom u Mostu
Den vzniku funkce: 9. 7. 2002
Den zániku funkce: 9. 6. 2003
Den vzniku členstvi: 10. 7. 2000
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 9. 12. 2003
Místopředseda představenstva
Ing. Jiří Haspeklo
Kochánky 2, okr. Mladá Boleslav, Česká republika
Den vzniku funkce: 9. 7. 2002
Den zániku funkce: 24. 10. 2002
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2002
Den zániku členstvi: 24. 10. 2002
zapsáno 21. 10. 2002 vymazáno 15. 3. 2003
Člen představenstva
Ing. Peter Novanský
trvale bytem Bratislava, J. Stanislava 5, Slovenská republika pobyt v ČR: Praha 3, V Kapslovně 7, Česká republika
Den vzniku členstvi: 28. 11. 2002
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 1. 7. 2003 vymazáno 9. 12. 2003
Místopředseda představenstva
Ing. Luděk Peleška
Pražská, Praha 15 - Hostivař
Den vzniku funkce: 19. 2. 2003
Den zániku funkce: 9. 6. 2003
Den vzniku členstvi: 10. 7. 2000
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 2. 10. 2003 vymazáno 9. 12. 2003
Předseda představenstva
Ing. Petr Kubal
Luční, Lom u Mostu
Den vzniku funkce: 3. 7. 2003
Den zániku funkce: 10. 6. 2005
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
Den zániku členstvi: 10. 6. 2005
zapsáno 9. 12. 2003 vymazáno 14. 7. 2005
Místopředseda představenstva
Ing. Luděk Peleška
Pražská, Praha 15 - Hostivař
Den vzniku funkce: 3. 7. 2003
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
zapsáno 9. 12. 2003 vymazáno 28. 1. 2004
Člen představenstva
RNDr. František Čermák
Slunečná, 250 92 Šestajovice
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
Den zániku členstvi: 30. 1. 2008
zapsáno 9. 12. 2003 vymazáno 8. 4. 2008
Člen představenstva
Ing. Pavel Černý
Dlouhá, Lovosice
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
zapsáno 9. 12. 2003 vymazáno 29. 4. 2005
Člen představenstva
RNDr. Radek Kapsa, PhD.
Vrchlického, Litoměřice
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
zapsáno 9. 12. 2003 vymazáno 16. 11. 2005
Člen představenstva
Ing. Dagmar Negrová
Roháčova, Praha 3
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
zapsáno 9. 12. 2003 vymazáno 28. 6. 2006
Člen představenstva
JUDr. Miloslav Spěváček
Řecká, Děčín
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
Den zániku členstvi: 11. 6. 2008
zapsáno 9. 12. 2003 vymazáno 19. 7. 2008
Místopředseda představenstva
Ing. Luděk Peleška
Klouzková, Praha 10 - Pitkovice
Den vzniku funkce: 3. 7. 2003
Den zániku funkce: 10. 6. 2005
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
Den zániku členstvi: 10. 6. 2005
zapsáno 28. 1. 2004 vymazáno 14. 7. 2005
Člen představenstva
Ing. Pavel Černý
Lhotecká, 410 02 Lovosice
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
zapsáno 29. 4. 2005 vymazáno 14. 7. 2005
Předseda představenstva
Mgr. Richard Brabec
Chodská, 272 01 Kladno
Den vzniku funkce: 10. 6. 2005
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2005
zapsáno 14. 7. 2005 vymazáno 12. 4. 2006
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Černý
Lhotecká, 410 02 Lovosice
Den vzniku funkce: 10. 6. 2005
Den zániku funkce: 19. 2. 2008
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
zapsáno 14. 7. 2005 vymazáno 8. 4. 2008
Člen představenstva
Ing. Petr Jurák, MBA
Pavrovského, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2005
Den zániku členstvi: 27. 10. 2005
zapsáno 14. 7. 2005 vymazáno 16. 11. 2005
Člen představenstva
RNDr. Radek Kapsa, PhD.
Rooseveltova, 412 01 Litoměřice
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
Den zániku členstvi: 30. 1. 2008
zapsáno 16. 11. 2005 vymazáno 8. 4. 2008
Člen představenstva
Ing. Pavel Chvojka
Na Výsluní, 277 11 Neratovice
Den vzniku členstvi: 26. 1. 2006
Den zániku členstvi: 8. 4. 2006
zapsáno 7. 2. 2006 vymazáno 28. 6. 2006
Předseda představenstva
Mgr. Richard Brabec
Březinova, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Den vzniku funkce: 10. 6. 2005
Den zániku funkce: 19. 2. 2008
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2005
zapsáno 12. 4. 2006 vymazáno 8. 4. 2008
Člen představenstva
Ing. Dagmar Negrová
Studánková, 149 00 Praha 4 - Újezd
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
Den zániku členstvi: 30. 1. 2008
zapsáno 28. 6. 2006 vymazáno 8. 4. 2008
Člen představenstva
Ing. Jaromír Šilhan
Ve Žlábkách, 276 01 Mělník
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2007
Den zániku členstvi: 30. 6. 2011
zapsáno 21. 8. 2007 vymazáno 26. 7. 2011
Předseda představenstva
Ing. Andrej Babiš
Františka Zemana, 252 43 Průhonice
Den vzniku funkce: 19. 2. 2008
Den zániku funkce: 25. 2. 2009
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2008
Den zániku členstvi: 25. 2. 2009
zapsáno 8. 4. 2008 vymazáno 25. 3. 2009
Místopředseda představenstva
Mgr. Richard Brabec
Březinova, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Den vzniku funkce: 19. 2. 2008
Den zániku funkce: 31. 5. 2010
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2005
Den zániku členstvi: 31. 5. 2010
zapsáno 8. 4. 2008 vymazáno 12. 7. 2010
Člen představenstva
Ing. Pavel Černý
Lhotecká, 410 02 Lovosice
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
Den zániku členstvi: 11. 6. 2008
zapsáno 8. 4. 2008 vymazáno 19. 7. 2008
Člen představenstva
Ing. Petr Cingr
Chvatěruby, 278 01 Chvatěruby
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2008
zapsáno 8. 4. 2008 vymazáno 25. 3. 2009
Člen představenstva
Ing. Pavol Kerďo
Sadová, 925 22 Vel´ké Úl´any, Slovenská republika
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2008
Den zániku členstvi: 25. 2. 2009
zapsáno 8. 4. 2008 vymazáno 25. 3. 2009
Člen představenstva
Ing. Pavel Černý
Lhotecká, 410 02 Lovosice
Den vzniku členstvi: 11. 6. 2008
zapsáno 19. 7. 2008 vymazáno 9. 2. 2011
Člen představenstva
JUDr. Miloslav Spěváček
Řecká, 405 02 Děčín
Den vzniku členstvi: 11. 6. 2008
Den zániku členstvi: 11. 6. 2013
zapsáno 19. 7. 2008 vymazáno 17. 7. 2013
Předseda představenstva
Ing. Petr Cingr
Chvatěruby, 278 01 Chvatěruby
Den vzniku funkce: 3. 3. 2009
Den zániku funkce: 1. 2. 2013
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2008
Den zániku členstvi: 1. 2. 2013
zapsáno 25. 3. 2009 vymazáno 19. 3. 2013
Místopředseda představenstva
Mgr. Richard Brabec
Březinova, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Den vzniku funkce: 28. 6. 2010
Den zániku funkce: 31. 1. 2011
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2010
zapsáno 12. 7. 2010 vymazáno 9. 2. 2011
Člen představenstva
Mgr. Richard Brabec
Březinova, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2010
Den zániku členstvi: 30. 6. 2011
zapsáno 9. 2. 2011 vymazáno 26. 7. 2011
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Černý
Lhotecká, 410 02 Lovosice
Den vzniku funkce: 1. 2. 2011
Den zániku funkce: 31. 12. 2012
Den vzniku členstvi: 11. 6. 2008
Den zániku členstvi: 31. 12. 2012
zapsáno 9. 2. 2011 vymazáno 19. 3. 2013
Člen představenstva
Radomír Věk
Za Humny, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Zeměchy
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2012
Den zániku členstvi: 1. 12. 2017
zapsáno 19. 3. 2013 vymazáno 22. 12. 2017
Předseda představenstva
Petr Cingr
Chvatěruby, 278 01 Chvatěruby - Chvatěruby
Den vzniku funkce: 11. 2. 2013
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2013
zapsáno 19. 3. 2013 vymazáno 4. 8. 2013
Místopředseda představenstva
Jan Stoklasa
Polní, 251 62 Louňovice - Louňovice
Den vzniku funkce: 11. 2. 2013
Den zániku funkce: 1. 12. 2017
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2012
Den zániku členstvi: 1. 12. 2017
zapsáno 19. 3. 2013 vymazáno 22. 12. 2017
Člen představenstva
Tomáš Tesařík
Na Zdolnici, 250 70 Odolena Voda - Dolínek
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2013
Den zániku členstvi: 1. 1. 2018
zapsáno 19. 3. 2013 vymazáno 2. 2. 2018
Člen
Miloslav Spěváček
Řecká, 405 02 Děčín - Děčín VI-Letná
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2013
Den zániku členstvi: 25. 6. 2018
zapsáno 17. 7. 2013 vymazáno 2. 8. 2018
Předseda představenstva
Petr Cingr
K Mokřadu, 251 62 Louňovice - Louňovice
Den vzniku funkce: 11. 2. 2013
Den zániku funkce: 1. 2. 2018
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2013
Den zániku členstvi: 1. 2. 2018
zapsáno 4. 8. 2013 vymazáno 23. 3. 2018
Člen představenstva
AGROFERT, a.s., 26185610
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku členstvi: 1. 5. 2014
Den zániku členstvi: 1. 5. 2019
Zastoupení právnické osoby: JIŘÍ HASPEKLO, dat. nar. 31.01.1958 Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou
zapsáno 2. 7. 2014 vymazáno 16. 7. 2019
Člen představenstva
Radomír Věk
Za Humny, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Zeměchy
Den vzniku členstvi: 2. 12. 2017
zapsáno 22. 12. 2017 vymazáno 7. 3. 2019
Místopředseda představenstva
Jan Stoklasa
Polní, 251 62 Louňovice - Louňovice
Den vzniku funkce: 2. 12. 2017
Den zániku funkce: 31. 5. 2021
Den vzniku členstvi: 2. 12. 2017
Den zániku členstvi: 31. 5. 2021
zapsáno 22. 12. 2017 vymazáno 23. 7. 2021
Člen představenstva
Tomáš Tesařík
Na Zdolnici, 250 70 Odolena Voda - Dolínek
Den vzniku členstvi: 2. 1. 2018
Den zániku členstvi: 2. 1. 2023
zapsáno 2. 2. 2018 vymazáno 22. 3. 2023
Předseda představenstva
Petr Cingr
K Mokřadu, 251 62 Louňovice - Louňovice
Den vzniku funkce: 2. 2. 2018
Den zániku funkce: 2. 2. 2023
Den vzniku členstvi: 2. 2. 2018
Den zániku členstvi: 2. 2. 2023
zapsáno 23. 3. 2018 vymazáno 22. 3. 2023
Člen představenstva
Miloslav Spěváček
Řecká, 405 02 Děčín - Děčín VI-Letná
Den vzniku členstvi: 26. 6. 2018
Den zániku členstvi: 26. 6. 2023
zapsáno 2. 8. 2018 vymazáno 20. 7. 2023
Místopředseda představenstva
Radomír Věk
Za Humny, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Zeměchy
Den vzniku funkce: 29. 1. 2019
Den zániku funkce: 31. 5. 2021
Den vzniku členstvi: 2. 12. 2017
Den zániku členstvi: 31. 5. 2021
zapsáno 7. 3. 2019 vymazáno 23. 7. 2021
Člen představenstva
AGROFERT, a.s., 26185610
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha - Chodov
Den vzniku členstvi: 2. 5. 2019
zapsáno 16. 7. 2019
Při výkonu funkce zastupuje
Jiří Haspeklo
Nad Vinicemi, 294 71 Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou I
zapsáno 16. 7. 2019 vymazáno 2. 8. 2019
Při výkonu funkce zastupuje
Pavel Hanus
Nad Bednárovým 13, Bratislava, Slovenská republika
zapsáno 2. 8. 2019
Člen představenstva
Radomír Věk
Za Humny, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Zeměchy
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2021
zapsáno 23. 7. 2021 vymazáno 24. 8. 2021
Člen představenstva
Jan Stoklasa
Polní, 251 62 Louňovice - Louňovice
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2021
zapsáno 23. 7. 2021 vymazáno 24. 8. 2021
Místopředseda představenstva
Radomír Věk
Za Humny, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Zeměchy
Den vzniku funkce: 27. 7. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2021
zapsáno 24. 8. 2021
Místopředseda představenstva
Jan Stoklasa
Polní, 251 62 Louňovice - Louňovice
Den vzniku funkce: 27. 7. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 6. 2021
zapsáno 24. 8. 2021
Člen představenstva
Tomáš Tesařík
Na Zdolnici, 250 70 Odolena Voda - Dolínek
Den vzniku členstvi: 3. 1. 2023
zapsáno 22. 3. 2023
Předseda představenstva
Petr Cingr
K Mokřadu, 251 62 Louňovice - Louňovice
Den vzniku funkce: 3. 2. 2023
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2023
zapsáno 22. 3. 2023
Člen představenstva
Miloslav Spěváček
Řecká, 405 02 Děčín - Děčín VI-Letná
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2023
zapsáno 20. 7. 2023
Počet členů
6
zapsáno 7. 3. 2019
Způsob jednání
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představens- tva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místo- předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k romu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 17. 6. 1996
Společnost zastupuje: a) samostatně předseda představenstva b) společně místopředseda a jeden člen představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen d) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku. Za společnost podepisují buď: a) samostatně předseda představenstva b) společně místopředseda a jeden člen představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen d) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
zapsáno 17. 6. 1996 vymazáno 16. 12. 1997
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: a) samostatně předseda nebo místopředseda představenstva b) společně dva členové představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a) předseda nebo místopředseda představenstva b) společně dva členové představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.
zapsáno 16. 12. 1997 vymazáno 1. 12. 2001
Za akciovou společnost jedná a podepisuje představenstvo, a to buď: a) samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva b) společně dva členové představenstva Za společnost jednají a podepisují jako zástupci: a) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku b) osoby k tomu představenstvem zmocněné, a to jen v rozsahu zmocnění c) zaměstnanci společnosti v souladu s § 15 obchodního zákoníku
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 21. 8. 2007
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají jménem společnosti vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je udělena představenstvem.
zapsáno 21. 8. 2007 vymazáno 10. 6. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. b) samostatně členem představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření. c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.
zapsáno 10. 6. 2009 vymazáno 12. 3. 2014
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 12. 3. 2014 vymazáno 4. 12. 2015
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 4. 12. 2015 vymazáno 18. 1. 2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 18. 1. 2017 vymazáno 26. 10. 2023
Členové představenstva zastupují společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jednotlivý člen představenstva může zastupovat společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání. Jde-li však o právní jednání, v jehož důsledku má dojít ke zcizení nebo zatížení akcií nebo jiných podílů na právnických osobách, zastupují členové představenstva společnost vždy jen tři společně.
zapsáno 26. 10. 2023

Dozorčí rada Lovochemie, a.s. - dle obchodního rejstříku

Člen dozorčí rady
Ing. Blanka Ksandrová
Kukelská 904, Praha 9-Lehovec, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 17. 6. 1996
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Landa
28. října, Lovosice
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 17. 6. 1996
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Šimek
Zlonínská, Praha 8, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 17. 6. 1996
Člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Skácel
M. Majerové, Litoměřice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 17. 6. 1996
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Čámek
Vodárenská, Terezín
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 26. 3. 1997
Člen dozorčí rady
Petr Jaškov
K. Maličkého, Lovosice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 1. 11. 1993 vymazáno 26. 3. 1997
Člen dozorčí rady
JUDr. Miroslav Jansta
2. května, Nymburk
zapsáno 17. 6. 1996 vymazáno 26. 3. 1997
Člen dozorčí rady
Vladimír Růžička
Nový Jáchymov 75, Otročiněves, Česká republika
zapsáno 17. 6. 1996 vymazáno 26. 3. 1997
Člen dozorčí rady
Ing. Petr Kubal
Bezručova, Litvínov
zapsáno 17. 6. 1996 vymazáno 16. 12. 1997
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Šmejkal
Okružní, Praha 4
zapsáno 17. 6. 1996 vymazáno 7. 4. 1998
Člen dozorčí rady
Ing. František Mašek
Zápy, 250 01 Zápy
zapsáno 23. 8. 1996 vymazáno 26. 3. 1997
Člen dozorčí rady
Ing. Zdeněk Vybíral
Vodní, Lovosice
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 16. 12. 1997
Člen dozorčí rady
Ing. Andrej Babiš
Roháčova, Praha 3
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 16. 12. 1997
Člen dozorčí rady
Ing. Milan Nečas
Eduarda Basse, Most
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 16. 12. 1997
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Kasper
Pokratická, Litoměřice
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 16. 12. 1997
Člen dozorčí rady
Karel Novák
Třebenická, Lovosice
zapsáno 26. 3. 1997 vymazáno 7. 4. 1998
Člen dozorčí rady
Ing. Dagmar Negrová
Roháčova, Praha 3
zapsáno 16. 12. 1997 vymazáno 7. 4. 1998
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Šmejkal
Okružní, Praha 4
zapsáno 16. 12. 1997 vymazáno 7. 4. 1998
Předseda dozorčí rady
Karel Novák
Třebenická, Lovosice
zapsáno 16. 12. 1997 vymazáno 27. 3. 2000
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Uhlíř
Donovalská, Praha 4 - Chodov
zapsáno 7. 4. 1998 vymazáno 20. 9. 1999
Člen dozorčí rady
Ing. Ivan Negra
Roháčova, Praha 3
zapsáno 7. 4. 1998 vymazáno 20. 9. 1999
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Landa
28. října, Lovosice
zapsáno 20. 9. 1999 vymazáno 27. 3. 2000
Člen dozorčí rady
Věra Knobová
Hnězdenská, Praha 8
Den vzniku členstvi: 8. 7. 1999
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 20. 9. 1999 vymazáno 9. 12. 2003
Předseda dozorčí rady
Ing. Jan Landa
28. října, Lovosice
Den zániku funkce: 22. 6. 2001
Den zániku členstvi: 22. 6. 2001
zapsáno 27. 3. 2000 vymazáno 1. 12. 2001
Člen dozorčí rady
Ing. Otakar Lustik
Wolkerova, Lovosice
Den vzniku členstvi: 21. 12. 1999
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 27. 3. 2000 vymazáno 9. 12. 2003
Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Dolanský
Zahradní, Veltrusy
Den zániku členstvi: 20. 4. 2001
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 4. 9. 2001
Člen dozorčí rady
Ing. Radek Hartman
Duškova, Praha 5
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 17. 1. 2001
Člen dozorčí rady
Ing. Vítězslav Ludwig
Loucká, Třebenice
Den vzniku členstvi: 8. 8. 2000
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 12. 12. 2000 vymazáno 9. 12. 2003
Předseda dozorčí rady
Ing. Martin Vobr
Moravská, 394 64 Počátky
Den vzniku funkce: 27. 7. 2001
Den zániku funkce: 29. 5. 2003
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2001
Den zániku členstvi: 29. 5. 2003
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 9. 12. 2003
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Kupšovský
Nad Sokolovnou, Praha 4
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2001
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 9. 12. 2003
Člen dozorčí rady
JUDr. Václav Živec
Konstantinova, Praha 4
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2001
Den zániku členstvi: 9. 6. 2003
zapsáno 1. 12. 2001 vymazáno 9. 12. 2003
Předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Kupšovský
Nad Sokolovnou, Praha 4
Den vzniku funkce: 2. 7. 2003
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
zapsáno 9. 12. 2003 vymazáno 23. 11. 2007
Člen dozorčí rady
Věra Knobová
Hnězdenská, Praha 8
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
Den zániku členstvi: 8. 6. 2004
zapsáno 9. 12. 2003 vymazáno 29. 7. 2004
Člen dozorčí rady
Ing. Vítězslav Ludwig
Loucká, Třebenice
Den vzniku členstvi: 17. 6. 2003
Den zániku členstvi: 18. 6. 2008
zapsáno 9. 12. 2003 vymazáno 21. 7. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Kasper
Pokratická, Litoměřice
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2004
zapsáno 29. 7. 2004 vymazáno 23. 11. 2007
Předseda dozorčí rady
Ing. Jiří Kupšovský
Chorušická, 181 00 Praha 8 - Čimice
Den vzniku funkce: 2. 7. 2003
Den zániku funkce: 30. 1. 2008
Den vzniku členstvi: 10. 6. 2003
Den zániku členstvi: 30. 1. 2008
zapsáno 23. 11. 2007 vymazáno 8. 4. 2008
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Josef Kasper
Pokratická, Litoměřice
Den vzniku funkce: 5. 10. 2007
Den zániku funkce: 9. 9. 2009
Den vzniku členstvi: 9. 6. 2004
Den zániku členstvi: 9. 9. 2009
zapsáno 23. 11. 2007 vymazáno 18. 12. 2009
Předseda dozorčí rady
Ing. Dagmar Negrová
Studánková, 149 00 Praha 4 - Újezd
Den vzniku funkce: 29. 2. 2008
Den zániku funkce: 30. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 31. 1. 2008
Den zániku členstvi: 30. 6. 2011
zapsáno 8. 4. 2008 vymazáno 26. 7. 2011
Člen dozorčí rady
Věra Hozáková
Nové Kopisty, 411 55 Terezín - Nové Kopisty
Den vzniku členstvi: 18. 6. 2008
Den zániku členstvi: 18. 9. 2013
zapsáno 21. 7. 2008 vymazáno 18. 10. 2013
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Josef Kasper
Pokratická, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 6. 11. 2009
Den zániku funkce: 5. 10. 2014
Den vzniku členstvi: 5. 10. 2009
Den zániku členstvi: 5. 10. 2014
zapsáno 18. 12. 2009 vymazáno 8. 1. 2015
Předseda dozorčí rady
Mgr. Richard Brabec
Březinova, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Den vzniku funkce: 14. 7. 2011
Den zániku funkce: 31. 1. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2011
Den zániku členstvi: 31. 1. 2014
zapsáno 26. 7. 2011 vymazáno 12. 3. 2014
Člen dozorčí rady
Věra Hozáková
Nové Kopisty, 412 01 Terezín - Nové Kopisty
Den vzniku členstvi: 19. 9. 2013
Den zániku členstvi: 19. 9. 2018
zapsáno 18. 10. 2013 vymazáno 7. 3. 2019
Člen dozorčí rady
Jiří Veselý
Marie Majerové, 412 01 Litoměřice - Předměstí
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2014
zapsáno 12. 3. 2014 vymazáno 2. 7. 2014
Předseda dozorčí rady
Jiří Veselý
Marie Majerové, 412 01 Litoměřice - Předměstí
Den vzniku funkce: 25. 3. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2014
zapsáno 2. 7. 2014 vymazáno 2. 12. 2015
Místopředseda dozorčí rady
Josef Kasper
Pokratická, 412 01 Litoměřice - Pokratice
Den vzniku funkce: 8. 1. 2015
Den zániku funkce: 31. 10. 2015
Den vzniku členstvi: 16. 12. 2014
Den zániku členstvi: 31. 10. 2015
zapsáno 8. 1. 2015 vymazáno 4. 12. 2015
Předseda dozorčí rady
Jiří Veselý
Skalice, 412 01 Žitenice - Skalice
Den vzniku funkce: 25. 3. 2014
Den zániku funkce: 1. 2. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 2. 2014
Den zániku členstvi: 1. 2. 2019
zapsáno 2. 12. 2015 vymazáno 26. 3. 2019
Člen dozorčí rady
Michal Kurka
Jedličkova, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov
Den vzniku členstvi: 1. 11. 2015
zapsáno 4. 12. 2015 vymazáno 7. 10. 2017
Člen dozorčí rady
Michal Kurka
Janáčkova, 436 03 Litvínov - Chudeřín
Den vzniku členstvi: 1. 11. 2015
Den zániku členstvi: 1. 11. 2020
zapsáno 7. 10. 2017 vymazáno 11. 12. 2020
Člen dozorčí rady
Milan Martínek
Žalhostice, 411 01 Žalhostice - Žalhostice
Den vzniku členstvi: 6. 12. 2018
Den zániku členstvi: 30. 11. 2023
zapsáno 7. 3. 2019 vymazáno 30. 12. 2023
Předseda dozorčí rady
Jiří Veselý
Skalice, 412 01 Žitenice - Skalice
Den vzniku funkce: 2. 2. 2019
Den zániku funkce: 2. 2. 2024
Den vzniku členstvi: 2. 2. 2019
Den zániku členstvi: 2. 2. 2024
zapsáno 26. 3. 2019 vymazáno 3. 4. 2024
Člen dozorčí rady
Michal Kurka
Janáčkova, 436 03 Litvínov - Chudeřín
Den vzniku členstvi: 2. 11. 2020
zapsáno 11. 12. 2020
Člen dozorčí rady
Bc. Martin Bulíček
Liškova, 412 01 Litoměřice - Předměstí
Den vzniku členstvi: 30. 11. 2023
zapsáno 30. 12. 2023
Předseda dozorčí rady
Jiří Veselý
Skalice, 412 01 Žitenice - Skalice
Den vzniku funkce: 12. 2. 2024
Den vzniku členstvi: 3. 2. 2024
zapsáno 3. 4. 2024
Počet členů
3
zapsáno 7. 3. 2019

Jediný akcionář Lovochemie, a.s. - dle obchodního rejstříku

Jediný akcionář
AGROBOHEMIE, a.s., 63078121
Roháčova 1099/83, 130 00 Praha 3
zapsáno 4. 2. 2006 vymazáno 21. 8. 2007
Jediný akcionář
AGROBOHEMIE, a.s., 63078121
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 - Chodov
zapsáno 21. 8. 2007 vymazáno 11. 8. 2008
Jediný akcionář
DEZA, a.s., 00011835
Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou
zapsáno 11. 8. 2008 vymazáno 18. 12. 2009
Jediný akcionář
AGROFERT HOLDING, a.s., 26185610
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha - Chodov
zapsáno 18. 12. 2009 vymazáno 13. 2. 2014
Jediný akcionář
AGROFERT, a.s., 26185610
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha - Chodov
zapsáno 13. 2. 2014 vymazáno 26. 10. 2023
Jediný akcionář
AGROFERT, a.s., 26185610
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha - Chodov
zapsáno 26. 10. 2023

Skuteční majitelé Lovochemie, a.s. - dle obchodního rejstříku

Skutečný majitel
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 4. 1. 2019
zapsáno 4. 1. 2019 vymazáno 18. 6. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Andrej Babiš
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 18. 6. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 18. 6. 2021 vymazáno 15. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 18. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 18. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 18. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 18. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 18. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 18. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 18. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 18. 6. 2021 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 15. 3. 2023 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 20. 4. 2023

Hodnocení společnosti - Lovochemie, a.s.

-
0
+

Sídlo společnosti Lovochemie, a.s. na mapě

Terezínská 57, 410 02 Lovosice - Lovosice

Údaje o Lovochemie, a.s., Terezínská 57, 410 02 Lovosice - Lovosice, IČO: 49100262 byly staženy 7. 4. 2024 z webové stránky justice.cz a služby RES, která sdružuje několik veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Zobrazujeme pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimo jiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uvedená data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Často kladené otázky

  • Společnost Lovochemie, a.s. sídlí na adrese: Terezínská 57, 410 02 Lovosice - Lovosice.
  • Společnost Lovochemie, a.s. má IČO 49100262.
  • Společnost Lovochemie, a.s. vznikla 1. 11. 1993.

Výběr redakce

Aktuální číslo časopisu

Předplatné časopisu Finmag

Věda je byznys –⁠ byznys je věda

Koupit nejnovější číslo